• формат pdf
 • размер 4.7 МБ
 • добавлен 14 сентября 2011 г.
Радченко О.В. Ціннісна система суспільства як механізм демократичного державотворення
Монографія. Харків : Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – 380 с.
У монографії Олександра Радченка розглядаються актуальні проблеми формування ціннісних засад і механізмів демократичного державотворення, висвітлюються теоретичні та практичні аспекти переходу України від тоталітаризму до демократії, розкриваються базові цінності сучасної демократії.
Для викладачів, докторантів, аспірантів та слухачів вищих навчальних закладів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, політиків, працівників державного апарату й органів місцевого самоврядування.
Смотрите также

Алехин Э.В. Государственное и муниципальное управление

 • формат pdf
 • размер 1.41 МБ
 • добавлен 30 января 2010 г.
Настоящее пособие включает рассмотрение следующих тем: государство как субъект управления; теории и формы государства; система федеральных органов государственной власти; региональное и местное управление; бюджетная система, программа социально-экономического развития; налоговая система; государственное регулирование рынков и региональная интеграция. К каждой теме приведены вопросы для повторения, список используемой литературы и тестовое задание...

Бульба В.Г. Основні напрямки соціальної політики

 • формат doc
 • размер 1.03 МБ
 • добавлен 12 апреля 2010 г.
2006г. В навчальному посібнику розглянуто актуальні питання соціальної політики української держави на сучасному етапі. Значна увага приділяється пошуку шляхів створення ефективної моделі соціального захисту населення, розробки національної соціальної програми в умовах реформування українського суспільства, втілення деяких прогресивних підходів у вирішенні цих проблем з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу в практику державотворення Укра...

Голощапов Р.В., Пятков А.Г. Государственное управление. Учебное пособие

 • формат pdf
 • размер 813.34 КБ
 • добавлен 25 декабря 2010 г.
В учебном пособии рассматриваются основные понятия, принципы, методы, организационно-функциональная структура государственного управления, природа и содержание государственных целевых программ, информационные основы, а также система контроля и проблемы эффективности государственного управления. Данное учебное пособие посвящено изучению актуальных проблем, связанных с функционированием современной системы государственного управления. Основная цель...

Логунова М.М. Соціально-психологічні аспекти управлінської діяльності. 2006

 • формат pdf
 • размер 1.63 МБ
 • добавлен 10 января 2010 г.
У книзі подається аналіз соціально-психологічних явищ українського суспільства, розкриваються психологічні особливості індивідуальної і групової поведінки, розглядаються психологічні основи управлінського спілкування та здійснення управлінського впливу не тільки в теоретичному, але й в практичному зрізі. Особлива увага приділяється питанням налагодження ефективної взаємодії в системі органи державної влади - громадяни, формуванню позитивного імід...

Малиновський Валентин. Реформування територіальної організації влади Польщі: уроки для України

Статья
 • формат doc
 • размер 91 КБ
 • добавлен 11 марта 2011 г.
Стаття присвячена дослідженню проблем децентралізації державного управління і розвитку місцевого самоврядування в Україні - необхідних скла-дових демократизації публічної влади і становлення громадянського суспільства. З метою використання європейського досвіду у сфері децентралізації, раціоналізму та місцевого самоврядування проаналізовано особливості територіальної організації влади Польщі.

Программно-целевые методы в практике государственного и муниципального управления

Статья
 • формат pdf
 • размер 1.07 МБ
 • добавлен 22 июня 2011 г.
Материал лекции, прочитанной на курсах повышения квалификации. 2009 год. Ключевые термины программно-целевого управления. Виды программ. Формулировка проблемы, обоснование её актуальности и необходимости решения программно-целевыми методами. Система целей и задач программы, проверка правильности её построения. Система показателей и индикаторов - основа контроля результативности и эффективности программ. Механизм реализации программы: система прог...

Рой О.М. Территориальное образование как звено в системе. Том 2

 • формат doc
 • размер 878.5 КБ
 • добавлен 21 мая 2009 г.
Рой О. М. Территориальное образование как звено в системе. Том 2. 61 с. Содержание: Территориальное образование как звено в системе государственного управления Система государственного управления зарубежных стран Система государственного управления России Законодательная власть Исполнительная власть Судебная власть Основные признаки территориальных образований: системный анализ Границы Органы власти и управления В течение многих веков в каждой...

Романов В.Н., Кузнецов В.В. Система государственного и муниципального управления

 • формат pdf
 • размер 942.62 КБ
 • добавлен 30 октября 2011 г.
Учебное пособие. Ульяновск, 2008. - 153 стр. В пособии показана система государственного и муниципального управления, состоя- ние экономики, современная система, тенденции и направления развития России в целом и ее регионов, роль методов управления развитием регионов в процессе становления экономи- ки регионов в новом экономическом пространстве. На основе изучения социально-экономических процессов, происходящих в Ульянов- ской области, высказа...

Ткачук Анатолій. Населення чи громада? або як впливати на місцеву владу

 • формат pdf
 • размер 292.64 КБ
 • добавлен 16 ноября 2011 г.
Видання друге, виправлене та доповнене. Інститут громадянського суспільства, 2003.-72ст. У цій роботі здійснено спробу досить просто показати на основі українського законодавства, що таке територіальна громада, як діє система місцевого самоврядування в Україні, яка роль у територіальної громади у формуванні органів місцевого самоврядування в конкретному населеному пункті, а також можливості законного впливу на органи та посадові особи місцевого...

Чиркин В.Е. Система государственного и муниципального управления

 • формат pdf
 • размер 2.97 МБ
 • добавлен 22 октября 2010 г.
Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Государственное и муниципальное управление» Рассматриваются система государственного и муниципального управления, взаимосвязи, особенности, органы, должностные лица государственного и муниципального управления, вопросы эффективности различных структур управления, анализируются возможности и своеобразие управленческих институтов и процедур. Чиркин В. Е. Система государственного и муниципального у...