• формат pdf
  • размер 4,68 МБ
  • добавлен 20 декабря 2015 г.
Радиш Я.Ф. Державна політика у сферіохорони здоров’я. Ч. 2
Кол. авт. ; упоряд. проф. Я. Ф. Радиш ; передм. та заг. ред. проф. М. М. Білинської, проф. Я. Ф. Радиша]. – К.: НАДУ, 2013. – Ч. 2. – 484 с..
У монографії висвітлюються теоретико-методологічнізасади державної політики України у сфері охорони здоров’я.
Видання розраховане на викладачів і слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, а також аспірантів, докторантів і здобувачів наукових ступенів, які здійснюють наукові пошуки в галузі державного управління охороною здоров’я.
Зміст:
Список умовних скорочень.
Вступ.
Вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку обов’язкового медичного страхування (до проблеми “медичне страхування в контексті державної політики України у сфері охорони здоров’я”)
.
Історичні аспекти розвитку медичного страхування.
Державне регулювання обов’язкового та добровільного медичного страхування.
Шляхи запровадження обов’язкового медичного страхування в Україні.
Проблеми сімейної медицини в контексті державної політики України з охорони здоров’я.
Модель державного управління розвитком сімейної медицини на перехідний період.
Мотиваційний механізм державного управління профілактичною спрямованістю в сімейній медицині.
Методи державного управління якістю первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.
Визначення якості медичної допомоги на основі рейтингових показників роботи.
Інформаційна підтримка сімейної медицини.
Першочергові завдання державної політики України у сфері профілактики серцево-судинних захворювань.
Медико-соціальні аспекти хвороб системи кровообігу у світі та в Україні.
Нова європейська політика у сфері охорони здоров’я та практика запобігання й лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань у країнах Європи та США: досвід для України.
Наукове обґрунтування моделі державного регулювання системи з надання населенню України кардіологічної допомоги на регіональному рівні (на прикладі Івано-Франківської області).
Безпечне материнство – пріоритетний напрям державної політики України у сфері охорони здоров’я.
Медико-соціальні аспекти охорони здоров’я матері та дитини.
Безпечне материнство як наукова проблема і об’єкт державного управління.
Напрями удосконалення системи безпечного материнства.
Профілактичне спрямування системи охорони здоров’я: стан та перспективи розвитку.
Формування політики Європейського регіону щодо розвитку профілактичної медицини.
Основи національної політики України щодо профілактики захворювань.
Досвід формування профілактичної стратегії в охороні здоров’я у деяких економічно розвинутих країнах (Автралія та США): уроки для України.
Господарсько-правове забезпечення державної політики України на фармацевтичному ринку.
Характеристика господарсько-правового забезпечення фармацевтичного ринку.
Проблеми сучасного правового забезпечення фармацевтичного ринку: галузева економічна політика держави.
Господарсько-правове забезпечення інноваційного розвитку фармацевтичного ринку.
Приватний сектор системи охорони здоров’я України: стан і тенденції розвитку.
Теоретичні аспекти державного регулювання приватного медичного сектору охорони здоров’я в Україні.
Правове регулювання діяльності приватного сектору охорони здоров’я в Україні.
Переваги приватної медицини та вигоди держави в підтримці розвитку приватного сектору системи охорони здоров’я України.
Шляхи розвитку державного регулювання приватного сектору охорони здоров’я в Україні.
Здоровий спосіб життя населення: аспекти державного управління.
Класична модель здорового способу життя.
Основні проблеми формування здорового способу життя в Україні.
Індустрія здоров’я – економічне вираження та матеріально-технічне забезпечення здорового способу життя.
Державна політика щодо медико-соціальної допомоги людям похилого віку.
Становлення, розвиток, основи категорійно-понятійного апарату надання медико-соціальної допомоги людям похилого віку.
Медико-демографічний аспект старіння населення: світові тенденції та особливості в Україні.
Міжнародна політика турботи про літніх людей: досвід для України.
Стан державної політики щодо забезпечення прав людей похилого віку в Україні.
Шляхи удосконалення державної політики надання медико-соціальної допомоги людям похилого віку в Україні.
Список основних літературних джерел.
Додаток.
Загальнодержавна програма “Здоров’я-2020: український вимір”.