• формат pdf
  • размер 2,65 МБ
  • добавлен 21 мая 2013 г.
Ребкало В.А., Козаков В.М. Ціннісні засади державного управління в Україні
Навч. посіб. — К.: Вид-во НАДУ, 2007. — 60 с.
У навчальному посібнику висвітлюються різні аспекти ціннісних засад державного управління в Україні. Зокрема, розкривається зміст поняття «цінностей», «професіоналізм» у сучасному державному управлінні, розглядаються суспільно-ціннісні фактори демократизації та гуманізації системи державного управління та інші питання.
Розрахований на використання у системі підвищення кваліфікації керівних кадрів державної служби України.
Зміст
Вступ
Поняття цінностей та їх роль в українському суспільстві
Суспільно-ціннісні фактори демократизації та гуманізації системи державного управління
Відповідальність як визначальна ціннісна детермінанта державно-управлінських відносин в Україні
Соціально-ціннісний зміст категорії «професіоналізм» у сучасному державному управлінні
Висновки
Список рекомендованої літератури