• формат doc
  • размер 194,62 КБ
  • добавлен 18 мая 2012 г.
Ребкало В.А. та ін. Система стримувань і противаг у сфері державно-управлінських відносин
Науково-методичні рекомендації/ Ребкало В.А., Шахов В.А., Афонін Е.А. - К.: Національна академія державного управління при Президентові України, 2008. - 72 с.
Висвітлюються проблеми вдосконалення системи стримувань і противаг як найважливіший чинник розвитку процесів демократизації у сфері державно-управлінських відносин. В основу покладено результати науково-дослідної роботи Державне управління в умовах політичної реформи: шляхи формування дієвої системи стримувань і противаг комплексного наукового проекту Державне управління та місцеве самоврядування.
Розраховано на слухачів спеціальності Державне управління спеціалізації Політичні інститути і процеси.
Зміст
Передмова
Система стримувань і противаг у сфері державно-владних відносин
Система стримувань і противаг як основа демократичного політичного режиму
Принцип розподілу влади як основа створення дієвої системи стримувань і противаг
Встановлення та розвиток механізму стримувань і противаг у державно-управлінських відносинах
Формування політичних демократичних цінностей як умова і чинник створення системи стримувань і противаг
Розподіл влади як ціннісний аспект функціонування політичних режимів
Ціннісні виміри владно-управлінської діяльності як основа створення дієвого механізму стримувань і противаг
Громадська експертиза як форма впливу громадськості на процес прийняття рішень органами державної влади в контексті реалізації системи стримувань і противаг
Політичні комунікації як механізм налагодження дієвої системи стримувань і противаг у процесі здійснення державного управління
Роль механізмів стримувань і противаг у впровадженні відкритої та прозорої державної політики в Україні
Шляхи формування дієвої системи стримувань і противаг у сфері природно-заповідної справи
Висновки
Список використаних джерел