Реферат
 • формат doc
 • размер 254.91 КБ
 • добавлен 23 января 2012 г.
Реферат - Картографія нового часу та розвиток картографування в Україні
Реферат, 26 сторінок.
Зміст.
Вступ.
1.Картографія нового часу.
2. Розвиток картографії в Україні.
2.1 Картографічні відомості про Україну до XVII ст.
2.2 Картографія в Україні в нові часи. .
2.3 Українська картографія новітніх часів.
Висновок. .
Список літератури.
Похожие разделы
Смотрите также

Божок А.П. та ін. Картографія

 • формат pdf
 • размер 6.71 МБ
 • добавлен 15 января 2012 г.
Підручник. Київ: Фітосоціоцентр, 1999. — 252 стор. Розглянуто теоретичні положення картографії: суть і властивості карт та інших картографічних творів, їх математичну основу, способи формування картографічного зображення, картографічну генералізацію; основні поняття про етапи створення карт; шляхи застосування карт в науковій і практичній роботі; історію картографії, її стан та перспективи розвитку в Україні. Для студентів географічних спеці...

Лекции Запара Л.Г. Конспект лекцій з курсу Картографія з основами топографії

 • формат pdf
 • размер 688.21 КБ
 • добавлен 15 января 2012 г.
Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 2011. – 54 с. У конспекті лекцій наведена характеристика картографічних образно знакових просторових моделей, математична основа побудови карт, способи картографічного зображення, картографічна генералізація. Особлива увага приділена тематичному картографуванню, у тому числі екологічному.

Ляшенко Д.О. Картографія з основами топографії

 • формат pdf
 • размер 8.43 МБ
 • добавлен 29 декабря 2010 г.
Навчальний посібник для студентів педагогічних університетів. - K.: 2006. -109 c. Розглядаються теоретичні та практичні аспекти сучасної картографії: теорія картографічних проекції, способів картографічного зображення, генералізації. Викладено етапи створення карт, використання картографічних джерел і напрями застосування геоінформаційних систем у картографії. У посібнику наведено короткі відомості про топографо-геодезичні роботи, що здійснюютьс...

Реферат - Рельеф

Реферат
 • формат doc
 • размер 95 КБ
 • добавлен 15 декабря 2011 г.
Реферат студентки 2 курса Института Туризма Федераций Профсоюзов Украины на тему "Рельеф". Всё про рельеф, способы его изображения, определение точек и т.д. Реферат без титула. Кол. стр. 9 вместе с содержанием и списком литературы. Был сделан весной 2011 года. Оценка за него была "отлично". Содержание:. 1. Сутність зображення рельєфу горизонталями. 2. Визначення по горизонталям різних форм рельєфу. 3. Визначення по горизонталям командування точо...

Реферат - Топографические обозначения

Реферат
 • формат doc
 • размер 2.22 МБ
 • добавлен 22 декабря 2011 г.
Автор и место не известны. 2011 г. 20 с. Даны условные знаки и сокращения, применяемые на картах, и их разъяснения в масштабах: 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000. Во введении дается определение и разъяснение многих картографических терминов: понятие о карте, наглядность карты, измеримость, информативность карты, разновидности карт, виды топографических карт. Подразделение карт: по содержанию, по масштабам. Дано содержание топографических карт. Основн...