Реферат
 • формат docx
 • размер 63.71 КБ
 • добавлен 05 апреля 2011 г.
Реферат - Міскантус гігантеус як джерело енергетичної сировини сільськогосподарського походження
Альтернативні джерела енергії;
Нетрадиційні поновлювані енергоджерела України;
Ботанічна характеристика і походження міскантуса;
Кліматичні вимоги міскантуса гігантеуса;
Розмноження міскантуса гігантеуса;
Технологія вирощування міскантуса гігантеуса.
Смотрите также

Макрушин М.М., Макрушина Є.М., Петерсон Н.В. Фізіологія рослин

 • формат pdf
 • размер 3.26 МБ
 • добавлен 23 января 2012 г.
У підручнику висвітлюються основні фізіологічні та біохімічні процеси, що відбуваються в рослинах: функції основних компонентів у клітині, обмін речовин, фотосинтез, дихання, водообмін, мінеральне живлення, фізіологія онтогенезу, стійкість рослин щодо несприятливих факторів зовнішнього се- редовища (зимостійкість, холодостійкість, жаростійкість, посухостійкість), а також стійкість проти хвороб. Наводиться словник важливих понять і термінів у сфер...

Реферат - Аграрная трагедия России

Реферат
 • формат docx
 • размер 40.33 КБ
 • добавлен 15 октября 2010 г.
Предпосылки, причины, проявления аграрных проблем России в историческом анализе. Возможные варианты их решения на современном этапе.

Реферат - Біогеліоенергія - наше енергетичне майбутнє

Реферат
 • формат doc
 • размер 12.03 КБ
 • добавлен 05 апреля 2011 г.
Вступ Кліматичні умови вирощування міскантуса Спосіб розмноження Удобрення міскантуса Догляд за посівами Енергетичні плантації на радіоактивних землях

Реферат - Захист сільськогосподарських тварин і рослин від ураження

Реферат
 • формат doc
 • размер 51 КБ
 • добавлен 08 ноября 2010 г.
Способи захисту тварин Захист сільськогосподарських рослин Захист сільськогосподарської продукції

Реферат - классификация почв

Реферат
 • формат doc
 • размер 81.5 КБ
 • добавлен 25 ноября 2011 г.
Советская и зарубежная классификация почв. Классификация почв в додокучаевский период. Классификация почв В. В. Докучаева и Н. М. Сибирцева. Основные направления развития классификации почв в последокучаевский период. Зарубежные классификации. Новейший период классификации почв в отечественном почвоведении. Представленные классификации не охватывают всего их разнообразия. Была создана Мировая классификация почв, которая включает в себя следую...

Реферат - Правовое регулирование охраны окружающей среды в сельском хозяйстве

Реферат
 • формат doc
 • размер 138.5 КБ
 • добавлен 14 июня 2010 г.
Реферат на тему Правовое регулирование охраны окружающей среды в сельском хозяйстве, Казанский ГАУ, кафедра права, дисциплина - аграрное право, 34 страниц, 2010 год, включает введение и заключение, 17 источников использованной литературы, 4 главы: Общие экологические требования Основополагающие положения Размещение, проектирование, строительство и реконструкция Ввод в эксплуатацию, эксплуатация и вывод из эксплуатации Специальные экологические...

Реферат - Сельское хозяйство: общий обзор

Реферат
 • формат htm
 • размер 15.3 КБ
 • добавлен 01 февраля 2011 г.
Сельское хозяйство - отрасль народного хозяйства, которая занимается выращиванием растений (растениеводство) и разведением животных (животноводство). Сельское хозяйство связано со многими отраслями промышленности (пищевой, химической и др. ), образуя агропромышленный комплекс, основной задачей которого является надежное обеспечение страны продовольствием и сельскохозяйственным сырьем.rn

Реферат: Охорона праці в сільському господарстві

Реферат
 • формат doc
 • размер 39.04 КБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
Реферат "Охорона праці в сільському господарстві" ДонГУУ, Донецк, Украина 1. Контроль за дотриманням законодавчих актів у сфері сільського господарства. 2. Інституціональні принципи охорони праці в сільському господарстві. 3. Умови праці та заходи щодо їх поліпшення. 4. Робочий час і час відпочинку працівників сільського господарства. Пільги, компенсації, відпустки. 5. Професійні захворювання працівників сільського господарства, їх причини та соц...

Ромащенко М.І., Доценко В.І. Системи краплинного зрошення

 • формат pdf
 • размер 4.03 МБ
 • добавлен 23 января 2012 г.
Зміст навчального посібника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів і магістрів напряму 0926 „Водні ресурси і її складовій – програмі навчальних дисциплін „Основи гідромеліорацій , „Сільськогосподарські меліорації, „Експлуатація водогосподарських об'єктів і „Гідромеліоративні системи. Розглянуті умови застосування систем краплинного зрошення, особливості їх проек- тування, монтажу і експлуатації. Велика увага приділена нови...