Реферат
 • формат docx
 • размер 52.8 КБ
 • добавлен 08 октября 2011 г.
Реферат - Міста-держави Північного Причорномор'я
Вступ. Греки в Північному Причорномор’ї. Античні міста Нижнього Подністров’я. Ольвія. Понтійська. Херсонес Таврійський. Боспорське Царство. Висновки. Список літератури.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Археология
 4. Первобытная археология
 5. Эпоха раннего металла
 6. Ранний железный век
 7. Античная археология
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Археология
 4. Первобытная археология
 5. Эпоха раннего металла
 6. Ранний железный век
 7. Античная археология
 8. Античная археология Северного Причерноморья
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Всемирная история
 4. История Древнего мира
 5. История античного мира
 6. История Древней Греции
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Всемирная история
 4. История Древнего мира
 5. История древней Европы
 6. История скифов
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Вспомогательные исторические дисциплины
 4. Нумизматика
 5. Античная нумизматика
 6. Нумизматика античного Причерноморья
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. История Крыма
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. История Крыма
 4. История Крыма в древности и средние века
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. История стран Азии и Африки
 4. История Турции
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. История Украины
 4. Древняя история Украины (до VI в.)
Смотрите также

Крижицкий С.Д., Зубар В.М., Русяева А.С. Античні держави Північного Причорномор'я. Україна крізь віки. Том 2

 • формат djvu
 • размер 3.75 МБ
 • добавлен 24 января 2010 г.
Киев: Альтернативы, 1998. - 352 с. - ISBN: 966-7217-32-9 Авторы: Крижицький С. Д., Зубар В. М., Русяєва А. С. / Крыжицкий С. Д., Зубар В. М., Русяева А. С. Второй том серии «Украина сквозь века" посвящен одной из интереснейших страниц в истории Украины - греческой колонизации Северного Причерноморья и тысячелетнему существованию здесь ряда античных государств. Историю и археологию Ольвии, Херсонеса, Боспора Киммерийского исследуют уже на протяж...

Лекция по истории Украины

Статья
 • формат doc
 • размер 121.5 КБ
 • добавлен 25 ноября 2009 г.
Лекція № 1. Народи і держави на території України в стародавній період. Геополітичне розташування України і його значення. Основні закономірності розвитку державності в Україні. Першопочатки людського життя в Україні. Заняття і побут найдавніших груп населення. Неолітична революція IV-II тис. до н. е. Античні міста-держави в Північному Причорномор’ї і Криму. Найдавніші державні утворення: кіммерійці, скіфи, сармати, готи. Походження та розселення...

Реферат - Виникнення і культура козацтва

Реферат
 • формат doc
 • размер 349.5 КБ
 • добавлен 09 мая 2011 г.
Даний реферат розкриває джерела формування козацтва, козацький побут, культурне життя козаків та їх роль у становленні України як держави.

Реферат - Виникнення і розвиток Давньоруської держави

Реферат
 • формат doc
 • размер 110 КБ
 • добавлен 12 ноября 2010 г.
Передумови утворення східнослов’янської держави. Виникнення, становлення і розквіт Київської Русі. Об’єднання земель і племен східних слов’ян. Розвиток державності на Русі в першій половині Хст. Соціально-економічний та державний лад Київської Русі. Розвиток Давньоруської держави за часів князювання Святослава. Розбудова держави за Володимира Святославовича. Хрещення Русі. Завершення формування держави за Ярослава Мудрого. Процес розпаду Київсько...

Реферат - Виникнення і розвиток Давньоруської держави

Реферат
 • формат doc
 • размер 86.5 КБ
 • добавлен 09 мая 2011 г.
План. Передумови утворення східнослов'янської держави. Об'єднання земель і племен східних слов'ян. Розвиток державності, соціально-економічний та державний лад Київської Русі. Розвиток Давньоруської держави за часів князювання Святослав. Розбудова держави за Володимира Святославовича. Хрещення Русі. Завершення формування держави за Ярослава Мудрого. Феодальне роздроблення Русі. Розпад Київської держави.

Реферат - Етнополітика Козацько-Гетьманської держави (укр.яз.)

Реферат
 • формат docx
 • размер 30.95 КБ
 • добавлен 21 января 2010 г.
Реферат - Етнополітика Козацько-Гетьманської держави (укр. яз. ) Міжетнічні конфлікти в період визвольної війни 1648-1657 рр.: українсько-польські, українсько-єврейські. Посилення впливу російської держави на землі гетьманщини в добу Руїни. Імміграційна політика Російської держави: колонізація Слобожанщини та південноукраїнських земель.

Реферат - Перші державні утворення на території сучасної України

Реферат
 • формат doc
 • размер 98.5 КБ
 • добавлен 13 мая 2011 г.
План. Історичні корені українського народу. Трипільська культура. Виникнення рабовласницьких держав на території сучасної України: державні об'єднання кіммерійців, таврів та сарматів. Скіфське царство. Грецькі міста-держави Північного Причорномор'я. Перші слов'янські держави. Антське царство.

Реферат - Перші форми політичного життя на території сучасної України. Східні слов’яни

Реферат
 • формат docx
 • размер 48.51 КБ
 • добавлен 18 января 2011 г.
Розвиток людини на території України відбувався в основному за тими самим напрямками, що і в інших регіонах. Заселення сталося близько 1,5 млн. років тому. Вивчивши археологічні пам’ятники, пов’язані зі знаряддями праці, на основі матеріалу, з якого вони зроблені, виділяють декілька значних періодів розвитку первісного ладу (їх за традицією називають віками): кам’яний (його складають палеоліт, мезоліт, неоліт), мідно-бронзовий, залізний. Деякі до...

Україна крізь віки. Томи 1-13

 • формат djvu, pdf
 • размер 49.77 МБ
 • добавлен 23 апреля 2011 г.
Київ: Альтернативи У збірку ввійшли такі книги: [01] Бунятян К. На світанку історії, Т.1 [Україна крізь віки], 1998. - 335 с. [02] Крижицький С. Античні держави північного причорноморя, Т.2 [Україна крізь віки], 1998. - 351 с. [03] Баран В. Давні словяни, Т.3 [Україна крізь віки], 1998. - 335 с. [04] Толочко О. Київська Русь, Т.4 [Україна крізь віки], 1998. - 349 с. [05] Котляр М. Галицько-Волинська Русь, Т.5 [Україна крізь віки], 1998. - 335 с....

Шпаргалка по истории Украины (на укр.яз.)

pottee
 • формат doc
 • размер 792 КБ
 • добавлен 19 сентября 2009 г.
Темы: 1. Первісний лад на території України. 2. Племена скіфів. Античні держави у Північному Причорномор'ї 3. Походження слов'ян та їх розселення на території України 4. Східнослов'янська держава - Київська Русь (XІ - ХІІ ст. ) 5. Культура Київської Русі 6. Феодальна роздробленість Київської Русі 7. Галицько-Волинське князівство 8. Українські землі під владою іноземних держав (ХІV - XV ст. ) 9. Виникнення українського козацтва. Політико-соціальни...