Вспомогательные исторические дисциплины
Исторические дисциплины
Практикум
  • формат pdf
  • размер 481,60 КБ
  • добавлен 12 ноября 2016 г.
Решетченко Д.В. Складання архівних описів громадсько-політичних організацій української діаспори. Методичні рекомендації
Київ,2014. - 44с.
Вступ.
Розділ І Характеристика організацій та установ.
української діаспори у світі (З досвіду роботи ЦДАЗУ).
Розділ ІІ Архівний опис: загальні положення, функції та структура.
Розділ ІІІ Підготовка описових статей.
Описування архівних документів.
Структура описової статті опису.
Підсумковий запис опису.
Розділ ІV Вибір схеми систематизації заголовків в опису.
Розділ V Довідковий апарат опису.
Розділ VІ Складення описів об’єднаного архівного фонду та архівних колекцій.
Описи об’єднаного архівного фонду.
Описи архівних колекцій.
Розділ VІІ Удосконалення та перероблення описів 25-29.
Додатки.
Список джерел та літератури.
Похожие разделы