Юридические дисциплины
Учебные планы, программы и нормативная документация
  • формат doc
  • размер 54,08 КБ
  • добавлен 02 июня 2013 г.
Робоча програма - Міжнародне публічне право
Для студентів за напрямом підготовки 6.030201 міжнародні відносини/
Розробник викладач кафедри конституційного, міжнародного та адміністративного права Комбарова Ю.В., 2013.
Опис навчальної дисципліни.
Мета та завдання навчальної дисципліни Програма навчальної дисципліни.
Змістовий модуль Природа, особливості і суб’єкти міжнародного права.
Змістовий модуль Відповідальність у міжнародному праві. Право міжнародних договорів. Право зовнішніх зносин.
Змістовий модуль Міжнародно-правове регулювання території. Міжнародне екологічне право. Змістовий модуль Міжнародне гуманітарне право. Міжнародне економічне право.
Структура навчальної дисципліни. Теми практичних занять. Самостійна робота. Орієнтовний перелік індивідуальних завдань. Методи навчання. Методи контролю. Розподіл балів, які отримують студенти. Методичне забезпечення. Рекомендована література. Базова Допоміжна. Інформаційні ресурси.
Похожие разделы