Юридические дисциплины
Учебные планы, программы и нормативная документация
  • формат pdf
  • размер 464,71 КБ
  • добавлен 29 августа 2012 г.
Робоча програма - Міжнародно-правове ругулювання інтелектуальної власності
Укладач - к.ю.н., доц. Кашинцева О.Ю. Київ, КУП, 2011, 80с. Для спеціальності: Магістр права
спеціалізації: Міжнародне право.
Програма курсу Міжнародно-правове регулювання інтелектуальної власності розроблена для студентів юридичних факультетів вищих навчальних закладів. Тематика лекційних і семінарських занять зорієнтована на обізнаність студентів щодо основних понять міжнародного приватного права та права інтелектуальної власності в межах курсу цивільного права.
Курс розроблено з використанням вітчизняної та іноземної правової літератури і практики на базі Київського університету права НАН України та Інституту інтелектуальної власності Яггілонського Університету (Краків, Польща), Інституту правових досліджень Угорської академії наук
(Будапешт, Угорщина), Центрального Європейського університету (Будапешт, Польща).
Зміст
Вступ
Пояснювальна записка
Навчально-тематичний план дисципліни
Зміст тем дисципліни
Плани семінарських занять та тем для самостійної роботи
Список рекомендованої літератури
Питання на іспит
Похожие разделы