Юридические дисциплины
Учебные планы, программы и нормативная документация
  • формат doc
  • размер 124,50 КБ
  • добавлен 24 марта 2013 г.
Робоча программа - Юридична деонтологія
Національний університет "Одеська юридична академія, 2012. - 65 с.
Спеціальність - 6.030401 "Правознавство".
Опис навчальної дисципліни.
Мета та завдання навчальної дисципліни.
Програма навчальної дисципліни.
Структура навчальної дисципліни.
Теми семінарських занять.
Самостійна робота.
Індивідуальні завдання
Методи навчання.
Методи контролю.
Питання до заліку для студентів денної та заочної форм навчання.
Методичне забезпечення.
Рекомендована література.
Інформаційні ресурси.