Словарь
  • формат pdf
  • размер 1,38 МБ
  • добавлен 09 декабря 2015 г.
Розпутенко І. Геоекономічна політика України в термінах та іменах: словник-довідник
Словник-довідник. – К. : НАДУ, 2011. – 228 с. ISBN 978-966-619-303-5.
Словник-довідник орієнтований на ознайомлення слухачів, аспірантів, науковців та державних службовців з базовими поняттями, категоріями, термінами, пов'язаними з геоекономічною політикою України, а також з відомими діячами у цій сфері.
Терміни супроводжуються коментарями, що відображають авторське бачення впливу світової геоекономічної політики на ситуацію в Україні.
Призначений для слухачів Національної академії державного управління при Президентові України, аспірантів та державних службовців.