• формат pdf
  • размер 1,05 МБ
  • добавлен 29 ноября 2015 г.
Розпутенко І.В. Геоекономічні реформи: проблеми управління
Навч.-наук. вид. / [І. В. Розпутенко, Л. В. Ільченко-Сюйва, О. І. Кілієвич та ін.] ; за заг. ред. І. В. Розпутенка. – К. : НАДУ, 2013. – 172 с. ISBN 978-966-619-344-8.
Проаналізовано сучасні тенденції багатовекторності та дано характеристику новій географії міжнародних економічних відносин. Виконано за результатами науково-дослідної роботи “Геоекономічна політика України” (ДР № 0109U003018) в межах комплексного наукового проекту “Державне управління та місцеве самоврядування”.
Для слухачів, аспірантів Національної академії державного управління при Президентові України, державних службовців.
Зміст:
Передмова.
Вступ до геоекономічної політики.
Визначення предмета геоекономіки
.
Багатовекторність як спосіб реалізації геоекономічної політики.
Список використаних джерел.
Методологія аналізу геоекономічної політики в контексті конкурентоспроможності країн.
Походження і сфери вживання терміна “геоекономічна політика”.
Методологічні підходи до аналізу геоекономічної політики в контексті загальної методології аналізу державної політики з урахуванням глобалізаційних чинників.
Концепція конкурентоспроможності країн як складова геоекономічної політики.
Оцінювання конкурентоспроможності країни.
Формування державної політики у сфері конкурентоспроможності.
Виклики глобалізації і конкурентоспроможність регіонів.
Стимулювання конкуренції як чинник підвищення конкурентоспроможності країни.
Список використаних джерел.
Формування та реалізація фінансової політики України в умовах геоекономічних трансформацій.
Національна фінансова політика України: проблеми та напрями творення.
Бюджетно-податкова політика України: виклики в умовах геофінансових змін.
Грошово-кредитна політика України: геофінансові виміри.
Список використаних джерел.
Геоінвестиційні особливості реалізації потенційних можливостей економіки України.
Список використаних джерел.
Соціальне партнерство держави і громадських організацій в умовах геоекономічних змін.
Механізми реалізації конституційних соціальних ідеалів в Україні в контексті геоекономічних трансформацій.
Вплив консолідованих соціальних чинників на утвердження держави і громадянського суспільства в Україні.
Список використаних джерел.
Аграрна політика України в умовах глобальних геоекономічних трансформацій.
Світова геоекономічна кон’юнктура та її вплив на експортний потенціал АПК України.
Економічний механізм державного управління молочною галуззю України в контексті посилення конкурентоспроможності на зовнішніх ринках.
Стратегічні пріоритети в процесі формування аграрної політики України в контексті геоекономічних трансформацій.
Список використаних джерел.
Екологічна політика України в умовах геоекономічних перетворень.
Сутність проблеми забруднення довкілля в контексті формування державної екологічної політики України.
Екологічні податки як інструменти ефективного механізму реалізації державної екологічної політики.
Екологічні проблеми глобалізації та їх вплив на розвиток України.
Список використаних джерел.
Енергетичний імператив у системі геоекономіки.
Сучасний стан та модернізація енергетики України.
Гідроенергетика.
Атомна енергетика та ядерно-паливний цикл.
Альтернативна енергетика.
Стратегія енергозбереження в Україні на період до 2030 р. .
Інвестування енергетики України.
Список використаних джерел.