Социологические дисциплины
  • формат pdf
  • размер 8.43 МБ
  • добавлен 30 мая 2010 г.
Ручка А. (ред.) Соціологічна теорія: традиції та сучасність
Навчальний посібник. – К.: Інститут соціології НАНУ, 2007. – 363 с., підготовлений викладачами Вищої школи соціології при Інституті соціології НАН України. Лекційний матеріал стосується низки традиційних і новітніх теоретичних схем у соціології. У лекціях репрезентуються різноманітні аспекти класичної методології структурно-функціональних парадигм, некласичної методології інтерпретативних парадигм, постнекласичної методології інтегральних і постмодерністських парадигм. Середній рівень соціологічного теоретизування представлений спеціальними теоріями: конфлікту, етносу, масової комунікації та соціального капіталу. Кожна лекція завершується словником основних термінів і списком рекомендованої літератури.

Зміст:
Концептуальні основи соціології ХХІ століття.
Виклики соціології ХХІ століття: глобалізація, пост класицизм, постмодернізм.
Інтегралістська соціологія Пітіріма Сорокіна.
Феноменологічна соціологія: досвід аналізу повсякденного світу.
Етносоціологія: сучасний контекст.
Сучасна соціологія конфлікту: образ соціальної реальності.
Соціологія суб’єктивної реальності.
Теоретичний дискурс про медіа і масову комунікацію.
Соціальний капітал у соціологічній теорії.
Демократія у соціологічному вимірі.
Читать онлайн
Смотрите также

Анашвили В.В., Погорельский А.Л. (сост.), Вахштайн В. (ред.) Социология вещей

  • формат pdf
  • размер 75.59 МБ
  • добавлен 13 августа 2010 г.
Сборник статей. – М.: Издательский дом «Территория будущего», - 2006 г. (Серия «Университетская библиотека Александра Погорельского»). – 392 стр. Настоящий сборник посвящен проблематике соотнесения «социального» и «материального» в социологической теории. Статьи: Социология вещей и «поворот к материальному» в социальной теории (Виктор Вахштайн). Вещь в социологии: Ручка. Эстетический опыт (Георг Зиммель). Рама картины. Эстетический опыт (Георг...