Информатика и вычислительная техника
 • формат pdf
 • размер 3,75 МБ
 • добавлен 09 декабря 2014 г.
Руденко Л.Г. та ін. Геоінформаційне картографування в Україні: концептуальні основи і напрямки розвитку
К.: Наукова думка, 2011. — ISBN: 978-966-00-1100-8.
У монографії висвітлено тенденції розвитку картографії у зв’язку з новими технологіями. Представлено концепцію геоінформаційного картографування: сутність, принципи, понятійна система. Обґрунтовано теоретичні аспекти геоінформаційного моделювання, по-новому осмислено методи моделювання й систему геоінформаційних моделей, які використовують у геоінформаційному картографуванні.
Акцентовано увагу на інтеграції функцій картографічного моделювання і ГІС-аналізу в геоінформаційних системах у процесі географічних досліджень. Проаналізовано системи традиційної картографії, комп’ютерної картографії і ГІС, методи картографічного моделювання і ГІС-аналізу, у тому числі трансформаційних процесів у економіці України. Розглянуто питання створення національної інфраструктури геопросторових даних: сутність, мета, особливості її формування в Україні. Наведено огляд основних ініціатив зі створення національної інфраструктури геопросторових даних в Україні. Обґрунтовано принципи формування структурованих цільових баз географічних даних та знань і метаданих про них. Охарактеризовано особливості стандартизації географічної інформації. Визначено місце і роль Національного атласу України в структурі геоінформаційного простору держави. Викладено концептуальні основи розвитку електронної версії Національного атласу
України.
Для фахівців у галузі наук про Землю, викладачів, аспірантів, студентів вищої школи.
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горно-геологическая периодика
 4. ArcReview
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Информационные технологии в горно-геологической отрасли
 4. Геоинформационные системы в геологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 4. Геостатистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Лесное дело и деревообработка
 3. Информационные технологии в лесном деле
 4. Геоинформационные системы в лесном деле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Математика
 3. Теория вероятностей и математическая статистика
 4. Математическая статистика
 5. Прикладная математическая статистика
 6. Пространственная статистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Дистанционное зондирование Земли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Картография
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Периодика наук о Земле
 4. ИнтерКарто/ИнтерГИС
 1. Академическая и специальная литература
 2. Экологические дисциплины
 3. Информационные технологии в экологии
 4. Геоинформационные системы в экологии
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. ArcGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. MapInfo
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Micromine
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. QGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Reporter
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Геоматика