Статья
  • формат doc
  • размер 25,19 КБ
  • добавлен 14 февраля 2013 г.
Січевлюк В. Правове регулювання реєстрації застави корпоративних прав (частки)
Правничий вісник Університету «КРОК» /Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2010. – Вип.
6. – С. 93 – 104
У статті автором досліджуються юридичні та фактичні особливості процедури реєстрації такого обтяження корпоративних прав господарського товариства (частки), як застава. Детально аналізуються положення чинного законодавства України, робляться висновки про його значну невідповідність потребам практики, а також формулюються рекомендації стосовно вдосконалення відповідного законодавчого масиву.