Статья
  • формат doc
  • размер 26,60 КБ
  • добавлен 05 февраля 2013 г.
Січевлюк В. Реалізація корпоративних прав господарських товариств через договір застави
Правничий вісник Університету «КРОК» /Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – К., 2010. – Вип.
5. – С. 122 – 131
У статті автором досліджуються особливості договору застави корпоративних прав господарського товариства (частки) як юридичної підстави виникнення заставних правовідносин та способу реалізації корпоративних прав господарських товариств. Детально аналізується порядок укладення, умови та реквізити такого договору, акцентується увага на порядку виконання обов’язків сторонами договору.