• формат pdf
  • размер 5,31 МБ
  • добавлен 11 апреля 2013 г.
Садовенко А., Масловська Л. та ін. Сталий розвиток суспільства
Навчальний посібник/Садовенко А., Масловська Л., Середа В., Тимочко Т. — 2 вид. — К., 2011. — 392 с.
Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист Міністерства від 04.08.2011 №1/11-7263).
У посібнику розглянуто сутність, актуальність, причини та передумови сталого розвитку, роль ООН у вирішенні глобальних проблем людства, значення сталого розвитку для економічного зростання, впровадження принципів сталого розвитку в Україні, можливості використання
інструменту соціальної мобілізації для сталого місцевого розвитку, а також досвід проектів
ПРООН в напрямку впровадження засад сталого розвитку.
Посібник підготовлено у межах проекту «Муніципальна програма врядування та сталого розвитку», який впроваджує Програма розвитку ООН в Україні, для студентів, викладачів, урядовців, широкого загалу – усіх, хто цікавиться проблемами сталого розвитку.
Зміст
Сталий розвиток суспільства – глобальний виклик врядуванню XXI століття
Роль ООН у визначенні засад сталого розвитку
Економічне зростання і сталий розвиток
Екологічні проблеми у контексті сталого розвитку
Людський розвиток як головний чинник і показник суспільного прогресу
Науковий та освітній виміри сталого розвитку суспільства
Взаємодія національних, групових, приватних інтересів та сталий розвиток
Україна в контексті переходу на засади сталого розвитку
Соціальна мобілізація для сталого місцевого розвитку
Стратегічне планування сталого місцевого розвитку