Информатика и вычислительная техника
 • формат djvu
 • размер 10,05 МБ
 • добавлен 04 января 2014 г.
Самойленко В.М. Географічні інформаційні системи та технології
Підручник. — К.: Ніка-Центр, 2010. — 448 с.
Підручник присвячено викладу базових теоретико-методичних аспектів і особливостей створення та функціонування географічних інформаційних систем (ГІС) як специфічного класу інформаційних систем і місця ГІС у компютеризованій географії та інших природничих науках.
Розглянуто поняття про просторовий аналіз як основу сучасної географії та про геоінформаційні структури даних та їхні моделі. Наведено підходи до введення, збереження, вибірки, редагування та виводу географічно координованих даних, маніпуляції цими даними та їхнього просторового аналізу у растрових і векторних ГІС. Висвітлено питання класифікації та перекласифікації просторових об'єктів У ГІС, оперування зі статистичними поверхнями та просторовими розподілами точок, ліній і полігонів, накладання шарів і дизайну результатів аналізу ГІС. Викладено з прикладами всі прогресивні складники алгоритмічної схеми проектування ГІС. Розглянуто особливості сучасного програмного забезпечення ГІС. Додатково подано визначення певних основних понять і українських та англійських термінів картографії, геоінформатики та інформаційних технологій, необхідні для полегшення сприйняття змісту.
Для студентів природничих факультетів вищих навчальних закладів.
Передмова
Вступ до дисципліни
Просторовий аналіз як основа сучасної географії
Геоінформаційні структури та моделі даних
Введення, збереження та редагування даних у ГІС
Елементарний просторовий аналіз і вимірювання у ГІС
Класифікація та перекласифікація просторових об'єктів у ГІС
Статистичні поверхні у ГІС
Просторові розподіли об'єктів у ГІС
Накладання шарів у ГІС
Вивід результатів аналізу у ГІС
Проектування ГІС
Сучасні комплексні програмні ГІС-пакети
Рекомендована література до підручника
Словник основних термінів
Використана література
Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Горно-геологическая периодика
 4. ArcReview
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Информационные технологии в горно-геологической отрасли
 4. Геоинформационные системы в геологии
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Геологические науки и горное дело
 3. Матметоды и моделирование в горно-геологической отрасли
 4. Геостатистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Лесное дело и деревообработка
 3. Информационные технологии в лесном деле
 4. Геоинформационные системы в лесном деле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Математика
 3. Теория вероятностей и математическая статистика
 4. Математическая статистика
 5. Прикладная математическая статистика
 6. Пространственная статистика
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Дистанционное зондирование Земли
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Картография
 1. Академическая и специальная литература
 2. Науки о Земле
 3. Периодика наук о Земле
 4. ИнтерКарто/ИнтерГИС
 1. Академическая и специальная литература
 2. Экологические дисциплины
 3. Информационные технологии в экологии
 4. Геоинформационные системы в экологии
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. ArcGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. MapInfo
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Micromine
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. QGIS
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Reporter
 1. Прикладная литература
 2. Компьютерная литература
 3. Компьютерная периодика
 4. Геоматика