Статья
  • формат pdf
  • размер 175,90 КБ
  • добавлен 16 июля 2013 г.
Саракун І.Б., Ковалишин О.Р. Напрямки вдосконалення Закону України Про акціонерні товариства
Наукова стаття
Приватне право і підприємництво.Збірник наукових праць.- 2013.- Вип.
12.- С. 85-88
Статтю присвячено аналізу змісту Закону України «Про акціонерні товариства». Виявлено низку недоліків цього Закону, які на практиці ускладнюють можливість належного здійснення корпоративних прав акціонерів та їх захисту. Задля покращення правового забезпечення у цій сфері відносин автори запропонували низку змін та доповнень до зазначеного нормативного акта.
Ключові слова: здійснення, захист корпоративних прав, акціонерне товариство, акціонер, приватне акціонерне товариство, публічне акціонерне товариство, непрямий позов.