Похожие разделы

Азаматтық қорғаныс

Презентация
 • формат ppt
 • размер 70,56 КБ
 • добавлен 01 марта 2013 г.
Презентация на казахском. АМУ 2013 жыл. 6 стр Азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар қызметтері халықты бейбіт және соғыс уақытында төтенше жағдайлардың салдарынан Азаматтық қорғау арнайы іс-шараларын орындауға, қазіргі заманғы қаруларды қолдануға арналған.

Азаматтық қорғаныс

Презентация
 • формат ppt
 • размер 143,34 КБ
 • добавлен 03 марта 2013 г.
Презентация на казахском.АМУ. 7 стр. 2013жыл Азаматтық қорғаныстың басқару органдары – бейбіт уақытта және соғыс уақытында Азаматтық қорғаныс іс-шараларына басшылық жасайтын және олардың орындалуын қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасының орталық және жергілікті атқарушы органдары.

Атаманюк В.Г. Гражданская оборона. Учебник для ВУЗов

 • формат djv
 • размер 2.56 МБ
 • добавлен 15 сентября 2009 г.
В учебнике изложены: задачи и организация гражданской обороны (ГО) на промышленных объектах народного хозяйства; воздействие оружия массового поражения и других средств нападения противника на людей, здания, сообружения, энергостстемы, оборудование и способы защиты от них.

Атаманюк В.Г. Ширшев Л.Г. Акимов Н.И. Гражданская оборона

 • формат fb2
 • размер 26,99 МБ
 • добавлен 11 апреля 2016 г.
Учебник для вузов под ред. Михайлика Д.И. — М.: Высшая школа, 1986. — 207 с., ил. В учебнике изложены: задачи и организация гражданской обороны (ГО) на промышленных объектах народного хозяйства; воздействие оружия массового поражения и других средств нападения противника на людей, здания, сооружения, энергосистемы, оборудование и способы защиты от них. Приведена методика оценки устойчивости объектов народного хозяйства к поражающим факторам ядерн...

Атаманюк В.Г., Ширшев Л.Г., Акимов Н.И. Гражданская оборона

 • формат doc
 • размер 3.65 МБ
 • добавлен 16 декабря 2016 г.
Учебник для вузов. Под ред. Д. И. Михайлика. — М.: Высшая школа, 1986. — 207 с.: ил. В учебнике изложены: задачи и организация гражданской обороны (ГО) на промышленных объектах народного хозяйства; воздействие оружия массового поражения и других средств нападения противника на людей, здания, сооружения, энергосистемы, оборудование и способы защиты от них. Приведена методика оценки устойчивости объектов народного хозяйства к поражающим факторам яд...

Ачкасов А.Є., Пашков В.І., Ачкасов І.А. Конспект лекцій з дисциплін Цивільна оборона та Безпека життєдіяльності та цивільна оборона

 • формат pdf
 • размер 2.3 МБ
 • добавлен 17 февраля 2010 г.
Издательство: Харків: ХНАМГ. Год издания: 2009. Страниц: 211. Для студентів та слухачів другої вищої освіти, які навчаються на факультеті післядипломної освіти і заочного навчання (спеціальності «Менеджмент організацій» «Економіка підприємства», «Облік і аудит», «Електротехнічні системи електроспоживання»)

Ачкасов А.Є., Пашков В.І., Ачкасов І.А. Конспект лекцій з дисциплін Цивільна оборона та Безпека життєдіяльності та цивільна оборона

 • формат djvu
 • размер 2,46 МБ
 • добавлен 24 июля 2012 г.
Харків: ХНАМГ, 2009. – 211 с. Конспект лекцій з дисциплін «Цивільна оборона» та «Безпека життєдіяльності та цивільна оборона» для студентів та слухачів другої вищої освіти, які навчаються на факультеті післядипломної освіти і заочного навчання (спеціальності «Менеджмент організацій» «Економіка підприємства», «Облік і аудит», «Електротехнічні системи електроспоживання». Зміст Вступ. Теоретичні основи цивільної оборони. Законодавство України про...

Бахарєва Г.Ю [та ін.]. Методичні вказівки до виконання самостійної та практичної роботи Визначення осередків ураження у надзвичайних ситуаціях з курсу Цивільний захист

Практикум
 • формат pdf
 • размер 289,42 КБ
 • добавлен 07 февраля 2015 г.
Методичні вказівки. – Харків: НТУ "ХПІ", 2015. – 12 с. У даних методичних вказівках розглядається вирішення задач (розрахунки) на тему визначення параметрів хвилі при повені та максимального надлишкового тиску, що утворюється під час вибуху при транспортуванні ємності із бензином. Для студентів усіх спеціальностей та форм навчання. Вступ Розрахункова частина Приклад розрахунку Висновки Список рекомедованої літератури

Бикова О.В. Основи цивільного захисту

 • формат doc
 • размер 5.36 МБ
 • добавлен 08 сентября 2011 г.
У посібнику розглянуто основи цивільного захисту, як комплекс організаційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та інших заходів, які здійснюються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підпорядкованими їм силами і засобами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, добровільними рятувальними формуваннями, що забезпечують виконання цих захо...

Бояршинов А.В., Дик А.А., Дмитриев В.М. и др. Безопасность жизнедеятельности. Ч 1. Гражданская защита

 • формат pdf
 • размер 957,07 КБ
 • добавлен 18 марта 2012 г.
Курс лекций. Тамбов. Издательство ТГТУ, 2011. Ч. 1 - 80с. Изложены основные сведения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, их поражающих факторах, Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Российской Федерации, структуре и задачах в ней гражданской обороны. Раскрыто содержание задач гражданской обороны на объектах экономики. Рассмотрены последствия воздействия на человека поражающих факторов и...

Булатов Р.Б. Безопасность жизнедеятельности. Гражданская оборона

Практикум
 • формат pdf
 • размер 4,64 МБ
 • добавлен 30 марта 2012 г.
Методические указания по разработке раздела "Гражданская оборона" в дипломных проектах (работах). Альметьевск: АГНИ, 2005. - 11 с.

Быков И.В. Гражданская оборона (на укр. языке)

Практикум
 • формат doc
 • размер 2.67 МБ
 • добавлен 24 октября 2010 г.
Черкасы: ЧДТУ. 2004г. -32ст. Методические указания к выполнению практических работ с дисциплины. В методических указаниях дается задания и расчет возможных последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС). Рассматриваться такие ЧС: 1 Заражение сильнодействующими ядовитыми веществами (СДОР) при авариях на химически опасных объектах. 2 Радиоактивного заражения местности. 3 Взрыв цистерны с бензином. Примечание С 2001 года в Украине действует "Методика про...

Вітязь О.Ю. Цивільна оборона

Практикум
 • формат doc
 • размер 89,96 КБ
 • добавлен 18 февраля 2015 г.
Методичні вказівки. — Івано-Франківськ: Факел, 2002. — 16 с. В методичних вказівках і завдання для самостійної роботи студентів наведено зміст основних тем дисципліни та індивідуальні завдання для виконання контрольної робота з курсу "Цивільна оборона". Методичні вказівки і завдання для самостійної роботи студентів розроблені у відповідності до діючої типової робочої програми і призначені для самостійного ознайомлення з основними розділами дисцип...

Васійчук В.О. та ін. Цивільний захист: Конспект лекцій для студентів всіх спеціальностей і форм навчання

 • формат pdf
 • размер 1,71 МБ
 • добавлен 22 июля 2013 г.
В.О. Васійчук, В.Є. Гончарук, О.С. Дацько, С.І. Качан, О.І. Козій, В.В. Ляхов, С.М. Мохняк, М.П. Петрук, А.С. Романів, В.В. Скіра. – Цивільний захист: Конспект лекцій для студентів всіх спеціальностей і форм навчання Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 208 с. – ISBN 978-617-607-151- 8. – За ред. В.Є. Гончарука. Конспект лекцій розроблено згідно з типовою навчальною програмою нормативної дисципліни Цивільний захист, затвердженою МОН...

Васійчук В.О., Гончарук В.Є. та ін. Цивільний захист. Конспект лекцій

 • формат doc
 • размер 959,86 КБ
 • добавлен 11 декабря 2012 г.
Васійчук В.О., Гончарук В.Є., Дацько О.С., Качан С.І., Козій О.І., Ляхов В.В., Мохняк С.М., Петрук М.П., Романів А.С., Скіра В.В. Цивільний захист: Конспект лекцій для студентів всіх спеціальностей і форм навчання – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011, с.208. Зміст Державна політика у сфері цивільного захисту населення і територій від НС техногенного та природного характеру Моніторинг небезпек, що можуть спричинити надзвичайні ситуа...

Васійчук В.О., Гончарук В.Є.та ін. Основи цивільного захисту

 • формат doc
 • размер 13.67 МБ
 • добавлен 05 ноября 2011 г.
Навч. посібник / В.О. Васійчук, В.Є Гончарук, С.І. Качан, С.М. Мохняк. - Львів: Видавництво НУ "ЛП", 2010. - 417с. Посібник "Основи цивільного захисту" розроблений згідно із Навчальною програмою нормативної дисципліни"Цивільна оборона" для студентів вищих навчальних закладів освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст" та "магістр" усіх спеціальностей, схваленої на засіданні комісії з цивільної оборони Науково-методичної ради Міністерства освіти...

Ващенко В.І. Програма методичні вказівки до виконання самостійних робіт та контрольні завдання з дисципліни Цивільна оборона (для студентів всіх спеціальностей)

Практикум
 • формат doc
 • размер 148,77 КБ
 • добавлен 29 августа 2013 г.
ДонНТУ, 2009 36 с. Програма, методичні вказівки до виконання самостійних робіт та контрольні завдання з дисципліни «Цивільна оборона» приводяться для студентів денної та заочної форми навчання для всіх спеціальностей. Робота розрахована на самостійне вивчення курсу, виконання практичних, самостійних робіт і виконання контрольних робіт (заочна форма навчання).

Висоцький С.П., Кутовий В.О. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни Цивільний захист

Практикум
 • формат pdf
 • размер 7,86 МБ
 • добавлен 02 ноября 2015 г.
Методичні вказівки. – Горлівка: ДНТУ АДI, 2014. - 61с. Практичні заняття: Надання першої долікарської допомоги постраждалим при надзвичайних ситуаціях (нс) Прогнозування хімічної обстановки при аваріях із зараженням місцевості сильнодіючими отруйними речовинами Дослідження іонізуючих випромінювань Оцінка радіаційної обстановки на об’єктах в умовах надзвичайних ситуацій Для студентів спеціальностей 7.07010601, 7.07010102, 7.07010104, 8.07010601,...

Воробйов О.О., Романів Л.В. Цивільний захист

 • формат pdf
 • размер 8,27 МБ
 • добавлен 20 августа 2016 г.
Чернівці, 2008. — 160 с. — ISBN 978-966-568-975-1. Навчальний посібник „Цивільний захист" є доповненим та зміненим, з урахуванням останніх керуючих документів та базового попереднього посібника „Цивільна оборона" (рекомендований ЦМК МОЗ України), підготовленим у відповідності до Програми за №82/200 від 20 червня 1995 року, адаптованим ідеї Європейської кредитної трансферної системи (ЕСТS) до системи вищої освіти України. Він посилює роль самості...

Глиняна Н.М. Теоретический материал по дисциплине Гражданская защита

 • формат doc
 • размер 39,42 КБ
 • добавлен 30 декабря 2016 г.
ДГМА, Краматорск/Украина, 2015, 15 с. Задачи ГЗ. Тенденции мировой практики защиты населения от последствий ЧС. Принципы защиты населения от последствий ЧС. Организационная структура ГЗ Украины, силы ГЗ. Финансирование ГЗ. Международное сотрудничество в сфере гражданской защиты. Чрезвычайная ситуация: определение, классификация. Техногенные и природные ЧС: причины воозникновения, краткая характерисктика. Очаг поражения: определение, важнейшие пор...

Гражданская защита

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,76 МБ
 • добавлен 05 октября 2013 г.
КИИ, Минск, Еремин А.П., 2005 г., 242 стр. Конспект лекций составлен в соответствии с учебной программой по дисциплине "Гражданская защита" и предназначен для курсантов очного и слушателей заочного обучения, а также может быть полезен практическим работникам органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Указатель сокращений. Место, роль и задачи гражданской обороны в обеспечении обороноспособности государства. Возможный характер современной...

Гражданская защита

Статья
 • формат pdf
 • размер 311,79 КБ
 • добавлен 15 июня 2015 г.
ЗНТУ, г.Запорожье, М.О.Журавель, О.Б.Курков, 2012 г., 49 стр. СОДЕРЖАНИЕ Правовое регулирование гражданской защиты украины Общие положения кодекса гражданской защиты Украины Единая государственная система гражданской защиты Полномочия субъектов обеспечения гражданской защиты Силы гражданской защиты Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций Общие положения международного гуманитарного права по вопросам защиты населения Планирование м...

Гражданская оборона

Контрольная работа
 • формат rtf
 • размер 34,79 КБ
 • добавлен 11 марта 2013 г.
СГАУ, Сумы, 2 курс, 1999. - 17 с. Силы гражданской обороны. Краткая характеристика стихийных бедствий, аварий и катастроф. Приборы радиационной разведки. Убежища. Мероприятия, проводимые для повышения устойчивости работы машинно-тракторного парка и топливно-энергетического комплекса в мирное время и при угрозе нападения. Силы и средства для проведения спасательных и неотложных работ в очагах современных средств поражения и в районах аварий, катас...

Гражданская оборона

Контрольная работа
 • формат rtf
 • размер 53,44 КБ
 • добавлен 21 мая 2013 г.
Приднепровская академия строительства и архитектуры, Днепропетровск, Чесанов В.Л., 2009. — 34 с. Введение Оценка устойчивости работы объектов строительства и строительной индустрии в чрезвычайных ситуациях Выявление и оценка инженерной обстановки Оценка устойчивости объекта к воздействию воздушной ударной волны Оценка устойчивости объекта к воздействию светового излучения Выявление радиационной обстановки и оценка устойчивости объекта к радиоакти...

Гражданская оборона

Статья
 • формат doc
 • размер 212,69 КБ
 • добавлен 18 сентября 2013 г.
Лекции по Гражданской обороне Роль и задачи гражданской обороны в чрезвычайных ситуациях чрезвычайные ситуации и их краткая характеристика Стихийные бедствия производственные аварии и экологичесике катастрофы. Характеристика очагов поражения Общее представление о радиационной, химической и бактериологической обстановке в чрезвычайных ситуациях Характеристика очага химического поражения (заражения) Характеристика очага бактериологического (биологи...

Гражданская оборона

Реферат
 • формат doc
 • размер 44,11 КБ
 • добавлен 06 января 2014 г.
2013. 14 с. Понятие о гражданской обороне (задачи, система гражданской обороны, нормативные акты) Оружия массового поражения Средства коллективной защиты Средства индивидуальной защиты Помощь при неотложных состояниях Список литературы

Гражданская оборона

Презентация
 • формат ppt
 • размер 43,04 КБ
 • добавлен 15 октября 2015 г.
Без выходных данных, 6 слайдов. Гражданская оборона — система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Гражданская оборона в чрезвычайных ситуациях

Реферат
 • формат doc
 • размер 40,22 КБ
 • добавлен 16 июля 2012 г.
Без выходных данных, 16 с. Роль и задачи гражданской обороны в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Приложение 1 Состав ГК по ЧС: Организационная структура гражданской обороны объекта хозяйства (учебные заведения) Силы (формирования) Гражданской обороны и их назначение.

Гражданская оборона и защита населения в условиях чрезвычайных ситуаций

Реферат
 • формат doc
 • размер 26,46 КБ
 • добавлен 03 августа 2015 г.
ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ Донецк 2013 10 с. Содержание 1.Место Гражданской обороны в общегосударственной системе гражданской защиты 2.Задачи Гражданской обороны 3. Структура Гражданской обороны 4.Органы управления Гражданской обороной 5.Основные задачи органов управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения 6. Структура ГО на промышленном предприятии 7. Планирование мероприятий в случае воз...

Гражданская оборона НАТО

Реферат
 • формат doc
 • размер 17,56 КБ
 • добавлен 14 мая 2013 г.
Выходные данные не приведены. Автор не известен. — 17 с. Структура и организация НАТО Гражданская оборона НАТО Инженерное оборудование Использование убежищ со специальным оборудованием Подготовка путей для отхода населения Водоснабжение населения Гражданская оборона XXI века Техногенные катастрофы в странах НАТО Чрезвычайные ситуации

Гражданская оборона Украины в современных условиях

Презентация
 • формат ppt
 • размер 90,81 КБ
 • добавлен 11 января 2012 г.
Севастопольский национальный университет ядерной энергии и промышленности 21 слайд. Цели и задачи, порядок прохождения, виды отчетности и литература Основные положения международного права по вопросам защиты людей Законодательная база Гражданской обороны в Украине Организация и структура учреждений ГО Украины. Силы и средства ГО. Организация Гражданской обороны в других государствах. Заключение.

Гражданская оборона, её специфика в современных условиях

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 49,86 КБ
 • добавлен 01 марта 2013 г.
Содержание: Введение. Гражданская оборона, её основные принципы и задачи. Законодательно-нормативные основы ГО. Система гражданской обороны. Управление ГО. Силы гражданской обороны. Заключение. Список используемой литературы.

Губський А.І. Цивільна оборона

 • формат fb2
 • размер 526,61 КБ
 • добавлен 21 октября 2014 г.
Підручник. - К.- Міністерство освіти 1995,-216 Підручник "Цивільна оборона" розроблено згідно з вимогами Закону "При цивільну оборону України" і Програми підготовки студентів вищих навчальних закладів по цивільній обороні. Основним завданням навчання студентів вищих навчальних закладів є підготовка їх до практичного виконання заходів цивільної оборони на виробничих підприємствах всіх форм власності в мирний і воєнний час в якості керівного складу...

Гуляев В.П., Друзь О.Н., Михайлов Д.В. (состав.) РГР. Гражданская оборона

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1.22 МБ
 • добавлен 24 января 2011 г.
Методические указания к выполнению расчетно-графической работы по дис-циплине: «Гражданская оборона» (для студентов всех специальностей дневной формы обучения) / Сост. В. П. Гуляев, О. Н. Друзь, Д. В. Михайлов – Луганск изд-во Восточноукр. нац. ун-та им. В. Даля, 2004 – 49 с. Для студентов 5-го курса изучающих дисциплину: «Гражданская оборона» всех специальностей, а также может быть использована при выполнении раздела «Гражданская оборона» в дип...

Гурін О.А. Індивідуальне завдання з оцінки пожежної обстановки

Практикум
 • формат pdf
 • размер 172,34 КБ
 • добавлен 05 декабря 2016 г.
Методичні рекомендації. — Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2013. — 17 с. Подано методичні рекомендації щодо виконання індивідуального завдання Індивідуальне завдання з оцінки пожежної обстановки" з курсу "Цивільний захист". Наведено порядок проведення роботи. Пожежа та причини її виникнення Поняття та терміни Оцінка пожежної обстановки Фактори ураження при пожежах Таблиці для оцінки пожежної обстановки Задача №1 Задача №2 Задач...

Гурін О.А., Гордєєв О.С. Індивідуальне завдання щодо ідентифікації потенційно-небезпечних об'єктів

Практикум
 • формат pdf
 • размер 95,10 КБ
 • добавлен 09 декабря 2016 г.
Методичні рекомендації. — Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2013. — 15 с. Подано методичні рекомендації щодо виконання індивідуального завдання "Індивідуальне завдання щодо ідентифікації потенційно-небезпечних об'єктів" з курсу "Цивільний захист". Наведено порядок проведення роботи. Визначення критеріїв ідентифікації потенційно-небезпечних об’єктів Аналіз небезпеки До завдання № 1 Приклад розрахунків з ідентифікації ОПН До завда...

Дементий Л.В., Кузнецов А.А., Поляков А.Е. (сост.) Лекции по гражданской обороне

 • формат pdf
 • размер 530.46 КБ
 • добавлен 08 сентября 2011 г.
Краматорск : ДГМА, 2001. Тема 1: Роль и задачи ГО в современных условиях Тема 2: ЧС мирного и военного времени Тема 3: Защита населения при ЧС Тема 4: Устойчивость работы объекта при ЧС Тема 5: Организация и проведение спасательных и других неотложных работ на объектах при ЧС

Дементий Л.В., Кузнецов А.А., Поляков А.Е. Гражданская оборона

 • формат doc
 • размер 288 КБ
 • добавлен 18 ноября 2010 г.
Конспект лекций по гражданской обороне для студентов дневной и заочной форм обучения. –Краматорск: ДГМА,2001. – 34 c. Роль и задачи ГО в современных условиях Задачи и организационная структура ГО Украины Задачи ГО Общие положения и основные принципы защиты населения и территорий Организационная структура ГО Украины (МЧС и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы) Силы ГО Финансирование мер ГО ЧС мирного и военного времен...

Дементий Л.В., Поляков А.Е., Кузнецов А.А. Гражданская оборона

Практикум
 • формат pdf
 • размер 568,32 КБ
 • добавлен 03 декабря 2015 г.
Методические указания к курсовому и дипломному проектированию по дисциплине «Гражданская оборона» для студентов заочной формы обучения – Краматорск/Украина, ДГМА, 2005, 32 с. Приведены программа дисциплины «Гражданская оборона», темы, варианты заданий и примеры расчетов для курсового и дипломного проектирования по дисциплине «Гражданская оборона» для студентов-заочников. Программа курса «Гражданская оборона». Решение типовых задач: Определение во...

Егоров В.Ф. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций

Практикум
 • формат pdf
 • размер 258.44 КБ
 • добавлен 20 июня 2011 г.
Методические указания - Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. 32 с. Даны организационно-методические указания по разработке вопросов курса гражданской обо- роны и защиты от чрезвычайных ситуаций дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в дипломных проектах студентов. Предназначены для студентов технических специальностей.

Егоров В.Ф., Макаров В.М. Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций.

 • формат pdf
 • размер 311.55 КБ
 • добавлен 07 апреля 2010 г.
Методические указания по выполнению практических самостоятельных работ по курсу ГО ЧС дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" для студентов всех направлений и специальностей. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2004. 32 с. Даны методические указания для выполнения практических самостоятельных работ по курсу гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (ГО ЧС). Предназначены для студентов всех специальностей.

Екстрена валізка. Що потрібно мати при собі на випадок війни

 • формат pdf
 • размер 816,46 КБ
 • добавлен 10 марта 2015 г.
Вихідні данні невідомі. — 2015. — 2 с. Екстрена валіза - це узагальнене визначення базового набору речей, необхідного кожній цивільній людині, щоб вижити в будь-якій екстремальній ситуації. В даній брошюрі зібрані рекомендації по тому, що має входити в набір до екстреної валізи.

Жук Р.С., Кирилков В.А. Цивільна оборона

Практикум
 • формат pdf
 • размер 579.75 КБ
 • добавлен 07 июля 2011 г.
Методичні вказівки до практичних занять. Частина 2 / Р.С.Жук, В.А.Кирилков. - Хмельницький: ТУП, 2002 - 28 с. Укладачі: Жук Р.С. асист., Кирилков В.А. асист. Пропоновані методичні вказівки містять матеріали, необхідні для вивчення розділу "Методика оцінки хімічної обстановки" курсу цивільної оборони, індивідуальні завдання з теми "Оцінка хімічної обстановки" та завдання на розрахунково-графічну роботу по темі "Захист населення при аварії на вир...

Жук Р.С., Ковтун І.І. Цивільна оборона

Практикум
 • формат doc
 • размер 972 КБ
 • добавлен 07 июля 2011 г.
Методичні вказівки до практичних занять з курсу Цивільна оборона для студентів всіх спеціальностей ТУП // Укладачі: Жук Р.С., Ковтун І.І. - Хмельницький: ТУП, 2000. - 40 с. Відповідальний за випуск: завідувач кафедри БЖД, проф. д.т.н. Калда Г.С. Методичні вказівки розроблено згідно з вимогами Закону Про цивільну оборону України і Програмами підготовки сту-дентів вищих навчальних закладів по цивільній обороні. Основним завданням навчання студент...

Завьялов В.Н. (ред.) Гражданская оборона

 • формат image
 • размер 93,94 МБ
 • добавлен 21 марта 2013 г.
М.: Медицина, 1989. — 272 с. — ISBN 5-225-01637-5. В учебном пособии приведена организационная структура медицинской службы гражданской обороны. Рассмотрены вопросы защиты населения от оружия массового уничтожения, организации первой медицинской и первой врачебной помощи в очагах поражения, специализированной и квалифицированной медицинской помощи. Описана система обучения населения основам гражданской обороны. В конце каждой главы приведены мето...

Завьялов В.Н. (ред.) Гражданская оборона

 • формат pdf
 • размер 93,40 МБ
 • добавлен 27 августа 2016 г.
Москва: Медицина, 1989. — 272 с. — ISBN 5-225-01637-5. В учебном пособии приведена организационная структура медицинской службы гражданской обороны. Рассмотрены вопросы защиты населения от оружия массового уничтожения, организации первой медицинской и первой врачебной помощи в очагах поражения, специализированной и квалифицированной медицинской помощи. Описана система обучения населения основам гражданской обороны. В конце каждой главы приведены...

Зайцев А.П., Коржавин А.В. и др. Гражданская оборона. Учебное пособие

 • формат djvu
 • размер 4.33 МБ
 • добавлен 21 октября 2010 г.
Из истории гражданской обороны. Задачи и организация гражданской обороны. Обязанности населения по гражданской обороне. Основы защиты населения. Действия населения при угрозе нападения противника и по сигналам гражданской обороны. Правила поведения и действия населения в очагах поражения. Правила поведения и действия населения при стихийных бедствиях и производственных авариях. Особенности защиты детей и обязанности взрослых по их защите. Оказани...

Запорожець О.І., Михайлюк В.О., Халмурадов Б.Д. та ін. Цивільний захист

 • формат pdf
 • размер 5,93 МБ
 • добавлен 14 января 2016 г.
Підручник – К.: Центр учбової літератури, 2016. – 264 с. Підручник призначено для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліни освітнього напрямку «Цивільна безпека» за всіма фахами, а також для викладачів цих дисциплін. У підручнику наведено загально прийняті підходи, що застосовуються при розробці управлінських рішень щодо забезпечення стійкості території держави, її регіонів, адміністративно територіальних одиниць, населення та...

Зенин Ю.Н. (ред.) Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 2012

Статья
 • формат pdf
 • размер 4,16 МБ
 • добавлен 17 июля 2016 г.
Материалы III Всероссийской научно-практической Интернет-конференции, с международным участием. Воронеж: ВИ ГПС МЧС России, 2012. - 443 с. Аннотация. В сборник включены материалы III Всероссийской научно-практической Интернет-конференции «Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций». Данная конференция состоялась 20 апреля 2012 г. на базе ФГБОУ ВПО Воронежский институт Государственной прот...

Зенин Ю.Н. (ред.) Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 2012

Статья
 • формат rtf
 • размер 2,72 МБ
 • добавлен 20 июля 2016 г.
Материалы III Всероссийской научно-практической Интернет-конференции, с международным участием. Воронеж: ВИ ГПС МЧС России, 2012. - 443 с. Аннотация. В сборник включены материалы III Всероссийской научно-практической Интернет-конференции «Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций». Данная конференция состоялась 20 апреля 2012 г. на базе ФГБОУ ВПО Воронежский институт Государственной прот...

Зенин Ю.Н. (ред.) Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 2013

Статья
 • формат pdf
 • размер 5,71 МБ
 • добавлен 20 июля 2015 г.
Сборник статей по материалам всероссийской научно-практической конференции с международным учетом, 19 апреля 2013 г. / ФГБОУ ВПО Воронежский институт ГПС МЧС России. - Воронеж, 2013. - 404 с. Аннотация. Рассматриваются актуальные проблемы обеспечения безопасности: защита населения и территорий от ЧС, совершенствование методов подготовки пожарных и спасателей, проблемы тушения различных веществ и материалов, воздействие на население, социум, среду...

Зенин Ю.Н. (ред.) Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 2013

Статья
 • формат rtf
 • размер 8,99 МБ
 • добавлен 23 июня 2015 г.
Сборник статей по материалам всероссийской научно-практической конференции с международным учетом, 19 апреля 2013 г. / ФГБОУ ВПО Воронежский институт ГПС МЧС России. - Воронеж, 2013. - 404 с. Аннотация. Рассматриваются актуальные проблемы обеспечения безопасности: защита населения и территорий от ЧС, совершенствование методов подготовки пожарных и спасателей, проблемы тушения различных веществ и материалов, воздействие на население, социум, среду...

Зенин Ю.Н. (ред.) Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 2014

Статья
 • формат pdf
 • размер 7,77 МБ
 • добавлен 12 апреля 2016 г.
Сборник статей по материалам всероссийской научно-практической конференции с международным участием 18 апреля 2014 года / ФГБОУ ВПО Воронежский институт ГПС МЧС России. - Воронеж, 2014. - 484 с. Аннотация. Рассматриваются актуальные проблемы обеспечения безопасности: защита населения и территорий от ЧС, совершенствование методов подготовки пожарных и спасателей, проблемы тушения различных веществ и материалов, воздействие на население, социум, с...

Зенин Ю.Н. (ред.) Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 2014

Статья
 • формат rtf
 • размер 6,26 МБ
 • добавлен 09 апреля 2016 г.
Сборник статей по материалам всероссийской научно-практической конференции с международным участием 18 апреля 2014 года / ФГБОУ ВПО Воронежский институт ГПС МЧС России. - Воронеж, 2014. - 484 с. Аннотация. Рассматриваются актуальные проблемы обеспечения безопасности: защита населения и территорий от ЧС, совершенствование методов подготовки пожарных и спасателей, проблемы тушения различных веществ и материалов, воздействие на население, социум, с...

Зенин Ю.Н. (ред.) Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 2015 Часть 1

Статья
 • формат pdf
 • размер 6,69 МБ
 • добавлен 21 июля 2015 г.
Сборник статей по материалам VI Всероссийской научно-практической конференции курсантов, слушателей, студентов и молодых ученых с международным участием. 17 апреля 2015 года.: в 2-х ч. Ч. 1 / ФГБОУ ВПО Воронежский институт ГПС МЧС России. – Воронеж, 2015. - 296 с. Аннотация Рассматриваются актуальные вопросы, связанные с обеспечением безопасности при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: технологии обеспечения оперативно-служебной деятель...

Зенин Ю.Н. (ред.) Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 2015 Часть 1

Статья
 • формат rtf
 • размер 5,25 МБ
 • добавлен 14 апреля 2016 г.
Сборник статей по материалам VI Всероссийской научно-практической конференции курсантов, слушателей, студентов и молодых ученых с международным участием. 17 апреля 2015 года.: в 2-х ч. Ч. 1 / ФГБОУ ВПО Воронежский институт ГПС МЧС России. – Воронеж, 2015. - 296 с. Аннотация Рассматриваются актуальные вопросы, связанные с обеспечением безопасности при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: технологии обеспечения оперативно-служебной деятель...

Зенин Ю.Н. (ред.) Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 2015 Часть 2

Статья
 • формат pdf
 • размер 5,21 МБ
 • добавлен 26 апреля 2016 г.
Сборник статей по материалам VI Всероссийской научно-практической конференции курсантов, слушателей, студентов и молодых ученых с международным участием 17 апреля 2015 года.: в 2-х ч. Ч. 2 / ФГБОУ ВПО Воронежский институт ГПС МЧС России. – Воронеж, 2015. – 287 с. Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы, связанные с обеспечением безопасности при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: технологии обеспечения оперативно-служебной деятел...

Зенин Ю.Н. (ред.) Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 2015 Часть 2

Статья
 • формат rtf
 • размер 5,79 МБ
 • добавлен 14 апреля 2016 г.
Сборник статей по материалам VI Всероссийской научно-практической конференции курсантов, слушателей, студентов и молодых ученых с международным участием 17 апреля 2015 года.: в 2-х ч. Ч. 2 / ФГБОУ ВПО Воронежский институт ГПС МЧС России. – Воронеж, 2015. – 287 с. Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы, связанные с обеспечением безопасности при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций: технологии обеспечения оперативно-служебной деятел...

Иншаков Ю.З. (сост.) Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 2011

Статья
 • формат pdf
 • размер 4,95 МБ
 • добавлен 14 июля 2015 г.
Материалы II Всероссийской научно-практической Интернет-конференции, с международным участием. Воронеж: ВИ ГПС МЧС России, 2011. - 378 с. Аннотация. В сборник включены материалы II Всероссийской научно-практической Интернет-конференции «Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций». Данная конференция состоялась 21 апреля 2011 г. на базе Воронежского института Государственной противопожарно...

Иншаков Ю.З. (сост.) Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 2011

Статья
 • формат rtf
 • размер 2,94 МБ
 • добавлен 08 июля 2015 г.
Материалы II Всероссийской научно-практической Интернет-конференции, с международным участием. Воронеж: ВИ ГПС МЧС России, 2011. - 378 с. Аннотация. В сборник включены материалы II Всероссийской научно-практической Интернет-конференции «Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций». Данная конференция состоялась 21 апреля 2011 г. на базе Воронежского института Государственной противопожарно...

Иншаков Ю.З., Шуткин А.Н., Калач А.В. (сост.) Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 2010

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,92 МБ
 • добавлен 20 июля 2015 г.
Материалы I международной научно-практической Интернет-конференции, посвященной 20-летию образования МЧС России и 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. – Воронеж: ВИ ГПС МЧС России, 2010. – 166 с. Аннотация. В сборник включены материалы I международной научно- практической Интернет-конференции «Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», посвященной 20-летию образования МЧС Росс...

Иншаков Ю.З., Шуткин А.Н., Калач А.В. (сост.) Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 2010

Статья
 • формат rtf
 • размер 1,19 МБ
 • добавлен 07 июля 2015 г.
Материалы I международной научно-практической Интернет-конференции, посвященной 20-летию образования МЧС России и 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. – Воронеж: ВИ ГПС МЧС России, 2010. – 166 с. Аннотация. В сборник включены материалы I международной научно- практической Интернет-конференции «Современные технологии обеспечения гражданской обороны и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций», посвященной 20-летию образования МЧС Росс...

Использование информационных технологий при изучении вопросов гражданской обороны для реализации межпредметных связей

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 106,24 КБ
 • добавлен 13 февраля 2012 г.
Балашовский институт Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского 2010 Введение. Теоретические основы использования информационных технологий при изучении вопросов гражданской обороны для реализации межпредметных связей. Изучение гражданской обороны в Общеобразовательных учреждениях. Возможные межпредметные связи в изучении гражданской обороны. Использование информационных технологий в учебных заведениях. Выводы по первой гла...

Каплунов О.М., Радченко А.П. Цивільний захист

 • формат doc
 • размер 3,79 МБ
 • добавлен 27 мая 2013 г.
М.Херсон,2007, 129 стр. Навчальний посібник з питань цивільного захисту для слухачів навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Херсонської області;

Касьянов М.А. та інші. Цивільний захист

Практикум
 • формат doc
 • размер 244,87 КБ
 • добавлен 08 декабря 2015 г.
Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – 48 с. Укладачі: М.А. Касьянов, В.М. Мальоткiн, О.М. Друзь, В.П. Гуляєв, І.Є. Голяєв, І.М. Арнаут, В.В. Некрутенко Методичні вказівки містять вихідні данні до практичних завдань, теоретичні питання, а також приклади розв’язування задач до розрахунково-графічної роботи. Призначені для студентів усіх напрямків підготовки денної форми навчання, які вивчають дисципліну «Цивільний захист».

Касьянов М.А., Друзь О.М. та ін. (состав). РГР з дисципліни Цивільна оборона

Практикум
 • формат pdf
 • размер 2.14 МБ
 • добавлен 27 января 2011 г.
Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисциплі-ни: «Цивільна оборона» (для студентів усіх напрямів підготовки заочної форми навчання) / Укл. М. А. Касьянов, О. М. Друзь, В. П. Гуляєв, І. М. Арнаут, В. В. Некру-тенко. – Луганськ, вид-во СНУ ім. В. Даля. – 2009 – 77 с. Для студентів заочної форми навчання усіх напрямів підготовки, які вивчають дисципліну «Цивільна оборона». Вихідні дані і варіанти теоретичного питання і п’...

Касьянов Н.А., Гуляев В.П., Друзь О.Н. и др. (состав.) Гражданская оборона

 • формат pdf
 • размер 932.41 КБ
 • добавлен 24 января 2011 г.
Методическое пособие для преподавателей, рабочих и служащих университета по 12-часовой программе изучения «Гражданской обороны» /Сост. Н. А. Касьянов, В. П. Гуляев, О. Н. Друзь, А. А. Калибабчук – Луганск: Изд-во Восточноукр. нац. ун-та им. В. Даля, 2007. - 82 с. Методическое пособие предназначено для проведения просветительско-информационной работы с преподавателями, рабочими и служащими университета, институтов, отделов и подразделений по 12-ч...

Квасников О.А. Сборник методических пособий по ГО

 • формат docx, doc
 • размер 804.66 КБ
 • добавлен 16 января 2012 г.
Архив содержит следующие методические пособия: Больничная база. Задачи и принципы ГО. Защита населения от радиоактивного заражения. Лечебно-эвакуационные мероприятия. МЕДИЦИНСКАЯ СОРТИРОВКА. Организационнаая структура и основы деятельности ВС МК. Способы защиты населения. Кроме того имеется 12 вариантов тестов с ответами.

Колюхов Ю.Г. (укл.) Цивільна оборона: навчально-методичні матеріали з курсу

Практикум
 • формат pdf
 • размер 982.2 КБ
 • добавлен 04 мая 2011 г.
Для студентів усіх спеціальностей денної та заочно-дистанційної форм навчання. - Тернопіль: ТАНГ, 2002. – 137 с. Пропоновані навчально-методичні матеріали містять матеріали, що використовувались автором при проведенні теоретичних і практичних занять з цивільної оборони на кафедрі медико-екологічних і соціальних проблем здоров’я Тернопільської академії народного господарства (ТАНГ). Навчально-методичні матеріали складаються із розділів: Мета і з...

Конспект лекцій з дисципліни Цивільна оборона (цивільний захист)

Статья
 • формат doc
 • размер 398,92 КБ
 • добавлен 27 января 2012 г.
В даному конспекті наведено необхідний матеріал для проведення навчань з працівниками, студентами, учнями дисципліни "Цивільна оборона". Основні положення міжнародного права з питань захисту людей. Закон і положення про цивільну оборону України. Організація цивільної оборони на об'єктах господарської діяльності. Постійні комісії з надзвичайних ситуацій при виконавчих органах влади, їхня мета і завдання. Цивільна оборона зарубіжних країн. Проблеми...

Конспект лекций для ОГЭУ

Статья
 • формат doc
 • размер 146.39 КБ
 • добавлен 10 мая 2011 г.
Організація цивільної оборони України в сучасних умовах Надзвичайні ситуації мирного часу Елементи ядерної фізики Прилади цивільної оборони

Конспект проведения занятия по гражданской обороне

Статья
 • формат docx
 • размер 49.44 КБ
 • добавлен 10 сентября 2011 г.
Основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях. Правила и техника проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.Первая помощь при кровотечениях и ранениях. Способы остановки кровотечения. Виды повязок. Правила и приемы наложения повязок на раны.Первая помощь при переломах. Приемы и способы иммобилизации с применением табельных и подручных средств. Средства и правила транспортировки и переноски пострадавших. Первая п...

Контрольна робота по цивільному захисту

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 56,47 КБ
 • добавлен 11 ноября 2013 г.
КПІ 2013 Задачі - Оцінити можливі наслідки впливу на цех аварії на вибухонебезпечному об'єкті. Оцінити надійність захисту виробничого персоналу об’єкта в сховищах. Оцінити хімічну обстановку, що може скластися на заводі.

Контрольная работа - ОДЗ по гражданской обороне

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 3.55 МБ
 • добавлен 01 октября 2010 г.
Теоретическая и практическая часть, 5 курс, СумДУ -20с. Содержание Практическая часть Задача №1 Задача №2 Задача №3 Теоретическая часть Выводы Список использованной литературы

Контрольная работа по ГО

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 32,72 КБ
 • добавлен 21 апреля 2012 г.
План: Силы гражданской обороны. Краткая характеристика стихийных бедствий, аварий и катастроф. Приборы радиационной разведки. Убежища. Мероприятия, проводимые для повышения устойчивости работы машинно-тракторного парка и топливно-энергетического комплекса в мирное время и при угрозе нападения. Силы и средства для проведения спасательных и неотложных работ в очагах современных средств поражения и в районах аварий, катастроф и стихийных бедствий.

Контрольная работа по гражданской защите

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 32,99 КБ
 • добавлен 19 декабря 2012 г.
Севастополь: Севастопольский национальный технический университет (СевНТУ), 2012. Вариант №3 Теоретический вопрос: "Порядок предоставления финансовой помощи и схема обработки обращений о выделении средств из резевного фонда государственного бюджета Украины". Практическая часть: Задача на тему: "Оценка инженерной защиты рабочих и служащих объекта хозяйственной деятельности (ОХД)".

Контрольная работа по Гражданской обороне

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 190,86 КБ
 • добавлен 03 марта 2013 г.
Характеристика радиационных поражений. Основные мероприятия гражданской обороны, в зоне радиационного загрязнения. Выбор режима радиационной защиты персонала хлебозавода.Принципы измерения экспозиционной дозы радиоактивного излучения и дозиметрические приборы (дозиметры, радиометры). Определение (единицы измерения несистемные и СИ, соотношения между ними) поглощенной, эквивалентной и эффективной дозы. Мощность дозы. Активность. Оценка химической...

Костров А.М. Гражданская оборона

 • формат djvu
 • размер 1,05 МБ
 • добавлен 21 ноября 2013 г.
Проб. учеб. для сред. учеб. заведений. — М.: Просвещение, 1991. — 64 с. : ил. — ISBN 5-09-003623-3 Настоящий учебник разработан в соответствии с требованиями новой программы по ГО. В нем содержатся сведения о действиях населения в первую очередь в чрезвычайных ситуациях мирного времени: в условиях стихийных бедствий, аварий, катастроф, а также меры по защите от оружия массового поражения. Содержание Введение Гражданская оборона объекта народного...

Круковський О.А. Індивідуальне завдання з оцінки інженерної обстановки

Практикум
 • формат pdf
 • размер 99,50 КБ
 • добавлен 07 декабря 2016 г.
Методичні рекомендації. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2012. – 11 с. Подано методичні рекомендації щодо виконання індивідуального завдання "Індивідуальне завдання з оцінки інженерної обстановки" з курсу "Цивільний захист". Наведено порядок проведення роботи. Загальні поняття про гідротехнічні споруди Гідродинамічна аварія Додаток № 1 Залежність розміру руйнування об'єктів від параметрів хвилі прориву Додаток № 2 Параметри в...

Кулаков М.А., Ляпун В.О. та ін. Цивільна оборона

 • формат pdf
 • размер 1.83 МБ
 • добавлен 26 сентября 2010 г.
Навч. посіб./ Кулаков М. А., Ляпун В. О., Мягкий В.О., Пугач В.І.; За редакцією проф. В.В.Березуцького – Харків: НТУ ?ХПІ, 2005. - 363 с. Розглядаються вплив надзвичайних ситуацій на життєдіяльність населення, основні завдання та організація цивільної оборони, способи захисту населення, методики прогнозування наслідків надзвичайних ситуацій, проведення рятівних і інших невідкладних робіт в районах стихійного лиха, стійкість роботи об’єктів госп...

Кулаков М.А., Ляпун В.О., Мандрика Н.П. та ін. Практикум з курсу Цивільна оборона

Практикум
 • формат djvu
 • размер 827,50 КБ
 • добавлен 16 мая 2014 г.
Навчальний посібник. - Харків: НТУ "ХПІ" Факт, 2005. - 120 с. У практикумі коротко подано довідковий матеріал, методику вирішення завдань з оцінки обста-новки та стійкості роботи об’єктів господарювання в надзвичайних ситуаціях, варіанти задач для поглиблення знань матеріалу. Він відповідає вимогам типової програми та проекту нової програми з курсу «Цивільна оборона». Зміст Розрахунки характеристик осередків уражень в надзвичайних ситуаціях Оцін...

Кулемин В.В., Селиванов С.Д., Самороковский А.Ф., Горлов В.В. Основы гражданской обороны

 • формат doc
 • размер 1,62 МБ
 • добавлен 08 ноября 2016 г.
Учебно-методическое пособие. – Воронеж: Воронежский институт МВД России, 2009. – 228 с. В учебном пособии в краткой форме изложены основные сведения о боевых свойствах ядерного, химического, биологического оружия, а также зажигательного и новых видов оружия массового поражения иностранных армий, а также даны сведения об организации и способах защиты сотрудников органов внутренних дел от оружия массового поражения. Материалы учебного пособия мог...

Курс гражданской обороны

 • формат doc
 • размер 58.5 КБ
 • добавлен 26 марта 2010 г.
Кременчугский государственный университет. Средства индивидуальной защиты кожи Оценка химической обстановки при разрушении (аварии) объектов, которые имеют СДОВ Определение возможных доз облучения за время пребывания в зонах радиоактивного заражения Определение размеров наводнения при прорывах дамбы и затоплении в следствии разрушения гидротехнических сооружений

Кучма М.М. Гражданская оборона

 • формат doc
 • размер 3.15 МБ
 • добавлен 14 сентября 2011 г.
Учебное пособие. - 3 издание, исправленное и дополненное -Львов: "Магнолия плюс", 2009. - 360 с. Пособие отвечает учебной программе нормативной дисциплины «Гражданская оборона» для высших заведений образования III - IV уровней аккредитации, утверждаемого Министерством образования и науки Украины. Особое внимание уделено вопросам структуры гражданской обороны Украины, ее усовершенствованию, предотвращению и реагированию на чрезвычайные ситуации,...

Лабораторная работа - 5 задач по гражданской обороне

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 1.17 МБ
 • добавлен 14 апреля 2011 г.
Решения 5 задач по гражданской обороне. Определить избыточное давление во фронте ударной волны. Определить дозу облучения. Определить допустимую продолжительность работы личного состава формирования ГО. Произвести расчеты оперативного (аварийного) прогнозирования. Оценка инженерной защиты рабочих и служащих промышленного объекта.

Лабораторная работа - Гражданская оборона

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 230.49 КБ
 • добавлен 15 февраля 2011 г.
ВУГУ, 5 курс, 2011. 29 стр Теоретический вопрос - Силы ГО, их назначение и состав. Расчетно-графическая часть - 5 задач Задача 1 Определить избыточное давление во фронте ударной волны в районе промышленного объекта при взрыве емкости с пропаном Q=1,5 т, расстояние от емкости до объекта равно 210 м. Исходные данные: - расстояние от емкости с ГВС до объекта r = 210 м; - емкость с углеводородным газом Q = 1,5 т. Выполнение: 1. Определить избыточное...

Лекції по цивільній обороні

Статья
 • формат doc
 • размер 3.26 МБ
 • добавлен 31 января 2011 г.
Роль і завдання цивільної оборони в сучасних умовах. Надзвичайні ситуації мирного та воєнного часів, їх вплив на життєдіяльність населення України. Оцінка обстановки при надзвичайних ситуаціях. Захист населення в надзвичайних ситуаціях. Стійкість роботи промислових підприємств у надзвичайних ситуаціях. Організація і порядок проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках ураження.

Лекции по ГО

Статья
 • формат doc
 • размер 482.68 КБ
 • добавлен 07 июня 2009 г.
Лекции по гражданской обороне (МГТУ им. Н. Э. Баумана). Курс «БЖД: Защита в ЧС и ГО». Основные характеристики и классификация чрезвычайных ситуаций. Концепция гражданской защиты в РФ. Аварии на химически опасных объектах. Аварии на радиоактивных опасных объектах. Аварии на пожароопасных объектах. Аварии на взрывоопасных объектах.

Лекции по гражданской защите

Статья
 • формат archive, doc, pdf
 • размер 14,94 МБ
 • добавлен 03 октября 2012 г.
Классификация чрезвычайных ситуаций Мониторинг чрезвычайных ситуаций Идентификация потенциально опасных объектов (ПОО) Анализ и прогнозирование чрезвычайных ситуаций Государственная политика в сфере гражданской защиты Планирование действий по предупреждению, анализу и ликвидации последствий Единая Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера Обучение персонала объектов хозяйствовани...

Лекции по гражданской обороне (2013 год)

Статья
 • формат image
 • размер 77,40 МБ
 • добавлен 30 июля 2013 г.
Нижегородский архитектурно-строительный университет (ННГАСУ). Лекции по гражданской обороне, 38 JPG файлов Некоторые темы лекций: правовые основы защиты населения и территорий от опасности мирного и военного времени органы управления ГО силы ГО нормативно-правовая база ГО категории городов зонирование территории убежища ГО защита населения при химических авариях. Приведены примеры расчетов, есть ссылки на СНиПы.

Лекция - Боевые возможности войск ГО

Статья
 • формат doc
 • размер 135 КБ
 • добавлен 19 января 2009 г.
Войска ГО являются частью сил Гражданской обороны России. Они предназначены для проведения СДНР на наиболее важных объектах народного хозяйства и обеспечения ввода сил ГО в зоны ликвидации последствий стихийных бедствий, крупных аварий и катастроф, массовых лесных пожаров и в очаги поражения. Эти задачи они могут выполнять, как правило, совместно с приданными частями и подразделениями или во взаимодействии с формированиями объектов народного хозя...

Лекция по гражданской обороне

Статья
 • формат doc, rtf
 • размер 457.07 КБ
 • добавлен 31 марта 2009 г.
Защита населения при применении оружия массового уничтожения. Аварийно востановительные работы. Оказание первой помощи. Средства защиты. Приборы химической разведки. Обеззараживание зданий и сооружений. Зоны и очаги радиоактивного заражения.

Ляндзберг А.Р. Тактика сил РСЧС и ГО

Практикум
 • формат pdf
 • размер 319,80 КБ
 • добавлен 01 декабря 2015 г.
Программа курса и методические указания к изучению дисциплины. – Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2012. – 23 с. Введение. Содержание аудиторного курса. Общие организационно-методические указания по проведению самостоятельной работы студентов по дисциплине. Вопросы для выполнения контрольной работы и подготовки к итоговой отчетности по предмету (зачет, экзамен). Структура, содержание, требования к выполнению и оформлению контрольных работ. Рек...

Манойло О.Г. (ред.). Цивільний захист

 • формат doc
 • размер 1,85 МБ
 • добавлен 21 октября 2013 г.
\Манойло О.Г., Осипенко В.І., Булюк В.І., Швець В.Г.\ Навчальний посібник для студентів всіх спеціальностей. Одеська національна академія харчових технологій, 2013 – 108 с. Навчальний посібник містить систематизоване викладення нормативної навчальної дисципліни «Цивільний захист», повністю відповідає програмі дисципліни. У посібнику визначена роль і завдання Цивільного захисту в сучасних умовах, структура системи Цивільного захисту України, фун...

Маркитанова Л.И. и др. Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации

 • формат pdf
 • размер 51,27 МБ
 • добавлен 11 февраля 2015 г.
Маркитанова Л.И., Маркитанова А.А., Кисс В.В. Учеб. пособие. — СПб.: СПбГУНиПТ, 2008. — 54 с. Есть OCR-слой. Приведены рекомендации для самостоятельного изучения неко­торых тем раздела ГО и ЧС дисциплины «Безопасность жизне­деятельности», даны краткие ответы и указания к вопросам для само­контроля, чтобы студенты могли самостоятельно оценить уровень владения материалом и выявить плохо усвоенный материал. СОДЕРЖАНИЕ: Введение Основные теоретически...

Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж з використання лабораторних макетів тактичної обстановки

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 14,66 КБ
 • добавлен 15 февраля 2015 г.
Вихідні дані невідомі, 1 с. Лабораторна робота №1 Тема: Методи розрахунку зон ураження від техногенних вибухів і пожеж з використання лабораторних макетів тактичної обстановки Порядок виконання роботи 1. Заміряні відстані заносимо в таблицю 1 Таблиця 1 Найменування об’єкту Відстань до точки вибуху, м Цех по переробці томатів 300 Станція по обслуговуванню автомобілів 300 Адміністративний будинок 300 2. Знаходимо радіус зони детонаційної хвилі при...

Михайлюк В.О. Цивільний захист. Частина 3. Цивільна оборона

 • формат doc
 • размер 1,19 МБ
 • добавлен 20 октября 2013 г.
Навчальній посібник. – Миколаїв: УДМТУ, 2002.- 155 с. У третій частині навчального посібника розглянуті: принципи побудови Цивільної оборони України, її завдання, організаційна структура та заходи забезпечення захисту населення, робітників та службовців ОЕ, відповідно до основних положень Женевської конвенції та Додаткових протоколів до неї, Закону і Положення про Цивільну оборону України; наведені методики підвищення стійкості об’єктів та інжене...

Михайлюк В.О., Халмурадов В.О. Цивільна безпека

 • формат pdf
 • размер 1.01 МБ
 • добавлен 24 октября 2011 г.
Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 158 с. Навчальний посібник призначено для студентів вищих навчальних закладів, котрі вивчають дисципліни Безпека життєдіяльності та Цивільна оборона за всіма фахами, а також для викладачів цих дисциплін. У навчальному посібнику наведено загально прийняті підходи, що застосовуються при розробці управлінських рішень щодо забезпечення стійкості території держави, її регіонів, адміністративно територ...

Основные принципы и способы защиты населения

Презентация
 • формат ppt
 • размер 1,09 МБ
 • добавлен 27 июня 2012 г.
Выходные данные не приведены. Автор не известен. 11 слайдов. Наглядное учебное пособие для организации работы с персоналом различных организаций и населением по вопросам ГО и ЧС. Основные принципы защиты, Способы защиты населения. Система оповещения. Укрытия. Способы эвакуации. Средства индивидуальной защиты. Средства медицинской защиты.

Памятка населению по защите от атомного оружия

 • формат djvu
 • размер 469,59 КБ
 • добавлен 29 октября 2016 г.
Автор не указан. Памятка населению по защите от атомного оружия. Второе издание. — М.: Главное управление службы местной ПВО МВД СССР, 1954. Предисловие Краткие сведения об атомном оружии Общие сведения по защите от атомного оружия Что необходимо знать и делать для защиты от атомного оружия в условиях "Угрожаемого положения" (УП) Как вести себя при атомном нападении

Паржницький А.С. Індивідуальне завдання з розрахунку зон уражень від техногенних вибухів

Практикум
 • формат pdf
 • размер 94,64 КБ
 • добавлен 07 января 2017 г.
Методичні рекомендації. — Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2012. — 14 с. Подано методичні рекомендації щодо виконання індивідуального завдання "Індивідуальне завдання з розрахунку зон уражень від техногенних вибухів" з курсу "Цивільний захист". Наведено порядок проведення роботи. Технологічні аварії з вибухамию Вибухи як техногенні події виробничих аварій Типова задача Додаток

Передатчик шестикомандный П-164-Д. Эксплуатационная документация

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 18,01 МБ
 • добавлен 13 марта 2015 г.
Настоящее техническое описание предназначено для изучения устройства и принципа действия передатчика шестикомандного, а также содержит технические данные, необходимые для полного использования технических возможностей передатчика. В эксплуатационной документации приведены схемы включения передатчика. 112 с. Такие данные, как автор, год и место издания неизвестны

План - конспект проведення заняття з цивільної оборони Інженерна обстановка та характеристика ступенів руйнувань

 • формат doc
 • размер 51.5 КБ
 • добавлен 01 февраля 2011 г.
Тема: Час: 45 хв. Місце: навчальна аудиторія курсу цивільної оборони. Матеріальне забезпечення: Таблиця 1 «Втрати незахищеного населення залежно від ступенів руйнувань населеного пункту»; Таблиця 2 «Кількість аварій на інженерних мережах і комунікаціях залежно віж масштабів руйнувань населеного пункту.

План-конспект по ГО на тему Современные Средства Поражения

 • формат pdf
 • размер 170.15 КБ
 • добавлен 21 декабря 2011 г.
НГУ. Новосибирск, 2011г. - 8 с. Учебно-воспитательные цели. Довести до личного состава материал лекции. Воспитать у личного состава чувство необходимости обучения. Подготовить личный состав к возможным последствиям при применения средств поражения противником. Учебные вопросы. Ядерное оружие. Химическое оружие. Бактериологическое оружие. Зажигательное оружие. Высокоточное оружие.

Плетнёв В.А. (ред.) Предупреждение. Спасение. Помощь. Секция №02 Проблемы медико-биологической и экологической защиты

Статья
 • формат pdf
 • размер 552,13 КБ
 • добавлен 07 июня 2015 г.
Сборник материалов XXV юбилейной Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию образования МЧС России 19 марта 2015 года. – Химки: ФГБОУ ВПО АГЗ МЧС России. - 2015. — 18 с. Цели конференции: поиск путей совершенствования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера; разработка рекомендаций по внедрению результатов исследований в образовательный процесс. Основные задачи...

Плетнёв В.А. (ред.) Предупреждение. Спасение. Помощь. Секция №02 Проблемы медико-биологической и экологической защиты

Статья
 • формат rtf
 • размер 450,85 КБ
 • добавлен 14 июня 2015 г.
Сборник материалов XXV юбилейной Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию образования МЧС России 19 марта 2015 года. – Химки: ФГБОУ ВПО АГЗ МЧС России. - 2015. — 18 с. Цели конференции: поиск путей совершенствования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера; разработка рекомендаций по внедрению результатов исследований в образовательный процесс. Основные задачи...

Плетнёв В.А. (ред.) Предупреждение. Спасение. Помощь. Секция №03 Проблемные вопросы предупреждения и ликвидации ЧС в Арктической зоне Российской Федерации

Статья
 • формат pdf
 • размер 2,88 МБ
 • добавлен 30 мая 2015 г.
Сборник материалов XXV юбилейной Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию образования МЧС России 19 марта 2015 года. – Химки: ФГБОУ ВПО АГЗ МЧС России. - 2015. — 65 с. Цели конференции: поиск путей совершенствования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера; разработка рекомендаций по внедрению результатов исследований в образовательный процесс. . Основные задач...

Плетнёв В.А. (ред.) Предупреждение. Спасение. Помощь. Секция №03 Проблемные вопросы предупреждения и ликвидации ЧС в Арктической зоне Российской Федерации

Статья
 • формат rtf
 • размер 2,43 МБ
 • добавлен 05 июня 2015 г.
Сборник материалов XXV юбилейной Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию образования МЧС России 19 марта 2015 года. – Химки: ФГБОУ ВПО АГЗ МЧС России. - 2015. — 65 с. Цели конференции: поиск путей совершенствования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера; разработка рекомендаций по внедрению результатов исследований в образовательный процесс. . Основные задач...

Плетнёв В.А. (ред.) Предупреждение. Спасение. Помощь. Секция №04 Проблемы и пути совершенствования аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций

Статья
 • формат pdf
 • размер 3,23 МБ
 • добавлен 10 июня 2015 г.
Сборник материалов XXV юбилейной Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию образования МЧС России 19 марта 2015 года. – Химки: ФГБОУ ВПО АГЗ МЧС России. - 2015. — 173 с. Цели конференции: поиск путей совершенствования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера; разработка рекомендаций по внедрению результатов исследований в образовательный процесс. . Основные зада...

Плетнёв В.А. (ред.) Предупреждение. Спасение. Помощь. Секция №04 Проблемы и пути совершенствования аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций

Статья
 • формат rtf
 • размер 4,02 МБ
 • добавлен 03 июня 2015 г.
Сборник материалов XXV юбилейной Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию образования МЧС России 19 марта 2015 года. – Химки: ФГБОУ ВПО АГЗ МЧС России. - 2015. — 173 с. Цели конференции: поиск путей совершенствования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера; разработка рекомендаций по внедрению результатов исследований в образовательный процесс. . Основные зада...

Плетнёв В.А. (ред.) Предупреждение. Спасение. Помощь. Секция №05 Современные проблемы безопасности жизнедеятельности: образование, наука, практика

Статья
 • формат pdf
 • размер 2,89 МБ
 • добавлен 01 июня 2015 г.
Сборник материалов XXV юбилейной Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию образования МЧС России 19 марта 2015 года. – Химки: ФГБОУ ВПО АГЗ МЧС России. - 2015. — 192 с. Цели конференции: поиск путей совершенствования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. разработка рекомендаций по внедрению результатов исследований в образовательный процесс. Основные задачи...

Плетнёв В.А. (ред.) Предупреждение. Спасение. Помощь. Секция №07 Информационные системы и технологии в сфере предупреждения и ликвидации ЧС

Статья
 • формат pdf
 • размер 4,12 МБ
 • добавлен 02 июля 2015 г.
Сборник материалов XXV юбилейной Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию образования МЧС России 19 марта 2015 года. – Химки: ФГБОУ ВПО АГЗ МЧС России. – 2015. – 74 с. Цели конференции: поиск путей совершенствования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. разработка рекомендаций по внедрению результатов исследований в образовательный процесс. Основные задачи...

Плетнёв В.А. (ред.) Предупреждение. Спасение. Помощь. Секция №07 Информационные системы и технологии в сфере предупреждения и ликвидации ЧС

Статья
 • формат rtf
 • размер 6,84 МБ
 • добавлен 21 июня 2015 г.
Сборник материалов XXV юбилейной Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию образования МЧС России 19 марта 2015 года. – Химки: ФГБОУ ВПО АГЗ МЧС России. – 2015. – 74 с. Цели конференции: поиск путей совершенствования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. разработка рекомендаций по внедрению результатов исследований в образовательный процесс. Основные задачи...

Плетнёв В.А. (ред.) Предупреждение. Спасение. Помощь. Секция №08 Математическое моделирование потенциально-опасных процессов и явлений

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,14 МБ
 • добавлен 29 мая 2015 г.
Сборник материалов XXV юбилейной Международной научно-практической конференции, посвящённой 25-летию образования МЧС России 19 марта 2015 года. – Химки: ФГБОУ ВПО АГЗ МЧС России. - 2015. — 42 с. Цели конференции: поиск путей совершенствования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера; разработка рекомендаций по внедрению результатов исследований в образовательный процесс. Основные задачи...

Плетнёв В.А. (ред.) Предупреждение. Спасение. Помощь. Секция №08 Математическое моделирование потенциально-опасных процессов и явлений

Статья
 • формат rtf
 • размер 403,95 КБ
 • добавлен 18 июня 2015 г.
Сборник материалов XXV юбилейной Международной научно-практической конференции, посвящённой 25-летию образования МЧС России 19 марта 2015 года. – Химки: ФГБОУ ВПО АГЗ МЧС России. - 2015. — 42 с. Цели конференции: поиск путей совершенствования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера; разработка рекомендаций по внедрению результатов исследований в образовательный процесс. Основные задачи...

Плетнёв В.А. (ред.) Предупреждение. Спасение. Помощь. Секция №09 Актуальные научно-технические проблемы развития и эксплуатации транспортно-технологических машин МЧС России

Статья
 • формат pdf
 • размер 4,88 МБ
 • добавлен 03 июля 2015 г.
Сборник материалов XXV юбилейной Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию образования МЧС России 19 марта 2015 года. – Химки: ФГБОУ ВПО АГЗ МЧС России. - 2015. — 157с. Цели конференции: поиск путей совершенствования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. разработка рекомендаций по внедрению результатов исследований в образовательный процесс. Основные задачи...

Плетнёв В.А. (ред.) Предупреждение. Спасение. Помощь. Секция №09 Актуальные научно-технические проблемы развития и эксплуатации транспортно-технологических машин МЧС России

Статья
 • формат rtf
 • размер 5,19 МБ
 • добавлен 07 июля 2015 г.
Сборник материалов XXV юбилейной Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию образования МЧС России 19 марта 2015 года. – Химки: ФГБОУ ВПО АГЗ МЧС России. - 2015. — 157с. Цели конференции: поиск путей совершенствования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. разработка рекомендаций по внедрению результатов исследований в образовательный процесс. Основные задачи...

Плетнёв В.А. (ред.) Предупреждение. Спасение. Помощь. Секция №1 Совершенствование гражданской обороны Российской Федерации на современном этапе

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,78 МБ
 • добавлен 30 мая 2015 г.
Сборник материалов XXV юбилейной Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию образования МЧС России 19 марта 2015 года. – Химки: ФГБОУ ВПО АГЗ МЧС России. - 2015. — 122 с. Цели конференции: поиск путей совершенствования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера; разработка рекомендаций по внедрению результатов исследований в образовательный процесс. . Основные зада...

Плетнёв В.А. (ред.) Предупреждение. Спасение. Помощь. Секция №1 Совершенствование гражданской обороны Российской Федерации на современном этапе

Статья
 • формат rtf
 • размер 1,23 МБ
 • добавлен 23 июня 2015 г.
Сборник материалов XXV юбилейной Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию образования МЧС России 19 марта 2015 года. – Химки: ФГБОУ ВПО АГЗ МЧС России. - 2015. — 122 с. Цели конференции: поиск путей совершенствования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера; разработка рекомендаций по внедрению результатов исследований в образовательный процесс. . Основные зада...

Плетнёв В.А. (ред.) Предупреждение. Спасение. Помощь. Секция №10 Социально-политические, гуманитарные и экономические аспекты комплексной безопасности

Статья
 • формат rtf
 • размер 1,18 МБ
 • добавлен 04 июня 2015 г.
Сборник материалов XXV юбилейной Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию образования МЧС России 19 марта 2015 года. – Химки: ФГБОУ ВПО АГЗ МЧС России. - 2015. — 176 с. Цели конференции: поиск путей совершенствования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера; разработка рекомендаций по внедрению результатов исследований в образовательный процесс. Основные задач...

Плетнёв В.А. (ред.) Предупреждение. Спасение. Помощь. Секция №11 Информационно-пропагандистская деятельность МЧС России: современность и инновации

Статья
 • формат pdf
 • размер 805,64 КБ
 • добавлен 15 июня 2015 г.
Сборник материалов XXV юбилейной Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию образования МЧС России 19 марта 2015 года. Секция 11 «Информационно-пропагандистская деятельность МЧС России: современность и инновации». – Химки: ФГБОУ ВПО АГЗ МЧС России. - 2015. — 63 с. Цели конференции: поиск путей совершенствования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера; разработка...

Плетнёв В.А. (ред.) Предупреждение. Спасение. Помощь. Секция №11 Информационно-пропагандистская деятельность МЧС России: современность и инновации

Статья
 • формат rtf
 • размер 496,91 КБ
 • добавлен 10 июля 2015 г.
Сборник материалов XXV юбилейной Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию образования МЧС России 19 марта 2015 года. Секция 11 «Информационно-пропагандистская деятельность МЧС России: современность и инновации». – Химки: ФГБОУ ВПО АГЗ МЧС России. - 2015. — 63 с. Цели конференции: поиск путей совершенствования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера; разработка...

Плетнёв В.А. (ред.) Предупреждение. Спасение. Помощь. Секция №12 Безопасность общества и вызовы времени: проблемы, события, судьбы

Статья
 • формат pdf
 • размер 4,78 МБ
 • добавлен 08 июля 2015 г.
Сборник материалов XXV юбилейной Международной научно-практической конференции, посвящённой 25-летию образования МЧС России 19 марта 2015 года. – Химки: ФГБОУ ВПО АГЗ МЧС России. - 2015. — 109 с. Цели конференции: поиск путей совершенствования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера; разработка рекомендаций по внедрению результатов исследований в образовательный процесс. Основные задач...

Плетнёв В.А. (ред.) Предупреждение. Спасение. Помощь. Секция №12 Безопасность общества и вызовы времени: проблемы, события, судьбы

Статья
 • формат rtf
 • размер 6,20 МБ
 • добавлен 30 мая 2015 г.
Сборник материалов XXV юбилейной Международной научно-практической конференции, посвящённой 25-летию образования МЧС России 19 марта 2015 года. – Химки: ФГБОУ ВПО АГЗ МЧС России. - 2015. — 109 с. Цели конференции: поиск путей совершенствования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера; разработка рекомендаций по внедрению результатов исследований в образовательный процесс. Основные задач...

Плетнёв В.А. (ред.) Предупреждение. Спасение. Помощь. Секция №13 Моделирование сложных процессов и систем

Статья
 • формат pdf
 • размер 2,57 МБ
 • добавлен 22 июня 2015 г.
Сборник материалов XXV юбилейной Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию образования МЧС России 19 марта 2015 года. – Химки: ФГБОУ ВПО АГЗ МЧС России. - 2015. — 64 с. Цели конференции: поиск путей совершенствования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера; разработка рекомендаций по внедрению результатов исследований в образовательный процесс. Основные задачи...

Плетнёв В.А. (ред.) Предупреждение. Спасение. Помощь. Секция №13 Моделирование сложных процессов и систем

Статья
 • формат rtf
 • размер 2,81 МБ
 • добавлен 07 июня 2015 г.
Сборник материалов XXV юбилейной Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию образования МЧС России 19 марта 2015 года. – Химки: ФГБОУ ВПО АГЗ МЧС России. - 2015. — 64 с. Цели конференции: поиск путей совершенствования системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера; разработка рекомендаций по внедрению результатов исследований в образовательный процесс. Основные задачи...

Поляков О.Є., Юсіна Г.Л., Євграфова Н.І. Цивільна оборона. Теоретичний курс: Учбовий посібник

 • формат pdf
 • размер 2.95 МБ
 • добавлен 21 ноября 2011 г.
Год: 2007 Издательство: Краматорськ, ДГМА Язык: Украинский Формат: PDF Качество: Отсканированные страницы + слой распознанного текста Количество страниц: 280 ISBN 978-966-379-195-1 Описание: Приведен конспект лекций по дисциплине «Гражданская оборона» с учетом требований программы курса и объема учебного времени. Пособие предназначено для изучения курса «Гражданская оборона» студентами ДГМА всех форм обучения.

Порядок проектирования мероприятий по комплексной маскировке территорий и объектов

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1,13 МБ
 • добавлен 22 февраля 2016 г.
Проект. — Москва, 2014. — 77 с. Актуализированная редакция СНиП 2.01.53-84 Свод правил устанавливает: требования к световой и другим видам маскировки населенных пунктов и объектов организаций, которые должны соблюдаться при подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий, при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов использования атомной энергии (в том числе ядерных установок, пунктов хране...

Приемник шестикомандный П-164-П. Эксплуатационная документация

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 18,86 МБ
 • добавлен 23 февраля 2015 г.
Техническое описание приемника шестикомандного предназначено для изучения изделия, содержит описание его устройства и принципа действия, а также технические характеристики и другие сведения, необходимые для обеспечения полного использования технических возможностей изделия. 117 с. Такие данные, как автор, год и место издания неизвестны

Программа специальной подготовки невоенизированных формирований гражданской обороны на объектах народного хозяйства

software
 • формат djvu
 • размер 2,43 МБ
 • добавлен 29 мая 2012 г.
Вейц Н.В. (ред) Программа специальной подготовки невоенизированных формирований гражданской обороны на объектах народного хозяйства Настоящая программа вводится в действие с 1 декабря 1984 г. С введением настоящей Программы отменяется Программа подготовки руководящего состава ГО, невоенизированных формирований, рабочих, колхозников и служащих объектов народного хозяйства по гражданской обороне.

Проектирование объектов гражданской обороны

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 74,14 КБ
 • добавлен 22 августа 2012 г.
Оглавление. Введение. Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Задачи Гражданской Обороны. Требования предъявляемые к ПРУ. Расчет площадей основных и вспомогательных помещений. Расчет противорадиационной защиты. Расчет вентиляции и подбор вентиляторов. Расчет водоснабжения. Выводы и предложения. План-схема ПРУ. Мероприятия, осуществляемые на сельскохозяйственных объектах с целью повышения устойчивости работы в военное время. Оценка устойчивости...

Пучков В.А. (общ. ред.) Гражданская оборона

 • формат pdf
 • размер 3,65 МБ
 • добавлен 21 февраля 2016 г.
М.: МЧС России, 2014. — 499 с. В учебнике изложены основы организации и ведения гражданской обороны Российской Федерации в современных условиях. В книге приводятся анализ исторического опыта развития гражданской обороны в России; основные характеристики современных средств поражения; основы организации и ведения гражданской обороны. Книга предназначена для работников органов управления ГОЧС, специалистов гражданской обороны, а также может быт...

Пьянзин М.П. Гражданская защита

 • формат doc
 • размер 399,40 КБ
 • добавлен 13 декабря 2014 г.
Учебное пособие. – Н.Новгород: Нижегород. гос. архит.- строит. ун-т, 2004. – 80 с. В пособии учтены основные положения Федеральных законов и нормативных документов по преподаванию вопросов ГЗ и кратко изложен материал в объеме и направленности, соответствующих вузу инженерно-строительного профиля, в частности ННГАСУ. Большинство разделов учебного пособия могут быть использованы также и студентами других высших учебных заведений. Содержание Вве...

Реферат - Гражданская оборона

Реферат
 • формат doc
 • размер 203.5 КБ
 • добавлен 12 июня 2011 г.
СОДЕРЖАНИЕ: Введение История создания гражданской обороны (ГО) Структура, задачи и службы ГО, состав сил и средств Права и обязанности граждан в области ГО и защиты от ЧС Краткая характеристика стихийных бедствий, аварий и катастроф Заключение Список используемой литературы

Реферат - Гражданская оборона в современных условиях

Реферат
 • формат doc
 • размер 27.06 КБ
 • добавлен 24 мая 2010 г.
Силы гражданской обороны. Краткая характеристика стихийных бедствий, аварий и катастроф. Убежища. Силы и средства для проведения спасательных и неотложных работ в очагах современных средств поражения и в районах аварий, катастроф и стихийных бедствий.

Реферат - Гражданская оборона: составная часть структуры безопасности государства

Реферат
 • формат doc
 • размер 31.64 КБ
 • добавлен 05 августа 2010 г.
Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ Государственного Образовательного Учреждения Высшего Профессионального Образования «Уральский Государственный Университет Физической Культуры» Кафедра связей с общественностью Выполнила: Студентка IV курса Кафедры связей с общественностью Подпорина Н. 36 стр.

Реферат - Завдання Цивільної оборони України

Реферат
 • формат doc
 • размер 43.5 КБ
 • добавлен 08 ноября 2010 г.
Завдання Цивільної оборони України Організація Цивільної оборони в навчальних закладах Організація та проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у надзвичайних ситуаціях

Розробка заходів на ОГД в наслідок аварії на сусідньому об’єкті

 • формат doc
 • размер 990,82 КБ
 • добавлен 11 ноября 2012 г.
Метою роботи є набуття навиків самостійного творчого мислення, розширення та поглиблення знань з курсу, а також підготовка до займання посад в невоєнізованих формуваннях на місці майбутньої роботи застосовано до своєї професії. В роботі розраховані основні показники, що характеризують масштаби викиду СДОР на ОГД, а саме: глибина розповсюдження зараженої хмари, ширина зони хімічного зараження, площа зони хімічного зараження, час підходу зараженої...

Роль и задачи гражданской защиты

Статья
 • формат doc
 • размер 275,63 КБ
 • добавлен 16 июня 2012 г.
План. Введение. Задачи Гражданской защиты. Структуры Гражданской защиты. Заключение. Введение.

РСЧС и ГО

Курсовая работа
 • формат rtf
 • размер 408,06 КБ
 • добавлен 11 мая 2013 г.
МГУ, Россия, 2012 г., 33 стр. Сущность и основные положения управления РСЧС и ГО Система управления РСЧС и ГО. Режимы и методы работы Основы планирования мероприятиями РСЧС и ГО Требования, предъявляемые к планированию Методы планирования Организация процесса планирования мероприятий РСЧС и ГО Организация взаимодействия органов управления при выполнении задач РСЧС

Сисоєнко Н.В., Плахута В.В., Пакушина Л.З. Цивільний захист

 • формат pdf
 • размер 2,02 МБ
 • добавлен 12 мая 2014 г.
Навчально-методичний посібник. – Черкаси: 2012. – 308 с. -ISBN 978-966-353-264-6 Навчальний посібник розроблено відповідно до вимог нової типової програми нормативної дисципліни «Цивільний захист» (2011р.) для вищих навчальних закладів. У посібнику викладено правові та організаційні основи цивільного захисту, представлені основні теоретичні положення та практичні засади захисту населення у надзвичайних ситуаціях техногенного, соціально-політичног...

Смирнов В.А., Дикань С.А. Цивільний захист

 • формат pdf
 • размер 4,05 МБ
 • добавлен 26 сентября 2014 г.
К.: Кафедра, 2013. – 300 с. ISBN 978-966-2705-67-6 УДК 614.8+355.58](075.8) ББК 68.9я73 С50 Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді і спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист № 1/11–3497 від 18.02.13) Рецензенти: С. Є. Селіванов, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри управління судном та безпеки життєдіяльності на морі Херсонської державної морської академії; П. В. Стефаненко, док...

Соболь О.М., Шевченко Р.І., Рогозін А.С., Писклакова О.О., Кукуруза Д.В. Основи теорії надійності і техногенний ризик

 • формат pdf
 • размер 2,88 МБ
 • добавлен 12 января 2015 г.
Навчальний посібник. – Х.: НУЦЗУ, 2015. – 133 с. У навчальному посібнику розглянуто методи визначення показників надійності технічних об’єктів та систем, а також підходи до якісної та кількісної оцінки техногенних ризиків. Велику увагу приділено основним характеристикам надійності невідновлювальних об’єктів, розрахунку показників надійності технічних систем, а також застосуванню методу дерев несправностей для оцінки надійності складних систем та...

Стеблюк М.І Цивільна оборона та цивільний захист

 • формат doc
 • размер 6,72 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Книгу можно придбати у книгарні "Абзац" за адресою: 01030, м. Київ, вул. Стрілецька, 28 (вхід з двору) ст. м."Золоті ворота", тел. (044)581-15-68, 238-82-66 або на сайті: znannia.com.ua Цивільна оборона та цивільний захист: Підручник. — 2-ге вид., перероб. Затверджено МОН / Стеблюк М.І. — К., 2010. — 487 с., тв. пал., (ст. 10 пр.). У підручнику розглядаються основні завдання та організаційна побудова цивільного захисту в Україні відповідно до За...

Стеблюк М.І. Цивільна оборона

 • формат djvu
 • размер 4,91 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
М. І. Стеблюк. Цивільна оборона. Підручник. 2-е вид., переробл. і доп., К.: Знання-Прес, 2003г. - 455с. Розглядаються основні завдання і організаційна побудова цивільної оборони в Україні. Наводяться класифікація та характеристики надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження. Показується вплив поражуючих факторів на людей, фауну та флору. Призначений для студентів і викладачів вузів.

Стеблюк М.І. Цивільна оборона

 • формат doc
 • размер 3,78 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
К.: Знання, 2006. - 487 с. У підручнику розглядаються основні завдання та організаційна побудова цивільного захисту в Україні відповідно до Законів України Про Цивільну оборону України, Про правові засади цивільного захисту та ін. Наводяться класифікація і найважливіші характеристики надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження. Показується вплив уражаючих факторів на людей, об’єкти народного господарства, сільськогосподарських тва...

Стеблюк М.І. Цивільна оборона

 • формат doc
 • размер 2,87 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Цивільна оборона: Підручник. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2004. — 490 с. — (Вища освіта XXI століття)

Стеблюк М.І. Цивільна оборона

 • формат pdf
 • размер 49,00 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2004. – 490с. – (Вища освіта ХХІ століття). ISBN 966-8148-77-0. У підручнику розглядаються оснівні завдання і організаційна побудова цивільного захисту в Україні відповідно до Законів України «Про Цивільну оборону України», «Про правові засади цивільного захисту» та ін. Наводяться класифікація і найважливіші характеристики надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження. Показуєтьс...

Табло отображения выносное П-164-Т. Эксплуатационная документация

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 5,20 МБ
 • добавлен 11 марта 2015 г.
Без выходных данных, 27 с. Техническое описание табло отображения выносного предназначено для изучения изделия. Содержит описание его устройства и принципа действия, а также технические характеристики и другие сведения, необходимые для обеспечения полного использования технических возможностей изделия.

Ткачук А.І., Пуляк О.В. Цивільний захист. Курс лекцій

 • формат pdf
 • размер 3,21 МБ
 • добавлен 30 ноября 2015 г.
Навчальний посібник. – перевидання, доповнене та перероблене. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2013. – 184 с. Посібник містить курс лекцій, теми рефератів та питання, що виносяться на практичні заняття з дисципліни "Цивільний захист" для студентів вищих педагогічних навчальних закладів всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями "спеціаліст" і "магістр" та курсів післядипломної освіти.

Фесенко Г.В., Д'яконов В.І. Цивільний захист

 • формат pdf
 • размер 927,65 КБ
 • добавлен 12 марта 2014 г.
Курс лекцій, м. Харків: ХНУМГ. - 98 с. В курсі лекцій розглянуто порядок класифікації надзвичайних ситуацій та їх моніторингу, особливості паспортизації та ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної небезпеки, порядок розробки та погодження плануючих документів з питань цивільного захисту, питання техногенної безпеки у сфері цивільного захисту для об’єктів господарювання, а також функціонування єдиної державної системи ц...

Харкевич Л.А. Концептуальные основы в области гражданской обороны

 • формат pdf
 • размер 887.1 КБ
 • добавлен 06 февраля 2011 г.
Монография. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2009. - 112 с. Содержит основные положения по вопросам защиты человека и территорий в чрезвычайных ситуациях, как одну из важнейших составляющих системы ноосферной безопасности Российской Федерации. Дан всесторонний анализ нормативно-правовых актов государственного регулирования в области защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Монография предназначена для использования в учебном процессе при изу...

Храмцов В.А., Протодьяконов И.О. Гражданская оборона России на современном этапе

Практикум
 • формат pdf
 • размер 172,59 КБ
 • добавлен 05 мая 2013 г.
Методические указания к курсу лекций. — СПб.: СПб ГТУРП, 2010. — 13 с. Содержат основные сведения о задачах и силах гражданской обороны России. Предназначены для студентов очной и заочной форм обучения факультета механики автоматизированных производств. Содержание Основная часть Библиографический список Приложение - Примерный перечень создаваемых нештатных аварийно-спасательных формирований

Храмцов В.А., Протодьяконов И.О. Гражданская оборона. История возникновения и развития

Практикум
 • формат pdf
 • размер 166,89 КБ
 • добавлен 09 мая 2013 г.
Методические указания к курсу лекций. — СПб.: СПб ГТУРП, 2010. — 15 с. Содержат основные сведения об истории возникновения и развития гражданской обороны в России и зарубежных государствах. Предназначены для студентов очной и заочной форм обучения факультета механики автоматизированных производств. Содержание История становления и развития гражданской обороны России Защита населения в чрезвычайных ситуациях за рубежом Библиографический список

Цивільна оборона

Контрольная работа
 • формат rtf
 • размер 25,47 КБ
 • добавлен 17 марта 2012 г.
Заєць В.А Теоретичне питання Розрахункова робота № 1 «Оцінка радіаційної обстановки після аварії на АЕС» , варіант 14 Розрахункова робота № 2 «Прогнозування і оцінка радіаційної обстановки після аварії на АЕС з викидом радіонуклідів в атмосферу» , варіант 14 Список використаної літератури.

Цивільна оборона

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 16,32 КБ
 • добавлен 01 ноября 2012 г.
Хари Наду, Украина, Харьков 2009, 13 стр. Основні поняття бактеріологічної (біологічної) зброї Особливості ураження бактеріальними засобами Види і властивості основних бактеріологічних засобів Висновок Література

Цивільна оборона

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 40,54 КБ
 • добавлен 25 марта 2014 г.
ЗГИА Украина/Запорожье преп.Карнаух. 12стр. 5курс. 2013год Контрольна робота з дисципліни: Цивільна оборона. Тема: «Оцінка стійкості роботи цеху до впливу вражаючих факторів сучасних засобів ураження» на 12 аркушах, містить розрахунки та використану літературу.

Цивільний захист

Контрольная работа
 • формат doc, xls
 • размер 582,91 КБ
 • добавлен 25 октября 2012 г.
НГУ, Днепропетровск 2012 г. Вам представлена сама работа+план зоны химического заражения Завдання Теоретичні відомості Коротка фізико-хімічна і токсична характеристика аміаку Визначення розмірів і площі зони хімічного зараження Час підходу хмари повітря, зараженої НХР Тривалість вражаючої дії НХР Можливі втрати серед населення в зоні хімічного ураження Висновки та необхідні заходи по захисту робітників та службовців Розрахунок об’ємно-пла...

Шевченко А.В., Маламатов А.Х. и др. Гражданская оборона. Курс лекций

 • формат djvu
 • размер 2,08 МБ
 • добавлен 18 декабря 2012 г.
Нальчик: Каб.-Балк. ун-т., 2004. — 90 с. В учебном пособии излагаются роль и место гражданской обороны в укреплении обороноспособности страны, вопросы ее организации, индивидуальные и коллективные средства защиты; приводятся необходимые сведения о влиянии оружия массового поражения; освещаются вопросы организации ГО на объектах экономики. Издание предназначено для студентов, преподавателей цикла гражданской обороны высших и средних учебных заведе...

Шевченко А.В., Маламатов А.Х., Хадзегова С.Б., Мамаева Л.М. Гражданская оборона

 • формат pdf
 • размер 2,39 МБ
 • добавлен 18 декабря 2012 г.
Курс лекций. -— Нальчик: Каб.-Балк. ун-т,. 2004. — 90 с. В учебном пособии излагаются роль и место гражданской обороны в укреплении обороноспособности страны,вопросы ее организации, индивидуальные и коллективные средства защиты; приводятся необходимые сведения о влиянии средств массового поражения; освещаются вопросы организации ГО на объектах экономики.

Шоботов В.М. Цивільна оборона

 • формат pdf
 • размер 2.12 МБ
 • добавлен 20 апреля 2011 г.
Навчальний посібник: Вид. 2-ге, перероб. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 438 с. ISBN 966–364-166-5 У навчальному посібнику викладено: основні завдання,принципи організації функціонування Цивільної оборони України на об’єктах господарювання, територіях і України в цілому; вплив надзвичайних ситуацій вплив надзвичайних ситуацій (НС) на життєдіяльність населення, способи захисту, методика прогнозування наслідків надзвичайинх ситуацій і о...

Шоботов В.М. Цивільна оборона

 • формат doc
 • размер 10.22 МБ
 • добавлен 26 октября 2011 г.
Навчальний посібник: Вид. 2-ге, перероб. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 438 с. ISBN 966–364-166-5 У навчальному посібнику викладено: основні завдання,принципи організації функціонування Цивільної оборони України на об’єктах господарювання, територіях і України в цілому; вплив надзвичайних ситуацій вплив надзвичайних ситуацій (НС) на життєдіяльність населення, способи захисту, методика прогнозування наслідків надзвичайинх ситуацій і о...

Шоботов В.М. Цивільна оборона

 • формат pdf
 • размер 20,39 МБ
 • добавлен 01 декабря 2016 г.
Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 438 с. У навчальному посібнику викладено: основні завдання, принципи організації функціонування Цивільної оборони України на об'єктах господарювання, територіях і України в цілому; вплив надзвичайних ситуацій (НС) на життєдіяльність населення, способи захисту, методика прогнозування наслідків надзвичайних ситуацій і оцінка стійкості роботи об'єктів; система ліквідації наслідків НС, з...

Шпаргалка - Гражданская оборона

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 220,80 КБ
 • добавлен 02 марта 2012 г.
НГУ, Днепропетровск, 2011. Ответы на 32 экзаменационных вопроса по дисциплине "Гражданская оборона": Гражданская оборона Украины, ее задачи и органы управления. Единая государственная система предупреждения и реагирования на ЧС техногенного и природного характера. Назначение, состав и возможности сводной команды объекта экономики. Территориальные подсистемы Функциональные подсистемы Организация ГО на объекте хозяйствования Невоенизированные форм...

Шпаргалки - Цивільний захист

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 4,70 МБ
 • добавлен 28 ноября 2012 г.
Шпаргалки для заліку з ЦО 5-й курс Технологічний ВУЗ Питання: Основні положення міжнародного права по захисту людини Державна система цивільної оборони України Завдання цивільної оборони України Організаційний устрій і порядок функціонування цивільної оборони України Організація цивільної оборони на об'єктах господарювання (ОГ) Сили і засоби цивільної оборони Війська цивільної оборони України Спеціалізовані формування Невоєнізовані формування...

Шпори з Цивільного захисту

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 32,47 КБ
 • добавлен 30 сентября 2012 г.
Шпори з Цивільного захисту Екзамен. МДУ, Україна, викладач Лісодід Ю.С., 2012 р., 6 стор. Відповіді на 33 питання: Надзвичайні ситуації та їх класифікація. Стадії розвитку НС. Поражаючи дії НС, їх можливі масштаби. Запобігання НС. Напрями дії запобігання НС Управління ризиками НС. Система управління ризиками НС. Концепції аналізу ризику НС. Методи прогнозування масштабів НС. Можливі етапи процедури оцінки техногенного ризику для регіону. Сутні...