Похожие разделы

Анализ работы по профилактике правонарушений и преступлений школы-интерната

 • формат doc
 • размер 71 КБ
 • добавлен 14 октября 2011 г.
Анализ работы по профилактике правонарушений и преступлений школы-интерната №3 за 2004-2005 учебный год.

Аттестация рабочих мест

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 28,46 КБ
 • добавлен 27 мая 2012 г.
Москва: МИЭМП им.С.Ю.Витте, 2012. - 19 с. Содержание. Введение. Сущность и задачи аттестации рабочих мест. Этапы аттестации рабочих мест и работы при проведении АРМ. Заключение. Список использованной литературы.

Бурлака Л.Г. (уклад) Охорона праці, безпека життєдіяльності під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах

Практикум
 • формат doc
 • размер 464,79 КБ
 • добавлен 27 января 2017 г.
Методичні рекомендації. Кіровоград: Видавництво Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2013. – 126 с. У посібнику подано рекомендовані зразки інструкцій з охорони праці під час занять фізичною культурою та при проведенні спортивно-масових заходів, форми журналів, види інструктажів та порядок їх проведення, граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, акти-дозвол...

Дмитриев М.С. Охрана труда в организациях профессионального образования

 • формат pdf
 • размер 1,00 МБ
 • добавлен 30 декабря 2016 г.
Сборник лабораторных работ. — Челябинск: Изд-во Юж.-Урал. гос. гуман.-пед. ун-та, 2016. — 96 с. — ISBN 978-5-906908-26-1. Сборник лабораторных работ по дисциплине «Охрана труда в организациях профессионального образования» предназначен для магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (программа магистратуры «Управление информационной безопасностью в профессиональном образовании»). Пособие разработано с уч...

Зеркалов Д.В. Охорона працi в галузi

 • формат doc
 • размер 2,70 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Навчальний посібник. — К.: Основа, 2011. — 551 с. Викладено основні положення міжнародних і державних норм щодо ефективного управління охороною праці відповідно до типової навчальної програми однойменної нормативної дисципліни. Навчальний посібник містить загальні вимоги з усіх питань охорони праці підприємства в різних видах промислової та економічної діяльності. Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів всіх спеціальностей фахівців....

Каржова З.С., Панченко С.А. Організація безпеки життєдіяльності в дошкільному навчальному закладі: Практичний посібник для керівників ДНЗ: У 2-х ч

Практикум
 • формат doc
 • размер 967,70 КБ
 • добавлен 11 июля 2015 г.
Посібник містить матеріали щодо створення здорових та безпечних умов праці в дошкільному навчальному закладі, навчання та перевірки знань усіх категорій працівників, інструкції, зразки документів про розслідування нещасних випадків, організацію роботи з пожежної безпеки та адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці, заходи з охорони праці, актуальні на 2012 рік. До видання додається CD-диск, що містить посадові (робочі) інструкц...

Катренко Л.А., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти

 • формат pdf
 • размер 2.28 МБ
 • добавлен 27 января 2013 г.
Навчальний посібник. 2-ге вид., доповнене - Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. 304 (239) с. ISBN 966-680-083-7 УДК 331.45:37](075.8) ББК 65.247я73+37я73 К29 Навчальний посібник містить основні відомості з правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних заходів і засобів збереження здоров’я та працездатності людей, які працюють у галузі освіти. Розглянуто також основні питання пожежної безпеки. Для студентів вищих закладів осві...

Катренко Л.А., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти

 • формат pdf
 • размер 14,94 МБ
 • добавлен 12 августа 2012 г.
Навчальний посібник. — Суми: Університетська книга, 2001. — 399 с. — ISBN 966-7550-34-6. Навчальний посібник містить основні відомості з правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних заходів і засобів щодо збереження здоров`я та працездатності людей, які працюють в галузі освіти. Посібник також містить основні відомості з питань пожежної безпеки. Для студентів вищих навчальних закладів освіти та педагогічних училищ. Може бути корисним...

Катренко Л.А., Пістун І.П. Охорона праці в галузі освіти

 • формат djvu
 • размер 1.54 МБ
 • добавлен 04 августа 2011 г.
Навч. посібник. - 2-е вид., доп. - Суми: Університетська книга, 2005. – 304 с. Зміст: Законодавча та нормативна база України про охорону праці. Організація роботи з охорони праці в системі Міністерства освіти і науки України. Контроль та нагляд за станом охорони праці. Навчання з питань охорони праці. Виробничий травматизм та професійні захворювання. Примірний перелік документів з питань охорони праці. Устаткування, утимання та організація навчал...

Контрольная работа по основам безопасности труда

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 28,89 КБ
 • добавлен 07 июня 2012 г.
Москва: МИЭМП им.С.Ю.Витте, 2012. - 8 с. Содержание: Введение Ситуационная задача. Действия при оказании первой помощи Документы, необходимые пострадавшему для получения страховых выплат Литература

Копань В.С. Охорона праці в гуманітарній сфері

 • формат pdf
 • размер 5,90 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Навч. посіб.— К.: Університетське вид-во ПУЛЬСАРИ, 2007.— 200 с.(укр) ISВN 978-966-8767-58-6 У посібнику розглянуто ризики діяльності працівників гуманітарної сфери, зокрема вплив на людський організм високочастотних електро-магнітних полів (що виникають при використанні мобільних телефонів, комп'ютерів, оргтехніки); залежності від стимуляторів розумової діяльності. Надано увагу захисту гуманітарія та продукту його праці технічними, соціальними,...

Кузнецов К.Б., Павлов В.В., Рогова Т.Н. Охрана труда в студенческих сельскохозяйственных отрядах

 • формат djvu
 • размер 1,13 МБ
 • добавлен 01 августа 2014 г.
Учебное пособие. – Екатеринбург: Изд-во УрГУПСа, 2004.- 124 с. В данном учебном пособии изложены основные положения безопасного производства работ для студентов, отъезжающих на сельскохозяйственные работы в составе убо-рочных отрядов. Материал пособия позволит студентам сдать экзамен по охране труда перед поездкой на предприятия агропромышленного комплекса в качестве времен-ных работников этих предприятий. Данное пособие предназначено для студент...

Масленников М.М. Охрана труда при оборудовании и эксплуатации учебных кабинетов образовательных учреждений

 • формат pdf
 • размер 443,55 КБ
 • добавлен 01 февраля 2011 г.
Методические рекомендации. – Ульяновск: ИПК ПРО, 1999. – 44 с. Полностью распознано. В брошюре изложены современные требования нормативных документов, предъявляемые к учебным кабинетам образовательных учреждений при их оборудовании и эксплуатации. Методические рекомендации предназначены для руководителей и преподавателей школ, профессиональных училищ, учебных комбинатов и других образовательных учреждений, а также для слушателей курсов повышения...

Медогляд у ЗОШ

Реферат
 • формат doc
 • размер 57,06 КБ
 • добавлен 04 января 2014 г.
18 стр. 2013р. Україна Метогляд у школі. Медичні огляди працівників: підстави та порядок проведення. Види медичних оглядів. Документи про результати медоглядів.Організація процедури проведення медогляду. Порядок проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками навчально-виховних закладів

Недоступов Ю.К. Охрана труда в образовательных учреждениях. Часть I

Справочник
 • формат pdf
 • размер 1,68 МБ
 • добавлен 10 февраля 2016 г.
Справочник для руководителей и специалистов. Изд. 7-е (дополненное и переработанное) Серия «Библиотека руководителя» - г. Мытищи. Издательство УПЦ «Талант», 2002г., 208 стр. В справочник включены вопросы организации работы по охране труда в образовательных учреждениях, методики контроля состояния охраны труда в образовательных учреждениях, нормативные требования и образцы необходимых документов по охране труда.

Охорона праці вчителя

Реферат
 • формат doc
 • размер 16,41 КБ
 • добавлен 11 марта 2013 г.
ОНУ ім. І.І. Мечникова, Одеса, Україна, 2013, 8с. Реферат містить загальну інформацію щодо прав та зобов’язань вчителя та перелік вимог безпеки перед початком, під час виконання та після закінчення роботи, а також у аварійних ситуаціях.

Охрана труда в доу

 • формат doc, ppt, rtf
 • размер 4,96 МБ
 • добавлен 29 января 2013 г.
ЗДесь собраны все наработки по охране труда в детском саду. Все, что может пригодиться руководителю: материалы в помощь руководителям образовательных учреждений по вопросам охраны труда, законодательная база по охране труда, охрана жизни и здоровья детей, программа инструктажа по охране труда, карты контроля за состоянием работы по охране труда и др.

Охрана труда ответы на экзамен

 • формат doc
 • размер 137,10 КБ
 • добавлен 14 февраля 2012 г.
Ответы на экзамен по охране труда для педагогических Вузов Украины Охорона праці в Україні. Законодавчі акти України, в яких закріплена турбота держави про охорону праці. Безпека праці. Організаційні та технічні заходи. Охорона праці жінок та підлітків. Закон України «Про охорону праці» про відшкодування потерпілому на виробництві. Закон «Про охорону праці» про відповідальність працівників за порушення вимог безпеки праці. Закон України «Про охо...

Охрана труда. Справочник руководителя образовательного учреждения. Книги 1-2

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 15,42 МБ
 • добавлен 22 июня 2016 г.
В 2-х томах. — М.: УЦ "Перспектива", 2012. Содержание 1-го тома Как построить щит (вступительная статья) Документы по охране труда ГОУ ЦО № 2006 Положения Положение о системе управления охраной труда Положение о службе охраны труда Положение об административно-общественном контроле по охране труда Положение о комиссии по охране труда Положение о работе уполномоченного (доверенного) лица по охране труда профсоюза или трудового коллектива По...

Пільги та компенсації за важкі та шкідливі умови праці

Реферат
 • формат doc
 • размер 18,44 КБ
 • добавлен 02 ноября 2014 г.
Індивідуальна робота з охорони праці, Україна, ЗНУ, 2014, 15 с. Вступ Правове регулювання охорони праці в Україні Пільги та компенсації працівникам за важкі шкідливі умови праці Висновки Список використаної літератури

Перевірочний розрахунок природного освітлення для робочого місця студента Чорноморського державного університету ім. Петра Могили

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 16,53 КБ
 • добавлен 09 января 2012 г.
Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, м. Миколаїв, 2011 - 16 с. Дисципліна «Основи охорони праці» Зміст Вступ Опис приміщення, його геометрія, розташування у просторі, властивості інтер’єру Перевірочний розрахунок природного освітлення для робочого місця студента Висновок Список використаної літератури

Перехейда О.М. Інструкції з техніки безпеки та охорони праці для навчальних кабінетів

 • формат pdf
 • размер 8,06 МБ
 • добавлен 05 февраля 2014 г.
К.: Шк. світ, 2011. — 220 с. — ISBN 978-966-451-649-2. У книзі подано зразки інструкцій із техніки безпеки під час проведення занять у кабінетах фізики, біології, хімії, інформатики та спортивному залі. Уміщує велику кількість інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу. Розраховано на директорів шкіл, заступників з навчально-виховної роботи, інспекторів РУО, педагогічних працівників.

Примеры инструкций по охране труда для ДОУ

 • формат doc
 • размер 134,60 КБ
 • добавлен 20 октября 2011 г.
Готовые инструкции по охране труда для ДОУ: При уборке помещений При перевозке детей автотранспортом Для работников пищеблока При работе за персональным компьютером При работе за копировальным аппаратом При работе с картофелечисткой При работе с электротитаном При кулинарных работах При мытье посуды Предупреждение дорожно-транспортного травматизма При рабоче с овощерезкой При работе с кухонной плитой При работе с электромясорубкой

Расчетная работа - Расчет искусственного освещения лаборатории и заземления стенда

 • формат doc
 • размер 41,69 КБ
 • добавлен 27 декабря 2011 г.
Расчет искусственного освещения лаборатории; Расчет заземления стенда; Пожарная безопасность

Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці в освітній галузі

Реферат
 • формат doc
 • размер 56,86 КБ
 • добавлен 18 апреля 2013 г.
Ніжин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2013. - 30 с. В рефераті проаналізована основна законодавча база та органи державного керування охороною праці в Україні, розглінута система управління охороною праці в освітній галузі, дослідженні основні принципи політики та санітарно-гігієнічні вимоги в галузі охорони праці, вивчені планування та фінансування заходів з охорони праці, визначена відповідальність за порушення вимог щодо...

Система комплексной безопасности общеобразовательных учреждений

Реферат
 • формат doc
 • размер 29,89 КБ
 • добавлен 20 апреля 2012 г.
Выходные данные неизвестны, 22 с. Оглавление: Введение. Система комплексной безопасности общеобразовательных учреждений. Цели мероприятий по обеспечению безопасности школы. Задачи мероприятий по обеспечению безопасности школы. Основные направления комплексной системы безопасности школы. Элементы основных направлений комплексной системы безопасности школы. Заключение. Список использованной литературы.

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. 11 класс

 • формат pdf
 • размер 43,66 МБ
 • добавлен 23 сентября 2014 г.
Москва: Просвещение, 2014. — 331 с. — ISBN 978-5-09-027027-4. Учебник разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования с учётом комплексного подхода к формированию у обучаемых современного уровня культуры безопасности и подготовки их к военной службе при модульной структуре содержания курса ОБЖ (три модуля, семь разделов). Учебник рассматривает теоретические и практические задачи в обл...

Сравнительный анализ систем управления охраной труда в образовательных учреждениях города Сургута

degree
 • формат doc
 • размер 471,05 КБ
 • добавлен 28 января 2013 г.
Сургут: Сургутский государственный университет, 2010. - 104 с. Химико-технологический факультет Специальность "Безопасность жизнедеятельности в техносфере" Введение Организация систем управления охраной труда Термины и определения Национальная структура системы управления охраной труда Система управления охраной труда в организации Анализ системы управления охраной труда в Сургутском государственном университете и Сургутского института нефти и га...

Ткачук А.І. и др. Охорона праці в галузі

 • формат pdf
 • размер 1,43 МБ
 • добавлен 12 ноября 2012 г.
Курс лекцій: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів всіх спеціальностей і напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» і «магістр»/ С.М. Богомаз-Назарова, А.І. Ткачук, С.О. Кононенко.– Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка. – 2012. - 73 с. Посібник містить курс лекцій, теми рефератів та питання, що виносяться на семінарські заняття з дисципліни „Охорона праці в галузі для студентів вищих...

Чикенева И.В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе

 • формат pdf
 • размер 1.07 МБ
 • добавлен 05 июня 2016 г.
Оренбург : Экспресс-печать, 2016 — 140 c. В учебном пособии изложены современные требования законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации к организации и управлению охраной труда на производстве и в образовательных учреждениях; сведения о вредных и опасных производственных факторах; порядок расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве; принципы возмещения вреда пострадавшим. Основная задача...

Шпаргалки - Охрана труда в сфере образования

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 73,47 КБ
 • добавлен 05 февраля 2012 г.
Шпаргалки по охране труда в сфере образования. 32 вопроса: виды инструктажей, правила электробезопасности, пожары и правила противопожарной безопасности, виды огнетушителей, профессиональные заболевания, виды коллективных и индивидуальных средств защиты на производстве, СУОП.

Щемелев Ю.Г., Васильев Д.В. Защита прав работников образования на здоровые и безопасные условия труда

 • формат doc
 • размер 178,14 КБ
 • добавлен 20 декабря 2011 г.
Профсоюз работников народного образования и науки РФ, Москва, 2007. В настоящем сборнике представлены методические материалы по наиболее актуальным вопросам охраны труда и здоровья, с которыми сталкиваются уполномоченные по охране труда, внештатные и штатные технические инспекторы труда Профсоюза, председатели профсоюзных организаций образовательных учреждений в своей повседневной деятельности по реализации защитных функций в части созданию здоро...

Інструкція з охорони праці при проведенні поточних ремонтних робіт

Стандарт
 • формат doc
 • размер 5,29 КБ
 • добавлен 18 июля 2012 г.
Загальні вимоги безпеки Вимоги безпеки перед початком роботи Вимоги безпеки під час проведення роботи Вимоги безпеки після закінчення роботи Вимоги безпеки у аварійних ситуаціях Інструкція є корисною для керівників закладів в яких є різноробочі, особливо корисна для тих, хто цінує життя та безпеку колег!

Әбдіров А., Сейфуллина Ғ. Қауіпсіздік техникасы / Абдиров А., Сейфуллина Г. Техника безопасности (на каз.языке)

 • формат djvu
 • размер 2,63 МБ
 • добавлен 29 января 2012 г.
Учебное пособие. – 2-е изд. – Астана: Фолиант, 2010. – 120 с. Учебное пособие предназначено для обучения в ВУЗах правилам техники безопасности. В учебном пособии рассматриваются вредные и опасные производственные факторы, способы защиты, требования промышленной санитарии, техники безопасности и пожаробезопасности на рабочих местах.