Похожие разделы

Инструкция по охране труда для вагранщика 6р

 • формат doc
 • размер 9,20 КБ
 • добавлен 25 июня 2016 г.
Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. Требования безопасности во время работы. Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности по окончании работ.

Инструкция по охране труда для литейщика

 • формат doc
 • размер 9,42 КБ
 • добавлен 13 июля 2016 г.
Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. Требования безопасности во время работы. Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности по окончании работ.

Инструкция по охране труда для обжигальщиков по обслуживанию туннельных печей, работающих на природном газе

 • формат doc
 • размер 7,51 КБ
 • добавлен 20 октября 2013 г.
Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. Требования безопасности во время работы. Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности по окончании работ.

Инструкция по охране труда для огнеупорщика

Стандарт
 • формат doc
 • размер 17,54 КБ
 • добавлен 20 апреля 2014 г.
Содержание: Вводная часть. Общие требования безопасности. Специальные требования безопасности. Перед началом работы. Во время работы. По окончании работы.

Инструкция по охране труда для термиста

 • формат doc
 • размер 8,93 КБ
 • добавлен 07 ноября 2013 г.
Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. Требования безопасности во время работы. Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности по окончании работ.

Инструкция по охране труда для формовщика

 • формат doc
 • размер 9,50 КБ
 • добавлен 29 июня 2016 г.
Общие требования безопасности. Требования безопасности перед началом работы. Требования безопасности во время работы. Требования безопасности в аварийных ситуациях. Требования безопасности по окончании работ.

ПІ 1.1.70-400-2005 Примірна інструкція з охорони праці для сепараторника

Стандарт
 • формат doc
 • размер 12,61 КБ
 • добавлен 14 августа 2016 г.
Міністерство промислової політики України. — 8 с. Ця примірна інструкція з охорони праці (далі Інструкція) розроблена на основі "Єдиних правил безпеки при дробленні, сортуванні, збагаченні корисних копалин і окускуванні руди і концентратів" (ДНАОГІ 1.2.90—1.03—77) і визначає загальні права і обов'язки сепараторників рудозбагачувальних фабрик, а також встановлює порядок виробництва і загальні вимоги безпечного виконання робіт.

ПІ 1.1.70-406-2005 Примірна інструкція з охорони праці для машиніста млинів рудозбагачувальних фабрик

Стандарт
 • формат doc
 • размер 14,18 КБ
 • добавлен 01 августа 2016 г.
Міністерство промислової політики України. — 8 с. Примірна інструкція з охорони праці (далі Інструкція) розроблена на основі Єдиних правил безпеки при дробленні, сортуванні, збагаченні корисних копалин і окускуваниі руди і концентратів (ДНАОП 1.2.90—1.03—77); визначає загальні права і обов'язки машиністів млинів, а також встановлює порядок виробництва і загальні вимоги безпечного виконання робіт. Вступ. Загальні положення. Вимоги безпеки перед по...

ПІ 1.2.10-172-2001 Примірна інструкція з охорони праці для формувальників вогнетривких підприємств

Стандарт
 • формат doc
 • размер 20,06 КБ
 • добавлен 07 августа 2016 г.
Державний Комітет промислової політики України. Асоціація "Укрвогнетрив". Затверджено наказом асоціації "Укрвогнетрив" від 16.11.2001 №31. — Київ. — 12 с. Ця інструкція з охорони праці складена на основі вимог ДНАОП 1.2.10—1.08—97 "Правила безпеки у вогнетривкому виробництві" і визначає порядок, способи і умови безпечного виконання формувальниками вогнетривких виробів (надалі — формувальники) вогнетривких підприємств покладених на них обов'язків,...

ПІ 1.2.10-176-2001 Примірна інструкція з охорони праці для машиністів дробарок вогнетривких підприємств

Стандарт
 • формат doc
 • размер 22,24 КБ
 • добавлен 09 июля 2016 г.
Державний Комітет промислової політики України. Асоціація "Укрвогнетрив". Затверджено наказом асоціації "Укрвогнетрив" від 16.11.2001 №31. — Київ. — 13 с. Ця примірка інструкція (далі інструкція) розроблена на основі Правил безпеки у вогнетривкому виробництві (ДНАОП 1.2.10—1.08—97), затверджених наказом Державного комітета України по нагляду за охороною праці 18.11.1997 р. № ЗО, розповсюджується на всі підприємства та організації вогнетривкого ви...

ПІ 1.2.10-178-2001 Примірна інструкція з охорони праці для випалювачів на печах вогнетривких підприємств

Стандарт
 • формат doc
 • размер 25,86 КБ
 • добавлен 08 августа 2016 г.
Державний Комітет промислової політики України. Асоціація "Укрвогнетрив". Затверджено наказом асоціації "Укрвогнетрив" від 16.11.2001 №31. — Київ. — 18 с. Ця інструкція з охорони праці складена на основі вимог ДІіАОП 1.2.10—1.08—97 "Правила безпеки в вогнетривкому виробництві" і визначає порядок, способи і умови безпечного виконання випалювачами на печах вогнетривких підприємств покладених на них обов'язків, а також правил безпечної поведінки на...

ПІ 1.2.10-180-2001 Примірна інструкція з охорони праці для вогнетривників вогнетривких підприємств

Стандарт
 • формат doc
 • размер 28,80 КБ
 • добавлен 06 июля 2016 г.
Державний Комітет промислової політики України. Асоціація "Укрвогнетрив". Затверджено наказом асоціації "Укрвогнетрив" від 16.11.2001 №31. — Київ. — 18 с. Ця примірна Інструкція з охорони праці для вогнетривників вогнетривких підприємств (далі Інструкція) розроблена з урахуванням вимог "Правил безпеки у вогнетривкому виробництві" (ДНАОП 1.2.10—1.08—97), затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці № ЗО від 19.11.19...

ПІ 1.2.10-181-2001 Примірна інструкція з охорони праці для машиністів млинів вогнетривких підприємств

Стандарт
 • формат doc
 • размер 27,96 КБ
 • добавлен 15 августа 2016 г.
Державний Комітет промислової політики України. Асоціація "Укрвогнетрив". Затверджено наказом асоціації "Укрвогнетрив" від 16.11.2001 №31. — Київ. — 16 с. Ця примірна інструкція (далі інструкція) розроблена на основі Правил безпеки у вогнетривкому виробництві (ДНАОП 1.2.10—1.08—97), затверджених наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці 18.11.1997 р. № 30, розповсюджується на всі підприємства та організації вогнетривкого вир...

ПІ 1.2.10-408-2005 Примірна інструкщя з охорони праці для розливальника сталі

 • формат doc
 • размер 44,19 КБ
 • добавлен 23 июля 2016 г.
Міністерство промислової політики України. — 28 с. Ця інструкція визначає порядок, способи та умови безпечного виконання розливальником сталі покладених на нього обов'язків, а також правил безпечної поведінки на робочому місці та на території підприємства і розповсюджується на всі металургійні підприємства незалежно від форм власності. Вступ. Загальні положення. Вимоги безпеки перед початком роботи. Вимоги безпеки під час роботи. Вимоги безпеки п...

ПІ 1.2.10-409-2005 Примірна інструкція з охорони праці для машіниста вагона-вагів

Стандарт
 • формат doc
 • размер 26,08 КБ
 • добавлен 13 июля 2016 г.
Міністерство промислової політики України. — 18 с. Ця примірна інструкція (далі інструкція) розроблена на основі Правил безпеки в доменному виробництві, що затверджені наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці № 135 від 19.05.97р. та введені в дію з 01.09.1997р. Інструкція розповсюджується на всі металургійні підприємства незалежно від форм власності, визначає порядок, способи та умови виконання машиністами вагон—вагів домен...

ПІ 1.2.10-410-2005 Примірна інструкція з охорони пращ для машиніста дистрибутора

Стандарт
 • формат doc
 • размер 21,77 КБ
 • добавлен 20 июля 2016 г.
Міністерство промислової політики України. — 12 с. Ця інструкція визначає порядок, способи та умови безпечного виконання машиністом дистрибутора покладених на нього обов'язків, а також правил безпечної поведінки на робочому місці та на території підприємства. Вступ. Загальні положення. Вимоги безпеки перед початком роботи. Вимоги безпеки під час роботи. Вимоги безпеки після закінчення роботи. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

ПІ 1.2.10-411-2005 Примірна інструкція з охорони праці для міксерового

Стандарт
 • формат doc
 • размер 24,01 КБ
 • добавлен 04 августа 2016 г.
Міністерство промислової політики України. — 16 с. Ця інструкція визначає порядок, способи та умови безпечного виконання міксеровим покладених на нього обов'язків, а також правил безпечної поведінки на робочому місці та на території підприємства і розповсюджується на всі металургійні підприємства незалежно від форм власності. Робоче місце міксерового — постійне і розташоване, в залежності від кола трудових обов'язків, у міксерному та конвертерном...

ПІ 1.2.10-412-2005 Примірна інструкція з охорони праці для горнового доменної печі

Стандарт
 • формат doc
 • размер 53,13 КБ
 • добавлен 27 июля 2016 г.
Міністерство промислової політики України. — 40 с. Ця примірна інструкція (далі інструкція) розроблена на основі Правил безпеки в доменному виробництві, що затверджені наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці № 135 від 19.05.97р. та введені в дію з 01.09.1997р. Інструкція розповсюджується на всі металургійні підприємства незалежно від форм власності, визначає порядок, способи та умови виконання працівниками доменних цехів...

ПІ 1.2.10-413-2005 Примірна інструкція з охорони праці для вальцювальника холодного прокату труб

Стандарт
 • формат doc
 • размер 29,17 КБ
 • добавлен 11 июля 2016 г.
Міністерство промислової політики України. — 14 с. Ця примірна інструкція з охорони праці (далі — інструкція) для вальцювальників холодного прокату труб визначає порядок, способи і умови безпечного виконання вальцювальниками покладених на них обов'язків, а також правил безпечної поведінки на робочому місці та території підприємства. Вступ. Загальні положення. Вимоги безпеки перед початком роботи. Вимоги безпеки під час роботи. Вимоги безпеки післ...

ПІ 1.2.10-415-2005 Примірна інструкція з охорони праці для вальцювальника стану холодного прокату

Стандарт
 • формат doc
 • размер 22,54 КБ
 • добавлен 13 августа 2016 г.
Міністерство промислової політики України. — 15 с. Ця примірна інструкція (далі інструкція) розроблена на основі Правил безпеки у прокатному виробництві та визначає порядок, способи та умови виконання вальцювальниками станів холодного прокату (далі вальцювальниками) прокатних цехів покладених на них обов'язків, а також правил безпечної поведінки на робочому місці, на території підприємства і встановлює порядок виконання робіт. Вступ. Загальні пол...

ПІ 1.2.10-416-2005 Примірна інструкція з охорони праці для вальцювальника стану гарячого прокату труб

Стандарт
 • формат doc
 • размер 28,05 КБ
 • добавлен 16 августа 2016 г.
Міністерство промислової політики України. — 15 с. Ця примірна інструкція (далі інструкція) розроблена на основі Правил безпеки в трубопрокатному виробництві та визначає порядок, способи та умови виконання вальцювальниками трубопрокатних (далі вальцювальниками) цехів покладених на них обов'язків, а також правил безпечної поведінки на робочому місці, на території підприємства і встановлює порядок виконання робіт. Вступ. Загальні положення. Вимоги...

Примірна інструкція з охорони праці для вивантажувачів вогнетривких матеріалів з печей на вогнетривких підприємствах

Стандарт
 • формат doc
 • размер 16,84 КБ
 • добавлен 07 августа 2016 г.
Державний Комітет промислової політики України. Асоціація "Укрвогнетрив". Затверджено наказом асоціації "Укрвогнетрив" від 16.11.2001 №31. — Київ. — 11 с. Інструкція з охорони праці складена на основі вимог ДНАОП 1.2.10—1.08—97 "Правила безпеки у вогнетривкому виробництві" і визначає порядок, способи і умови безпечного виконання вивантажувачами вогнетривких матеріалів і виробів із печей (надалі — вивантажувачами) вогнетривких підприємств покладе...

Інструкція з охорони праці для плавильника кольорових металів та сплавів

Стандарт
 • формат doc
 • размер 17,77 КБ
 • добавлен 16 апреля 2014 г.
Содержание: Вводная часть. Общие требования безопасности. Специальные требования безопасности. Перед началом работы. Во время работы. По окончании работы.