Похожие разделы

Авраменко О. Игорь Губский

 • формат pdf
 • размер 13,86 МБ
 • добавлен 04 октября 2015 г.
Киев: Институт проблем современного искусства, 2009. - 139 с., илл. Серия "Библиотека коллекционера", цикл "Персоны украинского искусства глазами Олеси Авраменко" Игорь Иванович Губский родился 11.06.1954 года в г. Кадиевка Ворошиловградской области (теперь – Стаханов, Луганская Народная Республика). 1969-1973 гг. – учеба в Ворошиловградском государственном художественном училище. Получил диплом преподавателя черчения и рисования в старших класса...

Антонович Д. Українське мистецтво (конспективний історичний нарис)

 • формат pdf
 • размер 9,06 МБ
 • добавлен 26 сентября 2015 г.
Прага-Берлін: Видавництво Нова Україна, 1923. — 12 с. У книзі надано ретроспективний аналіз історії українського мистицтва з продавніх часів до сьогодення.

Антонович Дмитро. Скорочений курс історії українського мистецтва

 • формат pdf
 • размер 39,12 МБ
 • добавлен 28 сентября 2015 г.
Прага: Видання Українського Університету, 1923 - 340 с. Зміст Часи передісторичні Доба византийсько-романська Готицька доба Ренесанс Барокко Рококо Класичність Еклєктизм

Білецький П. Українське мистецтво другої половини XVII-XVIII ст

 • формат djvu
 • размер 39,50 МБ
 • добавлен 10 декабря 2013 г.
К. : Мистецтво, 1981.— 159 с., іл. — (Нариси з історії укр. мистецтва). В українському мистецтві XVII—XVIII століть відбився пафос національно-визвольної боротьби. В цей час виробляються форми так званого українського барокко, своєрідність якого значною мірою обумовлена впливом національного фольклору. У книзі простежуються шляхи розвитку архітектури, образотворчого та прикладного мистецтв, розглядаються найзначніші пам’ятки тієї доби. Розрахова...

Білоус Л. (упоряд.) Українські порохівниці XVII - початку XX століть

Справочник
 • формат pdf
 • размер 86,53 МБ
 • добавлен 06 февраля 2015 г.
Каталог. — Київ: Родовід, 2008. — 88 с.: іл. ISBN 978-966-7845-39-1. Каталог уперше представляє в повному обсязі колекцію порохівниць кінця XVII — початку ХХ століть, яка зберігається в Музеї українського народного декоративного мистецтва. Основну її частину складають пам’ятки козацької доби. Видання висвітлює маловивчену галузь народного мистецтва. Призначене для музейних працівників і широкого кола читачів, які цікавляться вітчизняною історією...

Белічко Ю. Українське радянське мистецтво періоду громадянської війни

 • формат djvu
 • размер 27,91 МБ
 • добавлен 22 июня 2014 г.
К. : Мистецтво, 1980.— 206 с., іл. — (Нариси з історії укр. мистецтва). Книга висвітлює одну з найцікавіших сторінок в українському мистецтві — зародження українського радянського мистецтва. У ній репродуковані кращі твори, виконані художниками у роки революції та громадянської війни. Розрахована на мистецтвознавців, студентів художніх вузів, широке коло читачів. Зміст. Перші кроки українського радянського мистецтва Українське радянське мистецтво...

Берченко Є.В. Настінне мальовання українських хат та господарських будівель при них. Зошит 1: Дніпропетровщина

 • формат pdf
 • размер 22,34 МБ
 • добавлен 11 мая 2014 г.
Харків–Київ: Державне видавництво України, 1930. — 44 с. + 48 іл. Одним із яскравих явищ народного мистецтва Дніпропетровщини першої третини XX ст. є хатнє малювання, зафіксоване майже в п'ятдесяти осередках, розташованих на Лівобережжі й Правобережжі Дніпра. Частина його відображена в книзі Євгенії Берченко, яка протягом 1924—1928 років досліджувала стінопис у Криворізькій, Дніпропетровській та Кременчуцькій округах. До книги увійшли фотозображе...

Битинський М. Українське малярство

 • формат pdf
 • размер 2,61 МБ
 • добавлен 28 августа 2012 г.
Торонто, 1970. — 24 с. Вступ. Загальні зауваги й дефініції. Поділ малярства за сюжетом, формою, способу технічного виконання, стосовно розміру площин малюнків. Коротка історія розвитку українського малярства (від трипільської культури і княжої доби до класицизму і бароко).

Бутник-Сиверский Б.С., Нагай В.Г., Самойлович В.П. Українське народне мистецтво. Живопис / Украинское народное искусство. Живопись

 • формат pdf
 • размер 31.65 МБ
 • добавлен 04 сентября 2011 г.
"Мистецтво",1967. – 224 с. Этот альбом посвящен украинской народной декоративной живописи во всем ее многообразии. Здесь представлены роспись по дереву, «писанка» (расписанное яйцо), настенная роспись с ее позднейшими ответвлениями — «малёвкой» и «вытынянкой станковая живопись и, наконец, декоративная графика. Все упомянутые виды живописи возникли в разное время и связаны с различными сторонами народного быта. Репродукции альбома всесторонне охва...

Голубець М. Українське мистецтво (Вступ до історії)

 • формат pdf
 • размер 10,74 МБ
 • добавлен 09 мая 2014 г.
Львів–Київ: Видавництво "Шляхи", 1918. — 32 с. Дана публікація, як наголошує автор, присвячена не народному, а інтелігентному мистецтву, яке на час виходу книги було досліджене набагато менше за сільську творчість. В цьому випуску розглядаються тільки три види "пластичних" або "зорових" мистецтв — будівництво (архітектура), різьба та малярство. Наводяться приклади кожного з цих трьох видів, аналізується різниця між ними у різних частинах країни,...

Голубець М. Українське мистецтво (Вступ до історії)

 • формат djvu
 • размер 1,52 МБ
 • добавлен 31 мая 2014 г.
Львів–Київ: Видавництво "Шляхи", 1918. — 32 с. Дана публікація, як наголошує автор, присвячена не народному, а інтелігентному мистецтву, яке на час виходу книги було досліджене набагато менше за сільську творчість. В цьому випуску розглядаються тільки три види "пластичних" або "зорових" мистецтв — будівництво (архітектура), різьба та малярство. Наводяться приклади кожного з цих трьох видів, аналізується різниця між ними у різних частинах країни,...

Данилюк А. Шляхами України

 • формат pdf
 • размер 6,60 МБ
 • добавлен 29 июня 2014 г.
Львов: СВІТ, 2003. — 262 ст. Книга лауреата премии им. Павла Чубинского, кандидата исторических наук Украины Архипа Данилюка. Рассказывает о большом количестве памятников Архитектуры и быта. Лучшие примеры народного искусства. Обряды и верования связанные с архитектурой Украины. Также рассказывает про известных колекционеров, поетов, собирателей народа Украины X-XX веков. Я люблю свой дом в лесу. Волынь - незабываемые края Идём только в Галицию Б...

Данилюк А. Шляхами України

 • формат djvu
 • размер 19,17 МБ
 • добавлен 11 июля 2014 г.
Львов: СВІТ, 2003. — 262 ст. Книга лауреата премии им. Павла Чубинского, кандидата исторических наук Украины Архипа Данилюка. Рассказывает о большом количестве памятников Архитектуры и быта. Лучшие примеры народного искусства. Обряды и верования связанные с архитектурой Украины. Также рассказывает про известных колекционеров, поетов, собирателей народа Украины X-XX веков. Я люблю свой дом в лесу. Волынь - незабываемые края Идём только в Галицию Б...

Денисенко О., Кацай В. Сергій Васильківський: українська доля Дикого Поля

 • формат pdf
 • размер 33,70 МБ
 • добавлен 17 октября 2013 г.
Каталог виставки. — Київ: Майстер книг, 2013. — 85 с. Виставковий проект «Сергій Васильківський: українська доля Дикого Поля» та виданий у його рамках каталог уперше знайомлять широкий загал зі значною частиною творчого доробку видатного українського художника, представника харківської пейзажної школи Сергія Васильківського (1854-1917) зі збірки Харківського художнього музею. Життєвий і творчий шлях майстра висвітлено в змістовній вступній статті...

Домбровский О.И. Фрески средневекового Крыма

 • формат pdf
 • размер 12,38 МБ
 • добавлен 17 марта 2012 г.
К.: Изд-во АН УССР, 1966. — 126 с.: ил. В книге описываются памятники монументальной живописи средневекового Крыма XII-XV вв., дана характеристика фресок, почти неизвестных в научной литературе, показана связь этих памятников с историей средневекового Крыма, а также раскрыты разнообразные приемы, при помощи которых церковь, используя средства изобразительного искусства, распространяла религиозные верования и теократические идеи и представления.

Драк А.О.В. Хвостенко-Хвостов

 • формат pdf
 • размер 51,84 МБ
 • добавлен 18 сентября 2015 г.
Киев: Государственное издательство изобразительного искусства и музыкальной литературы, 1962. — 68 стр., иллюстр. (Книга на украинском языке). Издание представляет собой развернутый популярный биографически-искусствоведческий очерк с репродукциями станковых и сценографических работ художника Александр Вениаминович Хвосте́нко-Хвосто́в (1895—1967) — российский и украинский советский художник — авангардист (конструктивист) и дизайнер,автор сценограф...

Жишкович В.І. Пластика Русі-України: X - перша половина XIV століть

 • формат djvu
 • размер 61,27 МБ
 • добавлен 12 марта 2014 г.
Львів: Інститут народознавства HAН України, 1999. — 240 с. — ISBN 966-02-1232-1. У монографії на основі комплексного мистецтвознавчого дослідження розглядаються головні тенденції розвитку мистецтва скульптури в Україні у період X — першої половини XIV століть. Особлива увага приділена художньо-стильовим, іконографічним, семантичним особливостям сакральної монументальної архітектурної скульптури та різьбленої рельєфної ікони па різних етапах їх ро...

Коновалова О.В. Мистецтво первісної доби на території України

Презентация
 • формат ppt
 • размер 6,25 МБ
 • добавлен 23 марта 2016 г.
Університет імені Бориса Грінченка, Інститут мистетцтв, м. Київ, канд. мист., доц. Коновалова О.В. ,4-й курс, 2015 рік, 35 слайдів. Історія українського мистецтва Дисципліна "Історія українського мистецтва" Мистецтво первісної доби на території України. Вступ. Феномен українського мистецтва. Мистецтво дроби палеоліту. Мистецтво доби неоліту-енеоліту.

Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво ІІ частина

 • формат doc
 • размер 1.17 МБ
 • добавлен 30 сентября 2011 г.
Запропонований тритомний посібник "Українське мистецтво" має на меті розкрити генезу, природу, логіку, особливості, естетичний рівень, суспільну потребу мистецької культури українців. Другий том присвячений періоду активного формування основ українського мистецтва, творення національної естетичної стилістики у час кардинальної ідеологічної переорієнтації протоукраїнських племінних союзів від язичницьких сакральних поглядів на світ уявних образів...

Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво ІІ частина

 • формат doc
 • размер 40.47 МБ
 • добавлен 30 сентября 2011 г.
Рекомендовано до Друку вченою радою Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (протокол № 3 від 28 березня 2002 р.), вченою радою Інституту педагогіки і психології професійної освіти АПН України (протокол № 8 від ЗО вересня 2002 р.) Андрущенко Віктор Козак Богдан Рецензенти: доктор філософських наук, академік АПН України, ректор Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова народний артист України, пр...

Крвавич Д.П., Овсійчук В.А., Черепанова С.О. Українське мистецтво. Частина 03

 • формат pdf
 • размер 130.89 МБ
 • добавлен 10 декабря 2013 г.
Навч. посібн.: У 3 ч. — Ч.3 — Львів: Світ, 2005. — 268 с. + 80 вкл. іл. — ISBN 966-603-202-3; 966-603-205-8 (ч. 3). У навчальному посібнику в контексті полікультурного діалогу розглянуто розвиток українського мистецтва XVI-XX ст. Висвітлено світоглядно-естетичні засади трансформації мистецьких стилів; ренесансне мистецтво, бароко, рококо, класицизм і романтизм, феномен авангарду, творчість митців українського зарубіжжя. Для студентів педагогічних...

Криволапов М.О. Про мистецтво та художню критику України XX століття

 • формат pdf
 • размер 1,95 МБ
 • добавлен 26 мая 2013 г.
Вибрані статті різних років. Книга перша: Формування та розвиток національної мистецької школи і мистецтвознавчої науки в Україні XX століття / Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України. - Київ: Видавничий дім А+С, 2006. - 268 с.: іл. У виданні зібрано статті академіка Криволапова різних років, що віддзеркалюють шляхи формування і розвитку української мистецької школи і художньої критики XX століття. Адресовано мистецтвознавц...

Лобановський Б., Говдя П. Українське мистецтво другої половини XIX-початку XX ст

 • формат djvu
 • размер 31,45 МБ
 • добавлен 05 декабря 2013 г.
К.: Мистецтво, 1989. — 206 с.: іл. — (Нариси з історії укр. мистецтва). У книжці аналізується один із найважливіших періодів розвитку українського мистецтва — починаючи з часів становлення методу критичного реалізму в роботах Т.Г. Шевченка 1850-х років до різноманітних художніх течій початку XX ст., що представлені творчістю О. Мурашка, В. та Ф. Кричевських, О. Новаківського, О. Архипенка. Автори приділяють велику увагу тісним ідейним та творчим...

Макаренко Н.Е. Памятники украинского искусства XVIII века

 • формат pdf
 • размер 2,66 МБ
 • добавлен 23 ноября 2014 г.
Санкт-Петербург: Типография С.-Петербургского Градоначальства, 1908. — 10 с., ил. Данное издание является трудом выдающегося украинского археолога и искусствоведа Николая Емельяновича Макаренко (1877—1938). Впервые представленные статьи были опубликованы в журнале "Зодчий" в 1908 году в Санкт-Петербурге. Они рассматривают казацкий период истории Украины и то, какие памятки искусства оставило по себе это время (XVIII в.). Основным объектом исследо...

Макаров А.М. Світло українського бароко

 • формат pdf
 • размер 9.35 МБ
 • добавлен 16 января 2012 г.
К.: Мистецтво, 1994. - 288 с: іл. У книзі відомого українського дослідника літератури та мистецтва йдеться про барокову культуру XVII-XVIII століть. Автор виходить за межі звичних проблем мистецтвознавства та історії літератури. Музичні, поетичні, малярські твори, філософські трактати й архітектурні ансамблі цікавлять автора насамперед як виразники особливого стану душі й стилю мислення. Призначена для читачів, яких цікавить специфіка українсько...

Масол Л.М., Ничкало С.А., Веселовська Г.І., Оніщенко О.І. Художня культура України

 • формат pdf
 • размер 27,07 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Навч.посіб. За заг. ред. Л.М. Масол. — Х.:Ранок, 2010. — 240 с.: іл. Висвітлено найвизначніші явища художньої культури України від найдавніших часів до сучасності. Для загальноосвітніх навчальних закладів.

Масол Л.М., Ничкало С.А., Веселовська Г.І., Оніщенко О.І. Художня культура України

 • формат pdf
 • размер 184,73 МБ
 • добавлен 15 августа 2015 г.
Київ: Вища школа, 2006. — 239 с. Висвітлено найвизначніші явища художньої культури України від найдавніших часів до сучасності.

Модерн в Україні

Презентация
 • формат ppt
 • размер 3,26 МБ
 • добавлен 07 февраля 2012 г.
Украина, ОШ 11 класс, 2012 год 5 слайдів Будинок з химерами Залізничний вокзал м. Чернівці Театр драми ім. Шевченка, Харків

Молода мистецька наука України. Збірник. XIII Наукова конференція молодих науковців, докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів

 • формат pdf
 • размер 5,54 МБ
 • добавлен 20 апреля 2014 г.
Молода мистецька наука України. XIII наукова конференція молодих науковців, докторантів, аспірантів, магістрантів, студентів. м. Харків, ХДАДМ, 20 грудня 2010 р. /збірник матеріалів. – Харків: ХДАДМ, 2010. – 280 с. (Укр., рос, анг. мов.) У збірнику представлено матеріали Х наукової конференції для аспірантів, студентів, магістрів, молодих вчених № 12, яка проходила 25 грудня 2009 року. Тематика конференції: дизайн (графічний, комп’ютерний, архіте...

Особливості розвитку живопису на Україні

Презентация
 • формат doc, ppt
 • размер 1,07 МБ
 • добавлен 24 мая 2012 г.
СІБС УАБС НБУ, Яремчук Н.С., дисциплина "Історія українсбкої культури", 2012г., 13 сл. У роботі розкрито історичні особливості розвитку живпису на Україні у 16-18 ст.( іконописи, портрети). До роботи додається текст, що супроводжує презентацію.

Пінчевська Б.М. Творчість єврейських художників Східної Галичини 1900-1939 років

 • формат pdf
 • размер 5,72 МБ
 • добавлен 29 сентября 2014 г.
Монографія. — Корсунь-Шевченківський: Корсунський видавничий дім «Всесвіт», 2013. — 220 с.; іл. — ISBN 978-966-2652-00-0. Монографію присвячено питанню становлення світського єврейського мистецтва у столиці Східної Галичини, Львові, в період 1900—1939 рр. В якості основних чинників становлення осібного напрямку у мистецтві, котрий до вказаного періоду вважався додатковою складовою сакрального декоративно-ужиткового мистецтва юдаїзму, вказано особ...

Петрова Ольга. Третє Око: Мистецькі студії

 • формат pdf
 • размер 17,04 МБ
 • добавлен 12 февраля 2017 г.
Монографічна збірка статей. — Ін-т проблем сучас. мистец. НАМ України. — К.: Фенікс, 2015. — 480 с.: іл., кольор. вкл.: XL с. — ISBN 978-966-136-283-2. Монографічна збірка статей О.М. Петрової «Третє око: Мистецькі студії», що є науковим виданням Інституту проблем сучасного мистецтва, має на меті показати та проаналізувати складну структуру сучасного художнього процесу в Україні. Аналітично-критичні розвідки унаочнюють поліваріантність творчого п...

Ренесансне мистецтво України

Реферат
 • формат rtf
 • размер 16,56 КБ
 • добавлен 15 ноября 2011 г.
Національний університет «Львівська Політехніка», 2007 - 12 стор. (без титульного аркуша) Перевірив: Зінкевич Р.Д. Найбільш активно в цей час ведеться будівництво оборонних споруд. З метою захисту від набігів татар перебудовуються старі і виникають нові фортеці, при спорудженні яких використовують найсучасніші досягнення європейської оборонної архітектури. Дерев'яні укріплення повністю змінюються мурованими та цегляними. Надбудовані були стіни та...

Реферат - Сакральне мистецтво України

Реферат
 • формат doc
 • размер 81.5 КБ
 • добавлен 18 декабря 2011 г.
Автор неизвестен. Основні риси сакрального мистецтва України Сакральний стінопис в Україні Проблеми сучасного сакрального мистецтва в Україні

Сидоренко В.Д., Авраменко О.О. Нариси з історії образотворчого мистецтва України XX ст. Книга 1. Частина 1

 • формат
 • размер 150,00 МБ
 • добавлен 19 сентября 2013 г.
Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України. В 2 кн. – К.: Інтертехнологія, 2006. — 544 с.: іл. Видання складається з 2-х книг. У першій аналізується творчий процес та художні явища в Україні 1900-1950-х років, в другій 1950 – 2000. Отримують своє обґрунтування основні моделі функціонування українського мистецтва минулого століття. Необхідно завантажити 2 частини однієї книги!

Сидоренко В.Д., Авраменко О.О. Нариси з історії образотворчого мистецтва України XX ст. Книга 1. Частина 2

 • формат pdf
 • размер 126,59 МБ
 • добавлен 28 сентября 2013 г.
Інститут проблем сучасного мистецтва Академії мистецтв України. В 2 кн. — К.: Інтертехнологія, 2006. — 544 с.: іл. Видання складається з 2-х книг. У першій аналізується творчий процес та художні явища в Україні 1900-1950-х років, в другій 1950 – 2000. Отримують своє обґрунтування основні моделі функціонування українського мистецтва минулого століття. Необхідно завантажити 2 частини однієї книги!

Скрипник Г. Історія декоративного мистецтва України. Том 1. Від найдавніших часів до пізнього середньовіччя

 • формат pdf
 • размер 10,78 МБ
 • добавлен 14 января 2014 г.
У 5 томах. Голов. ред. Г. Скрипник. — НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. — Київ: 2010. — 680 с.: ілюстр. – 252 с. У першому томі «Історії декоративного мистецтва України» досліджено перші кроки художньої творчості та розвиток декоративного мистецтва на українських теренах від доби пізнього палеоліту до середньовіччя включно; подано мистецтвознавчий аналіз творів коропластики, художньої кераміки, торевтики та ювелірного мистецтва, гліптики, х...

Скрипник Г. Історія декоративного мистецтва України. Том 2. Мистецтво XVII-ХVIII ст

 • формат pdf
 • размер 24,60 МБ
 • добавлен 22 октября 2016 г.
ІМФЕ ім. М.Т.Рильського НАН України ; голов. ред. Г. Скрипник ; наук. ред. Т.Кара-Васильєва. — К.: 2007. — 488 с. : іл. — ISBN 978-966-02-4558-7. Другий том «Історії декоративного мистецтва України» присвячено декоративному мистецтву України XVII-ХVIII століть. Це був складний час, коли відбулося багато зрушень як політичного й економічного, так і культурного характеру. Як і в більшості європейських країн, міське цехове ремесло відігравало надзви...

Скрипник Г. Історія декоративного мистецтва України. Том 3. Мистецтво XIX століття

 • формат pdf
 • размер 7,81 МБ
 • добавлен 22 апреля 2016 г.
У 5 томах [голов. ред. Г. Скрипник] НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського ; наук. ред. Т. Кара-Васильєва. — Київ: 2009. — 516 с. Це видання «Історії декоративного мистецтва України» присвячене XIX століттю. У колективній праці на тлі суспільно-політичних реалій розглянуто різні аспекти розвитку народного, професійного, промисловогота церковного декоративного мистецтва. В усій повноті розкрито художні особливості вишивки, ткацтва, килимарства, в...

Скрипник Г. Історія декоративного мистецтва України. Том 4. Народне мистецтво та художні промисли XX століття

 • формат pdf
 • размер 14,57 МБ
 • добавлен 20 января 2014 г.
У 5 томах. Голов. ред. Г. Скрипник. — НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. — Київ: 2011. — 512 с.: ілюстр. — 178 с. У четвертому томі «Історії декоративного мистецтва України» висвітлено історію народного мистецтва XX ст.; охарактеризовано розвиток основних його видів – ткацтва, вишивки, вбрання, килимарства, гончарства, різьблення по дереву, плетення з рослинних матеріалів, художньої обробки металу, хатнього й станкового малювання, витинанки,...

Скрипник Г. Історія українського мистецтва (У 5 томах). Том 1 (Мистецтво первісної доби та стародавнього світу)

 • формат pdf
 • размер 6,45 МБ
 • добавлен 28 декабря 2013 г.
Історія українського мистецтва: У 5 т./ НАН України. ІМФЕ ім. М. Рильського; голов. ред. Г. Скрипник, ред. т. Р. Михайлова, Р. Забашта - К., 2008. - Т. 1: Мистецтво первісної доби та стародавнього світу. - 710 с. У цьому томі автори поставили за мету реконструювати цілісний образ найдавніших етапів мистецького життя на українських землях, переважно на прикладі тих артефактів, що постали на них та збереглися до наших днів. У ній представлено мисте...

Скрипник Г. Історія українського мистецтва (У 5 томах). Том 2 (Мистецтво середніх віків)

 • формат pdf
 • размер 18.3 МБ
 • добавлен 28 декабря 2013 г.
Історія українського мистецтва: у 5 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М. Рильського; голов. ред. Г. Скрипник; ред. т. Л. Ганзенко, Р. Забашта, Т. Трегубова, Ю. Коренюк. - К., 2010. - Т. 2: Мистецтво середніх віків. - 1296 с. Другий том "Історії українського мистетцва" присвячено історії художніх процесів на українських теренах у добу середньовіччя. Важливим наміром авторів та упорядників стало висвітлення родоводу та стильових особливостей вітчизняного...

Скрипник Г. Історія українського мистецтва (У 5 томах). Том 3 (Мистецтво другої половини XVI - XVIII століття)

 • формат pdf
 • размер 13,94 МБ
 • добавлен 18 января 2014 г.
Історія українського мистецтва: У 5 т./ НАН України. ІМФЕ ім. М. Рильського; голов. ред. Г. Скрипник, ред. т. Д. Степовик. - К., 2011. - Т. 3: Мистецтво другої половини XVI - XVIII століття. - 1088 с. У третьому томі Історії українського мистецтва висвітлюються розвиток, жанрове й стильове розмаїття української архітектури, образотворчого та декоративного мистецтва козацько-гетьманської доби, що охоплює фактично три століття – XVI, XVII, XVIII, н...

Скрипник Г. Історія українського мистецтва (У 5 томах). Том 5 (Мистецтво XX століття)

 • формат pdf
 • размер 14.21 МБ
 • добавлен 17 декабря 2013 г.
Історія українського мистецтва : у 5 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник ; наук. ред. Т. Кара-Васильєва. – К., 2007. – Т. 5 : Мистецтво XX століття. – 1048 с. Цей том, присвячений мистецтву XX століття, є, власне, першою спробою накреслити і дати об’єктивну оцінку основним процесам, що відбувалися впродовж усього минулого століття в художньому житті на теренах нашої країни, намаганням відтворити цілісну картину м...

Степовик Дм. Історія української ікони Х -ХХ століть

 • формат djvu
 • размер 43.85 МБ
 • добавлен 21 августа 2010 г.
Київ, -Либідь, 2004 р. У книзі розкриваються особливості розвитку української ікони від хрещення Київської Русі до кінця XX ст. Дається періодизація історії ікономалювання, характеризуються стилі й специфічні риси української ікони, які відрізняють її від творів інших ікономалярських національних шкіл, аналізуються осередки та школи ікономалювання. Значна увага приділяється продовженню національних ікономалярських традицій у діаспорі. Для...

Українське бароко

Реферат
 • формат doc
 • размер 14,80 КБ
 • добавлен 27 марта 2011 г.
Коротке повідомлення (3сторінки) про походжнння бароко та поширення його в Україну, своєрідні особливості.

Українське бароко. Естетика. Пам’ятки барокової архітектури, іконопису, портрета

Реферат
 • формат doc
 • размер 59,96 КБ
 • добавлен 14 января 2013 г.
28 с. Загальна характеристика бароко Бароко в Україні Естетичні особливості українського бароко Бароковий іконопис Бароковий портрет Барокова архітектура Висновки Список використаної літератури

Українське мистецтво XX ст

Презентация
 • формат ppt
 • размер 2,06 МБ
 • добавлен 02 ноября 2013 г.
КНУ, місто Кривий Ріг - 2013 р., 35 слайдів Українське образотворче мистецтво; Живопис XX століття; Авангардизм; Архітектура XX ст.

Українське мистецтво. Частина 1

 • формат pdf
 • размер 2,50 МБ
 • добавлен 11 октября 2015 г.
Альманах. — Мюнхен: Українська Спілка Образотворчих Мистців. Мистецький додаток Української Трибуни, 1947. — 40 с. Олекса Повстенко. Фрески і мозаїки св. Софії в Києві. С. Коломиєць. Українська різьба сьогодні. Святослав Гордчинський. На великих шляхах. До проблеми сьогочасного українського образотворчого мистецтва. Антін Малюца. Народне мистецтво со мистецький промисел? С.В.: Нові праці з монументального малярства. Хроніка. Огляд виставок. Розол...

Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. Випуск 8

 • формат pdf
 • размер 1,98 МБ
 • добавлен 01 января 2014 г.
Збірник наукових праць. — Київ: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, 2008. – 228 с. — ISSN 2413-4767 Рік заснування 2004. Виходить один раз на рік. У збірнику наукових праць розкрито специфіку декоративного мистецтва як цілісної системи світобачення етносу, що розвивається у сфері народного мистецтва, художніх промислів, художньої промисловості та творчості художників-професіоналів. Висвітлено...

Українське художне деревообробництво XVII-XXст

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 17,18 МБ
 • добавлен 25 апреля 2014 г.
Год: 1995. Автор научной работы: Станкевич, Михаил Евстахович. Ученая степень: доктор искусствоведения. Место защиты диссертации: Львов. Код специальности ВАК: 17.00.06. Українське художне деревообробництво XVII-XXст.

Уманцев Ф. Мистецтво давньої України

 • формат djvu
 • размер 20,90 МБ
 • добавлен 25 января 2016 г.
Київ: Либідь, 2002. — 328 с. Розвиток українського мистецтва в XIII - останній чверті XVII століття Архітектура Скульптура Настінні розписи Іконопис XIII - першої половини XVI століття Іконопис другої половини XVI - останньої чверті XVII століття Портретний живопис Книжкова мініатюра і графіка Українське мистецтво останньої чверті XVII - середини XVIII століття Архітектура дерев'яних і мурованих споруд Скульптура Розвиток іконостаса. Ст...

Фіголь М. Мистецтво стародавнього Галича

 • формат djvu
 • размер 174,27 МБ
 • добавлен 17 декабря 2014 г.
Київ: Мистецтво, 1997. — 224 с.: іл. — ISBN 966-577-000-4. Перше у вітчизняній мистецтвознавчій літературі видання, у якому зібрано й охарактеризовано знахідки кількох поколінь дослідників галицької історії та культури — пам’ятки архітектури, іконопис, фресковий живопис, книжкова мініатюра, твори прикладного та ювелірного мистецтва, нумізматика тощо.

Художественное творчество в национальной культуре Украины

Реферат
 • формат doc
 • размер 30,38 КБ
 • добавлен 30 января 2012 г.
Содержание. Вступление. Примитивизм. Мария Примаченко как представительница «народного примитива». Передвижники. Литература.

Цюпко В. (ред.) Модерністи Одеси: від нонконформізму 1960-х до сьогодення / Odessa Modern Artists: From Nonkonformism of 1960s Till Today

 • формат pdf
 • размер 53,21 МБ
 • добавлен 24 июня 2016 г.
Київ: фамільна друкарня Huss, 2014. — 322 с. В фундаментальное издание вошли более 400 репродукций произведений величайших художников-модернистов Одессы, созданных за последние пятьдесят лет, со времен нонконформизма и квартирных выставок до наших дней, в том числе работы Валентина Хруща, Юрия Егорова, Владимира Цюпко, Александра Ануфриева, Владимира Стрельникова, Виктора Маринюка, Валерия Басанца, Людмилы Ястреб, Олега Соколова и многих других....

Широцький К. Старовинне мистецтво на Україні

 • формат pdf
 • размер 6,83 МБ
 • добавлен 07 апреля 2016 г.
Київ: Криниця, 1918. — 25 с. Дана публікація присвячена старовинному українському мистецтву, а саме мистецтву релігійному. Аналізуються такі українські святині, як Десятинна церква, церква св. Кирила, Софійський собор та інші. Більш детально розглядаються ікони, фресковий розпис цих храмів, вплив інших культур на українське мистецтво.