Похожие разделы
 1. Академическая и специальная литература
 2. Искусство и искусствоведение
 3. Искусство архитектуры
 4. История архитектуры
 5. История архитектуры Украины
 1. Академическая и специальная литература
 2. Искусство и искусствоведение
 3. История искусств
 4. История украинского искусства
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Историография, источниковедение и методы исторических исследований
 4. Историография и источниковедение Украины
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Историческое краеведение
 4. Краеведение Крыма
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. История Украины
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Музееведение
 4. Музееведение Украины
 1. Академическая и специальная литература
 2. Исторические дисциплины
 3. Этнография и этнология
 4. Этнография и этнология народов Украины
 1. Академическая и специальная литература
 2. Экологические дисциплины
 3. Особо охраняемые природные территории
 4. Особо охраняемые природные территории Украины
 1. Прикладная литература
 2. Досуг
 3. Путешествия и туризм
 4. Путешествия и туризм в Украине

Алексєєв Ю.М., Наулко В.І., Руденко Н.В. Країнознавство. Частина 1. Культура народів слов'янських країн

 • формат djvu
 • размер 3.62 МБ
 • добавлен 07 сентября 2011 г.
Навчальний посібник. К: КСУ, 2002. - 121 с. У навчальному посібнику наведені короткі відомості про особливості етнонаціонального розвитку народів країн слов’янського світу, їхні національні традиції і тенденції розвитку сучасної культури. Розраховано на студентів гуманітарних вузів.

Ананьєва Т.Б. (упоряд.) Описи Лівобережної України кінця XVIII-початку XIX ст

 • формат djvu
 • размер 39,58 МБ
 • добавлен 17 июля 2013 г.
Київ: Наукова думка, 1997. — 397 с. Видання продовжує серію публікацій описово-статистичних джерел, започатковану випуском описів Київського та Харківського намісництв. Уперше публікуються історично-географічні, топографічні, статистичні документи, описи Малоросійської губернії, заснованої 1796 p., Чернігівської та Полтавської губерній, утворених 1802 р. Для істориків, етнографів, економістів, біологів, викладачів та студентів вузів, усіх, хто ці...

Аркас М. Історія Північної Чорноморщини

 • формат djvu
 • размер 6,51 МБ
 • добавлен 18 августа 2012 г.
Опубліковано: Торонто, 1969. 351 с. Опис: Накладом Дослідного Інституту Студіюм, Видавництво Гомін України Із вступу: "Що ж до вартостей чисто наукових цієї книги, то незайвим буде навести оцінку її безсумнівним авторитетом, доктором Ярославом Пастернаком. „Автор виявляється одним з передових українських істориків на еміграції, так античного, як і княжого періоду нашої історії. Праця його являється цінним вкладом в історіографію України. Деякі ча...

Аркас М. Історія Північної Чорноморщини

 • формат pdf
 • размер 27,97 МБ
 • добавлен 10 августа 2012 г.
Торонто: Гомін України, 1969. - 361 с. Із змісту: Палеоліт чи старокам'яна ера; Мезоліт; Неоліт чи новокам'яна ера; Трипільці; Енеоліт чи мідянокам'яна ера; Бронзова ера; Скити-Геродотова географія; Етнорафія Скитії; Греки в Північній Чорноморщині; Історія Ольвії VII-III ст. до Р.Х.; Історія Херсонесу Таврійського V-III cт. до Р.Х.; Пантікапайон; Крим і Таври; Про Київ та його буття. Із вступу: "Що ж до вартостей чисто наукових цієї книги, то нез...

Батюшков П.Н. Бессарабия. Историческое описание

 • формат pdf
 • размер 28,01 МБ
 • добавлен 28 апреля 2015 г.
СПб.: Общественная польза, 1892. — XLIII, 177, 95 с. Сборник, содержащий в себе описание исторических судеб Бессарабской губернии, составляет последнее звено в ряду изданий, предпринятых, с Высочайшего соизволения, действительным тайным советником Помпеем Николаевичем Батюшковым.

Батюшков П.Н. Памятники русской старины в западных губерниях. Выпуск 8: Холмская Русь (Люблинская и Седлецкая губернии Варшавского Генерал-Губернаторства)

 • формат pdf
 • размер 24,08 МБ
 • добавлен 05 июня 2015 г.
Издатель Помпей Николаевич Батюшков ; Россия. Министерство внутренних дел. – Санкт-Петербург: Типография Товарищества "Общественная польза", 1885 — XVI, 570 c. Батюшков Помпей Николаевич (1810-1892) - русский этнограф, археолог и историк. П. Батюшков известен как издатель и организатор ценных сборников по археологии и этнографии северо и юго-западных окраин России.

Батюшковъ П.Н. Бессарабія. Историческое описаніе

 • формат djvu
 • размер 18,70 МБ
 • добавлен 03 мая 2012 г.
СПб.: Общественная польза, 1892. — 322 с. Язык: Русский дореформенный Сборник, содержащий в себе описание исторических судеб Бессарабской губернии, составляет последнее звено в ряду изданий, предпринятых, с Высочайшего соизволения, действительным тайным советником Помпеем Николаевичем Батюшковым.

Бугрій В.С. Шкільне краєзнавство в Україні (друга половина XX - початок XXI ст.)

 • формат pdf
 • размер 2.34 МБ
 • добавлен 09 апреля 2013 г.
Монографія / В. С. Бугрій. – Суми: СумДПУ ім.А.С.Макаренка, 2011. – 340с. У монографії йдеться про становлення та розвиток шкільного краєзнавства в Україні. Краєзнавство розглядається у контексті розвитку освіти і характеризується як складова частина цілісної педагогічної системи. Ключові слова: краєзнавство, шкільне краєзнавство. В монографии идет речь о становлении и развитии школьного краеведения на Украине. Краеведение рассматривается в кон...

Вальо М.А. Подорожі в Українські Карпати

 • формат djvu
 • размер 3,34 МБ
 • добавлен 06 июля 2014 г.
Збірник. — Львів: Каменяр, 1993. — 279 с. Запис вражень від подорожей - один з найдавніших літературно-наукових жанрів. Хоча перші описи України відомі з X-XI століть, Українські Карпати залишалися землею незвіданою до кінця XVIII ст.- аж тоді вони стали об'єктом для описів, здійснених під час мандрівок рядом учених і письменників. У книзі зібрано маловідомі або призабуті твори Я. Головацького, І. Вагилевича, М. Устияновича, І. Франка, І. Нечуя-Л...

Варнеке Б.В. Древнейшие обитатели Новороссии

 • формат pdf
 • размер 33,71 МБ
 • добавлен 22 августа 2016 г.
Одесса: Бессарабское книгоиздательство, 1919. — 36 с. Книга описывает древнейших обитателей Новороссии со времён критско-микенской культуры (в городах: Истр, Тир, Ольвия, Пантикапей, Фанагория, Горгиппия, Херсонес и др.). "Древнейшие следы пребывания человека на юге России относятся к той полосе в истории культуры, которой усвоено название згейской или критско-микенской, потому что она развилась в бассейне Эгейского моря и оставила по себе осо...

Вельоха А. (ред.) Гори Гуцульщини

 • формат pdf
 • размер 81,39 МБ
 • добавлен 31 января 2013 г.
Краків: "Вєрхи", 2006. — 223 с. Це колоритний путівник по горам Гуцульщини, що висвітлює особливість внутрішного світу цієї місцини. Прикріплені карти з найбільш відомими маршрутами Гуцульщини. про гори Гуцульщини. географічне положення. геологічна будова та морфологія. рельєф. гідрографія. клімат. характеристика гірських масивів. Природа. рослинний покрив. тваринний світ. історія прородних досліджень. історія охорони пророди. про Гуцульщину. кар...

Верменич Я.В. та ін. Міська історія України - проблеми початкового датування

 • формат pdf
 • размер 514,96 КБ
 • добавлен 25 января 2013 г.
Науково-довідкове видання / Я.В. Верменич, В.І. Дмитрук, С.І. Архипова. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010. – 140 с. В научно-справочном издании помещены сведения о дате основания городов и поселков городского типа, устоявшиеся в исторической науке и представленные в энциклопедических изданиях, справочниках и ресурсах Интернет. Сведения подаются в виде сравнительной таблице и иллюстрируют отсутствие единых критериев и методик в реше...

Верменич Я.В. Теоретико-методологічні проблеми історичної регіоналістики в Україні

 • формат pdf
 • размер 116,96 МБ
 • добавлен 06 мая 2013 г.
Київ: Інститут історії НАН України, 2003. – 516 с. ISBN: 966-02-2745-0. Монографія присвячена теоретико-методологічному обґрунтуванню завдань і функцій нового міждисциплінарного наукового напряму – історичної регіоналістики, що вибудовується на стику історичного, географічного, економічного, культурологічного знання. В традиціях генетико-еволюційного підходу автор на українському матеріалі аналізує історичні витоки знання про регіони, простежує д...

Весь Юго-Западный край. Справочная и адресная книга по Киевской, Подольской и Волынской губерниям

Справочник
 • формат pdf
 • размер 90,12 МБ
 • добавлен 16 июля 2012 г.
Автор : Юго-Западный отдел Российской Экспортной Палаты Киев, Тарасовская 6, 1913 г. - 1117 с. Уникальное издание, дающее информацию по учреждениям государственного управления, воинским формированиям, экономической и общественной жизни, образовании, религиозным по трем губерниям Юго-Западного края, Киевской, Подольской и Волынской. Материал организован по территориальному принципу: губернии – уезды.

Вечерський В.В. (ред.) Історико-містобудівні дослідження: Васильків, Вінниця, Горлівка, Ізмаїл

 • формат djvu
 • размер 38,88 МБ
 • добавлен 31 августа 2015 г.
Наукова монографія. — Київ, 2011. — 276 с.; 136 іл. — ISBN 978-966-502-498-9. Ця наукова монографія присвячена історико-містобудівним дослідженням українських міст, а саме - розробленню науково-проектної документації, яка включає історико-архітектурні опорні плани, визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток, визначення меж та режимів використання територій історичних ареалів. Без такої науково-проектної документації розроблення г...

Вечерський В.В. Українська спадщина: Історико-культурологічні ессе

 • формат pdf
 • размер 85,15 МБ
 • добавлен 14 сентября 2015 г.
К.: Інститут проблем сучасного мистецтва; Державна служба охорони культурної спадщини, 2004. — 340 с. Ессе даної книжки присвячені маловідомим або свідомо замовчуааним аспектам культури України: храмовій культурі, національній еліті, українському степу, окремим регіонам (Крим), містам (Глухів), пам`ятникам ( Шевченківський меморіал в Каневі), особистостям (Д. Донцов, Г. Логвин). Книжка добре ілюстрована зокрема рідкісним іконографічним матеріялом...

Вольф М. (ред.) Матеріали до опису округ УСРР. Білоцерківська округа

 • формат djvu
 • размер 33,96 МБ
 • добавлен 23 января 2017 г.
Харків: Центральне статистичне управління УСРР, 1926. — 67 с. Переднє слово Таблиці Територія та населення Народня освіта Народнє здоров`я Комунальне господарство Сільське господоарство Промисловість Транспорт та зв`язок Праця Торгівля Кооперація Фінанси

Вольф М. (ред.) Матеріали до опису округ УСРР. Київська округа

 • формат djvu
 • размер 4,08 МБ
 • добавлен 07 февраля 2017 г.
Харків : ЦСУ УСРР, 1926. — 90 с. Зміст. Переднє слово. Таблиці. Територія та населення. Народня освіта. Охорона народнього здоров`я. Комунальне господарство. Сільське господарство. Промисловість. Транспорт і зв`язок. Праця. Торгівля. Кооперація. Фінанси.

Вольф М. (ред.) Матеріали до опису округ УСРР. Старобільська округа

 • формат djvu
 • размер 19,83 МБ
 • добавлен 28 января 2017 г.
Харків : ЦСУ УСРР, 1926. — 54 с. Зміст. Переднє слово. Таблиці. Територія та населення. Народня освіта. Охорона народнього здоров`я. Комунальне господарство. Сільське господарство. Промисловість. Транспорт і зв`язок. Праця. Торгівля. Кооперація. Фінанси.

Вольф М. (ред.) Матеріали до опису округ УСРР. Тульчинська округа

 • формат djvu
 • размер 33,14 МБ
 • добавлен 14 февраля 2017 г.
Харків : ЦСУ УСРР, 1926. — 68 с. Зміст. Переднє слово. Таблиці. Територія та населення. Народня освіта. Охорона народнього здоров`я. Комунальне господарство. Сільське господарство. Промисловість. Транспорт і зв`язок. Праця. Торгівля. Кооперація. Фінанси.

Галганова О.О. (авт.-упоряд.) Сім чудес України

 • формат pdf
 • размер 1,27 МБ
 • добавлен 29 октября 2014 г.
Довідкове видання. — Київ: Національна парламентська бібліотека України, 2011. — 108 с. — ISBN 978-966-7547-54-7. Видання містить інформацію про науково-популярні, публіцистичні, художні, образотворчі твори друку, наукові праці та публікації в журналах, присвячені найпопулярнішим історико-архітектурним пам’яткам України, що були визначені всеукраїнським конкурсом «Сім чудес України» в 2007 році. Розраховано на бібліотечних працівників, викладачів...

Галичина, Буковина, Угорская Русь

 • формат pdf
 • размер 43,24 МБ
 • добавлен 28 октября 2012 г.
Коллектив журнала "Украинская жизнь". — Москва: Задруга, 1915. — 236 с. Книга является сборником статей, связанных с важнейшими сторонами жизни закордонной Руси XIX - начала XX века. Географический очерк. Этнографический очерк. Русины Галицкой равнины. Гуцулы, Бойки. Лемки. Угорские русины. Национальное и литературное движение в XIX столетии. Национальные отношения. Политическая жизнь. Церковные и хозяйственные отношения. Культурная жизнь.

Голубко В.Є. та ін. Історичне краєзнавство

 • формат pdf
 • размер 1,12 МБ
 • добавлен 28 октября 2014 г.
Навчальний посібник. Голубко В., Качараба С., Середяк А. – Ч.І. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 116 с. Вступ Історичне краєзнавство як галузь знань та напрямок історичних досліджень Об’єктно-предметна сфера та джерельна база історичного краєзнавства. Термінологічний інструментарій історичного краєзнавства та його зв’язки з суміжними науковими дисциплінами. Історія краєзнавчого руху в Україні Зародження та етапи становленн...

Гурко В.И. Очерки Привислянья

 • формат pdf
 • размер 13,24 МБ
 • добавлен 14 августа 2013 г.
М.: Тип. В.В. Чичерина, 1897. — 376 с. В «Очерках Привислянья» рассказывается о населении Привислянья: поляках, евреях, немцах и русских; говорится отдельно о шляхте,о фабричных рабочих, крестьянстве. Освещается политическое и экономическое состояние Галиции во время выхода книги; униатский вопрос. Читатель узнает о польских учреждениях в крае и польских эмиграционных обществах. Уделено внимание театру и образовательным учреждениям Привислянья: с...

Дятлов В.А. (сост.) Монастыри Украины

Справочник
 • формат djvu
 • размер 53,52 МБ
 • добавлен 16 января 2017 г.
Справочник. — К.: Издательский отдел Украинской Православной Церкви, 2013. — 544 с. — ISBN 978-966-2371-24-6. Справочник знакомит читателя с действующими монастырями Украинской Православной Церкви и ближайшими к ним святынями во всех регионах континентальной Украины.

Евсюкова Ю., Геллерман О., Евсюков Ю. Припять. Фотоальбом

 • формат pdf
 • размер 29,25 МБ
 • добавлен 16 мая 2016 г.
Киев: Мистецтво, 1986. — 95 с. Фотоальбом рассказывает об одном из молодых городов Украины - Припяти, который своим появлением обязан сооружению здесь Чернобыльской атомной электростанции имени В.И.Ленина, о трудовых свершениях его славных жителей, о перспективе развития атомограда.

Живописная Россия

 • формат pdf
 • размер 100,07 МБ
 • добавлен 23 марта 2012 г.
СПб.-М. Издательство Товарищества М. О. Вольф, 1898, 336 с., илл. 241. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении. Том пятый. Малороссия и Новороссия. Часть вторая. Бессарабская, Херсонская, Екатеринославская и Таврическая губернии.

Замки Украины

Презентация
 • формат ppt
 • размер 3,03 МБ
 • добавлен 07 января 2014 г.
Макеевский городской лицей, Макеевка/Донецк, 15 слайдов, 2013 год Художественная Культура Презентация с использованием анимационных эффектов Пример слайда: Киевский замок; Луцкий замок ; Кременецкий замок (укр. Кременецький замок); Олесский замок (укр. Олеський замок, польск. Zamek w Olesku); Острожский замок (укр. Острозький замок); Свиржский замок (укр. Свірзький замок); Бучачский замок (укр. Бучацький замок); Золото-Потокский замок; Золочевс...

Замки Украины

Презентация
 • формат ppt
 • размер 13,01 МБ
 • добавлен 13 мая 2013 г.
Макеевский городской лицей, Сысоева М., 9 слайда, 4-й курс, 2012 г. Дисциплина «Культурология». Крепость Фуна Крепость Ени-Кале Генуэзская крепость Луцкий замок (Любарта) Олесский замок Хотинская крепость Каменец-Подольский замок Дубенский замок-крепость

Каргопольцов И.Н. Путеводитель по р. Днепру и его порогам

 • формат image, pdf
 • размер 64,92 МБ
 • добавлен 02 октября 2012 г.
Екатеринослав: Типография Н.Я. Павловского, 1888. — 370 c. Путеводитель содержит различные сведения конца XIX века о реке Днепр и его порогах : Пароходство, Пристани на Днепре и расстояние между ними, Днепровские пороги, исторические сведения о селах лежащих по берегам порогов, Притоки Днепра, рыбная ловля, лесоистребление, малороссийские бандуристы, южнорусский скот, и др. К книге прилагаются (в формате JPG) карты Днепра середины XVII века.

Карпенко В.А. Кінбурнська коса

 • формат pdf
 • размер 30,98 МБ
 • добавлен 19 августа 2015 г.
Нарис. — Одесса: Маяк, 1977. — 48 с. Кінбурнська коса одне з найцікавіших заповідних мiсць у Північному Причорномор’і. Нарис подае історико-географічну характеристику коси, розповідае про подіі, що відбувалися на ній.

Клапчук В. Проблеми полонинського господарства Гуцульщини в другій половині XIX - першій третині XX століть

 • формат pdf
 • размер 278.82 КБ
 • добавлен 11 ноября 2010 г.
Гуцульщина володіє великим потенціалом полонин, які в досліджуваний період використовувались не завжди раціонально. Необдумане полонинське господарство привело до запустіння високогірних пасовищ, їх забруднення, виснаження та заростання непродуктивними рослинами. Негативний вплив на розвиток полонинського господарства мали лихварі та великі землевласники, – селяни ж стали заручниками їх сваволі. Різко зменшувалось поголів’я худоби через нестачу к...

Коваль А.П. Знайомі незнайомці: походження назв поселень України

 • формат pdf
 • размер 9,12 МБ
 • добавлен 22 августа 2012 г.
Наук.-попул. вид., К.: Либідь, 2001. - 304 с. У новій книзі відомого автора читач знайде цікаву інформацію з географії, топоніміки, дізнається про причини заснування та походження назви поселення, про першопоселенців. З книжки можна дізнатись також про видатних людей, які уславили населений пункт, по історичні події, що в ньому відбувалися або з ним пов'язані.

Константінова В.М. (упоряд.) Селяни і місто: феномен сприйняття урбанізаційних процесів у селянській традиції (матеріали історико-археографічних експедицій Північним Приазов’ям)

 • формат pdf
 • размер 4,35 МБ
 • добавлен 22 марта 2015 г.
Київ, 2012. — 416 с. — ISBN 978-966-02-6458-8. У книзі публікується усний історичний наратив, що стосується різноманітних аспектів сприйняття урбанізаційних процесів селянством Північного Приазов’я. Археографічне видання розраховано на науковців, викладачів, студентів, школярів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історичною урбаністикою, усною історією, історією повсякденності, мікроісторією тощо.

Космач О.М. Історія і сьогодення українських святинь: Свято-Миколаївський чоловічий монастир у м. Богуслав, Київської області

Статья
 • формат pdf
 • размер 5,05 МБ
 • добавлен 14 апреля 2012 г.
// Видання перше. Львів, 2012 Історія заснування монастиря. Монастир під час визвольної війни 1648-1654 рр. Монастир під час Руїни. Повітове училище при монастирі. Радянський період історії обителі. Відродження святині. Вшанування козаків армії УНР. Вшанування підпільників ОУН Богуславщини.

Красножон А.В. Оборонительные свойства рва средневековой крепости Белгород на Днестре

Статья
 • формат pdf
 • размер 775.13 КБ
 • добавлен 08 октября 2011 г.
Статья – Опубликована в … Науковий вісник Одеського державного економічного університету. — Науки: економіка, політологія, історія. — 2009. — № 17.- с.192-200 Білгород-Дністровська фортеця була розбита на місцевості одночасно, у периметру стін Військового й Цивільного дворів, згідно з принципом модульних відносин. Згідно з конструктивними архітектурними особливостями, будівництво фортеці було здійснено в межах єдиного плану та відносно короткого...

Кругляк Ю.М. Ім'я вашого міста

 • формат djvu
 • размер 2.61 МБ
 • добавлен 17 декабря 2010 г.
Київ, 1978 З кожним роком ономастика набирає все більшої популярності: з'являється чимало наукових досліджень, частину топонімічного матеріалу вміщено в «Історії міст і сіл Української РСР». Публікації на цю тему нерідко можна побачити в журналах та газетах. Уже протягом десяти років під рубрикою «І села і міста друкує матеріали, зібрані письменником Юрієм Кругляком, громадсько-політичний тижневик Україна». Вони й лягли в основу цієї книжки. Тут...

Липа К. Під захистом мурів: Фортеці та замки України

 • формат djvu
 • размер 5,99 МБ
 • добавлен 15 мая 2013 г.
К.: Наш час, 2007. — 184 с. — (Сер. "Невідома Україна"). Що таке оборонна архітектура? Відповісти на це питання не так легко, як може здатись на перший погляд. Адже оборонна архітектура — це не просто потужні мури, високі вежі та мальовничі замки. Це — дзеркало життя мільйонів людей протягом століть. У цьому дзеркалі відбились політичні інтриги, технологічні новинки, побутові звички, та, звичайно ж, героїчні діяння тогочасних мешканців фортець та...

Литвин М.Г., Ходос М.М., Ященко В.Г. Бобрик - село в заплаві Трубежа

 • формат pdf
 • размер 2,08 МБ
 • добавлен 06 февраля 2016 г.
Историко-краеведческий очерк. Маріуполь: Новий Світ, 2012. - 420 с., іл., табл. История села Бобрик Броварского района Киевской области от времени основания (начало XVII века) до современности. Также подаются сведения по истории края с древнейших времен до конца XX столетия, другим населенным пунктам Броварского района. Краткая предистория. Начало исторического пути. От войскового поселения до казенных поселян (конец XVII - XVIII в.). Село Бобрик...

Макидонов А.В. К светской и церковной истории Новороссии (XVIII - XIX вв.)

 • формат pdf
 • размер 5.53 МБ
 • добавлен 08 декабря 2011 г.
Запорожье: Просвіта, 2008 г. – 140 с. Издание 3-е, исправленное и дополненное Эта работа, основанная на богатом документальном материале, посвящена событиям и лицам, связанным с историей освоения в 18-19 вв. Новороссийского края (южные территории современной Украины). Издание предлагается ученым, историкам, студентам, краеведам, всем тем, кто интересуется историей Юга Украины.

Масляк П.О. Країнознавство

 • формат djvu
 • размер 1,61 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Київ: Знання, 2007 р. - 292 с. - (Вища освіта XXI століття). Підручник складається з двох частин: у першій розкриваються теоретичні засади країнознавства, у другій містяться характеристики країн світу. Розглядаються предмет, об’єкт країнознавства, методи його дослідження, а також закономірності цієї науки. Особлива увага приділяється комплексному аналізу країн; систематизовано відомості про їх природу, населення, господарство, соціальну організац...

Матеріали XXVIII-ї міжнародної наукової краєзнавчої конференції молодих учених (ХНУ імені В.Н. Каразіна, 17 грудня 2010 р.)

 • формат pdf
 • размер 668,07 КБ
 • добавлен 21 марта 2012 г.
Харків: Видавництво ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. – 62 с. Збірник складається з тез доповідей XXVIII-ї міжнародної наукової краєзнавчої конференції молодих вчених, яка відбулась у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна 17 грудня 2010 р. Тематика статей репрезентує широкий тематичний спектр проблем, які набули актуальності в сучасній історичній науці. Зміст: Пудовкіна А. Археологічна діяльність музеїв Харківського та Сумськ...

Михайленко Я.В., Реброва І.М., Сушко В.А., Лагунова Т.І. Найцікавіше про Україну: Ілюстроване енциклопедичне видання

 • формат djvu
 • размер 4,12 МБ
 • добавлен 22 мая 2012 г.
Харків: Торнадо, 2007. — 96 с.: іл. ISBN 966-635-752-6 Схвалено Міністерством освіти і науки України. Ця книга — спроба дати відповіді на численні запитання про країну, в якій ми живемо. Книга складається з трьох тематичних частин, присвячених історії, географії, культурі та традиціям нашого народу. Ви дізнаєтеся: чи полювали наші предки на мамонтів; чи носив Володимир Мономах шапку Мономаха; чому українські хати називали «мазанками»; як у давнин...

Муляр М. Дух фортеці

 • формат pdf
 • размер 37,01 МБ
 • добавлен 20 февраля 2015 г.
Київ: Факт, 2001. — 52 с. — (Дитяча академія наук). Автор — історик за освітою, письменниця і журналістка представила у книзі розповіді про двадцять цікавих замків і фортець України. Читач із задоволенням дізнається про історичні події, великі битви, визначні постаті, древні легенди, пов'язані з замками від Західної України до Криму. Ображене каміння. Північна вежа. Меджибіж. Біографія велетня. Замок на горі. Два сторіччя спокою. Мрія старого сол...

Наукова діяльність Юрія Івановича Гуца-Венеліна

Реферат
 • формат doc
 • размер 38,81 КБ
 • добавлен 05 ноября 2012 г.
Ужгород, УжНУ; викладач проф. Данилюк Д.Д.; історичний факультет; спеціальність: рік: 2012; 20 стр. У рефераті досліджено біографію та наукову діяльність Юрія Івановича Гуца-Венеліна, його погляди. Подано характеристику його праць та визначено місце у розвитку слов"янознавства.

Орда Н. Украина - рисунки и акварели

 • формат doc, image
 • размер 17,62 МБ
 • добавлен 26 февраля 2012 г.
Napoleon ORDA Ukraina - rysunki i akwarele (польск.) Opisy rysunków wg "Katalogu rysunków architektonicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie", PWN, Warszawa 1975. Рисунки Н. Орды (1807-1883) исторических архитектурных памятников Украины (17 рис.) и краткие описания. Рисунки и акварели (около 2000 рис.) Наполеона Орды в совокупности с соответствующими литографиями являются своеобразными документами XIX века и сохранили образы архитектурных...

Пірко В.О. Галицьке село наприкінці XVII - в першій половині XVIIІ ст

 • формат pdf
 • размер 1.08 МБ
 • добавлен 02 мая 2010 г.
Пірко В. О. Галицьке село наприкінці XVII - в першій половині XVIIІ ст. (історико-економічний нарис за матеріалами Перемишльської землі) / Український культурологічний центр. Донецьке відділення НТШ. - Донецьк, 2006. - 192 с. В монографії на базі великого фактичного матеріалу, який переважно вперше вводиться до наукового обігу, простежується розвиток селянського і фільваркового господарства в Перемишльській землі Руського воєводства. В додатках...

Пірко В.О. Заселення і господарське освоєння Степової України в XVI-XVIII ст

 • формат pdf
 • размер 1.66 МБ
 • добавлен 21 августа 2011 г.
Донецьк: Східний видавничий дім, 2004. - 224 с. ISBN 966-7804-67-4 У монографії на базі здебільшого нового фактичного матеріалу простежуються процес заселення Степової України в зазначений час та основні види занять місцевого населення (землеробство, скотарство, різні види промислів і ремесла, зародження промисловості та торгівлі), заснування та розвиток міст. Звернуто увагу на наявні в краєзнавчій літературі неточності у визначенні часу засну...

Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство

 • формат doc
 • размер 4.41 МБ
 • добавлен 11 марта 2010 г.
Навчальний посібник. - К.: Альтерпрес, 2003. - 352 с. В навчальному посібнику розкриваються основні поняття краєзнавства, простежується його розвиток і сучасний стан, аналізується взаємозв`язок краєзнавства та туризму. Посібник містить інформацію про туристичні ресурси регіонів України та її столиці - Києва. Розрахований на студентів спеціальних навчальних закладів, організаторів туризму та екскурсійної діяльності.

Панченко В.Г. (ред.) Датування міст як проблема історичної урбаністики: Європейський та український досвід

 • формат pdf
 • размер 1,11 МБ
 • добавлен 21 сентября 2012 г.
Повна назва: Датування міст як проблема історичної урбаністики: європейський та український досвід: матеріали «круглого столу» 24 вересня 2008 р./ За заг. ред. В. Г. Панченка. — Київ: Інститут суспільних досліджень, 2008. — 88 с. Проблема відліку початку міста, поняття міста в Україні насичено великими суперечками, як серед істориків, так і серед політиків. Завданням круглого столу, проведеного 24 вересня 2008 р. було з'ясувати особливості підход...

Петришин Г.П. Карта Ф. фон Miґa (1779-1782 pp.) як джерело до містознавства Галичини

 • формат djvu
 • размер 36,86 МБ
 • добавлен 07 июня 2012 г.
Львів: Видавництво Національного університету Львівська політехніка, 2006. — 292 с. Проаналізовано цінне джерело - військова топографічна карта Галичини кінця XVIII ст. із збірки йосифінського картографування фондів австрійського Військового архіву. Систематизовано плани сучасних та колишніх міст та містечок Галичини, розкрито регіональні особливості містотворення, досліджено засоби картографічного передавання містобудівної та культурної спадщини...

Петришин Г.П. Карта Ф. фон Miґa (1779-1782 pp.) як джерело до містознавства Галичини

 • формат pdf
 • размер 28,34 МБ
 • добавлен 09 июня 2012 г.
Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2006. - 292 с. Проаналізовано цінне джерело - військова топографічна карта Галичини кінця XVIII ст. із збірки йосифінського картографування фондів австрійського Військового архіву. Систематизовано плани сучасних та колишніх міст та містечок Галичини, розкрито регіональні особливості містотворення, досліджено засоби картографічного передавання містобудівної та культурної спадщи...

Петров Н.И. Холмская Русь. Исторические судьбы русского Забужья

 • формат pdf
 • размер 18,57 МБ
 • добавлен 24 апреля 2012 г.
СПб.: Тип. Тов. "Общественная польза", 1887 г. - 321 с. Издатель и вдохновитель этого издания, знаменитый русский этнограф, археолог и историк-просветитель Помпей Николаевич Батюшков, называет книгу профессора Н.И. Петрова "средством к поддержанию и укреплению народного духа, возмущаемого внутренними и внешними врагами единства России" Оторванная от "материковой" России с середины XIV в Холмская земля с 1815 года возвращается в Российскую импер...

Постольник І.В. та ін. (редкол.) Гардаріка. Матеріали Всеукраїнського конкурсу науково-популярних статей

Статья
 • формат pdf
 • размер 4,59 МБ
 • добавлен 25 мая 2015 г.
Харків: Право, 2015. — 252 с. — ISBN 978‑966‑458‑803-1. У збірнику представлено матеріали Всеукраїнського конкурсу науково-популярних статей «Гардаріка», який відбувся у 2014 році. Проект було спрямовано на популяризацію наукових досліджень краєзнавчого характеру. Збірник містить найкращі роботи, які взяли участь у конкурсі. Для студентів, науковців, викладачів та тих, хто цікавиться історією. Зміст: Передмова Пізнаючи минуле українського села Ан...

Поширення знань про край в XVII - XVIII ст., визвольна війна 1648-1657 р.р

Реферат
 • формат doc
 • размер 36,49 КБ
 • добавлен 18 апреля 2013 г.
Украина, Одесса, Одеське училище мистецтв і культури ім. К. Ф .Данькевича, Ярова О.С., 15 стр. План. Україна у XVII – XVIII ст. Визвольна війна 1648-1657 р.р. Діяльність Б. Хмельницького. Список литературы.

Прокопчук В.С. Історичне краєзнавство Правобережної України 30-х років ХХ-го - початку ХХІ ст.: від репресій, занепаду - до відродження й розвитку

 • формат doc
 • размер 634,47 КБ
 • добавлен 23 августа 2015 г.
Кам'янець-Подільський: Абетка-Нова, 2005. — 600 с. У монографії розглянуто стан, основні напрями й перспективи розвитку історико-краєзнавчих досліджень на Правобережній Україні впродовж 75 років – від 30-х років ХХ-го століття до наших днів. Читачі, насамперед історики, краєзнавці, учителі, студенти, музейні, архівні, бібліотечні працівники, пам'яткоохоронці, знайдуть для себе цінну наукову інформацію про формування в умовах ідеологічного тиску с...

Прокопчук В.С. Топоніми рідного краю

 • формат pdf
 • размер 6,66 МБ
 • добавлен 06 сентября 2015 г.
Методичний посібник на допомогу керівникам краєзнавчих гуртків шкільних та позашкільних освітніх закладів. — Київ: Рідний край, 1999. — 95 с. — ISBN 5-77-63-2569-2. Методичний посібник, підготовлений завідуючим відділом освіти Дунаєвецької районної державної адміністрації Хмельницької області, кандидатом історичних наук, заслуженим працівником народної освіти України Прокопчуком Віктором Степановичем розкриває деякі питання теорії і практики топо...

Прокопчук В.С. Шкільне краєзнавство

 • формат pdf
 • размер 1,25 МБ
 • добавлен 06 сентября 2015 г.
Навчальний посібник. — Київ; Кам’янець-Подільський: Кондор, 2011. — 338 с. Навчальний посібник містить навчально-методичний матеріал, який відповідає навчальній програмі курсу «Шкільне краєзнавство» для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів і розрахований на їх ґрунтовну теоретичну й практичну підготовку до майбутньої роботи в навчальному закладі в ролі учителя-організатора шкільної учнівської краєзнавчої діяльності. Розрахов...

Реферат - Историческое краеведенье в школе

Реферат
 • формат rtf
 • размер 308.19 КБ
 • добавлен 21 мая 2011 г.
ХНУ им. Каразина, Харьков/Украина, Голованов А. В. , 44 страницы, 2010 г. Краеведение в школе как компонент исторического образования. Понятие и истоки исторического краеведения Школьное краеведение: новые реалии Источники исторического краеведения. Вещественные источники Письменные источники Устные источники Средства повышения эффективности изучения краеведческого материала. Работа факультативов, краеведческих кружков и клубов Краеведческие школ...

Реферат - Методика викладання українського народознавства в школі

Реферат
 • формат doc
 • размер 87.5 КБ
 • добавлен 01 июля 2011 г.
Автор невідомий. 10 стр. Реферат з українознавства на тему: "Методика викладання українського народознавства в школі: зміст та завдання" План Зміст і завдання курсу методики викладання українського народознавства в школі Творча лабораторія учителя народознавства

Русова С.Ф. Днепр и Приднепровье

 • формат djvu
 • размер 9,29 МБ
 • добавлен 26 февраля 2015 г.
К.: Тип. С. В. Кульженко, 1898. — 47 с. (на русском язіке). У представленому виданні описано одну із найбільших річок Європи, найдовшу річку України – Дніпро. Наведено відомості про різні ділянки річки, найбільші притоки. Проаналізовано басейн річки, що охоплює 12 губерній, найбільші міста та пам’ятки. Вміщено дані про судноплавство, швидкість течії, глибину, найвужчі та найширші місця, пороги і болота. Проаналізовано побут білорусів та українців...

Сікорський М.І., Тинна Л.І. (упор.) Скарби нашої пам’яті

 • формат pdf
 • размер 198,73 МБ
 • добавлен 31 мая 2015 г.
Фото С.С.Крячка. — К.: Мистецтво, 1993. — 192 с.: іл. — Текст укр., англ. Народна творчість — першооснова духовної культури кожного на­роду, її душа й невичерпне джерело. Переяслав-Хмельницький історико- культурний заповідник, що на Київщині, саме і є такою безцінною скарбницею української національної культури. Тут зібрано понад п’ятдесят пам’яток дерев’яної архітектури Середнього Придніпров’я XIX ст. Окремий розділ заповідника присвячено розпов...

Семенов П.П. (ред.) Живописная Россия

 • формат pdf
 • размер 76.6 МБ
 • добавлен 04 ноября 2011 г.
СПб.-М. Издательство Товарищества М. О. Вольф, 1897, 336 с., илл. 289. Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, Экономическом и бытовом значении. Том пятый. Малороссия, Подолия и Волынь. Полтавская, Черниговская, Волынская, Подольская, Харьковская и Киевская губернии. Часть первая. Малороссийское племя. Древности Киево-Днепровской Руси. Киево-Днепровская Русь после татарского погрома. Казачество и Гайдамачина. Как и чем кормится У...

Семчишин М. (ред.) Ярославщина та Засяння (1031-1947 рр.)

 • формат pdf
 • размер 84,67 МБ
 • добавлен 23 ноября 2012 г.
Львів: видавництво Наукового Товариства ім. Шевченка, 1986. - 816 с. Це збірник Наукового Товариства ім. Шевченка, який містить вагомі джерельні матеріали до історії українського княжого Ярослава, Ярославщини і Засяння. Тут також представлено документи щодо виселення жителів цих регіонів в 1945 – 1947 роках. Збірник появився в Нью-Йорку у 1986 році, має 797 сторінок і становить цінне джерело про цей регіон. Збірник вийшов за редакцією Мирослава С...

Ситий І. (упор.) Мазепина книга

 • формат pdf
 • размер 6,39 МБ
 • добавлен 20 апреля 2012 г.
Чернігів: ЦНТЕІ, 2005. - 524 с. У виданні вперше публікується текст унікальної пам’ятки української рукописної спадщини – Мазепиної книги 1726 р., яка містить у собі описи Батурина, Любеча та 72 сіл, хуторів, слобід, частина з яких належала І. Мазепі. Для істориків, археографів та всіх, хто цікавиться історією України.

Скавронський П.С. Мила моя сторона

 • формат pdf
 • размер 2,99 МБ
 • добавлен 16 июня 2014 г.
Бердичів: ФОП Мельник М.В., 2014. — 504 с. Краєзнавчі нариси з історії, географії та культури Житомирської області, які представлені в даній книзі, розкривають нові, невідомі раніше широкому загалу сторінки минулого нашого краю. Вони можуть бути використані в навчально-виховному процесі дошкільних закладів, загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл та вищих навчальних закладів. Вони будуть корисні усім, хто цікавиться минулим та сьогоденням своєї...

Скальковский А.А. Болгарские колонии в Бессарабии и Новороссийском крае

 • формат djvu
 • размер 11,94 МБ
 • добавлен 21 мая 2015 г.
Статистический очерк. — Одесса: Типография Неймана и Ко, 1848. — 156 с. Аполлон Александрович Скальковский (укр. Аполлон Олександрович Скальковський; польск. Apollo Skalkowski; 1 (13) января 1808, Житомир — 28 декабря 1898 (9 января 1899), Одесса) — российский и украинский учёный, исследователь истории Украины, писатель и издатель.

Скуратівський В. Історія стольного града Коростеня

 • формат pdf
 • размер 3.12 МБ
 • добавлен 14 ноября 2011 г.
Видавець N.Terletsky. - Київ. - 2011. Електронна інтерактивна книжка Мова: Українська Перефразуючи легендарного Нестора, запитаємо: «Откуда єсть пошла земля Слов'янська?» Матеріали сучасного літописця дають привід стверджувати, що земля Древлянська — «.прабатьківщина слов'янських племен.», де «.ще за три століття до князя Олега під співи стріл і дзвін мечів викохалася склавинська держава Русь.»

Слободянюк Л.В, Шурига Г.Ф. (ред.) Символіка Броварщини

 • формат pdf
 • размер 20,52 МБ
 • добавлен 27 февраля 2015 г.
IПРЕЗ, 2001. — 36 с. Одно из первых в Украине изданий по местной геральдике. Броварской район. Киевская область. Даються короткі історичні довідки про кожен населений пункт Броварського району, зображення його герба, прапора та їх пояснення.

Уривалкін О.М. Історичне краєзнавство

 • формат djvu
 • размер 11,11 МБ
 • добавлен 03 января 2015 г.
Навчальний посібник. — Київ: КНТ, 2006. — 296 с. ISBN 966-373-136-2. Історія краю, або краєзнавство, — один з напрямків сучасної науки. В книзі читач дізнається про розвиток історичного краєзнавства на території України, про джерела вивчення минулого, ознайомиться з основними етапами історії нашої країни. Книга базується на великому фактичному матеріалі, який зібрав, систематизував і узагальнив автор. Ним використані численні архівні документи,...

Усна народна творчість (український фольклор) та її роль у вихованні поваги до національної культурної спадщини українського народу

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 62,38 КБ
 • добавлен 10 июля 2013 г.
Курсова робота з народознавства Волинська обласна рада Вищий комунальний навчальний заклад «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю. Кримського», 2011. Зміст Вступ Теоретичне обґрунтування сутності усної народної творчості та її місце у структурі національної культурної спадщини українського народу Витоки та еволюція українського фольклору Основні ознаки фольклору Структура та жанровий склад усної народної творчості Особливості взаємодії...

Устав ссудо-сберегательной кассы служащих в Канцелярии Киевского, Подольского и Волынского Генерал-Губернатора

 • формат djvu
 • размер 313,09 КБ
 • добавлен 25 января 2014 г.
Киев: Тип. И. Крыжановского и В. Авдюшенко, 1904. — 24 с. Устав, утвержденный Товарищем министра внутренних дел 5 марта 1880 г., содержит сведения: о цели кассы, капитале кассы, о порядке приема и возврата вкладов, о выдаче ссуд, управлении кассой, о счетоводстве кассы и распределении прибылей и убытков, о закрытии кассы.

Устав ссудо-сберегательной кассы служащих в Канцелярии Киевского, Подольского и Волынского Генерал-Губернатора

 • формат pdf
 • размер 368,41 КБ
 • добавлен 02 февраля 2014 г.
Киев: Тип. И. Крыжановского и В. Авдюшенко, 1904. — 24 с. Устав, утвержденный Товарищем министра внутренних дел 5 марта 1880 г., содержит сведения: о цели кассы, капитале кассы, о порядке приема и возврата вкладов, о выдаче ссуд, управлении кассой, о счетоводстве кассы и распределении прибылей и убытков, о закрытии кассы.

Фотоальбом України (1890-1900 в фотографіях)

 • формат jpg, txt
 • размер 44.56 МБ
 • добавлен 10 февраля 2011 г.
Фотоальбом України (1890-1900 в фотографіях) знайдений на сайті Бібліотеки Конгресу США Оригінал відбитків 16.5 x 22.5 см. фотохром, кольорові. Опубліковані в США в 1905 компанією Detroit Publishing Co. Надзвичайно цікаво! Список: General view, Charkow, Russia, (i.e. , Kharkiv, Ukraine). St. Demitry, Charkow, Russia, (i.e. , Kharkiv, Ukraine). The harem, Bachtschi-Ssarai, (i.e. , Bakhchysarai), Ukraine. The palace, Bachtschi-Ssarai, (i.e. , Bakh...

Ханацкий К.В. (ред.) Памятная книга Таврической губернии

 • формат pdf
 • размер 101,14 МБ
 • добавлен 20 мая 2012 г.
Симферополь: Типографія Правления Таврической губерніи, 1867. — 657 с. Памятная книжка — название официальных провинциальных справочных изданий в Российской империи. Памятные книжки это ежегодники официальной справочной информации, выпускаемые в 89 губерниях и областях Российской империи с середины 1830-х до 1917 года. Выпускались местными официальными лицами и органами внутренних дел. В настоящее время Памятные книжки являются одним из наиболее...

Шилов В.А. За оградой старинных усадеб. Том III. Усадьбы Малороссии

 • формат pdf
 • размер 16,29 МБ
 • добавлен 13 февраля 2012 г.
СПб.: Галея Принт, 2011 — 236 с., с ил. В книге рассказывается о старинных усадьбах Российской Империи, их зарождении, расцвете и угасании вместе с падением монархии. Основу книги составляют очерки современников: историков архитектуры, литераторов, художников и деятелей культуры, хозяев и обитателей усадеб, а также свидетельства очевидцев, запечатлевших многоликий мир русской усадьбы. Картину жизни усадьбы дополняют старинные фотографии, репродук...

Іванова Т.Ю. Політика командно-адміністративної системи проти болгарського населення (20-30-ті рр. XX ст.)

Статья
 • формат pdf
 • размер 457.96 КБ
 • добавлен 10 октября 2011 г.
Статья – Опубликована в … Науковий вісник Одеського державного економічного університету 2009 № 7 (85).- с.150-159. В статье исследуется политика административной системы в 1920-1930-х годах на Юге Украины относительно болгарского населения

Івченко А. Міста України

Справочник
 • формат pdf
 • размер 2,38 МБ
 • добавлен 24 августа 2012 г.
Київ: Картографія, 1999. - 136 с. Довідник містить понад 10 000 абсолютних, відносних та порівняних статистичних i історичних характеристик усіх сучасних міст України. Наведена інформація щодо адміністративного підпорядкування, площi, чисельностi за останнi 100 років i за час існування незалежної України, історiї заснування i надання статусу міста, зміни назв мicт. Окремий розділ довідника присвячено найчисельнішим i найменшим за площею містам Ук...

Історико-культурні заповідники в сучасній Україні

Реферат
 • формат doc
 • размер 27,88 КБ
 • добавлен 10 апреля 2012 г.
"Сучасне – завжди на дорозі з минулого в майбутнє", – говорив один із найвидатніших кінорежисерів України і світу О. Довженко. І таки справді: зберегти в сучасному надбання минулого, усі витвори нашого історичного буття і національного генія, аби передати їх майбутнім поколінням, – висока і благородна місія всіх, хто причетний до складових проблем культурного будівництва.

Історичне краєзнавство

 • формат pdf
 • размер 218.11 КБ
 • добавлен 11 апреля 2011 г.
Програма курсу для студентів історичного факультету. – Львів, 2009. – 25 с Предмет, завдання і концепція курсу „Історичне краєзнавство Історія краєзнавчого руху в Україні. Напрямки історико-краєзнавчих досліджень. Методики регіональних досліджень та методи їх використання в історичному краєзнавстві. Краєзнавча робота в навчальних закладах.

Історичне краєзнавство в системі історичної освіти загальноосвітніх навчальних закладів України

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 113,83 КБ
 • добавлен 30 апреля 2012 г.
Місце історичного краєзнавства у вітчизняному законодавстві про освіту Роль історичного краєзнавства в системі шкільної історичної освіти Дидактичні функції історичного краєзнавства Виховні функції історичного краєзнавства Система методичної роботи з історичного краєзнавства

Історичне краєзнавство. Напрями та методи історико-краєзнавчих досліджень: курс лекцій

Статья
 • формат pdf
 • размер 1,75 МБ
 • добавлен 03 октября 2014 г.
ЛНУ імені Івана Франка, Львів, Голубко В.Є. та ін., 2011 р. – 304 с. Основні напрями історико-краєзнавчих досліджень Історія поселень, міграцій Містознавство Демографія в історико-краєзнавчих дослідженнях Соціальна історія краю Мікроісторія, історія буднів Ментальність, звичаї, соціонормативна культура Церква як освітньо-культурний осередок краю Пам’яткознавство Екологічне краєзнавство Музеєзнавство Генеалогічні дослідження в історичному краєзна...