Похожие разделы

Бацак Н.І. Культурно-освітній розвиток грецької громади Північного Приазов'я (XVIII-XIX ст.)

 • формат djvu
 • размер 2,11 МБ
 • добавлен 16 октября 2014 г.
Київ: Інститут історії України НАН України, 1998. — 58 с. ISBN 966-02-0611-9 У праці розглядається становлення і розвиток системи освіти кримських греків після переселення до Північного Приазов’я. Показана роль елліністичних традицій у формуванні національної школи в Маріуполі і грецьких селах у першій половині XIX ст., а також висвітлено негативний вплив русифікації в галузі культури і освіти, що спричинився до ліквідації національних навчальни...

Бацак Н.І. Культурно-освітній розвиток грецької громади Північного Приазов'я (XVIII-XIX ст.)

 • формат pdf
 • размер 2,47 МБ
 • добавлен 18 февраля 2017 г.
Київ: Інститут історії України НАН України, 1998. — 58 с. ISBN 966-02-0611-9 У праці розглядається становлення і розвиток системи освіти кримських греків після переселення до Північного Приазов’я. Показана роль елліністичних традицій у формуванні національної школи в Маріуполі і грецьких селах у першій половині XIX ст., а також висвітлено негативний вплив русифікації в галузі культури і освіти, що спричинився до ліквідації національних навчальних...

Величко О.Г. та ін. (авт.-упоряд.) Запорізький архів. Студії з історії греків Південної України XVIII-XX ст

 • формат djvu
 • размер 7,74 МБ
 • добавлен 03 февраля 2017 г.
Авт.-упоряд.: О. Г. Величко, В. О. Бондар, Н. О. Гончарова, І. В. Козлова, Ю. О. Приймак. — Запоріжжя: ТОВ «Оріон-7», 2003. — 164 с. — ISBN 966-685-091-5. У збірнику подаються статті та документи з історії грецького населення Південної України другої половини XVIII – першої половини XX століття. Автори-упорядники на базі архівних документів із фондів Державного архіву Запорізької області висвітлюють окремі питання з історії заселення та освоєння...

Величко О.Г. та ін. (авт.-упоряд.) Запорізький архів. Студії з історії греків Південної України XVIII-XX ст

 • формат pdf
 • размер 13,83 МБ
 • добавлен 15 сентября 2014 г.
Авт.-упоряд.: О. Г Величко, В. О. Бондар, Н. О. Гончарова, І. В. Козлова, Ю. О. Приймак. — Запоріжжя: Оріон-7, 2003. — 140 с., 20 іл. — ISBN 966-685-091-5. У збірнику подаються статті та документи з історії грецького населення Південної України другої половини XVIII — першої половини XX століття. Автори-упорядники на базі архівних документів із фондів Державного архіву Запорізької області висвітлюють окремі питання з історії заселення та освоєння...

Гедьо А.В. Соціальний статус і розвиток господарства грецьких громад України середини XVII - ХІХ ст.: джерелознавчий аспект

Дисертация
 • формат doc
 • размер 60,61 КБ
 • добавлен 21 января 2017 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. — Донецьк: Донецький національний університет, 2006. — 36 с. У дисертації вперше здійснено комплексне дослідження джерел з соціально-економічної історії грецьких громад України середини XVII – ХІХ ст. Доведено, що саме об’єднання ніжинських та маріупольських греків можна назват...

Греки Приазовья. История, культура, обычаи

Презентация
 • формат ppt
 • размер 18,94 МБ
 • добавлен 11 августа 2015 г.
ЦБС для взрослых им. В.Г. Короленко. Составитель - вед. библиотекарь Харабуга Елена. - 40 слайдов. История греков Приазовья. Херсонес и Пантикапей. Из глубины веков. Греки в Тавриде. Переселение из Крыма. Одиссея мариупольских греков. Версии о переселении. Святитель Игнатий Мариупольский, Митрополит Готфейский и Кафайский. Первые поселенцы. Дарованная грамота Екатерины Великой. Греческие села Приазовья. Основание Мариуполя. Освоение новых земель....

Джуха И.Г. Одиссея мариупольских греков: очерки истории

 • формат doc
 • размер 214,10 КБ
 • добавлен 24 января 2017 г.
Вологда: «ЛиС», 1993. — 160 с. Книга рассказывает об истории переселения крымских греков в Приазовье во второй половине XVIII в., о сложившейся в это время в Крыму исторической ситуации и причинах переселения, о сложностях освоения новых мест, культуре и быте мариупольских греков. Рассчитана на широкий круг читателей. Греки в Тавриде. Поворот судьбы. В новом отечестве. Приложения.

Дмитрієнко М.Ф. (відп. ред.) Етнічна історія грецької спільноти в Україні: Бібліографічний довідник-покажчик

Справочник
 • формат pdf
 • размер 8,16 МБ
 • добавлен 10 февраля 2017 г.
Відповід. ред. М.Ф.Дмитрієнко. Упорядники: Я.Іщенко, Л.Маркітан, О.Ясь. — Київ: Інститут історії України НАН України, 2003. — 288 с. — ISBN 966-02-2999-2. Довідник репрезентує бібліографічну інформацію про загальний рівень вивчення найголовніших тем широкомасштабної проблеми з історії грецького етносу в Україні, які були в полі зору російської та української історіографії. Він становить додаток — другу частину фундаментальної наукової праці «Грек...

Калоеров С.А. От Крыма до Мариупольского греческого округа (1652-1783)

 • формат pdf
 • размер 72,12 МБ
 • добавлен 30 августа 2016 г.
Донецк: Юго-Восток, Лтд, 2008. — 640 с. — (Документы по истории греков Приазовья: В 4 т. Том 1). — ISBN 978-966-374-369-1, 978-966-374-370-7. В первый том четырехтомника включены документы, связанные с переселением крымских греков в Россию, их скитаниями после выхода из Крыма и до заселения в Приазовье, с начальным обустройством на новых землях. В нем приведены также некоторые документы, характеризующие положение христиан в период их жизни в Крым...

Калоеров С.А. От Крыма до Мариупольского греческого округа (1652-1783)

 • формат djvu
 • размер 20,93 МБ
 • добавлен 26 августа 2016 г.
Донецк: Юго-Восток, Лтд, 2008. — 640 с. — (Документы по истории греков Приазовья: В 4 т. Том 1). — ISBN 978-966-374-369-1, 978-966-374-370-7. В первый том четырехтомника включены документы, связанные с переселением крымских греков в Россию, их скитаниями после выхода из Крыма и до заселения в Приазовье, с начальным обустройством на новых землях. В нем приведены также некоторые документы, характеризующие положение христиан в период их жизни в Крым...

Коссе Н.С. (ред. и сост.) От античности до наших дней: очерки истории и культуры греков Украины

 • формат doc
 • размер 365,18 КБ
 • добавлен 13 февраля 2017 г.
Историческое информационно-справочное издание. — Севастополь: Нефериди А. П., 2009. — 296 с. В данном сборнике материалов кратко отображены основные вехи истории украинских греков. Она насчитывает более 2500 лет и насыщена яркими героическими и драматическими событиями. В издании обобщены богатые исследовательские материалы известных ученых, краеведов, авторов книг, статей, учебных пособий, составителей сборников документов: С. Калоерова, Н. Тере...