Похожие разделы

Аннали Світової Федерації Лемків. Частина 1

 • формат pdf
 • размер 9,68 МБ
 • добавлен 24 декабря 2016 г.
Camillus, USA, 1974. — 166 с. Іван Гвозда. Передмова. Леонід Полтава. Лемківщина. Ярослав Пастернак. Лемківщина у сивій давнині. М. М. Кучинко. Поховальні пам'ятки IX-XIII ст. басейнів західнього Бугу і Сяну. Іван Нечуй-Левицький. В Карпатах. Е. Жарський. Географія Лемківщини. Іван Красовський. Лемки - етнографічна група українського народу. Зіновій Лисько. Лемківська музика. М. Соболевський. Особливості лемківського діялекту в порівнянні з украї...

Аннали Світової Федерації Лемків. Частина 2

 • формат pdf
 • размер 16,65 МБ
 • добавлен 29 января 2017 г.
Camillus, USA, 1975. — 272 с. Вальтер Душник. Смерть і знищення на Лінії Керзона: Депортація з України. И. Ф. Евсеев. Політична співпраця: Українсько-польський договір з 9 вересня 1944 р. в справі евакуації населення із Польщі і польських громадян із Української РСР. Анджей Квілєцкі. Фрагменти найновішої історії лемків. Іван Гвозда. Евакуація-депортація українців в Польщі в 1945-1947 р. Богдан Чайківський. У двадцятьліття трагедії Закерзоння. Євг...

Бодак Я.А. Русини-лемки - нащадки білих хорватів. Етномузикологічне підтвердження гіпотези

Статья
 • формат pdf
 • размер 391,23 КБ
 • добавлен 28 января 2017 г.
Проблеми етномузикології. — 2014. — Вип. 9. — С. 94-107. Стаття присвячена маловивченій проблемі походження українського субетносу – русинів-лемків. На основі дослідження одного типу весільної пісні, поширеної серед багатьох народів центральної Європи, етномузиколог В.Гошовський дійшов висновку про його належність лемкам, а самих лемків вважає нащадками білих хорватів. Автор статті підтверджує цю гіпотезу.

Бугера І. Українське весілля на Лемківщині

 • формат pdf
 • размер 22.69 МБ
 • добавлен 30 октября 2011 г.
Львів: На сторожі, 1936. - 70 с. У фольклорно-етнографічному виданні містяться описи весільних обрядів, поширених на Лемківщині.

Вербовський В. Лемки на Луганській землі: історико-етнологічний аналіз

Статья
 • формат pdf
 • размер 93,68 КБ
 • добавлен 05 января 2017 г.
Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса]. — 2009. — Вип. 44. — С. 351-354. У дослідженні лемків на території Луганської області ще не поставлена крапка. Питання соціального, економічного та етнологічного аспекту інтеграції цієї західноукраїнської гілки українства ще чекає ґрунтовного вивчення.

Гуржій І.О. Лемки. Історико-етнографічна довідка про минуле і сучасне лемків

Статья
 • формат pdf
 • размер 191,73 КБ
 • добавлен 28 декабря 2016 г.
Гуржіївські історичні читання. — 2011. — Вип. 4. — С. 9-16. Лемки – це складова частина українського народу, яка багато віків була відірвана політичними кордонами від матері України. Однак, розвиток лемківської матеріальної і духовної культури йшов спільними шляхами з історичним розвитком усього українського народу. За період довгого, більш, ніж півтисячолітнього іноземного панування, лемківські народні маси вели визвольну боротьбу, часом об’єдну...

Кічера Н.М. Лемки в етнополітиці Польщі

Статья
 • формат pdf
 • размер 379,33 КБ
 • добавлен 23 декабря 2016 г.
Грані. — 2014. — № 1. — С. 64-68. Охарактеризовано лемківську громаду в Польщі, з’ясовано її офіційний статус та рівень політичної суб’єктності. Визначено можливості впливу меншини на етнополітику Республіки Польща. Основними нормативно-правовими актами, що визначають права меншин у Польщі, є Конституція та Закон про національні та етнічні меншини та про регіональну мову. Профільний закон чітко визначає перелік національних та етнічних меншин у П...

Красовський І.Д. Прізвища галицьких лемків у XVIII ст.: за матеріалами Йосифінського поземельного кадастру 1787-1788 рр

Словарь
 • формат pdf
 • размер 5,05 МБ
 • добавлен 03 января 2017 г.
Львів: Видавниче підприємство "Край", 1993. — 196 с. ISBN 5-7707-0948-0 Автором було опрацьовано метрики всіх сіл північних схилів західних Карпат і на їх основі створено «Словник прізвищ галицьких лемків XVIII сторіччя». Вивчення цих джерел ще раз підтвердило приналежність лемків до українського народу, дало можливість заперечити теорію «волоської колонізації» Карпат. Видання розраховане на науковців та всіх, хто цікавиться історією рідного краю...

Любчик І.Д. Етнополітичні процеси на Лемківщині наприкінці ХІХ - 30-х роках ХХ століття: проблема національного самоусвідомлення

 • формат pdf
 • размер 1,43 МБ
 • добавлен 01 февраля 2015 г.
Монографія. — Івано-Франківськ: Тіповіт, 2009. — 213 с. — ISBN 978-966-8098-64-2. У книзі на основі широкого кола джерел проаналізовано суспільно-політичні, культурно-освітні та соціально-економічні процеси на Лемківщині, з’ясовано їх особливості. Досліджено чинники та фактори, які генерували або гальмували процес формування та утвердження національної свідомості лемківської етнографічної групи. Розкрито форми та методи етнополітики, з’ясовано її...

Орловська Б.-А. Асиміляція чи адаптація лемків на західних землях Польщі

Статья
 • формат pdf
 • размер 312,99 КБ
 • добавлен 16 января 2017 г.
Карпатський край. — 2013. — № 1 (3). — с. 5-12. У статті розглядається питання виникнення лемків у Західній Польщі. Після акції «Вісла» лемків було переселено на відвойовані землі. Складність ситуації переселення на нове місце означало те, що люди змушені були адаптуватися до життя на новому місці. У статті цитуються заяви переміщених осіб про їх важке становище.

Струмінський Б. (ред.) Лемківщина: Земля, люди, історія, культура. У 2-х частинах

 • формат djvu
 • размер 29,82 МБ
 • добавлен 19 января 2017 г.
Нью-Йорк, Париж, Сідней, Торонто, 1988. - 569+ 499 с. Етнонім лемки (ч.р., од.— лемко, ж.р., од. — лемкиня), висунутий дослідниками і інтелегенцією в XIX ст., розповсюдився як самоназва в народному середовищі тільки в I половині XX сторіччя. До цього лемки, як і жителі Угорськой Русі (східнослов'янських етнічних територій в Угорському королівстві), найчастіше називали себе руснаками. Також стосовно них, особливо нелемками, використовувався пошире...

Тарнович Ю. Ілюстрована історія Лемківщини

 • формат pdf
 • размер 6,27 МБ
 • добавлен 24 декабря 2016 г.
Львів: На сторожі, 1936. — 287 с. — (Бібліотека Лемківщини; Ч. 1). "Кинути жмінку світла на Карпатські Землі — я давно бажав. З'окрема у порі, як різні необізнані, з питомими лемківськими прикметами, зі своєрідним лемківським життям, і непокликані людці, насвітлюють на свою вподобу походження лемківського „племени”, вважаю оцю коротку працю необхідною. Тим більше, що стисло наукової праці з обсягу історії Лемківщини, ще не маємо."

Тарнович Ю. Лемківщина: Матеріяльна Культура

 • формат pdf
 • размер 16.77 МБ
 • добавлен 27 января 2012 г.
Опубліковано: Краків, 1941 Сторінок: 160 с. Детально розповідає про елементи матеріальної кульури західних українців. з зображеннями.

Фабрика-Процька О. Лемки України: історія, політика, культура, духовність

Статья
 • формат pdf
 • размер 193,49 КБ
 • добавлен 27 января 2017 г.
Етнічна історія народів Європи. — 2002. — Вип. 13. — С. 76–80. Лемки – етнографічна група українського народу, найбільш висунена на Захід.