Історіографічні дослідження в Українській РСР 1968 Вип. 1

 • формат pdf
 • размер 11,63 МБ
 • добавлен 29 января 2015 г.
Відп. ред. Ф. П. Шевченко. — Київ: Наукова думка, 1968. — 276 с. Збірник охоплює широке коло історіографічних проблем — від найдавніших часів до наших днів. У статтях висвітлюється історіографія найважливіших епох в історії України. Зокрема, порушується ряд методологічних питань історіографії, визначається її місце серед інших історичних дисциплін, показується специфіка об'єкта історіографічних досліджень, розкривається методика їх проведень; дос...

Історіографічні дослідження в Українській РСР 1968 Вип. 1

 • формат djvu
 • размер 4,72 МБ
 • добавлен 15 февраля 2015 г.
АН УРСР. Ін-т історії; Відп. ред. Ф. П. Шевченко. – К.: Наук. думка, 1968. – 275 с. Зміст: Ф. П. Шевченко. Історіографія — важлива історична дисципліна A. В. Санцевич. Трудящі післявоєнного села України в радянській історіографії М. Ф. Дмитрієнко. Історіографія більшовицької преси України періоду Жовтневої революції Ю. М. Гамрецький. Радянська історіографія селянського руху на Україні в 1917 р. M. Н. Лещенко. Історіографія класової боротьби в укр...

Історіографічні дослідження в Українській РСР 1969 Вип. 2

 • формат pdf
 • размер 48,58 МБ
 • добавлен 24 февраля 2015 г.
Відп. ред. Ф. П. Шевченко. АН УРСР. Ін-т історії. – К.: Наук. думка, 1969. – 231 с. Зміст Title Шляхом великого Жовтня Українська радянська історична наука в 1966 р. Інститут історії України НАН України та проблеми інституціональної історіографії Ленінська тематика на сторінках «Українського історичного журналу» (1957—1967 pp.) Питання робітничого контролю і націоналізації промисловості в українській радянській історіографії Деякі проблеми у вивч...

Історіографічні дослідження в Українській РСР 1970 Вип. 3

 • формат pdf
 • размер 75,63 МБ
 • добавлен 09 февраля 2015 г.
АН УРСР. Ін-т історії, Відп. ред. І. О. Гуржій. – К.: Наук. думка, 1970. – 211 с. Збірник містить історіографічні статті українських істориків на ленінську тематику. Автори розглядають питання розробки в українській радянській історіографії ленінської концепції революційного руху в Росії, вчення В. І. Леніна про союз робітничого класу і селянства, здійснення ленінського кооперативного плану, ставлення вождя революції до історичної спадщини тощо....

Історіографічні дослідження в Українській РСР 1971 Вип. 4

 • формат pdf
 • размер 8,25 МБ
 • добавлен 16 марта 2015 г.
Відп. ред. І. О. Гуржій. АН УРСР. Ін-т історії. – К.: Наук. думка, 1971. – 258 с. У збірнику висвітлюється широке коло історіографічних пробблем — від найдавніших часів до наших днів. Зокрема, розглядаються досягнення радянської історичної науки останніх років, важливі проблеми історії революційного руху на Україні, перші кроки радянської історичної науки та її установ, досліджується історія Великої Жовтневої соціалістичної революції і громадянсь...