Сторінки воєнної історії України 2010 Випуск 13

 • формат pdf
 • размер 1,97 МБ
 • добавлен 08 апреля 2012 г.
Лисенко О. Є. (ред.) — К.: Інститут історії України НАН України, 2010. — 261 с. У публікаціях збірника висвітлюється широке коло проблем історії повсякденності воєнної доби. На основі джерел, більшість з яких вперше введено до наукового обігу, автори відтворюють взаємовідносини людини і влади в політичній, соціально-економічній, освітній, культурній сферах життя суспільства в роки Другої світової війни. Видання розраховане на істориків, архівних...

Сторінки воєнної історії України 2011 Випуск 14

 • формат pdf
 • размер 823,77 КБ
 • добавлен 06 октября 2016 г.
К.: Інститут історії України НАН України, 2011. — 228 с. Методологія, історіографія та джерелознавство Тамара Вронська. Звіти військової прокуратури як джерело вивчення фронтового повсякдення (1941–1943 рр.). Тетяна Заболотна. Джерела вивчення повсякденного життя міської інтелігенції в роки нацистської окупації (на прикладі Києва). Тетяна Пастушенко. Дослідження проблеми радянських військовополонених у Другій світовій війні: погляд через призму і...

Сторінки воєнної історії України 2012 Випуск 15

 • формат pdf
 • размер 1,82 МБ
 • добавлен 17 октября 2014 г.
К.: Інститут історії України НАН України, 2012. — 262 с. У збірнику представлені статті, в яких висвітлюються події та явища Другої світової війни в Україні через призму історії повсякдення. Переважна більшість наукових розвідок присвячена дослідженню особливостей окупаційного режиму. В інших — висвітлюються питання історіографії цього збройного конфлікту, бойові дії на фронтах війни, історія радянського руху Опору та інші проблеми. Видання розра...

Сторінки воєнної історії України 2013 Випуск 16

 • формат pdf
 • размер 1,68 МБ
 • добавлен 16 сентября 2014 г.
К.: Інститут історії України НАН України, 2013. — 246 с. Наукова збірка містить статті, в яких на основі сучасних методик, із введенням до наукового обігу нових архівних документів, на матеріалах «усної історії» розглядаються актуальні проблеми історії Другої світової війни. Висвітлюються питання військової історії, нацистського окупаційного режиму, соціально-економічних перетворень після визволення території України. Окремий блок публікацій прис...

Сторінки воєнної історії України 2013 Випуск 17

 • формат pdf
 • размер 3,93 МБ
 • добавлен 25 февраля 2016 г.
Збірник наукових статей / Ред. кол.: В. А. Смолій (голова редкол.), Т. В. Заболотна (секр. редкол.), О. Є. Лисенко (відп. ред.), С. В. Віднянський, О. І. Гуржій, О. П. Реєнт, О. С. Рубльов, О.А. Удод. НАН України. Інститут історії України. ‒ К.: Інститут історії України, 2015. ‒ Вип. 17. ‒ 246 с. Наукова збірка містить статті, в яких на основі нових архівних документів і сучасних методик висвітлюються ключові проблеми Другої світової війни в Укра...