Похожие разделы

Бахмутський шлях 2008 №№01-02

 • формат pdf
 • размер 1,68 МБ
 • добавлен 13 февраля 2016 г.
Літературне та наукове історико-філологічне видання, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2008. — 203 с Зміст: Проза Євген Каленюк. Фантастичнi ноктюрни Анастасія Шевердіна. Потвора Поезія Василь Голобородько. Чорна книга Іван Низовий. На вітрi, на вістрi Микола Ночовний. Ми iз голоду Олександр Печора. Яблука на вітрах Василь Старун. Календар-поводир Антоніна Тимченко. Любов залишається Молоді голоси Наталя Чирка. Полюва...

Вікно в світ 2000 № 02. Література Західної Європи. Австрія

 • формат djvu
 • размер 3,45 МБ
 • добавлен 09 июня 2013 г.
Київ: Укртиппроект, 2000. — 180 с. Напевно, наш постійний читач буде дещо здивований, коли побачить цей журнал. Адже саме австрійським триптихом, що вийшов у світ 1998 року, відзначилося народження Вікна в світ, і той тритомник висвітлив багато посутніх явищ австрійської літератури. Появі австрійського тому в серії Літератури Західної Європи передувала низка заходів, що були організовані Незалежним центром наукових досліджень зарубіжної літератур...

Вікно в світ 2001 № 02. Література Західної Європи. Швейцарія

 • формат djvu
 • размер 2,61 МБ
 • добавлен 27 июня 2013 г.
Київ: Укртиппроект, 2001. — 148 с. Сім сторіч тому — 1291 року — склався союз кантонів — основа майбутньої Швейцарської Конфедерації. Саме з того часу починається розвиток самобутньої культури цієї країни, мешканці якої розмовляють чотирма різними мовами — німецькою, французькою, італійською та ретороманською. Саме на цих мовах та її діалектах створені літератури Швейцарії, які у своїй сукупності складають її загальний культурний ландшафт. І кожн...

Вісник Львівського університету. Філологія 2004 №33. Автор - текст - читач

 • формат doc
 • размер 359,13 КБ
 • добавлен 12 февраля 2013 г.
Ч .1. Львів, 2004. — 169 с. Зміст Марія Зубрицька. А тепер куди? - Одіссея сучасних літературних теорій. Олена Лапко. Категорія автора у світлі художньої комунікації і системного розуміння літературного твору. Мар’яна Гірняк. Дзеркало в тексті та текст як дзеркало (на матеріалі інтелектуальної прози В. Домонтовича). Анфіса Горбань. Відношення "письменник - персонаж" у сучасному літературознавчому вжитку: повернення блудного автора. Василь Будний....

Верхневолжский филологический вестник 2016 №02

 • формат pdf
 • размер 3,54 МБ
 • добавлен 21 декабря 2016 г.
Ярославль: Ярославский государственный педагогический университет. – 199 с. – ISSN 2499-9679. Настоящий журнал – периодическое издание Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинскоого, выходящее в свет с 2015 года и содержащее материалы по трем отраслям науки: языкознание, литературоведение и культурология. Изданием обеспечен бесплатный доступ ко всем номерам журнала на его официальном сайте и в Научной электронной б...

Верхневолжский филологический вестник 2016 №03

Статья
 • формат pdf
 • размер 2,31 МБ
 • добавлен 03 января 2017 г.
Ярославль: Ярославский государственный педагогический университет. – 199 с. – ISSN 2499-9679. Настоящий журнал – периодическое издание Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинскоого, выходящее в свет с 2015 года и содержащее материалы по трем отраслям науки: языкознание, литературоведение и культурология. Изданием обеспечен бесплатный доступ ко всем номерам журнала на его официальном сайте и в Научной электронной б...

Временник отдела словесных искусств 1927 №03

 • формат pdf
 • размер 8,17 МБ
 • добавлен 05 июня 2014 г.
Л.: Academia. 1927. — 188 с. В. В. Виноградов. К построению теории поэтического языка С. Бернштейн. Эстетические предпосылки теории декламации С. Вышеславцева. О моторных импульсах стиха С. Балухатый. К поэтике меолодрамы Лидия Виндт. Басня как литературный жанр Юрий Тынянов. Ода как ораторский жанр Г. Гуковский. Из истории русской оды 18 века Н. Сурина. Тютчев и Ламартин Н. Колпакова. Из истории фетовского текста

Детские чтения 2012 №01

 • формат pdf
 • размер 18,22 МБ
 • добавлен 09 сентября 2016 г.
Детские чтения. — 211 с. — ISSN 2304-5817. Журнал «Детские чтения» — научное периодическое издание, посвященное детской литературе и детскому чтению. От редакции. От редакции. Исследования. Подвижники детского чтения. Ирина Арзамасцева. Литературная репрезентация детства в советской и постсоветской России. Марина Балина. Не любо — не слушай: небылица о Мазае — Мюнхгаузене. Валентин Головин. Дом Державина и детский патриотический текст XIX века. М...

Детские чтения 2012 №02

 • формат pdf
 • размер 17,47 МБ
 • добавлен 30 сентября 2016 г.
Детские чтения. — 211 с. — ISSN 2304-5817. Журнал «Детские чтения» — научное периодическое издание, посвященное детской литературе и детскому чтению. От редакции Анкета ДЧ Интервью с И. Н. Арзамасцевой Архив Чехов Н. В. Введение в детскую литературу Привалова Е. П. Робинзон Крузо в детской и педагогической литературе «Главы из учебника» Липовецкий М. Несколько слов о публикации «Главы из учебника» Маслинская С. Корней Чуковский. Кулешов Е. Самуил...

Диалог. Карнавал. Хронотоп 1995 №02

 • формат djvu
 • размер 3.62 МБ
 • добавлен 04 июля 2016 г.
Витебск: Витебский пединститут. — 196 с. — ISSN 0136-0132. Журнал научных разысканий о биографии, теоретическом наследии и эпохе М.М. Бахтина Гл. ред. Н.А. Паньков. Содержание: Анкета "ДКХ". Теоретические исследования. Архивные разыскания. Из неопубликованных работ М.М. Бахтина. Memorialia. Хроника. Факты. Информация.

Література в контексті культури 2008 №18

 • формат pdf
 • размер 1,67 МБ
 • добавлен 21 августа 2015 г.
Збірник наукових праць. – Д.: Вид-во ДНУ, 2008. – 320 с. Досліджуються питання української та зарубіжної літератури в історико-культурному контексті, вивчаються епічні, ліричні та драматургічні твори. Збірник побудовано на матеріалах Всеукраїнської наукової конференції «Література в контексті культури–2008» (Ситніковські читання), присвяченої 90-річчю ДНУ. Для літературознавців, викладачів вишів, середніх спеціальних навчальних закладів та шкіл,...

Основа. Южно-русский литературно-ученый вестник 1861, 1862

 • формат pdf
 • размер 191,77 МБ
 • добавлен 31 мая 2013 г.
С.-Петербург: Типография П.А. Кулиша, 1861-1862. — 4513 с. 11 номеров за 1861 г.: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь-декабрь; 4 номера за 1862 г.: январь, февраль, март, апрель. Украинский общественно-политический и литературно-художественный ежемесячный журнал. Издавался в Санкт-Петербурге В.М. Белозерским на украинском и русском языках с января 1861 по октябрь 1862 года. В Энциклопедическом словар...

Полилог 2009 № 2

 • формат pdf
 • размер 2.32 МБ
 • добавлен 04 октября 2011 г.
Теория и практика современной литературы Второй номер посвящен различным аспектам творчества Генриха Сапгира. Также в нем опубликован цикл визуальных стихотворений Сапгира Тринадцать ниоткуда. Стихи на неизвестном языке.

Потніцева Т. (відп. редактор) Від бароко до постмодернізму. 2008. Вип.12

 • формат pdf
 • размер 5,41 МБ
 • добавлен 14 июня 2011 г.
Зб. наук. пр. - Д.: Видавництво ДНУ, 2008. - Вип.XII. - 290 с. Дванадцятий випуск збірника наукових праць кафедри зарубіжної літератури Дніпропетровського національного університету містить статті історико-теоретичного та історико-літературного плану, в яких розглядаються актуальні проблеми теорії та методології сучасного літературознавства, досліджуються маловивчені аспекти класичної поезії та прози, пропонуються оригінальні філологічні трактува...

Поэтика. Временник отдела словесных искусств 1926 № 1

 • формат pdf
 • размер 5,94 МБ
 • добавлен 27 августа 2015 г.
Л.: Academia, Государственный институт истории искусств, 1926. - 157 стр. Содержание: Б. Казанский. Идея исторической поэтики. В. Виноградов. Проблема сказа в стилистике. С. Бернштейн. Звучащая художественная речь и ее изучение. А. Астахова. Из истории и и ритмики хорея. Г. Гуковский. О сумароковской трагедии. Лидия Виндт. Басня сумароковской школы. Р. Р. Томашевская. К вопросу о французской традиции в русской эпиграмме. Ю. Тынянов. Пушкин и Тютч...

Поэтика. Временник отдела словесных искусств 1927 № 2

 • формат pdf
 • размер 4,38 МБ
 • добавлен 01 апреля 2014 г.
Л.: Academia, Государственный институт истории искусств, 1927. - 119 стр. Содержание: В. Жирмунский. Новейшие течения историко-литературной мысли в Германии. Б. Ларин. Учение о символе в индийской поэтике. К. Шимкевич. Роль уподобления в строении лирической темы. Б. Томашевский. Французская мелодрама начала 19 века. Лидия Гинзбург. Из литературной истории Бенедиктова. Андрей Федоров. Проблема стихотворного перевода.

Приволжский научный вестник 2013 № 08. Том 2

 • формат pdf
 • размер 1,59 МБ
 • добавлен 20 ноября 2013 г.
Содержание. Лингвистика и межкультурная коммуникация. Андреева И.В. Понятие бытийности в зарубежной лингвистике. Андреев В.Н. Метафорический перенос как способ образования арготизмов лексико-семантической группы «человек». Ванчурова А.А. Адъективные композиты в поэзии К.Д. Бальмонта. Власова К.А. Семантическое своеобразие лексемы бизнес в английском и русском языках. Гузнова А.В. Составные прозвища в арзамасских говорах. Климкова Л.А. Нижегородск...

Современная филология 2017 март

Статья
 • формат pdf
 • размер 4,80 МБ
 • добавлен 16 февраля 2017 г.
Материалы V Mеждунар. науч. конф. (г. Самара, март 2017 г.) — Самара: АСГАРД, 2017. — 98 с. — ISBN 978-5-9905791-6-3. В сборнике представлены материалы V Международной научной конференции «Современная филология». Предназначен для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов филологических специальностей, а также для широкого круга читателей. История литературы. Аскерова Н. И. Сюжетная линия бытовых сказок. Народное творчество. Курба...

Тема 2001 №04

 • формат pdf
 • размер 73,32 МБ
 • добавлен 09 февраля 2013 г.
Громадський науково-методичний журнал Антична література Вступ Із давньогрецької літератури. Гомер Давньогрецька лірика. Давньогрецька драма. Давньогрецька наукова проза. Із давньоримської літератури. Вергілій. Давньоримська лірика. Портрет фахівця (до ювілею Н.І. Шинкарук).

Українське літературознавство 1985 Випуск 44

 • формат pdf
 • размер 16,42 МБ
 • добавлен 21 сентября 2016 г.
Львів: Вища школа, 1985. — 121 с. Збірник містить нові матеріали, присвячені творчості І. Франка. Публікуються статті, які висвітлюють проблему особи і суспільства в ліриці Каменяра, досліджуються питання взаємодії світогляду і творчого методу в теоретичних судженнях І. Франка, подається бібліографія «Франкознавство за 1982 рік». . Для викладачів вузів, наукових працівників, аспірантів, студентів. Історія літератури. Грицак Я. Я. Історична основа...

Филологический ежегодник 1998 №01

 • формат djvu
 • размер 1,63 МБ
 • добавлен 28 июня 2013 г.
Филологический ежегодник / Под ред. Н.Н. Мисюрова. Омск: Омск. гос. ун-т, 1998. 104 с. В сборнике представлены статьи и сообщения преподавателей и сотрудников филологического факультетат ОмГУ по проблемам русской и зарубежной литературы, фольклористики, а также современного русского языка, языкознания: Содержание: Н.Н. Мисюров. "Вселенский" грех романтической школы (о католицистическом идеале в религиозных воззрениях йенских романтиков). В.В. Сол...

Чеховский вестник 2000 №06

 • формат pdf
 • размер 820,46 КБ
 • добавлен 26 февраля 2011 г.
«Чеховский вестник» – информационно-библиографическое издание. Он готовится Чеховской комиссией Совета по истории мировой культуры Российской академии наук и содержит сведения о новых публикациях, посвященных Чехову, о постановках спектаклей и фильмов по его произведениям, о посвященных ему научных конференциях и о жизни музеев его имени; ведет библиографию литературы о Чехове. Издание ориентировано на студентов, аспирантов, специалистов по творч...

Чеховский вестник 2003 №13

 • формат pdf
 • размер 968,26 КБ
 • добавлен 15 мая 2012 г.
«Чеховский вестник» – информационно-библиографическое издание. Он готовится Чеховской комиссией Совета по истории мировой культуры Российской академии наук и содержит сведения о новых публикациях, посвященных Чехову, о постановках спектаклей и фильмов по его произведениям, о посвященных ему научных конференциях и о жизни музеев его имени; ведет библиографию литературы о Чехове. Издание ориентировано на студентов, аспирантов, специалистов по творч...

Toronto Slavic Annual No 1, 2003

 • формат pdf
 • размер 7.21 МБ
 • добавлен 13 марта 2011 г.
Сборник статей Факультета Славянских языков и литератур Университета Торонто. 307 страниц. Редакторы Кеннет Ланц и Захар Давыдов. Toronto Slavic Annual published by Toronto Slavic Quarterly through the Department of Slavic Languages and Literatures, University of Toronto. Contents (название статьи соответствует языку публикации). The Fiction and Poetry of Scholars. Maria G. Rewakowicz. Introducing the Ukrainian Emigre Poets of the New-York Group...