Периодика по литературоведению
Литературоведение
  • формат pdf
  • размер 16,42 МБ
  • добавлен 21 сентября 2016 г.
Українське літературознавство 1985 Випуск 44
Львів: Вища школа, 1985. — 121 с.
Збірник містить нові матеріали, присвячені творчості І. Франка. Публікуються статті, які висвітлюють проблему особи і суспільства в ліриці Каменяра, досліджуються питання взаємодії світогляду і творчого методу в теоретичних судженнях І. Франка, подається бібліографія «Франкознавство за 1982 рік». .
Для викладачів вузів, наукових працівників, аспірантів, студентів.
Історія літератури.
Грицак Я. Я. Історична основа повісті І. Франка «Борислав сміється».
Малахатько Л. І. Традиції Івана Франка у творчості Максима Рильського.
Покотило К. С. Проблема жіночої емансипації в оповіданні І. Франка «Маніпулянтка».
Матвіїшин В. Г. Іван Франко і Гюстав Флобер.
Богайчук М. А. Сторінки румунської Франкіани.
Теорія літератури.
Пустова Ф. Д. Проблема взаємодії світогляду і творчого методу в теоретичних судженнях І. Франка.
Халімончук А. М. «На стрічу сонцю золотому» (До питання про соціалістичні погляди Івана Франка).
KapдошЕ. Ю. Іван Франко про соціально-історичну зумовленість релігії.
Голомб Л. Г. Особа і суспільство в ліриці Каменяра.
Ковальчук О. Г. Жанрова еволюція роману у висвітленні І. Франка.
Ковальчук Л. А. Ідейно-тематичні перегуки поезії і публіцистики І. Франка періоду першої російської революції.
Гузар 3. П. Грані психологічного аналізу (Новела Івана Франка «Навернений грішник»).
Мостова Л. Б. Роль образів-символів у розкритті ідейного змісту повісті І. Я. Франка «Великий шум».
Серман І. Б. Революційна лірика Персі Біші Шеллі в перекладах Івана Франка.
Ковалик І. І. Питання лінгвостилістики у працях І. Франка.
Сербенська О. А. Особливості стилю ділового мовлення І. Франка.
На допомогу вчителеві.
Козачок М. В. Ідейно-художній аналіз циклу поезій «Веснянки» збірки «З вершин і низин» Івана Франка в 9 класі.
Публікації.
Баб’як П. Г. Н. Кобринська в обороні жіночого руху.
Дун О. 3. До історії публікації статті І. Франка «Марія Конопницька».
Бібілографія.
Бутрин М. Л. Франкознавство за 1982 рік.
Похожие разделы