Борщевський В. Вивчення творчості М. Коцюбинського в школі. с. 43-83

 • формат doc
 • размер 20,62 МБ
 • добавлен 27 января 2014 г.
Посібник для вчителів. Анотація: У цьому методичному посібнику характеризується життєвий і творчий шлях видатного письменника, його сусупільно-політичні та естетичні погляди, творчий метод і стиль. Робота складається з двох розділів: "Вивчення творчості М. Коцюбинського в 10 класі" та "Вивчення творчості М. Коцюбинського в п'ятому, шостому, сьомому класах". К.: Радянська школа, 1975. с. 43-83 Розділи: Fata Morgana; Історія створення, тема, компо...

Емульсійний характер стилю М. Коцюбинського

Реферат
 • формат doc
 • размер 36,65 КБ
 • добавлен 01 сентября 2011 г.
Львівський національний університет імені Івана Франка - 2009, 3 курс, 31 с., 36 джерел. Є. Маланюк у статті "Думки про мистецтво" категоричний: "Даремне шукати законів творчості, даремне вигадувати гіпотези й схеми, бо всі ці вигадки залишаться лише гіпотезами й схемами", проте у даній роботі зроблена спроба проаналізувати одну з таких "гіпотез-схем" - імпресіонізм, зокрема його вияв у творчості українського письменника - М. Коцюбинського. Також...

Калениченко Н. Великий сонцепоклонник. с. 166-203

 • формат doc
 • размер 27,14 МБ
 • добавлен 12 января 2014 г.
Великий сонцепоклонник : життя і творчість Михайла Коцюбинського. Монографія. Аннотация: М. Коцюбинський займає одне з найпочесніших місць в історії української літератури. Його високохудожні твори, сповнені любові до трудової людини, до всого прекрасного на землі. У творах письменника правдиво, всебічно і глибоко відображене українське життя кінця 19 - початку 20 ст. К.: Дніпро, 1967. с. 166-203 Розділ про повість "Fata morgana"

Калениченко Н. Великий сонцепоклонник. с. 219-225

 • формат doc
 • размер 5,36 МБ
 • добавлен 31 января 2014 г.
Великий сонцепоклонник : життя і творчість Михайла Коцюбинського. Монографія. Анотація: М. Коцюбинський займає одне з найпочесніших місць в історії української літератури. Його високохудожні твори, сповнені любові до трудової людини, до всого прекрасного на землі. У творах письменника правдиво, всебічно і глибоко відображене українське життя кінця 19 - початку 20 ст. К.: Дніпро, 1967. с. 219-225. Розділ "Тіні забутих предків".

Калениченко Н. Михайло Коцюбинський. Нарис життя і творчості

 • формат djvu
 • размер 1,59 МБ
 • добавлен 21 января 2014 г.
К.: Дніпро, 1984. - 189 с. Михайла Коцюбинського сучасники часто називали сонцепоклонником. Знайомство з його творчістю підтверджує надзвичайно тонку й точну цю характеристику. Висока художність, вражаюче багатство, світло, простота думки й справдi немов пронизують читача життєдайним сонячним промінням, звеличуючи й наснажуючи для добра i творення. Його творчість непомітно, але неминуче допомагала людинi ставати людиною.

Костенко М. Художня майстерність М. Коцюбинського

 • формат doc
 • размер 36,91 МБ
 • добавлен 28 января 2014 г.
Монографія. - К.: Радянська школа, 1969. с. 101- 188. - Розділ Орлиний зліт (про повість Fata morgana). Анотація: Книга містить ідейно-художній аналіз творчості видатного українського письменника М. М. Коцюбинського. Автор вводить читача у творчу лабораторію митця, показує його невтомні пошуки найдосконаліших засобів, найточніших слів, які б правдиво і художньо переконливо відобразили життя і розкрили ідейний зміст твору. У книзі важливе місце ві...

Коцюбинський М. в українській літературній мові

Реферат
 • формат doc
 • размер 27,66 КБ
 • добавлен 02 марта 2015 г.
Львів, 2015, 16 стор. Вступ. Дослідження мовотворчості М.Коцюбинського в сучасній лінгвокогнітивній парадигмі. Стилістичні та лексико-фразеологічні особливості творів письменника. Фонетичні та морфологічні особливості прози М. Коцюбинського. Висновок.

Кузнецов Ю., Орлик П. Слідами феї Моргани

 • формат djvu
 • размер 2,11 МБ
 • добавлен 05 февраля 2014 г.
Посібник для вчителя. - К.: Радянська школа. - 1990 р. - 206 с. У посібнику розповідається про життя і творчість М. Коцюбинського. Автори на основі проблемного підходу аналізують твори письменника, які вивчаються в школі. Розглядаючи художній текст як загадку, розкривають його творчу історію, ідейно-естетичні якості та особливості читацького сприйняття. Значна увага приділяється своєрідності стилю поетичних новел письменника. Зміст. Від авторів....

Найрулін А.О. Епістолярій Михайла Коцюбинського в історії української літературної мови (особливості конотації епістолярію письменника)

Дисертация
 • формат rtf
 • размер 27,68 КБ
 • добавлен 04 января 2011 г.
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.01 – українська мова. – Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2005. - 22 с. У дисертації досліджено особливості конотації епістолярної спадщини М. М. Коцюбинського в прагмалінгвістичному й культурологічному аспектах. Установлено, що конотація є універсальною текстово-семантичною категорією, яка реал...

Поліщюк Я. І ката, і героя він любив.: Михайло Коцюбинський: літературний портрет

 • формат pdf
 • размер 92,08 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
І ката, і героя він любив. : Михайло Коцюбинський : літературний портрет / Ярослав Поліщюк. — К. : ВЦ "Академія", 2010. — 304 с. (Серія "Життя і слово"). Герой цієї праці є ключовою постаттю модерної української культури, без якої неможливий літературний канон XX ст. Всебічно осмислюючи життя і творчість Михайла Коцюбинського, автор відстежує еволюцію концепту Краси в його естетичній свідомості, розвиває феномен М. Коцюбинського в контекстах євро...

Процес формування творчого стилю М.Коцюбинського (Рання проза митця)

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 45,10 КБ
 • добавлен 18 мая 2012 г.
СГГУ 2010, філологічний факультет, предмет - історія української літератури. Обсяг роботи - 36 стор. Вступ М.Коцюбинський – майстер малої прози. Жанрове і тематичне багатство малої прози М.Коцюбинського. Звернення письменника до життя представників національних меншин. Висновки. Література.

Редінґ Барбара. Безумці. З історії кохання Михайла Коцюбинського та Олександри Аплаксіної

 • формат djvu
 • размер 3,19 МБ
 • добавлен 03 декабря 2015 г.
Київ: Україна, 2012. — 184 с. Ти до безуму кохатимеш мене у моєму ліжку і підеш. Ми так зустрічаємося. Це теж називається любов’ю. Я прикрию мокре простирадло і залишу хоча б якусь твою присутність побіля себе. Коли ти прийдеш наступного разу — навіть не здогадуюсь. Не знаю і, можливо, хотіла б щоб прийшов. І того, поки був зі мною в ліжку, теж хотіла.

Художня своєрідність повісті М.Коцюбинського Fata morgana

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 44,39 КБ
 • добавлен 26 декабря 2014 г.
Педагогічний університет, філологічний факультет, 2013, 35 с. Вступ Художня своєрідність повісті М.Коцюбинського «Fata morgana» Історія написання твору Сюжетна лінія твору, основний конфлікт, композиційна своєрідність Художні засоби вираження характерів у повісті М.Коцюбинського «Fata morgana» Стильова своєрідність повісті М.Коцюбинського «Fata morgana» Методичні рекомендації до вивчення повісті М.Коцюбинського «Fata morgana» в школі Висновки С...

Єфремов Сергій. Михайло Коцюбинський

 • формат djvu
 • размер 3,30 МБ
 • добавлен 20 октября 2015 г.
Київ — Ляйпціґ: Українська накладня, 1920. — 175 с. У книзі висвітлено погляд на творчість Михайла Коцюбинського його сучасником Сергієм Єфремовим.