Анализ конкурентоспособности продукции

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 1,12 МБ
 • добавлен 15 января 2013 г.
Москва: МЭСИ, 2012. – 31с. Дисциплина – Товарная политика компании Курсовая работа Введение Конкурентоспособность товаров и факторы ее повышения Понятие конкурентоспособности. Критерии, влияющие на конкурентоспособность товаров и услуг Методы оценки конкурентоспособности товаров Анализ конкурентоспособности сервиса онлайн-консультирования компании ООО «Крибле» (www.krible.ru) Организационно-экономическая структура ООО «Крибле» Оценка конкурентос...

Анализ ценовой политики

Лабораторная
 • формат doc
 • размер 29,14 КБ
 • добавлен 01 февраля 2011 г.
УГАТУ, Уфа 2010 г. Преподаватель: Старицын. 6 страниц. Маркетинг. Цели ценообразования Влияние спроса на цену Оценка издержек Анализ цен товаров конкурентов Выбор метода ценообразования Установление окончательной цены Стратегии ценовой политики

Бєлявцев М.І., Петенко І.В., Прозорова І.В. Маркетингова цінова політика

 • формат pdf
 • размер 24,93 МБ
 • добавлен 01 сентября 2014 г.
Київ, Центр навчальної літератиури, 2005 - 332с. У виданні розкриваються теоретичні й практичні аспекти методології визначення цін з погляду маркетингово підходу. Автори синтезували широкий спектр накопиченого світового досвіду цінотворення й запропонували методи його використання в специфічних умовах перехідного до ринку періоду. Посібник дає подання про цілісну логічну послідовність визначення ціни, адаптованої до ринкових умов. Наведено велику...

Балабанова Л.В., Сардак О.В. Цінова політика торговельного підприємства в умовах маркетингової орієнтації

 • формат pdf
 • размер 20,25 МБ
 • добавлен 23 декабря 2012 г.
Навчальний посібник. - К.: Професіонал, 2004. - 156 с. В навчальному посібнику розкрито особливості процесу формування цінової політики підприємства в ринковій економіці, проблеми підприємств у сфері ціноутворення, мету та завдання цінової політики в умовах маркетингової орієнтації підприємства, сутність та особливості маркетингового підходу до ціноутворення у підприємстві. Розглянуто основні напрямки маркетингових досліджень цінової політики під...

Выбор оптимальной ценовой политики на предприятии на примере ООО ДЛ-Холдинг

degree
 • формат doc
 • размер 442,44 КБ
 • добавлен 26 сентября 2011 г.
ГОУ ВПО Всероссийский заочный финансово-экономический институт. 2010 г. 63 стр. Дипломная работа Краткая технико-экономическая характеристика ООО «ДЛ-Холдинг». Анализ ценовой политики ООО «ДЛ-Холдинг». Анализ финансового состояния предприятия. Анализ цен и системы ценообразования. Анализ факторов, влияющих на ценовую политику предприятия. Проблемы и недостатки, выявленные в результате анализа. Мероприятия по совершенствованию ценовой политики пре...

Гнатишин І.В. Германюк М.В. Маркетингова цінова політика

 • формат doc
 • размер 3,58 МБ
 • добавлен 05 декабря 2012 г.
Івано-Франківськ: ІМЕ Галицька академія, 2006. - 280 с. Головною метою дисципліни Маркетингова цінова політика є виклад основних законів, принципів, методів, функцій цінової політики, розроблення та реалізації ціноутворення на нові та традиційні товари та послуги. Предметом дисципліни є: ціна як елемент комплексу маркетингу. Основними завданнями дисципліни є: ознайомлення студентів з відповідними поняттями, категоріями, стратегіями маркетингової...

Данченок Л.А. Маркетинговое ценообразование и анализ цен

 • формат pdf
 • размер 574.22 КБ
 • добавлен 23 сентября 2009 г.
Учебное пособие / Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. – М.: МЭСИ, 2004. – 100 с. Основные понятия ценнообразования, виды и структуры цен, стратегии, методы и факторы маркетингового ценообразования, анализ цен.

Данченок Л.А. Маркетинговое ценообразование: политика, методы, практика

 • формат pdf
 • размер 11.72 МБ
 • добавлен 17 августа 2010 г.
Данченок, А. Г. Иванова. — М.: Эксмо, 2006. — 464 с. — (Высшее экономическое образование). В учебном пособии определена роль цены в комплексе маркетинга компании, приведена наиболее полная из существующих классификация цен, раскрыты рыночные закономерности и факторы маркетингового ценообразования, в том числе и марочного. Отдельные разделы посвящены аналитическим аспектам ценообразования: оценке соответствия цены и качества, анализу ценовой элас...

Длігач А.О. Маркетингова цінова політика. Світовий досвід, вітчизняна практика

 • формат pdf
 • размер 11,40 МБ
 • добавлен 31 декабря 2016 г.
Навчальний посібник. — Київ, 2005. Введення в ціноутворення. Процедура прийняття рішень по встановленню ціни. Встановлення задач ціноутворення. Аналіз факторів, що впливають на ціноутворення. Розробка стратегії ціноутворення. Встановлення базової ціни. Методи ціноутворення. Коригування ціни. Ціноутворення в міжнародному маркетингу. Маркетингові дослідження для задач ціноутворення. Господарські вправи. Тестові завдання. Додатки. Література.

Длігач А.О. Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика

 • формат doc
 • размер 6.23 МБ
 • добавлен 19 октября 2011 г.
Навчальний посібник. - Київ: , 2005. - 301 с. В умовах ринкової економіки підвищується роль управлінських цінових рішень. Водночас, відсутність досвіду ринкового ціноутворення та шаблонне витратне ціноутворення, яке залишилося у спадщину від планової економіки, призводить до того, що цінова політика вітчизняних підприємств, як правило, є неефективною. Тому постає завдання переходу до формування цінової політики, основаної на маркетинговому підхо...

Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика

 • формат doc, pdf
 • размер 9.9 МБ
 • добавлен 20 февраля 2010 г.
Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2005. — 393 с. Відповідно до нормативної програми дисципліни в навчальному підручнику «Маркетингова цінова політика» розглянуто питання сутності цінової політики як сукупності прийомів і методів ціноутворення при вирішенні маркетингових проблем. Розглядаються правила розрахунку оптових та роздрібних цін, роз’яснюються прийоми формування цінових стратегій та методів для прийняття самостійних господарських рішень, які...

Жудро М.К., Зорина Т.Г. Маркетинг и ценообразование

 • формат doc
 • размер 853.5 КБ
 • добавлен 29 мая 2011 г.
Данное учебно-методическое пособие разработано преподавателями УО "БГЭУ" и является типовым пособием по дисциплине "Маркетинг и ценообразование" для экономических специальностей. В пособии раскрыты следующие темы курса: "Сущность маркетинга", "Маркетинговые исследования", "Маркетинговая среда и ее структура", "Сегментация рынка", "Исследование поведения покупателей", "Товарная политика", "Политика распределения", "Коммуникационная политика", "Гос...

Кейси - Маркетингова цінова політика та прогнозування

 • формат doc
 • размер 33.47 КБ
 • добавлен 12 октября 2012 г.
КНЕУ, Київ, 2012 рік. Кейси на прикладі "Аліса у Со" по маркетинговій ціновій політиці. Розрахунки по започаткуванні справи та прогнозування і маркетингові заходи на майбутній рік за підрахунками теперішнього року

Кожекин Г.Я. Маркетинг и ценообразование

 • формат doc
 • размер 499,88 КБ
 • добавлен 25 января 2012 г.
Электронное пособие. - Мн., 2010. - 61с. Содержание: Маркетинг как рыночная концепция деятельности предприятия Оценка конкурентов и конкурентных преимуществ предприятия Сегментация. Оценка конъюнктуры рынка Товарная политика Разработка ценовой политики в маркетинге Основная и дополнительная литература по темам курса

Лазаревич И.М. Маркетинг и ценообразование

 • формат doc
 • размер 1.08 МБ
 • добавлен 17 декабря 2011 г.
Учебно-методический материал по дисциплине «Маркетинг и ценообразование». - Минск, 2010. - 139с. Маркетинг Концепция маркетинга Маркетинговые возможности Поведение покупателей и потребителей Товарная политика Продвижение товара Распределение товаров Ценовая политика Прямой маркетинг Управление маркетингом Ценообразование Цены, ценообразование, ценовая политика Методы и стратегии ценообразования Государственное регулирование ценообразования Осо...

Лошенюк І.Р., Гуменюк А.М. Маркетингова цінова політика: Навчальний посібник

 • формат pdf
 • размер 1.02 МБ
 • добавлен 28 февраля 2011 г.
Авторами навчального посібника «Маркетингова цінова політика» викладені основи застосування ціни як інструменту підвищення ефективності діяльності підприємства в сучасних умовах, розкрито методи формування цін на товари та послуги, визначено вплив різних факторів на процес встановлення ціни. Особливу увагу приділено впровадженню сучасних підходів до ціноутворення, розробці цінової політики та цінової стратегії підприємства. В навчальному посібник...

Маркетингова цінова політика

Статья
 • формат doc
 • размер 504,70 КБ
 • добавлен 09 июня 2013 г.
Суми: Сумський національний аграрний університет, 2012. — 47 с. Макаренко Н.О. Сутність і роль цінової політики в сучасній економіці Формування цінової політики Система цін та їх класифікація Фактори маркетингового ціноутворення Методи маркетингового ціноутворення Загальна характеристика цінових стратегій Концепції ціноутворення в системи маркетингу Ціна як інструмент маркетингової політики Формування в ціні податків Маркетингові дослідження в п...

Маркетинговая ценовая политика

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 36,88 КБ
 • добавлен 14 мая 2011 г.
Курсовая робота по дисциплине: Маркетинг Вступление Типы рынков. Рынок свободной конкуренции. Рынок монополистической конкуренции. Рынок олигополистической конкуренции. Рынок чистой монополии. Факторы ценообразования. Этапы процесса ценообразования. Виды цен. Скидки в системе ценообразования. Формы ценообразования и особенности ценовой политики в международном маркетинге. Выводы Используемая литература

Маркетинговая ценовая политика

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 30,03 КБ
 • добавлен 13 августа 2010 г.
Киев, КНЕУ им.Гетьмана Контрольная работа. Формирование ценовой политики с учетом жизненного цикла продукции. Этап внедрения на рынок. Этап роста. Этап зрелости. Этап спада. Анализ безубыточности и его применение в ценообразовании. Регулирование процессов ценообразования в соответствии с законом Украины «О ценах и ценообразовании». Маркетинговое ценовое исследование задачи №1, №2.

Мероприятия по совершенствованию ценообразования на предприятии

Реферат
 • формат doc
 • размер 5,15 КБ
 • добавлен 23 марта 2011 г.
При определении цены всегда следует помнить, что общество должно уложиться между ее низшим пределом (которым является собственная структура издержек) и высшим пределом, который определяется спросом на конкретном рынке. Именно в этих пределах следует рассматривать чувствительность к цене покупателей. Под воздействием ценообразовательной тактики при стимулировании продаж базисная цена модифицируется и образует так называемую ценовую шкалу, которая...

Методы ценообразования

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 75,96 КБ
 • добавлен 01 октября 2010 г.
Н. Новгород: ННГАСУ, 2007. - 29 с. Дисциплина - Маркетинг Содержание: Классификация методов ценообразования Затратные методы ценообразования Метод полных издержек Метод стоимости изготовления Метод прямых затрат Метод маржинальных издержек Метод рентабельности (доходности) инвестиций Метод на основе анализа безубыточности Метод надбавки к цене Рыночные методы ценообразования Рыночные методы с ориентацией на потребителя Методы расче...

Механизм ценообразования в туризме

Реферат
 • формат doc
 • размер 13,84 КБ
 • добавлен 11 апреля 2011 г.
Реферат Цена определяет долю рынка и конкурентное положение турфирмы на рынке. Посредством цены можно стимулировать спрос на туруслуги, делать продукт максимально доступным для массового туризма. Цена сообщает потребителю ценность рыночного предложения компании, является важным критерием потребительского выбора. Стратегический подход к ценообразованию предполагает: - выбор целевых рынков, обслуживая которые компания способна получить прибыль; -...

Окландер М.А., Чукурна О.П. Маркетингова цінова політика

 • формат pdf
 • размер 928,85 КБ
 • добавлен 09 апреля 2012 г.
Навчальний посібник – К.: Центр учбової літератури, 2012. - 240 с. - ISBN 978-611-01-0316-9. У навчальному посібнику запропоновано концептуальні, методологічні та методичні положення маркетингової цінової політики. Розглянуто теоретико-прикладні положення формування механізмів ціноутворення та чинників, що впливають на прийняття цінових рішень. Сформовано методологію оцінки впливу основних чинників на процес ціноутворення. Подано схеми, таблиці,...

Основные стратегии ценообразования

Презентация
 • формат ppt
 • размер 132,85 КБ
 • добавлен 08 апреля 2011 г.
ЧЕЛГУ 39 слайдов Цена - основной элемент рыночной экономики. Цена и ее функции. Классификация цен Ценовая политика предприятия Понятие ценовой политики Цели формирования ценовых стратегий на предприятии Факторы, влияющие на формирование ценовой стратегии Виды ценовых стратегий Выбор ценовой стратегии Реализация ценовой политики Влияние ценовой политики на деятельность предприятия Заключение Список использованной литературы

Подходы к установлению цены продажи

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 61,31 КБ
 • добавлен 24 февраля 2011 г.
Введение Теоретические аспекты изучения процесса ценообразования Маркетинговое понимание цены товара Сущность процесса ценообразования Методы установления цен Исследование подходов к установлению цены продажи в ОАО «Завод бурового оборудования» Организационно-экономическая характеристика ОАО «Завод бурового оборудования» Анализ маркетинговой деятельности ОАО «Завод бурового оборудования» Анализ применения методов ценообразования ОАО «Завод бурово...

Прасолов А.В. Об одном методе определения спроса и цены на новую продукцию

Статья
 • формат pdf
 • размер 196,60 КБ
 • добавлен 24 июля 2012 г.
Статья опубликована в Российский журнал менеджмента, 2009, том 7, No.3, стр. 45-60. В статье представлен алгоритм определения цены нового товара. Предполагается, что товар (или услуга) выводится на рынок в сегменте, где уже существуют товары с похожими свойствами. Значимыми результатами являются простота конечных формул, конструктивные алгоритмы идентификации всех параметров и возможность оценки объема продаж нового товара в зависимости от устан...

Принципы ценообразования

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 20,43 КБ
 • добавлен 04 октября 2012 г.
Г. Набережные Челны, Камский Политехнический Институт, 2012 -21 ст. Дисциплина - Маркетинг Ценообразование на различных типах рынков. Чистая конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополистическая конкуренция. Чистая монополия. Анализ цен и товаров конкурентов. Выбор метода ценообразования. Расчет цены по методу "средние издержки плюс прибыль". расчет цены на основе анализа безубыточности и обеспечения целевой прибыли. Установление цены...

Рыночные методы ценообразования

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 285,57 КБ
 • добавлен 20 января 2013 г.
Москва: МЭСИ, 2013. – 29 с. Дисциплина – Маркетинговое ценообразование и анализ цен Введение Классификационные признаки методов ценообразования Рыночные методы ценообразования Метод расчёта экономической ценности Метод оценки максимально приемлемой цены Ценообразование в компании ООО «Крибле»(www.krible.ru) Организационно-экономическая структура ООО «Крибле» Цены на товары ООО «Крибле» Предложения по улучшению методики ценообразования в компании...

Середа Т.Н. (сост.) Маркетинг и ценообразование

 • формат pdf
 • размер 336,11 КБ
 • добавлен 10 января 2013 г.
Задания к выполнению контрольной работы для студентов специальности 1–25 01 07, 1–25 01 07с, 1–25 01 08, 1–25 01 08с, 1–25 01 04 заочной формы обучения. – Новополоцк: УО "ПГУ", 2010. – 34 с. Целью контрольной работы является проработка и усвоение учебного материала по курсу "Маркетинг и ценообразование", углубление знаний и наработка практических умений студентов в области организации и управления маркетинговой деятельностью на предприятиях разли...

Середа Т.Н. Маркетинг и ценообразование

Практикум
 • формат doc
 • размер 115,39 КБ
 • добавлен 14 января 2013 г.
Методические указания и задания к выполнению контрольной работы для студентов специальности 1–25 01 07, 1–25 01 07с, 1–25 01 08, 1–25 01 08с, 1–25 01 04 заочной формы обучения. – Новополоцк: УО "ПГУ", 2012. – 57 с. В методических указаниях приводятся задания и ситуации, которые необходимо решить или объяснить. Выбор варианта контрольной работы. Требования к содержанию и оформлению контрольной работы. Методические рекомендации по анализу ситуаций...

Стратегии и методы ценообразования в маркетинге

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 411,31 КБ
 • добавлен 30 октября 2011 г.
МГОУ, 2011 год, 5 семестр. - 28 с. Курсовая работа Введение Цена. Факторы формирования и ценообразования Понятие цены Определение и значение ценовой политики: блок-схема Отпускная цена производителя и конечная отпускная цена Значение цены в маркетинг-миксе Этапы ценообразования Постановка задачи ценообразования Характер и определение спроса. Ценовой эластичность спроса Оценка издержек. Виды издержек Методы ценообразования Окончательное уста...

Формирование маркетинговой ценовой политики

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 25,52 КБ
 • добавлен 17 сентября 2010 г.
Контрольная работа введение, проблемы и условия ценообразования, факторы ценообразования, ценовая политика фирмы, заключение, список использованной литературы

Формирование ценовой политики

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 61,42 КБ
 • добавлен 07 августа 2009 г.
РГСУ, 30 стр Курсовая работа Теоретические аспекты формирования ценовой политики. Сущность ценовой политики. Маркетинговые стратегии цен и цели формирования ценовой стратегии. Анализ ценовой политики компании, ООО «Котэ». Характеристики компании, ООО «Котэ». Ценовая политика компании, ООО «Котэ». Прейскурант цен. Решение маркетинговых задач. Рекомендации по формированию ценовой политики компании ООО «Котэ».

Цена и ценовая политика. Роль ценовой политики в маркетинге

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 89,54 КБ
 • добавлен 04 ноября 2009 г.
30 стр Курсовая работа Цена, виды цен, классификации маркетинга и ценовых стратегий. Анализ ценовой стратегии фирмы L'oReal.

Ценовая политика

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 82,88 КБ
 • добавлен 05 апреля 2011 г.
Москва: РГОТУПС (н. в. РОАТ МИИТ), 2008, 40 стр Специальность: Прикладная информатика (в экономике). Дисциплина: Маркетинг. Курсовая работа Роль ценовой политики в системе маркетинга. Ценообразование на разных типах рынков. Основные ценовые стратегии. Факторы оказывающие влияние на цены. Основные способы установления цены на продукцию. Ценообразование по издержкам. Ценообразование, основанное на спросе. Ценообразование, основанное на ценах на кон...

Цены. Ценообразование. Ценовая политика

Реферат
 • формат doc
 • размер 22,76 КБ
 • добавлен 18 февраля 2012 г.
ИрГУПС, Иркутск, 2011. - 20с. Дисциплина - Маркетинг Реферат Содержание Введение Ценообразование на различных рынках Постановка задач и целей ценообразования Определение спроса и оценка издержек Анализ цен и товаров конкурентов Выбор метода ценообразования и установление окончательной цены Заключение Библиографический список

Rao V.R. Handbook of Pricing Research in Marketing

 • формат pdf
 • размер 1.97 МБ
 • добавлен 06 января 2011 г.
Pricing research occurs in at least two disciplines of microeconomics and marketing. While the pricing research in microeconomics is largely theoretical, research in marketing is primarily oriented toward managerial decisions. Further, pricing research in marketing is interdisciplinary, utilizing economic as well as behavioral (psychological) concepts.