Стандартизація, сертифікація, якість 2012 №01 (74)

 • формат pdf
 • размер 18,36 МБ
 • добавлен 11 августа 2013 г.
Харків: ДП «УкрНДНЦ», 2012. — 75 с. Бікбулатова 0. Гриньов Б. Даниленко Ю., Жихарева 0., Зінов'єва А., Любинсьний В. Роль міжнародної стандартизації в економічному розвитку України. Киреєв Ю. Щодо статті «Роль міжнародної стандартизації в економічному розвитку України». Кононенко 0. Актуальні питання української стандартизації. Грюн К. Фісун В. «Пишайтеся тим, чого ви досягли!». Гуменюк Г. Стандарти Міжнародної Федерації руху за органічне сільськ...

Стандартизація, сертифікація, якість 2012 №02 (75)

 • формат pdf
 • размер 18,61 МБ
 • добавлен 31 августа 2013 г.
Харків: ДП «УкрНДНЦ», 2012. — 74 с. Гордієнко Т. Нормативне забезпечення туристичних і супутніх послуг в Україні: стан та перспективи розвитку. Салєєва А., Чернишов 0., Кудрявцева Т., Карпенко К. Нормативне забезпечення надання реабілітаційних послуг особам з обмеженнями життєдіяльності. Семінар-нарада «Практика впровадження технічних регламентів в Україні та перспективи роботи в умовах нагляду за ринком». Ткаченко В., Подойшцин В., Погребецька Н...

Стандартизація, сертифікація, якість 2012 №03 (76)

 • формат pdf
 • размер 18,66 МБ
 • добавлен 01 сентября 2013 г.
Харків: ДП «УкрНДНЦ», 2012. — 72 с. Грищенко Ф. Згармонізовані національні нормативні документи серії 22000: стан, тенденції й перспективи. Волкова Я., Волошко Л„ Муллин А., Сахно Т. Международный стандарт ІSO/ІЕС 17020: практические аспекти использования в деятельности инспектирующих органов. Стандарт ISO 16817:2012 дозволить поліпшити внутрішнє середовище будинків. Марія Лазарті. Подорожування. Звільняючись від перепон та додаючи розваг. Джоуль...

Стандартизація, сертифікація, якість 2012 №04 (77)

 • формат pdf
 • размер 17,85 МБ
 • добавлен 01 сентября 2013 г.
Харків: ДП «УкрНДНЦ», 2012. — 70 с. Грищенко Ф. Згармонізовані національні нормативні документи щодо управління якістю: стан, тенденції та перспективи. Гуменюк Г. Вимоги міжнародних стандартів щодо сертифікації органічного виробництва та акредитації органів, які її здійснюють. Шевчук О., Куземська Н. Необхідність редагувати проекти українських стандартів. Нечипоренко М. Новий етап розвитку співробітництва між країнами-учасницями СНД та європейськ...

Стандартизація, сертифікація, якість 2013 №01 (80)

 • формат pdf
 • размер 20,38 МБ
 • добавлен 14 мая 2013 г.
Харків: ДП «УкрНДНЦ», 2013. — 72 с. Унормування термінів і визначень понять єдиної державної системи цивільного захисту. Всесвітнє опитування користувачів стандартів ISO 14001 та ISO 14004. Діяльність ISO. У стані підвищеної готовності. Управлінські рішення з питань ризиків у безпеці. Максимальна безпека. Мінімальний ризик. Бути готовими. Убезпечення та стабільність всього ланцюга постачання. Діяльність з кібер-безпеки. Рішення для бізнесу. Охоро...

Стандартизація, сертифікація, якість 2013 №02 (81)

 • формат pdf
 • размер 22,12 МБ
 • добавлен 14 февраля 2014 г.
Харків: ДП «УкрНДНЦ», 2013. — 74 с. Віткін Я., Лемешко Ю., Лемешко Т. Наукові підходи до аналізу ділового навколишнього середовища відповідно до стандарту ДСТУ ISO 9004:2012. Новіков В., Домницька В., Новікова О. Аналіз вимог міжнародного стандарту ISO 50001. «Інноваційні рішення» у центрі уваги річного звіту ISO за 2012 рік. Волкова Н., Муллин А., Семенов А., Сахно Т. Изменения в новой версии международного стандарта ISО/IEC 17020. Грищенко Ф. М...

Стандартизація, сертифікація, якість 2013 №03 (82)

 • формат pdf
 • размер 19,93 МБ
 • добавлен 18 марта 2014 г.
Харків: ДП «УкрНДНЦ», 2013. — 72 с. Віткін Л., Луценко Д. Модель реформування системи стандартизації України в контексті міжнародних зобов'язань та необхідності модернізації економіки. Гриньов Б., Даниленко Ю., Жихарєва 0., Любинський В. Стандартизація як інструмент забезпечення інноваційної діяльності. Гордієнко Т. Аналіз діяльності ТК стандартизації агропромислового комплексу. Маловик К., Каретна Ю. Аналіз нормативної бази показників довговічно...

Стандартизація, сертифікація, якість 2013 №04 (83)

 • формат pdf
 • размер 19,34 МБ
 • добавлен 26 февраля 2014 г.
Харків: ДП «УкрНДНЦ», 2013. — 72 с. Віткін Л. Світовий досвід та стратегія розвитку систем технічного регулювання. Гриньов Б., Любинський В., Молчанова Я., Ламааши Л. Щодо питання застосування «Методу обкладинки» у національній стандартизації. Грищенко Ф., Лісніченко Т. Нормативно-правові аспекти будівництва автомобільних доріг. Гуменюк Г. Реформування системи державного контролю і нагляду за якістю та безпечністю харчової та сільськогосподарсько...

Стандартизація, сертифікація, якість 2013 №05 (84)

 • формат pdf
 • размер 19,99 МБ
 • добавлен 24 февраля 2014 г.
Харків: ДП «УкрНДНЦ», 2013. — 71 с. Рудюк О., Пихтін Я., Іванисенко Л., Безпоясова А. Аналіз вимог стандартів на залізничні рейки для магістральних колій. Семко Ж., Тихонова С. Класифікатори. Класифікація рейкового рухомого складу. Проблеми визначення та застосування кодів продукції. Тацакович Н., Карпаш М., Карпаш О., Волошин Я. Значення гармонізації міжнародних стандартів для нафтогазової промисловості в Україні. Стандарти ISO для безпечного та...

Стандартизація, сертифікація, якість 2013 №06 (85)

 • формат pdf
 • размер 20,13 МБ
 • добавлен 19 февраля 2014 г.
Харків: ДП «УкрНДНЦ», 2013. — 68 с. Буланцов В., Стулей В. Розроблення теоретичних засад аналізу структурних властивостей нормативної бази щодо технічного регулювання та постановка задач з її оптимізації. Нова редакція стандарту ISO/TS 22003 дасть поштовх сертифікації в галузі безпечності харчової продукції. Подойніцин В. Сучасний стан робіт зі стандартизації озброєння та військової техніки в Україні. Управління ризиками за допомогою ISО/TR 31004...

Стандартизація, сертифікація, якість 2014 №01 (86)

 • формат pdf
 • размер 20,85 МБ
 • добавлен 20 апреля 2014 г.
Харків: ДП «УкрНДНЦ», 2014. — 70 с. Редакційна колонка. Сліпець О., Ваніфатова Л., Пшенична О. Міждержавна стандартизація. Сьогодення та перспективи. Гуменюк Г. Вимоги європейського законодавства щодо органічного виробництва продукції тваринного походження. Лісніченко Т., Грищенко Ф. Методи підготовки вихідних даних для проектування автомобільних доріг загального призначення: переваги та недоліки. Перша ІЕСЕХ міжнародна конференція в Малайзії. Го...

Стандартизація, сертифікація, якість 2014 №02 (87)

 • формат pdf
 • размер 20,44 МБ
 • добавлен 01 августа 2014 г.
ДП «УкрНДНЦ», Харків: 2014, 71 с. Романчук І. Наукові та прикладні аспекти стандартизації термінологічної бази у молочній галузі. Нові стандарти ІЕС на крок наближають масове упровадження електромобілів. Головенка Т., Тіхосова Г., Бартків Л. Сучасні проблеми стандартизації нетканих матеріалів з волокон льону олійного. Невизнання української акредитації за кордоном призводить до багатомільйонних втрат України. Маматова Т., Колповська А. Упроваджен...

Стандартизація, сертифікація, якість 2014 №03 (88)

 • формат pdf
 • размер 21,83 МБ
 • добавлен 17 сентября 2014 г.
ДП «УкрНДНЦ», Харків: 2014, 71 с. Тавлуй І. Метод визначення пріоритетності запровадження стандартів на українських аграрних підприємствах. Діяльність технічних комітетів ІЕС у сфері альтернативних джерел енергії. Немченко Ж. Нова редакція ДСТУ 3924 «Шоколад. Загальні Технічні умови». Подойніцин В., Погребецька Я. Основні напрями реформування та розвитку національної стандартизації у сфері озброєння та військової техніки. Експерти відзначають від...

Стандартизація, сертифікація, якість 2014 №04 (89)

 • формат pdf
 • размер 22,93 МБ
 • добавлен 04 ноября 2014 г.
ДП «УкрНДНЦ», Харків: 2014, 73 с. Інфімовський С. Потреба упровадження вимог ДСТУ ОHSAS 18001 у повсякденну життєдіяльність підрозділів збройних сил України. BMW переходить на екологічно чисті автомобілі. Гінзбург М., Овчаренко Л. Посилання у національних стандартах на нормативні та довідкові документи. Новіков В., Гончар Н., Новіков В. ДСТУ ISO 9001:2009: взаємодія процесів навчального закладу. Знакова сигналізація — основа універсального порозу...

Стандартизація, сертифікація, якість 2014 №05 (90)

 • формат pdf
 • размер 20,25 МБ
 • добавлен 19 марта 2016 г.
ДП «УкрНДНЦ», Харків: 2014, 71 с. Гінзбург М., Коваленко С. Про згармонізованість термінології, пов'язаної з формуванням, фіксуванням, зберіганням та передаванням фахових знань. Гриньов Б., Даниленко Ю., Любинський В. Досвід роботи міжнародних організацій зі стандартизації. ДП «Харківстандартметрологія». Романюта Т., Куземська Н. Унормування й уніфікування національних стандартів України. Стандарти ISO на мережеві автомобілі. Номура Дз., Хілл Т.,...

Стандартизація, сертифікація, якість 2014 №06 (91)

 • формат pdf
 • размер 20,09 МБ
 • добавлен 27 января 2015 г.
Харків: ДП «УкрНДНЦ», 2014. — 73 с. Гінзбург М., Коваленко С. Про класифікацію положень українських нормативних документів з погляду модальної логіки. Степаненко С. Нормативне забезпечення проектування авіаційної техніки. Гуменюк Г. Проблеми і перспективи стандартизації сільськогосподарської продукції. Нова дорожня карта ISO допоможе удосконалити національні системи охорони здоров'я. Ткаченко О., Шелейхо Т. Безпечність залізничного транспорту. Га...

Стандартизація, сертифікація, якість 2015 №01 (92)

 • формат pdf
 • размер 18,89 МБ
 • добавлен 26 марта 2015 г.
Харків: ДП «УкрНДНЦ», 2015. — 72 с. Щодо реформування системи технічного регулювання відповідно до вимог законодавства ЄС та торгівлі України. Гінзбург М.Д., Коваленко С.Є. Пропозиції щодо однозначності викладання положень нормативних документів засобами української мови. Гінзбург М. Д. Яка відмінність між поняттями орган та організація у сфері стандартизації? Тіхенко В.М., Меженков К.В., Антоненко Т.С. Вимоги директиви 2014/34/EU та перспективи...

Стандартизація, сертифікація, якість 2015 №02 (93)

 • формат pdf
 • размер 18,75 МБ
 • добавлен 28 мая 2015 г.
Харків: ДП «УкрНДНЦ», 2015. — 73 с. Грищенко Ф. В. Документи CEN: сучасний стан, тенденції та перспективи. Застосування класифікації ІЕС щодо електродвигунів. ДП «Херсонстандартметрологія». Гінзбург М. Д. Коваленко С. Є. Пропозиції щодо методики перекладання положень англомовних нормативних документів засобами української мови. Гінзбург М. Д. «Standardizing body (organisation)», «Standards body (organisation)», «Standardisation body (organisation...

Стандартизація, сертифікація, якість 2015 №03 (94)

 • формат pdf
 • размер 19,56 МБ
 • добавлен 23 сентября 2015 г.
Харків: ДП «УкрНДНЦ», 2015. — 72 с. Гінзбург М. Д., Овчаренко Л. Л., Клюнь А. М. Щодо концептуальних засад приймання іноземних документів зі стандартизації як національних нормативних документів України. Гінзбург М. Д. Deliverable. Як це буде українською? Новий CEN/TC 437 «Електронні сигарети й електронні рідини». Грищенко Ф. В., Лісніченко Т. В. Аналіз згармонізованих національних нормативних документів щодо застосування статистичних методів. Ко...

Стандартизація, сертифікація, якість 2015 №04 (95)

 • формат pdf
 • размер 20,84 МБ
 • добавлен 05 апреля 2016 г.
Харків: ДП «УкрНДНЦ», 2015. — 72 с. Гінзбург М. Д., Овчаренко Л. Л., Клюнь А. М. Щодо постійного поліпшування процедур національної стандартизації. Головний фонд нормативних документів ДП «УкрНДНЦ». Грищенко Ф. В. Структура технічних органів міжнародних та європейських організацій стандартизації. Динаміка та тенденції. Будівництво сейсмічно стійких споруд. Соколовська І. С. Науково-методичні засади удосконалення нормативного забезпечення електрое...

Стандартизація, сертифікація, якість 2015 №05 (96)

 • формат pdf
 • размер 20,70 МБ
 • добавлен 17 марта 2016 г.
Харків: УкрНДНЦ. — 73 с. Рудюк О. С., Пихтін Я. М., Перетятько К. Ф., Ваніфатова Л. Л. Новий стандарт на прокат для будівельних сталевих конструкцій. Новий стандарт ISO 13065:2015 «Критерії стійкості в галузі біоенергетики». Баль-Прилипко Л. В., Сокирко О. П. Розроблення технічних умов на твердий відхід очищення стічних вод м'ясопереробного підприємства. Гінзбург М. Д. Що таке технічні бар'єри у торгівлі? Нова версія стандарту ISO 14001. Стійке з...

Стандартизація, сертифікація, якість 2015 №06 (97)

 • формат pdf
 • размер 19,56 МБ
 • добавлен 02 февраля 2016 г.
Харків: ДП «УкрНДНЦ». — 72 с. Блінов І. В. Таикевич С. Є., Самков О. В., Кириленко В. В. Проблеми і перспективи стандартизації у сфері керування електроенергетичними об'єктами та системами в Україні. Промоскаль В. І., Будко В. В., Заруба В. К. Щодо окремих метрологічних термінів в Україні. Дводенний семінар з питань стандартизації під керівництвом Польського комітету зі стандартизації. Гінзбург М. Д. Уніфіковані абревіатури європейської системи с...