Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент 2009 №01

 • формат pdf
 • размер 1,97 МБ
 • добавлен 04 октября 2012 г.
Збірник наукових праць. — К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 275 с. Збірник містить наукові праці з теорії та практики соціології, психології, педагогіки, наукову інформацію. Для науковців, викладачів, практичних психологів, студентів. Соціологія Євтух В.Б. Сучасна етнонаціональна динаміка українського суспільства: тенденції, закономірності, особливості Ярошенко А.О. Розвиток освіти як складової ноосферогенезу в умовах інформаційного суспіл...

Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент 2010 №02

 • формат pdf
 • размер 2,10 МБ
 • добавлен 03 октября 2012 г.
Збірник наукових праць. — К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова. — 267 с. Збірник містить наукові праці з теорії та практики соціології, психології, педагогіки, наукову інформацію. Для науковців, викладачів, практичних психологів, студентів. Соціологія Євтух В.Б. Концепція творення глосарію Етнічність: через розуміння терміну – до проникнення у сутність явища Др. Петрик Володимир. Роль римокатолицького костелу в Польщі у XX-XXI ст. у вигляді соці...

Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент 2010 №03

 • формат pdf
 • размер 1,92 МБ
 • добавлен 27 сентября 2012 г.
Євтух В.Б. Взаємодія України з європейськими та трансатлантичними структурами Галушко К.Ю. Сучасні соціологічні теорії євроінтеграційного процесу Сачок М.В. Американська евалюаційна школа: досвід вирішення соціальних проблем Хижняк О.В. Соціальне призначення толерантності Малиновська О.А. Шляхи подолання демографічних загроз: європейські практики Левашова Л., Савіна Н. Міжрегіональна співпраця як елемент розвитку польсько-українського економічног...

Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент 2010 №04

 • формат pdf
 • размер 1,74 МБ
 • добавлен 14 октября 2012 г.
Буше Домінік. Парадокс культури Ковальчук О.О. Національно-культурне відродження українців на теренах СРСР за межами республіки (кінець 20 -х початок 30-х років XX ст.) Чернова К.О. Етнічні групи в структурі етносоціологічного знання Євтух О.В. Міжетнічна взаємодія: поняття, структура, простори реалізації Заїнчківська І.П. До питання визначення поняття «етнолінгвістичний простір України» Бурбело О.Р. Проблеми збереження національної ідентичності...

Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент 2011 №05

 • формат pdf
 • размер 1,62 МБ
 • добавлен 20 октября 2012 г.
Бушуєва Т. В. Психодіагностика в системі сучасної психологічної практики Гальченко В. М. Особливості прояву винахідливості та чинники її розвитку в дошкільному віці Кузнєцова Л. М. Аналіз особливостей надання психологічної допомоги підліткам з акцентуаціями характеру Михальська С. А. Родинне спілкування як чинник мовленнєвого розвитку дошкільника Молчанова О. М. Вплив вини, сорому та докорів сумління на розвиток совісті в юнацькому віці Кузьменко...

Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент 2011 №06

 • формат pdf
 • размер 1,93 МБ
 • добавлен 23 сентября 2012 г.
Власенко Т.Т. Толерантність у політичному дискурсі України Євтух О.В. Міжетнічна взаємодія у контексті етнополітичного ренесансу: українські реалії Чернова К.О. Етнічний аспект сучасних глобалізаційних процесів Волк С.В. Деякі аспекти пострадянської трансформації самоідентифікації населення України та Білорусі Дікова-Фаворська О.М. Студент з функціональними обмеженнями у вищому навчальному закладі: соціологічний контекст проблеми Бацман О.С. Перш...

Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент 2011 №07

 • формат pdf
 • размер 1,27 МБ
 • добавлен 10 октября 2012 г.
Домінік Буше. Неоднозначність сучасної концепції автономії та парадокс культури Степико В.П. Модернізація, трансформація чи псевдомодернізація? Дікова-Фаворська Д.М. Сім’я в умовах трансформації українського суспільства Козловська Г.В. Актуальність проблем міжкультурної комунікації в сучасних умовах Чугаєвська Л.В. Сучасні вияви молодіжної субкультури Хижняк О.В. Візуальний компонент у дослідженні колективної соціальної дії Сачок М.В. Операціонал...

Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент 2012 №08

 • формат pdf
 • размер 2,17 МБ
 • добавлен 27 октября 2012 г.
Яковенко Ю.І. Соціологія в сучасній Україні: чи є рух вперед? Коваліско Н.В., Домбровська Н.В. Методологічне обгрунтування та виділення моделей споживання на емпіричному рівні Яковенко А.К., Дубович Н.В. Турист як об’єкт соціологічної рефлексії: канонічні та інноваційні практики Крячко В.І. До питання про операціоналізацію базових понять у дослідженні міжетнічної взаємодії Хижняк О.В. Мовна культура національних меншин як прояв індивідуального і...

Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент 2012 №09

 • формат pdf
 • размер 2,36 МБ
 • добавлен 02 ноября 2012 г.
Збірник наукових праць. Євтух В.Б. Роль міжетнічної взаємодії у контексті особистісного та суспільного розвитку Булах І.С. Методичні засади взаємодії психолога-консультанта і клієнта Бушай І.М. Методологія та методи психологічного консультування клієнтів дорослого віку Волошина В.В. Особистісно орієнтована технологія професійної підготовки майбутніх психологів-консультантів Демерс А.Е. Психологія опору в гуманістично-експериментальному підході та...

Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент 2012 №10

 • формат pdf
 • размер 2,44 МБ
 • добавлен 30 сентября 2012 г.
Збірник наукових праць. Алєксєєва Ю.А. Сучасна модель консультативної роботи з підлітками Білоусова Н.М. Консультування батьків та вчителів з питання оптимізації розвитку почуття власної гідності у дітей молодшого шкільного віку Бєлякова С.М. Психологічні особливості консультування батьків та вчителів щодо особистісного розвитку близнюків періоду дорослішання Бушай І.М. Психологічні особливості консультування дітей молодшого шкільного віку Волоши...