Фізична географія і геоморфологія 2001 Вип. 40

 • формат doc
 • размер 957,15 КБ
 • добавлен 01 марта 2016 г.
К.: ВГЛ Обрії, 2001. - 181 с. У збірнику викладено результати теоретичних та прикладних географічних досліджень, проведених в різних регіонах України. Подано аналіз сучасних теоретичних уявлень про антропогенні навантаження на рельєф і ландшафти, розглядається значення окремих напрямків фізичної географії, геоморфології і геоекології в концепціях географічного обґрунтування раціонального використання природних ресурсів України, наведено нові мето...

Фізична географія і геоморфологія 2001 Вип. 41

 • формат doc
 • размер 1,51 МБ
 • добавлен 03 марта 2016 г.
К.: ВГЛ Обрії, 2001. - 185 с. У збірнику викладено результати теоретичних та прикладних географічних досліджень, пронесених в різних регіонах України. Подано аналіз сучасних теоретичних уявлень про антропогенні навантаження на рельєф і ландшафти, розглядається значення окремих напрямків фізичної географії, геоморфології і геоекології в концепціях географічного обґрунтування раціонального використання природних ресурсів України, наведено нові мето...

Фізична географія і геоморфологія 2002 Вип. 42

 • формат doc
 • размер 1,04 МБ
 • добавлен 10 апреля 2016 г.
К.: ВГЛ Обрії, 2002 - 170 с. У збірнику викладено результати теоретичних та прикладних географічних досліджень, проведених в різних регіонах України. Подано аналіз сучасних теоретичних уявлень про антропогенні навантаження на рельєф і ландшафти, розглядається значення окремих напрямків фізичної географії, геоморфології і геоекології в концепціях географічного обґрунтування раціонального використання природних ресурсів України, наведено нові метод...

Фізична географія та геоморфологія 1976 Вип. 16

 • формат pdf
 • размер 8,91 МБ
 • добавлен 11 февраля 2014 г.
К. : Вища школа, 1976. — 136 с. У збірнику висвітлюються питання розвитку географічних наук у вузах (університетах, педагогічних інститутах) та науково-дослідних установах республіки, формування наукових географічних підрозділів (факультетів, кафедр, наукових установ), розвитку традиційних і нових напрямів фізико-географічних досліджень, аналізується стан географічної освіти на Україні. Значна увага приділяється проблемним питанням географічної н...

Фізична географія та геоморфологія 1983 Вип. 30

 • формат pdf
 • размер 9,78 МБ
 • добавлен 24 февраля 2014 г.
К. : Вища школа, 1983. — 128 с. В сборнике рассмотрены географические основы регионального природопользования в Украинской ССР. В нем отражены результаты физико-географических исследований в свете задач, поставленных XXVI съездом КПСС в области социалистического природопользования. Освещаются вопросы изучения компонентов природы и природнотерриториальных комплексов регионов УССР. Анализируется роль природных условий и естественных ресурсов в форм...

Фізична географія та геоморфологія 1984 Вип. 31

 • формат pdf
 • размер 9,63 МБ
 • добавлен 23 февраля 2014 г.
К. : Вища школа, 1984. — 129 с. В сборнике рассматриваются методология системного анализа и системный подход в задачах географического обеспечения народнохозяйственных программ. Отражен вклад географов республики в разработку различных аспектов системного анализа и опыт решения важных прикладных проблем. Исследуются вопросы рационального природопользования и охраны природной среды. Для научных работников, специалистов научно-исследовательских и п...

Фізична географія та геоморфологія 2002 Вип. 43

 • формат doc
 • размер 489,92 КБ
 • добавлен 25 марта 2016 г.
К.: ВГЛ Обрії, 2002 - 115 с. У збірнику викладено результати теоретичних та прикладних географічних досліджень, проведених в різних регіонах України. Подано аналіз сучасних теоретичних уявлень про антропогенні навантаження на рельєф і ландшафти, розглядається значення окремих напрямків фізичної географії, геоморфології і геоекології в концепціях географічного обґрунтування раціонального використання природних ресурсів України, наведено нові метод...

Фізична географія та геоморфологія 2003 Вип. 44

 • формат doc
 • размер 1,99 МБ
 • добавлен 01 марта 2016 г.
К.: ВГЛ Обрії, 2003 - 232 с. У збірнику викладено результати теоретичних та прикладних географічних досліджень, проведених в різних регіонах України Подано аналіз сучасних теоретичних уявлень про антропогенні навантаження на рельєф і ландшафти, розглядається значення окремих напрямків фізичної географі, геоморфології і геоекології в концепціях географічного обґрунтування раціонального використання природних ресурсів України, наведено нові методич...

Фізична географія та геоморфологія 2003 Вип. 45

 • формат doc
 • размер 2,25 МБ
 • добавлен 17 марта 2016 г.
К.: ВГЛ Обрії, 2003 - 256 с. У збірнику викладено результати теоретичних та прикладних географічних досліджень, проведених в різних регіонах України. Подано аналіз сучасних теоретичних уявлень про антропогенні навантаження на рельєф і ландшафти, розглядається значення окремих напрямків фізичної географії, геоморфології і геоекології в концепціях географічного обґрунтування раціонального використання природних ресурсів України, наведено нові метод...

Фізична географія та геоморфологія 2004 Вип. 46, Т.1

 • формат doc
 • размер 2,67 МБ
 • добавлен 02 марта 2016 г.
К.: ВГЛ Обрії, 2004. - Вип. 46, Т. 1. - 274 с. У збірнику викладено результати загальнонаукових і прикладних ландшафтознавчих досліджень у різних регіонах України і за кордоном. Приведені матеріали з ландшафтознавчого картографування і вивчення ландшафтної структури території та формування відповідних баз даних, з геохімії ландшафтів, ландшафтно-гідрологічних і палеоландшафтознавчих розвідок, а також вивчення антропогенних змін ландшафтів за бага...

Фізична географія та геоморфологія 2004 Вип. 46, Т.2

 • формат doc
 • размер 3,91 МБ
 • добавлен 26 марта 2016 г.
К.: ВГЛ Обрії, 2004. - Вип. 46, Т. 2. - 254 с. У збірнику приведено результати дослідження природних компонентів і факторів ландшафтотворення у різних регіонів України та за кордоном - гірських порід, рельєфу, клімату, водних об'єктів, ґрунтів та рослинного покриву одержані на базі польових як експедиційних, так і стаціонарних спостережень. Висвітлюється досвід застосування результатів фізико-географічних досліджень для аналізу кліматичних і водн...

Фізична географія та геоморфологія 2005 Вип. 47

 • формат doc
 • размер 2,52 МБ
 • добавлен 10 апреля 2016 г.
К.: ВГЛ Обрії, 2005. - Вип. 47. - 244 с. У збірнику викладено результати теоретичних та прикладних географічних досліджень, проведених в різних регіонах України. Подано аналіз сучасних теоретичних уявлень про антропогенні навантаження на рельєф і ландшафти, розглядається значення окремих напрямків фізичної географі, геоморфології та геоекології в концепціях географічного обґрунтування раціонального використання природних ресурсів України, наведен...

Фізична географія та геоморфологія 2005 Вип. 48

 • формат doc
 • размер 4,16 МБ
 • добавлен 09 апреля 2016 г.
К.: ВГЛ Обрії, 2005. - Вип. 48. - 268 с. У збірнику викладено результати теоретичних та прикладних географічних досліджень, проведених в різних регіонах України. Подано аналіз сучасних теоретичних уявлень про антропогенні навантаження на рельєф і ландшафти, розглядається значення окремих напрямків фізичної географі, геоморфології та геоекології в концепціях географічного обґрунтування раціонального використання природних ресурсів України, наведен...

Фізична географія та геоморфологія 2005 Вип. 49

 • формат doc
 • размер 4,39 МБ
 • добавлен 05 апреля 2016 г.
К.: ВГЛ Обрії, 2005. - Вип. 49. - 276 с. У збірнику викладено результати теоретичних та прикладних географічних досліджень, проведених в різних регіонах України. Подано аналіз сучасних теоретичних уявлень про антропогенні навантаження на рельєф і ландшафти, розглядається значення окремих напрямків фізичної географі, геоморфології та геоекології в концепціях географічного обґрунтування раціонального використання природних ресурсів України, наведен...

Фізична географія та геоморфологія 2006 Вип. 50

 • формат doc
 • размер 1,45 МБ
 • добавлен 17 марта 2016 г.
К.: ВГЛ Обрії, 2006. - Вип. 50 - 160 с. У збірнику викладено результати теоретичних та прикладних географічних досліджень, проведених в різних регіонах України. Подано аналіз сучасних теоретичних уявлень про антропогенні навантаження на рельєф і ландшафти, розглядається значення окремих напрямків фізичної географії, геоморфології та геоекології в концепціях географічного обґрунтування раціонального використання природних ресурсів України, наведен...

Фізична географія та геоморфологія 2006 Вип. 51

 • формат doc
 • размер 2,38 МБ
 • добавлен 05 марта 2016 г.
Фізична географія та геоморфологія. - К.: ВГЛ Обрії, 2006. - Вип. 51. - 226 с. Присвяченний ювілеям завідувачів кафедри геоморфології та палеогеографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професорів Петра Костьовича Заморія (1906-1975) та Юрія Олександровича Кошика (1936-1994) У збірнику викладено результати теоретичних та прикладних географічних досліджень, проведених в різних регіонах України. Подано аналіз сучасних тео...

Фізична географія та геоморфологія 2007 Вип. 52

 • формат pdf
 • размер 2,29 МБ
 • добавлен 07 октября 2014 г.
К.: ВГЛ «Обрії», 2007. — 194 с. У збірнику викладено результати теоретичних та прикладних географічних досліджень, проведених у різних регіонах України. Подано аналіз сучасних теоретичних уявлень про антропогенне навантаження на рельєф і ландшафти, розглядається значення окремих напрямків фізичної географії, геоморфології та геоекології в концепціях географічного обґрунтування раціонального використання природних ресурсів України, наведено нові м...

Фізична географія та геоморфологія 2007 Вип. 53

 • формат pdf
 • размер 9,32 МБ
 • добавлен 17 августа 2015 г.
К.: ВГЛ «Обрії». — 184 с. У збірнику викладено результати теоретичних та прикладних географічних досліджень, проведених у різних регіонах України. Подано аналіз сучасних теоретичних уявлень про антропогенне навантаження на рельєф і ландшафти, розглядається значення окремих напрямків фізичної географії, геоморфології та геоекології в концепціях географічного обґрунтування раціонального використання природних ресурсів України, наведено нові методич...

Фізична географія та геоморфологія 2009 Вип. 55

 • формат pdf
 • размер 9,08 МБ
 • добавлен 11 марта 2011 г.
Міжвідомчий науковий збірник. – К.: ВГЛ Обрії, 2009. – 380 с. Я. Б. Олійник - Розвиток природничо-географічної освіти і науки у Київському національному університеті П. Г. Шищенко, О. О. Любіцева, А. В. Олещенко, В. В. Удовиченко, Є. О. Маруняк, Г. І. Денисик - Науково-освітні новації в зарубіжній географії (за матеріалами 31-го Міжнародного географічного конгресу) В. М. Пащенко - Гносеореали та ідеали географічної науки і освіти Г. І. Денисик -...

Фізична географія та геоморфологія 2009 Вип. 56

 • формат pdf
 • размер 14,37 МБ
 • добавлен 06 марта 2011 г.
Міжвідомчий науковий збірник. – К.: ВГЛ Обрії, 2009. – 360 с. С. Ю. Бортник, Е. Т. Палієнко, В. В. Стецюк, Н. П. Герасименко, О. О. Комлєв - Геоморфологія та палеогеографія у Київському університеті С. Ю. Бортник, О. В. Ковтонюк, Н. М. Погорільчук - Морфоструктурне картографування. Еволюція поглядів та стан проблеми Е. Т. Палієнко, Г. І. Рудько, Ю. А. Сілецький, В. В. Стецюк, Т. І. Ткаченко - Наукова школа інженерної та екологічної геоморфології...

Фізична географія та геоморфологія 2009 Вип. 57

 • формат pdf
 • размер 4,64 МБ
 • добавлен 20 марта 2011 г.
Міжвідомчий науковий збірник. – К.: ВГЛ Обрії, 2009. – 196 с. С. І. Сніжко - Формування і розвиток школи метеорології і кліматології в Київському університеті (1846–2009 рр. ) В. Ф. Мартазинова, Е. К. Иванова - Синоптические процессы, определяющие современный климат Украины Г. П. Івус, А. Б. Семергей-Чумаченко, С. О. Зубкович - Статистичні характеристики швидкості вітру над сходом України у січні на фоні кліматичних змін М. Б. Барабаш, О. Г. Тата...

Фізична географія та геоморфологія 2010 №01 (58)

 • формат pdf
 • размер 9,95 МБ
 • добавлен 18 февраля 2016 г.
К.: ВГЛ «Обрії», 2010. — 356 с. У збірнику викладено результати теоретичних та прикладних географічних досліджень, проведених у різних регіонах України, зокрема Українських Карпат та Передкарпаття. Подано аналіз морфоструктури і морфоскульптури різних регіонів України, а також сучасної морфодинаміки рельєфу. Розглянуто деякі проблеми палеогеографії плейстоцену, зокрема аналіз форм рельєфу і відкладів крайових утворень материкових зледенінь. Охара...

Фізична географія та геоморфологія 2010 №02 (59)

 • формат pdf
 • размер 8,28 МБ
 • добавлен 20 октября 2014 г.
К. : ВГЛ «Обрії», 2010. — 232 с. У збірнику викладено результати теоретичних та прикладних географічних досліджень, проведених у різних регіонах України Подано аналіз сучасних теоретичних уявлень про антропогенне навантаження на рельєф і ландшафти, розглядається значення окремих напрямків фізичної географії та геоекології в концепціях географічного обґрунтування раціонального використання природних ресурсів України, наведено нові методичні розроб...

Фізична географія та геоморфологія 2010 №03 (60)

 • формат pdf
 • размер 11,88 МБ
 • добавлен 02 октября 2014 г.
К. : ВГЛ «Обрії», 2010. — 254 с. У збірнику викладено результати теоретичних та прикладних географічних досліджень, проведених у різних регіонах України. Подано аналіз сучасних теоретичних уявлень про антропогенне навантаження на рельєф і ландшафти, розглядається значення окремих напрямків фізичної географії та геоекології в концепціях географічного обґрунтування раціонального використання природних ресурсів України, наведено нові методичні розро...

Фізична географія та геоморфологія 2010 №04 (61)

 • формат pdf
 • размер 15,37 МБ
 • добавлен 14 октября 2014 г.
К. : ВГЛ «Обрії», 2010. — 272 с. У збірнику викладено результати теоретичних та прикладних географічних досліджень, проведених у різних регіонах України.Подано аналіз морфоструктур и і морфоскульптури різних регіонів України, а також сучасної морфодинаміки рельєфу. Розглянуто деякі проблеми палеогеографії плейстоцену, зокрема аналіз форм рельєфу і відкладів крайових утворень материкових зледенінь. Охарактеризовано сучасні методи вивчення рельєфу...

Фізична географія та геоморфологія 2011 №01 (62)

 • формат pdf
 • размер 8,75 МБ
 • добавлен 04 марта 2016 г.
К. : ВГЛ «Обрії», 2011. — 198 с. У збірнику викладено результати теоретичних та прикладних географічних досліджень, проведених у різних регіонах України. Подано аналіз морфоструктури і морфоскульптури різних регіонів України, а також сучасної морфодинаміки рельєфу. Розглянуто деякі проблеми палеогеографії плейстоцену, зокрема аналіз форм рельєфу і відкладів крайових утворень материкових зледенінь. Охарактеризовано сучасні методи вивчення рельєфу...

Фізична географія та геоморфологія 2011 №02 (63)

 • формат pdf
 • размер 9,75 МБ
 • добавлен 15 марта 2016 г.
К. : ВГЛ «Обрії», 2011. — 209 с. У збірнику викладено результати теоретичних та прикладних географічних досліджень, проведених у різних регіонах України. Подано аналіз морфоструктури і морфоскульптури різних регіонів України, а також сучасної морфодинаміки рельєфу. Розглянуто деякі проблеми палеогеографії плейстоцену, зокрема аналіз форм рельєфу і відкладів крайових утворень материкових зледенінь. Охарактеризовано сучасні методи вивчення рельєфу...

Фізична географія та геоморфологія 2011 №03 (64)

 • формат pdf
 • размер 5,79 МБ
 • добавлен 15 марта 2016 г.
К. : ВГЛ «Обрії», 2011. — 158 с. У збірнику викладено результати теоретичних та прикладних географічних досліджень, проведених у різних регіонах України. Подано аналіз морфоструктури і морфоскульптури різних регіонів України, а також сучасної морфодинаміки рельєфу. Розглянуто деякі проблеми палеогеографії плейстоцену, зокрема аналіз форм рельєфу і відкладів крайових утворень материкових зледенінь. Охарактеризовано сучасні методи вивчення рельєфу...

Фізична географія та геоморфологія 2012 №01 (65)

 • формат pdf
 • размер 2,66 МБ
 • добавлен 15 марта 2016 г.
К. : ВГЛ «Обрії», 2012. — 188 с. У збірнику викладено результати теоретичних та прикладних географічних досліджень, проведених у різних регіонах України. Подано аналіз морфоструктури і морфоскульптури різних регіонів України, а також сучасної морфодинаміки рельєфу. Розглянуто деякі проблеми палеогеографії плейстоцену, зокрема аналіз форм рельєфу і відкладів крайових утворень материкових зледенінь. Охарактеризовано сучасні методи вивчення рельєфу...

Фізична географія та геоморфологія 2012 №02 (66)

 • формат pdf
 • размер 22,54 МБ
 • добавлен 28 сентября 2014 г.
К. : ВГЛ «Обрії», 2012. — 408 с. У збірнику викладено результати теоретичних та прикладних географічних досліджень, проведених у різних регіонах України та зарубіжжя. Подано аналіз морфоскульптури різних регіонів, а також сучасної морфодинаміки рельєфу. Розглянуто проблеми палеогеографії плейстоцену. Охарактеризовано сучасні методи вивчення флювіального рельєфу та екзогенних геоморфологічних процесів з використання GIS-технологій, висвітлено зару...

Фізична географія та геоморфологія 2012 №03 (67)

 • формат pdf
 • размер 4,76 МБ
 • добавлен 23 августа 2015 г.
К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — 192 с. У збірнику викладено результати теоретичних та прикладних географічних досліджень, проведених у різних регіонах України. Подано аналіз морфоструктури і морфоскульптури різних регіонів України, а також сучасної морфодинаміки рельєфу. Розглянуто деякі проблеми палеогеографії плейстоцену, зокрема аналіз форм рельєфу і відкладів крайових утворень материкових зледенінь. Охарактери...

Фізична географія та геоморфологія 2012 №04 (68)

 • формат pdf
 • размер 4,06 МБ
 • добавлен 21 октября 2014 г.
К. : ВГЛ «Обрії», 2012. — 194 с. У збірнику викладено результати теоретичних та прикладних географічних досліджень, проведених у різних регіонах України. Подано аналіз морфоструктури і морфоскульптури різних регіонів України, а також сучасної морфодинаміки рельєфу. Розглянуто деякі проблеми палеогеографії плейстоцену, зокрема аналіз форм рельєфу і відкладів крайових утворень материкових зледенінь. Охарактеризовано сучасні методи вивчення рельєфу...

Фізична географія та геоморфологія 2013 №03 (71)

 • формат pdf
 • размер 16,35 МБ
 • добавлен 26 сентября 2014 г.
К. : ВГЛ «Обрії», 2013. — 312 с. У збірнику викладено результати теоретичних та прикладних ландшафтознавчих досліджень у різних регіонах України та поза її межами. Подано аналіз сучасних теоретичних уявлень про сутність ландшафтознавства та його вихідних понять і концепцій – ландшафту, антропогенного ландшафту, його функцій та потенціалів, динаміки ландшафту, його природничих, гуманістичних, соціальних та технологічних вимірів. Значна увага приді...

Фізична географія та геоморфологія 2013 №04 (72)

 • формат pdf
 • размер 7,90 МБ
 • добавлен 26 сентября 2014 г.
К. : ВГЛ «Обрії», 2013. —172 с. У збірнику викладено результати теоретичних та прикладних географічних досліджень, проведених у різних регіонах України. Подано аналіз сучасних теоретичних уявлень про сутність ландшафтознавства та його вихідних понять і концепцій – ландшафту, антропогенного ландшафту, його функцій та потенціалів, динаміки ландшафту, його природничих, гуманістичних, соціальних та технологічних вимірів. Значна увага приділена метода...

Фізична географія та геоморфологія 2014 №01 (73)

 • формат pdf
 • размер 15,16 МБ
 • добавлен 01 марта 2016 г.
К. : ВГЛ «Обрії», 2014. — 176 с. У збірнику викладено результати теоретичних та прикладних географічних досліджень, проведених у різних регіонах України. Подано аналіз сучасних теоретичних уявлень про сутність ландшафтознавства та його вихідних понять і концепцій – ландшафту, антропогенного ландшафту, його функцій та потенціалів, динаміки ландшафту, його природничих, гуманістичних, соціальних та технологічних вимірів. Значна увага приділена метод...

Фізична географія та геоморфологія 2014 №02 (74)

 • формат pdf
 • размер 5,96 МБ
 • добавлен 23 сентября 2014 г.
К. : ВГЛ «Обрії», 2014. — 149 с. У збірнику викладено результати теоретичних та прикладних географічних досліджень, проведених у різних регіонах України. Подано аналіз сучасних теоретичних уявлень про сутність ландшафтознавства та його вихідних понять і концепцій – ландшафту, антропогенного ландшафту, його функцій та потенціалів, динаміки ландшафту, його природничих, гуманістичних, соціальних та технологічних вимірів. Значна увага приділена метод...

Фізична географія та геоморфологія 2014 №03 (75)

 • формат pdf
 • размер 23,18 МБ
 • добавлен 09 марта 2016 г.
К. : ВГЛ «Обрії», 2014. — 144 с. У збірнику викладено результати теоретичних та прикладних географічних досліджень, проведених у різних регіонах України. Подано аналіз сучасних теоретичних уявлень про сутність ландшафтознавства та його вихідних понять і концепцій – ландшафту, антропогенного ландшафту, його функцій та потенціалів, динаміки ландшафту, його природничих, гуманістичних, соціальних та технологічних вимірів. Значна увага приділена метод...

Фізична географія та геоморфологія 2014 №04 (76)

 • формат pdf
 • размер 14,42 МБ
 • добавлен 21 марта 2016 г.
К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — 147 с. У збірнику викладено результати теоретичних та прикладних географічних досліджень, проведених у різних регіонах України. Подано аналіз сучасних теоретичних уявлень про сутність ландшафтознавства та його вихідних понять і концепцій – ландшафту, антропогенного ландшафту, його функцій та потенціалів, динаміки ландшафту, його природничих, гуманістичних, соціальних та технологічних...

Фізична географія та геоморфологія 2015 №01 (77)

 • формат pdf
 • размер 21,11 МБ
 • добавлен 15 апреля 2015 г.
К.: Принт-центр. — 168 с. У збірнику викладено результати теоретичних та прикладних географічних досліджень, проведених у різних регіонах України. Подано аналіз сучасних теоретичних уявлень про сутність ландшафтознавства та його вихідних понять і концепцій – ландшафту, антропогенного ландшафту, його функцій та потенціалів, динаміки ландшафту, його природничих, гуманістичних, соціальних та технологічних вимірів. Значна увага приділена методам досл...

Фізична географія та геоморфологія 2015 №02 (78)

 • формат pdf
 • размер 24,60 МБ
 • добавлен 08 сентября 2015 г.
К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — 159 с. У збірнику викладено результати теоретичних та прикладних географічних досліджень, проведених у різних регіонах України. Подано аналіз сучасних теоретичних уявлень про сутність ландшафтознавства та його вихідних понять і концепцій – ландшафту, антропогенного ландшафту, його функцій та потенціалів, динаміки ландшафту, його природничих, гуманістичних, соціальних та технологічних...

Фізична географія та геоморфологія 2015 №03 (79)

 • формат pdf
 • размер 21,51 МБ
 • добавлен 13 ноября 2015 г.
К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка — 199 с. У збірнику викладено результати теоретичних та прикладних географічних досліджень, проведених у різних регіонах України. Подано аналіз сучасних теоретичних уявлень про сутність ландшафтознавства та його вихідних понять і концепцій – ландшафту, антропогенного ландшафту, його функцій та потенціалів, динаміки ландшафту, його природничих, гуманістичних, соціальних та технологічних...

Фізична географія та геоморфологія 2015 №04 (80) ч.I

 • формат pdf
 • размер 7,87 МБ
 • добавлен 25 ноября 2015 г.
К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — 140 с. Присвячений 20-річчю реорганізації кафедри фізичної географії та охорони природи і утворення кафедр фізичної географії та геоекології і географії України, пам’яті доктора географічних наук, професора Людмили Леонідівни Малишевої У збірнику викладено результати теоретичних та прикладних географічних досліджень, проведених у різних регіонах України. Подано аналіз сучасних теорет...

Фізична географія та геоморфологія 2015 №04 (80) ч.II

 • формат pdf
 • размер 81,27 МБ
 • добавлен 10 февраля 2016 г.
К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — 198 с. У збірнику викладено результати теоретичних та прикладних географічних досліджень, проведених у різних регіонах України. Подано аналіз сучасних теоретичних уявлень про сутність ландшафтознавства та його вихідних понять і концепцій – ландшафту, антропогенного ландшафту, його функцій та потенціалів, динаміки ландшафту, його природничих, гуманістичних, соціальних та технологічних...

Фізична географія та геоморфологія 2016 №01 (81)

 • формат pdf
 • размер 15,18 МБ
 • добавлен 18 августа 2016 г.
К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — 137 с. У збірнику викладено результати теоретичних та прикладних географічних досліджень, проведених у різних регіонах України. Подано аналіз сучасних теоретичних уявлень про сутність ландшафтознавства та його вихідних понять і концепцій – ландшафту, антропогенного ландшафту, його функцій та потенціалів, динаміки ландшафту, його природничих, гуманістичних, соціальних та технологічних...

Фізична географія та геоморфологія 2016 №02 (82)

 • формат pdf
 • размер 11,67 МБ
 • добавлен 23 декабря 2016 г.
К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — 134 с. У збірнику викладено результати теоретичних та прикладних географічних досліджень, проведених у різних регіонах України. Подано аналіз сучасних теоретичних уявлень про сутність ландшафтознавства та його вихідних понять і концепцій – ландшафту, антропогенного ландшафту, його функцій та потенціалів, динаміки ландшафту, його природничих, гуманістичних, соціальних та технологічних...

Фізична географія та геоморфологія 2016 №03 (83)

 • формат pdf
 • размер 6,07 МБ
 • добавлен 13 января 2017 г.
К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — 105 с. У збірнику викладено результати теоретичних та прикладних географічних досліджень, проведених у різних регіонах України. Подано аналіз сучасних теоретичних уявлень про сутність ландшафтознавства та його вихідних понять і концепцій – ландшафту, антропогенного ландшафту, його функцій та потенціалів, динаміки ландшафту, його природничих, гуманістичних, соціальних та технологічних...

Фізична географія та геоморфологія 2016 №04 (84)

 • формат pdf
 • размер 21,88 МБ
 • добавлен 07 января 2017 г.
К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — 127 с. У збірнику викладено результати теоретичних та прикладних географічних досліджень, проведених у різних регіонах України. Подано аналіз сучасних теоретичних уявлень про сутність ландшафтознавства та його вихідних понять і концепцій – ландшафту, антропогенного ландшафту, його функцій та потенціалів, динаміки ландшафту, його природничих, гуманістичних, соціальних та технологічних...