Похожие разделы

Александров В.Ю. Астрономія. 11 клас. Книга для вчителя

 • формат pdf
 • размер 112,24 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Харків: Ранок, 2005. — 256 с. Мета цієї книги — допомогти вчителеві сформувати в учнів необхідні уявлення застрономії. Посібник містить найважливіші астрономічні поняття, методику проведення навчальних астрономічних спостережень, теми реферативних робіт, цікаві задачі застрономії та допоміжні матеріали. Крім того, у посібнику наведено матеріали до проведення уроків астрономії. Рекомендовано на допомогу педагогічним працівникам загальноосвітніх шк...

Андрианов Н.К., Марленский А.Д. Астрономические наблюдения в школе

 • формат djvu
 • размер 4,12 МБ
 • добавлен 03 января 2017 г.
Книга для учителя. — М.: Просвещение, 1987. — 115 с. Испытание телескопов. Организация астрономических наблюдений. Приёмы обработки наблюдений.

Антикуз О.В. Усі уроки астрономії. 11 клас

 • формат pdf
 • размер 14,16 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2012. — 480 с. — ISBN 978-617-00-1081-0. В посібнику надані методичні рекомендації щодо проведення уроків астрономії за новою програмою 11-річної школи (рівень стандарту 17 годин на рік, академічний та профільний рівні, 35 годин на рік). Книга містить поурочні розробки та методичні рекомендації за всіма темами. Посібник буде корисним як молодим учителям, так і вчителям зі стажем, а також студентам педагогічних вишів.

Біда Д.Д. Місяць

 • формат pdf
 • размер 89,39 МБ
 • добавлен 03 октября 2012 г.
3-те вид., без змін. — Львів: Міські інформаційні системи, 2012. — 72 с. — (Бібліотечка "Колоска"). Книга у захоплюючій формі розповідає про Місяць — найближче до Землі небесне тіло. Вона розширить і поглибить знання учнів про рух та зміну фаз Місяця, фізичні умови на ньому, сонячні та місячні затемнення, припливи та відпливи. Допитливий читач зможе провести самостійні спостереження і досліди, побуває у клубі любителів природничих наук, де братим...

Вербінська Г. Уроки астрономії

 • формат pdf
 • размер 24.14 МБ
 • добавлен 14 января 2012 г.
Навчально-методичний посібник — К.: Шк. світ, 2010. — 128 с. — (Б-ка «Шкільного світу»). У посібнику пропонується орієнтовне календарне планування курсу «Астрономія» для 11 класу згідно з програмою для загальноосвітніх шкіл України. До кожної теми визначено мету та план проведення уроку. Уроки подані у формі стислого конспекту лекцій. Посібник буде корисний для вчителів та учнів 11 класу загальноосвітніх шкіл України. Календарне планування курс...

Галузо И.В., Голубев В.А., Шимбалев А.А. Астрономия. 11 класс. Практические работы и тематические задания

 • формат pdf
 • размер 12,38 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Минск: Аверсэв, 2015. — 120 с. В данном пособии в соответствии с программой курса астрономии представлена поурочная подборка заданий, которые учащиеся могут выполнять на уроке под руководством учителя или в виде самостоятельной работы, а также дома. Более сложные задания отмечены «звездочкой», их можно выполнять при углубленном изучении астрономии, на кружковых и внеклассных занятиях. Предназначено для учащихся учреждений общего среднего образова...

Гладушина Н.О. Методика викладання астрономії в 10 класі

 • формат djvu
 • размер 1,58 МБ
 • добавлен 13 января 2011 г.
Посібник для вчителя. — К: Радянська школа, 1985. — 136 с.: іл. У посібнику розглядаються загальні питання викладання астрономії в середній школі. Особливу увагу приділено формуванню матеріалістичного світогляду учнів при вивченні курсу астрономії. Викладено методику проведення обробки спостережень. У другій частині книги міститься поурочний аналіз шкільного курсу астрономії. Призначається для вчителів астрономії середньої школи. В пособии рассма...

Гончар В. Науково-дослідницька діяльність учнів з астрономії

 • формат pdf
 • размер 1,96 МБ
 • добавлен 16 августа 2016 г.
Пляшева, 2014. — 37 с. Посібник містить матеріали, які можуть допомогти учителеві астрономії та його вихованцям зорієнтуватись щодо вибору напрямку наукової роботи учнів у системі Малої академії наук учнівської молоді. Описані зміст та результати наукових досліджень з астрономії учнів Пляшевської ЗОШ І-ІІІ ступенів, які проводились у 2012-2014 н.р. Вступ Планування самостійних астрономічних спостережень учнів Науково-дослідницька діяльність учні...

Дипломная работа - Метод проектов в профильных и элективных курсах по астрономии

degree
 • формат doc
 • размер 328 КБ
 • добавлен 02 июля 2009 г.
Понятие профильных и элективных курсов, компоненты профильного обучения. Проблема наглядности на уроках астрономии. Метод проектов в курсах по астрономии. Мультимедийные проекты по астрономии. Презентации по астрономии.

Жуков Л.В. (отв. ред.). Современная астрономия и методика ее преподавания

Статья
 • формат chm
 • размер 583,23 КБ
 • добавлен 13 августа 2014 г.
Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции 24-26 марта 2004 г. — РГПУ им. А.И.Герцена. — СПб., 2004. Скомпилированные web-страницы без нумерации. Содержание: Левитан Е.П. Необходимость принципиально нового подхода к решению проблемы школьного астрономического образования в России. Кондакова Е.В. Комплексная система астрономического образования будущего учителя физики. Язев С.А. О некоторых тенденциях в астрономическом образовании...

Ковязин Е.И. Астрофотографические наблюдения во внеклассной работе учителя астрономии

 • формат pdf
 • размер 3,93 МБ
 • добавлен 27 июля 2011 г.
Учебное пособие. — Киров: КГПИ им. В.И. Ленина, 1985. — 80 с.: ил. Министерство просвещения РСФСР. Оглавление Введение. Малоформатные фотоаппараты в роли астрографов. Не гидируемые фотоаппараты. Гидируемые фотоаппараты. Фотографические наблюдения во время солнечных и лунных затмений. Выбор обработка и хранение негативов малоформатной астрофотографии. Программа занятий и список практических работ. Некоторые направления развития школьной астрофото...

Левитан Е.П. Методика преподавания астрономии в средней школе

 • формат djvu
 • размер 4.18 МБ
 • добавлен 12 марта 2016 г.
М.: Просвещение, 1965. — 227 с. Предметом методики преподавания астрономии в средней школе является астрономическое образование и неразрывно связанное с ним коммунистическое воспитание подрастающего поколения. В соответствии с этим в первой части книги на основе передового опыта учителей и методистов астрономии рассматриваются задачи, содержание, принципы и методы обучения основам астрономической науки, приборы и наглядные пособия, методика прове...

Левитан Е.П., Румянцев А.Ю. Дидактика астрономии: от XX к XXI веку

Статья
 • формат doc
 • размер 35,21 КБ
 • добавлен 21 июля 2014 г.
Статья. — Опубликована в журнале "Земля и Вселенная". — 2002. — №4, — С. 30-37. Дидактика астрономии (методика обучения астрономии) - частная дидактика, включающая теорию и практику обучения астрономии и изучающая закономерности, пути и средства обучения, воспитания и развития учащихся в процессе обучения астрономии, определяющая объем и структуру содержания образования, методы и организационные формы обучения астрономии. Какой была дидактика ас...

Малахова Г.И., Страут Е.К. Дидактический материал по астрономии

 • формат pdf
 • размер 7,45 МБ
 • добавлен 12 апреля 2016 г.
Пособие для учителей. — М.: Просвещение, 1976. — 96 с. Пособие содержит проверочные и контрольные работы, составленные в соответствии с программой и учебником по астрономии. В пособии представлены два типа работ - проверочные и контрольные, предназначенные для проверки знаний учащихся по всем темам школьного курса астрономии.

Малахова Г.И., Страут Е.К. Дидактический материал по астрономии

 • формат djvu
 • размер 376.57 КБ
 • добавлен 01 февраля 2014 г.
Пособие для учителя. — 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 1984. — 96 с. В пособии предложено два типа работ — проверочные и контрольные. Они предназначены для проверки знаний учащихся по всем темам школьного курса астрономии. Проверочные работы рассчитаны на 10-15 мин и содержат два вопроса, которые требуют знания материала одного-двух параграфов. Контрольные работы даются на весь урок и включают не менее одной задачи вычислительного характера...

Методические рекомендации по проведению школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по астрономии в 2014/2015 учебном году

Практикум
 • формат pdf
 • размер 351,51 КБ
 • добавлен 18 января 2015 г.
Без автора. — М.: Центральная предметно-методическая комиссия по астрономии, 2014. — 29 с. Введение. Характеристика содержания школьного и муниципального этапов. Общие принципы разработки заданий. Вопросы по астрономии, рекомендуемые центральной предметно-методической комиссией Всероссийской Олимпиады по астрономии для подготовки школьников к решению задач этапов Олимпиады. Примеры заданий школьного и муниципального этапа. Специфика и материально...

Набоков М.Е. Методика преподавания астрономии в средней школе

 • формат pdf
 • размер 16,89 МБ
 • добавлен 03 января 2011 г.
М: УЧПЕДГИЗ, 1947. — 192 с.: ил. Пособие по методике преподавания астрономии в средней школе, выпущенное в 1947 году: описания астрономических приборов для практического преподавания астрономии, методические рекомендации в организации астрономических наблюдений в средней школе. Задачи и методы. Оборудование. Методика изложения.

Непомнящий С.О. Компьютерная программа Карта звездного неба 1.3

software
 • формат exe
 • размер 2,79 МБ
 • добавлен 17 августа 2012 г.
Карта звездного неба 1.3 — это подробная карта звездного неба. Программа способна рассчитывать и выводить на экран подвижную карту звездного неба для заданных значений даты и времени и для любого города мира, сохранять карту на жесткий диск компьютера пользователя или сменный носитель с флеш-памятью, выводить подробную информацию для любого созвездия и многое другое. В число основных возможностей программы Карта звездного неба 1.3 также наличие...

Планеты Солнечной системы

Статья
 • формат doc
 • размер 25,79 КБ
 • добавлен 23 сентября 2013 г.
Без выходных данных. — 6 с. Цель: Сформировать общие представления об особенностях природы планеты. Развивать познавательную активность у учащихся. Воспитывать чувство ответственности за нашу планету, Вселенную в целом. Оргмомент. Актуализация знаний. Опрос. Мотивация.

Планеты-гиганты. Плутон

Статья
 • формат rtf
 • размер 8,25 КБ
 • добавлен 21 февраля 2013 г.
Выходные данные неизвестны. - 6 с. Урок "Астрономия", 11 класс. Цель: рассмотреть вопросы физической природы планет-гигантов. Задачи: общеобразовательные - формирование понятий об основных физических характеристиках планет-гигантов; развивающие – формирование умения анализировать информацию; воспитательные – формирование научного мировоззрения учащихся в ходе знакомства с историей изучения и природой планет-гигантов. Ход урока: Организационный...

Подвижная карта звездного неба

Справочник
 • формат image
 • размер 893,54 КБ
 • добавлен 12 октября 2011 г.
Архив содержит два файла: карту звездного неба (склонения в пределах от - 45 до + 90 градусов) и накладной круг ( широты в пределах от 40 до 65 градусов). Оба рисунка по размерам подогнаны под лист формата А4. Будет полезна учителям астрономии в качестве наглядного пособия, а также всем любителям астрономии.

Понятие о космосе. Исследование космоса

Статья
 • формат doc, ppt
 • размер 4,85 МБ
 • добавлен 18 февраля 2017 г.
СОШ №5, Караганда, Казахстан, Залесская Ирина Валерьевна, 31 слайд, 5 стр. В архиве презентация и конспект урока. Урок "Окружающий мир", 4 класс. Презентация представляет собой обзорный урок астрономии, связанный с рассказом о космосе в общем. Целью этого урока является пополнение знаний учащихся о космических объектах и их свойствах. В презентации помимо непосредственно астрономической информации даются сведения из истории и древней культуры дл...

Разбитная Е.П. Программированные задания по астрономии

 • формат pdf
 • размер 7.2 МБ
 • добавлен 07 апреля 2016 г.
Пособие для учителей. — М.: Просвещение, 1981. — 80 с. Пособие содержит программы-задания по всем темам курса астрономии средней школы, составленные в соответствии с программой и учебником.

Румянцев А.Ю., Серветник Т.А. Астрономия

 • формат pdf
 • размер 4,57 МБ
 • добавлен 28 октября 2014 г.
Учебно-методическое пособие для преподавателей астрономии, студентов педагогических вузов и учителей средних учебных заведений. — Под ред. А.В. Усовой. — Магнитогорск: МаГУ, 2003. — 312 с. Цель преподавания основ астрономии в современных средних учебных заведениях – формирование научного мировоззрения и научной картины мира в сознании учащихся на основе поэтапного формирования системы астрономических знаний о космических объектах, космических явл...

Шаталов В.Ф. Астрономия

 • формат djvu
 • размер 916,33 КБ
 • добавлен 21 июня 2015 г.
М.: Дортранспечать, 2006. — 48 с. Методические материалы предназначены для учителей и родителей, а также студентов педагогических вузов. Работа c комплексом конспектов по астрономии была начата в 1955 году в СШ №6 г. Донецка, но брошюру удалось издать только в 1974 году в издательстве "Радянська школа", когда по приказу Минпроса Украины приступили к работе экспериментальные классы СШ №13. Книга является учебным пособием по астрономии. В это учебн...

Шишаков В.А. В помощь учителю астрономии в средней школе

 • формат pdf
 • размер 14.18 МБ
 • добавлен 03 мая 2010 г.
Автор данного пособия ставит перед собой цель поделиться своим опытом в практическом построения курса астрономии в X классе на основе действующей программы и учебника профессора Воронцова-Вельяминова Б. А. Разумеется, автор не претендует ни на обязательность своих суждений и советов, ни на полноту охвата и разбора вопросов, интересующих учителей астрономии. Это именно и только советы. В ряде случаев, будучи стеснён объёмом книги, автор полагал во...

Яхно Г.С. Наблюдения и практические работы по астрономии в средней школе

 • формат djvu
 • размер 1,40 МБ
 • добавлен 06 ноября 2013 г.
М.: Просвещение, 1965. — 72 с. Наблюдения и практические работы по астрономии играют важную роль в формировании астрономических понятий. Они повышают интерес к изучаемому предмету, связывают теорию с практикой, развивают такие качества, как наблюдательность, внимательность, дисциплинированность. В настоящем пособии описан опыт автора по организации и проведению практических работ по астрономии в средней школе. Содержание: Предисловие. Оборудовани...