Методики преподавания
  • формат djvu
  • размер 1,58 МБ
  • добавлен 13 января 2011 г.
Гладушина Н.О. Методика викладання астрономії в 10 класі
Посібник для вчителя. — К: Радянська школа, 1985. — 136 с.: іл.
У посібнику розглядаються загальні питання викладання астрономії в середній школі. Особливу увагу приділено формуванню матеріалістичного світогляду учнів при вивченні курсу астрономії. Викладено методику проведення обробки спостережень. У другій частині книги міститься поурочний аналіз шкільного курсу астрономії.
Призначається для вчителів астрономії середньої школи.
В пособии рассматриваются общие вопросы преподавания астрономии в средней школе. Особое внимание уделено формированию материалистического мировоззрения учащихся при изучении курса астрономии. Изложена методика проведения обработки наблюдений. Во второй части книги содержится поурочный анализ школьного курса астрономии.
Предназначается для учителей астрономии средней школы.
Зміст:
Загальні питання методики викладання астрономії.
Комуністичне виховання у процесі навчання астрономії.
Астрономічні спостереження в школі.
Методика проведення вступних уроків.
Уроки за темою "Будова Сонячної системи".
Уроки за темою "Фізична природа тіл Сонячної системи".
Уроки за темою "Сонце і зірки".
Уроки за темою "Будова і еволюція Всесвіту".
Похожие разделы