Похожие разделы

Бондарєва Н.Ф. Економіка. 11 клас. Рівень стандарт

 • формат pdf
 • размер 99,84 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2011. — 128 с. — (Мій конспект). Видання "Мій конспект" — це нова серія посібників, які мають на меті полегшити процес підготовки вчителя до уроку. Автор пропонує базову основу, використовуючи яку, вчитель може створити власний конспект уроку, виходячи з наявності обладнання, підручника та особливостей класу. План-конспект кожного уроку розміщено на окремому відривному аркуші з полями для нотаток, щоб робить його зручним у користува...

Булавенко С.Д. Основи економіки. 10-11 класи. Розробки уроків

 • формат pdf
 • размер 14,06 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Веста: Ранок, 2007. — 432 с. Посібник укладено відповідно до чинної навчальної програми з основ економіки для загальноосвітніх навчальних закладів. Видання містить орієнтовне тематичне планування і розробки уроків, зокркрема уроки узагальнення знань і практичні роботи. Для вчителів економіки та студентів економічних факультетів.

Вигдорчик Е.А. Финансовая грамотность: материалы для родителей. 5-7 классы общеобразовательных организаций

 • формат pdf
 • размер 870,59 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
М.: Вита-Пресс, 2015. — 112 c. — (Дополнительное образование: Учимся разумному финансовому поведению). Пособие призвано помочь родителям учащихся оказать содействие своим детям в освоении курса «Финансовая грамотность». С этой целью в пособие включены материалы по каждой теме, с которой учащихся будут знакомить на занятиях в школе. Знание этих материалов поможет родителям квалифицированно отвечать на вопросы своих детей по тематике финансовой гра...

Вигдорчик Е.А., Липсиц И.В., Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: методические рекомендации для учителя. 5-7 класс

 • формат pdf
 • размер 889,27 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
М.: Вита-Пресс, 2015. — 64 c. — (Дополнительное образование: Учимся разумному финансовому поведению). В пособии подробно раскрываются все темы учебного курса и содержится большой дополнительный понятийный и фактографический материал, который может быть усвоен учащимися 12–14 лет. Пособие обеспечивает учителю возможность эффективно организовать образовательный процесс. Доходы и расходы семьи. Риски потери денег и имущества и как человек может от э...

Горбач Н.С., Макарова Н.С., Рубан О.В. та ін. Економіка в таблицях і схемах. До підручника і програми Г.О. Ковальчук, В.Г. Мельничука, В.О. Огнев’юка

 • формат pdf
 • размер 4,30 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2008. — 127, [1] с. — (Експреспідготовка). — ISBN 978-611-00-0017-8. Посібник містить систематизований і структурований матеріал навчального курсу, що дозволяє вчителю зробити урок інформаційно насиченим та ефективним на етапі вивчення й закріплення нової теми. Видання розраховане на вчителів, випускників шкіл та абітурієнтів.

Горленко Г.О. Завдання для поточного та тематичного оцінювання з економіки. Профільний рівень. 10-11 класи

 • формат pdf
 • размер 12,61 МБ
 • добавлен 04 марта 2015 г.
Навчально-методичний посібник. — Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2014. — 240 с. Збірник містить 2000 завдань різних форматів та рівнів складності, на основі яких можуть бути сформовані варіанти контрольних робіт для перевірки навчальних досягнень учнів з економіки. Збірник структурований за темами відповідно до програми «Економіка. Профільний рівень. 10-11 класи», рекомендованої Міністерством освіти та науки України. Однак він може бути використа...

Горленко Г.О. Методичний посібник для вчителя до Збірника задач з економіки

 • формат pdf
 • размер 52.42 МБ
 • добавлен 17 марта 2011 г.
Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. - 116 с. - ISBN: 966-8119-48-7 (2-е видання) У посібнику наведені розв’язки до типових найбільш складних задач Збірника. Методичний посібник завершує серію посібників з економіки і розрахований на вчителів економіки загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій з поглибленим вивченням економіки.

Горобинська М.В., Єфремова Л.В., Піддубна Л.І. Усі уроки економіки. 11 клас. II семестр. Профільний рівень

 • формат pdf
 • размер 2,07 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2012. — 336 c.: іл., табл. — (Серія «УСІ уроки»). — ISBN 978-617-00-1155-8. У посібнику вміщено 50 уроків з економіки в 11 класі (2 семестр) відповідно до нової програми курсу для шкіл профільного спрямування. Запропоновані розробки уроків містять теоретичні матеріали, задачі, тести, питання для дискусії, ігри, цікаві ситуаційні завдання, а також практичні та контрольні роботи. Представлені дидактичні матеріали дадуть змогу реалізуват...

Гребнева Л.С. Методические материалы по экономическим дисциплинам для преподавателей средних школ и вузов: Программы, тесты, задачи, решения

 • формат pdf
 • размер 22.74 МБ
 • добавлен 15 октября 2009 г.
Под общ. ред. Л. С. Гребнева. - М.: ГУ-ВШЭ, 2000. - 376 с. Методические материалы для преподавателей охватывают дисциплины, входящие в ядро экономического образования: экономическую теорию, экономическую историю, историю экономической мысли, институциональную экономику, эконометрику и экономическую статистику. По каждой дисциплине даются программа, рекомендуемая литература и варианты письменных контрольных работ (экзаменов), один из которых под...

Державний іспит з методики викладання економіки

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 234,42 КБ
 • добавлен 18 мая 2013 г.
КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, м. Київ, III курс, II семестр, 2013 рік, 257 питань. Перелік питань, що виносяться на іспит: Діяльність та її структура. Основні види і типи діяльності. Людина, індивід, особистість, індивідуальність. Становлення і розвиток особистості. Основні підходи до опису структури особистості. Взаємозв’язок біологічного і соціального в структурі особистості. Атрибути, риси та якості особистості. Психологія як наука про психіку. Ме...

Довгань Г.Д. Економіка 11. Комплексний зошит для контролю знань. 11 клас (рівень стандарту/академічний рівень)

Рабочая тетрадь
 • формат pdf
 • размер 947,12 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Ранок, 2011. — 40 с. Зошит містить завдання для поточного та узагальнюючого контролю рівня знань учнів 11 класів із курсу економіки (рівень стандарту, академічний рівень). Зошит складений відповідно до підручника «Економіка (рівень стандарту, академічний рівень). 11 клас» (авт. Л. П. Крупська, І. Є. Тимченко, Т. І. Чорна). До зошита додаються зразки розв’язання задач за кожною темою. Видання призначено для учнів загальноосвітніх навчальних за...

Економічне мислення як основний компонент економічного виховання

Реферат
 • формат doc
 • размер 24,36 КБ
 • добавлен 01 марта 2011 г.
Без вихідних даних, 17 ст. Зміст. Економічне мислення як основний компонент економічного виховання. Типи економічного мислення. Передумови та закономірності формування економічного мислення. Принципи економічного мислення. Використана література. Джерел літератури - 10.

Ерёмина Т.Ю. Преподавание учебного курса Основы финансовой грамотности в основной школе

 • формат pdf
 • размер 1,72 МБ
 • добавлен 30 января 2017 г.
Учебно-методическое пособие. — Киров: Старая Вятка, 2017. — 166 с. — ISBN 978-5-91061-475-2 Учебно-методическое пособие «Преподавание учебного курса «Основы финансовой грамотности» в основной школе» составлено в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и с учетом предметных результа...

Заиченко Н.А. Методическое пособие. Преподавание основ экономики в 7-8 классах

 • формат pdf
 • размер 1,54 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Пособие для учителя. — М.: Вита-Пресс, 2013. — 96 с. Пособие обеспечивает методическое сопровождение учебника И.В. Липсица «Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности» и призвано помочь учителю в подготовке к урокам. Структурная основа материала сформирована по двум уровням — урок и модуль. В каждом блоке модуля содержится информация, отражающая возможный вариант работы учащихся над тем или иным заданием.

Заиченко Н.А. Опорный конспект школьника по Экономике: Рабочая тетрадь для 7-8 классов общеобразовательных учреждений

 • формат djvu
 • размер 7,38 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Пособие для учителя. — М.: Вита-Пресс, 2013. — 96 с. — ISBN 978-5-7755-2717-4. Пособие обеспечивает методическое сопровождение учебника И.В. Липсица "Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности" и призвано помочь учителю в подготовке к урокам. Структурная основа материала сформирована по двум уровням - урок и модуль. В каждом блоке модуля содержится информация, отражающая возможный вариант работы учащихся над тем или и...

Заиченко Н.А. Преподавание основ экономики в 7-8 классах

 • формат djvu
 • размер 917,82 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Пособие для учителя. — М.: Вита-Пресс, 2013. — 96 с. Пособие обеспечивает методическое сопровождение учебника И.В. Липсица «Экономика: история и современная организация хозяйственной деятельности» и призвано помочь учителю в подготовке к урокам. Структурная основа материала сформирована по двум уровням — урок и модуль. В каждом блоке модуля содержится информация, отражающая возможный вариант работы учащихся над тем или иным заданием.

Звіт з педагогічної практики

report
 • формат doc
 • размер 123,21 КБ
 • добавлен 30 апреля 2013 г.
КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, м. Київ, III курс (II семестр), 2013 р., 48 ст. Дисципліна - методика викладання економіки. Зміст: Вступ. Критичний аналіз бази практики. Особливості навчального контингенту. Критичний аналіз відвіданих занять. Викладацька діяльність. Висновки. Характеристика з бази практики. Список використаної літератури. Додатки.

Звіт з педагогічної практики

report
 • формат doc
 • размер 49,75 КБ
 • добавлен 30 апреля 2012 г.
КНЕУ, Київ, 2010 р., 33 стр. Дисципліна - методика викладання економіки. Вступ. Критичний аналіз бази практики. Особиливості навчального контингенту. Критичний аналіз відвіданих занять. Викладацька діяльність. Підсумки. Додатки. Додаток 1 Розподіл учнів навчальної групи(класу) за типами темпераменту. Додаток 2 Соціотип класу. Додаток 3 Структурно-логічна схема теми "Конкуренція" + кросворд.

Иванов С.И., Линьков А.Я.,Шереметова В.В.,Заиченко Н.А. Преподавание курса Основы экономической теории

 • формат pdf
 • размер 5.82 МБ
 • добавлен 07 февраля 2011 г.
Издательство: Вита-Пресс. Год: 2000. Размер: 5,81 mb. Страниц: 312. Данная книга входит в серию учебников и учебных пособий, подготовленных в рамках Проекта Тасис «Преподавание экономических и бизнес-дисциплин в средних школах, технических и классических университетах», реализованного Государственным университетом — Высшей школой экономики (ГУ-ВШЭ) и Фондом экономических исследований Университета «Эразмус», Роттердам (ЗЕОК/Е1Ж) в 1994-1998 годах....

Кайзер Франц-Йозеф, Камински Ханс. Методика преподавания экономики в школе. Основы направленной на активную деятельность концепции обучения

 • формат doc
 • размер 1,09 МБ
 • добавлен 21 сентября 2010 г.
Без выходных данных. — 85 с. Оглавление: Дидактико-методические основы преподавания экономики в школе. Формы действий на уроках по экономике. Метод изучения конкретного случая. Предпосылки для применения на уроках. Имитационные игры. Ролевые игры. Деловые игры. Методические варианты деловой игры. Анализ систем. Исходная ситуация и историческое развитие. Структура проведения системных анализов. Опыт применения системного мышления в школе. Мастерск...

Киселкина Н.А. Решение задач экономического содержания

 • формат pdf
 • размер 460,52 КБ
 • добавлен 11 августа 2014 г.
В помощь учителю экономики. — Вологда: Центр экономического образования, 2003. — 80 с. Центр экономического образования выпускает серию материалов, необходимых для успешной работы педагогов. Представленный сборник задач способствует развитию экономического мышления и творческих способностей учащихся. В сборнике даны примеры решения задач, задачи для самостоятельного решения с ответами. Содержание: Введение. Экономика и собственность. Экономика и...

Ковальчук Г.О. Методика викладання економіки

 • формат doc, ppt
 • размер 1,26 МБ
 • добавлен 02 октября 2010 г.
Конспект лекцій. — К.: КНЕУ, 2010. Презентації + doc. Вступ до практикуму з МВЕ. Економічні знання як предмет навчання. Вітчизняний та зарубіжний досвід організації економічної освіти. Цілі та результат економічної освіти. Економічне мислення як мета економічної освіти. Критерії та особливості відбору змісту економічної освіти. Державний стандарт. Змістові лінії шкільного курсу. Інформаційно-методичне забезпечення НВП з економіки у закладах осві...

Ковальчук Г.О. Організація навчання з економіки

 • формат pdf
 • размер 2,38 МБ
 • добавлен 16 декабря 2013 г.
Навчальний посібник. — К.: Нац. пед. ун-т ім. М.Драгоманова, 2002. — 305 с. У посібнику розкриваються особливості сучасних інтенсивних технологій навчання в економічній освіті. Запропоновано методичні системи організації навчальних занять з економічних дисциплін, представлені конкретні моделі вивчення окремих економічних тем з використанням активних методів навчання. Приділена увага питанням навчання економіки молодших школярів, психологічним про...

Конкуренція. Типи та види конкуренції

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 196,33 КБ
 • добавлен 21 апреля 2012 г.
КНЕУ, 2009, 35 ст. Дисципліна - методика викладання економіки Вступ Вікові особливості старшого шкільного віку. Тематичний план дисципліни: «Основи економіки» Навчально-методична розробка економічної теми: «Конкуренція. Типи та види конкуренції»: Актуальність і мета вивчення теми. Структурно-логічна схема теми. Методична карта до уроків. Модель засвоєння бази знань. Розробка уроку-лекції. Розробка уроку-семінару. Контроль по темі. Висновки. Списо...

Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: контрольные измерительные материалы. 5-7 классы общеобразовательных организаций

 • формат pdf
 • размер 630,93 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
М.: Вита-Пресс, 2014. — 32 c. — (Дополнительное образование: Учимся разумному финансовому поведению). Контрольные измерительные материалы включают разнообразные задания для текущего, промежуточного и итогового контроля по изучаемому курсу.

Липсиц И.В. В помощь учителю, работающему с учебником Экономика (История и современная организация хозяйственной деятельности 7-8 класс)

 • формат pdf
 • размер 1,26 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Пособие для учителя. — М.: Вита-Пресс, 2013. — 86 с. Курс знаний по экономике для учащихся 7-8 классов призван познакомить учащихся с кругом тех проблем, которые так или иначе будут определять их будущую жизненную траекторию. Выбирая себе профессию и место занятости, человек должен понимать - как организовано производство благ и какие профессии сулят какие заработки, как развивалась и какие формы имеет сегодня торговля и как вести себя в мире тов...

Липсиц И.В. В помощь учителю, работающему с учебником Экономика (История и современная организация хозяйственной деятельности 7-8 класс)

 • формат djvu
 • размер 827,47 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Пособие для учителя. — М.: Вита-Пресс, 2013. — 86 с. Курс знаний по экономике для учащихся 7-8 классов призван познакомить учащихся с кругом тех проблем, которые так или иначе будут определять их будущую жизненную траекторию. Выбирая себе профессию и место занятости, человек должен понимать - как организовано производство благ и какие профессии сулят какие заработки, как развивалась и какие формы имеет сегодня торговля и как вести себя в мире тов...

Липсиц И.В. В помощь учителю, работающему с учебником Экономика (История и современная организация хозяйственной деятельности 7-8 класс)

 • формат doc
 • размер 3,70 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Пособие для учителя. — М.: Вита-Пресс, 2013. — 86 с. Курс знаний по экономике для учащихся 7-8 классов призван познакомить учащихся с кругом тех проблем, которые так или иначе будут определять их будущую жизненную траекторию. Выбирая себе профессию и место занятости, человек должен понимать - как организовано производство благ и какие профессии сулят какие заработки, как развивалась и какие формы имеет сегодня торговля и как вести себя в мире тов...

Липсиц И.В. В помощь учителю, работающему с учебником Экономика (История и современная организация хозяйственной деятельности). 7-8 классы

 • формат pdf
 • размер 2,16 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
М.: Вита-Пресс, 2013. — 86 с. Курс знаний по экономике для учащихся 7-8 классов призван познакомить учащихся с кругом тех проблем, которые так или иначе будут определять их будущую жизненную траекторию. Выбирая себе профессию и место занятости, человек должен понимать - как организовано производство благ и какие профессии сулят какие заработки, как развивалась и какие формы имеет сегодня торговля и как вести себя в мире товаров и цен, зачем нужны...

Липсиц И.В. В помощь учителю, работающему с учебником Экономика (История и современная организация хозяйственной деятельности). 7-8 классы

 • формат djvu
 • размер 749,99 КБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
М.: Вита-Пресс, 2013. — 86 с. Курс знаний по экономике для учащихся 7-8 классов призван познакомить учащихся с кругом тех проблем, которые так или иначе будут определять их будущую жизненную траекторию. Выбирая себе профессию и место занятости, человек должен понимать - как организовано производство благ и какие профессии сулят какие заработки, как развивалась и какие формы имеет сегодня торговля и как вести себя в мире товаров и цен, зачем нужны...

Макарова Н.С. Усі уроки економіки. 10 клас

 • формат pdf
 • размер 1,80 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Вид. група «Основа», 2006. — 288 с. — ISBN 966–333–333–2. Навчально-методичний посібник узагальнює багаторічний досвід викладання економіки в середніх загальноосвітніх школах за новими програмами. У посібнику подані розробки уроків до всіх тем курсу «Основи економіки» в 10 класі. Деякі теми розроблені у двох варіантах, що допоможе вчителеві обрати оптимальний варіант з урахуванням особливостей класу. Посібник базується на програмі та підручни...

Мартинюк О.В., Гоманюк О.В. та ін. Усі уроки економіки. 10 клас. Профільний рівень

 • формат pdf
 • размер 2,92 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2010. — 448, [0] с.: іл., табл. — ISBN 978-617-00-0653-0. У посібнику представлені розробки всіх уроків економіки в 10 класі за програмою профільного рівня. Грамотно визначені мета і тип уроку, використання сучасних методів і прийомів роботи, велика кількість цікавої додаткової інформації, практична спрямованість — усе це відрізняє посібник від традиційних планів-конспектів. Для вчителів географії.

Матвеев Н.В. Методика преподавания экономики

 • формат pdf
 • размер 12,78 МБ
 • добавлен 06 октября 2015 г.
2-е изд., допол. и исправ. — Иркутск: Изд-во ВСГАО, 2011. — 200 с. Учебно-методическое пособие подготовлено для студентов, изучающих курс "Теория и методика преподавания экономики". Содержит необходимый учебный материал, методические рекомендации по изучению экономических дисциплин в общеобразовательной школе, в курсе обществознания, предложены игровые технологии (деловые игры, КВН и др.) по проведению практических занятий со школьниками. Пособие...

Матвеев Н.В. Теория и методика обучения экономике

 • формат pdf
 • размер 1,02 МБ
 • добавлен 23 сентября 2015 г.
Методическое пособие. — Иркутск: Вост.-Сиб. гос. акад. образов., 2011. — 72 с. Методическое пособие по изучению курса «Теория и методика обучения экономике» разработано на основе Государственного образовательного стандарта по направлению 050400 «Социально-экономическое образование», профиль 050402 «Экономика». Содержит программу курса с распределением часов по отдельным темам, планы семинарских занятий с дополнительной литературой, практическими...

Меделяєв В.М. Основи економіки 10-11 клас: Розробки уроків

 • формат pdf
 • размер 20,76 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: ФОП Співак Т. К. , 2008. - 128 с. - ISBN:978-966-8896-93-4 Посібник містить розробки уроків, практикумів, дидактичні ігри, тематичні та самостійні роботи з розвязками для програми Л. П. Крупської "Основи економіки". Рекомендовано МОН України.

Методика викладання економіки

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 485,38 КБ
 • добавлен 24 октября 2010 г.
Питання: Вплив економічної культури на виховання та освіту. Виховна функція економічної освіти та її етичні проблеми. Психолого-педагогічний аспект. Наочність як шлях до засвоєння економічної інформації, або як користуватися наочною інформацією Навчальні економічні ігри та їх класифікація

Методика преподавания в колледже темы Рынок ценных бумаг

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 261,87 КБ
 • добавлен 21 декабря 2014 г.
РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, Москва, 2014. — 29 с. Специальность 080114 «Экономика и бухгалтерский учет». Введение. Методический анализ. Значение дисциплины и темы в технологии подготовки специалистов. Характеристика содержания темы. Межпредметные и внутрипредметные связи темы. Выводы. Разработка методики преподавания дисциплины. «Финансы, денежное обращение и кредит». Выводы. Разработка методики проведения теоретического занятия по дисциплине «...

Методика преподавания экономики в школе

Презентация
 • формат ppt
 • размер 127,45 КБ
 • добавлен 06 ноября 2016 г.
Задание выполнено мной в 2015 году. ЮФУ, экономический факультет. Всего 23 слайда, использовал smart-art Защитил на 5

Отчет по педагогической практике (Основы экономической теории)

report
 • формат doc
 • размер 62,55 КБ
 • добавлен 06 января 2014 г.
РИПО, Минск, Беларусь, 2009. — 27 с. (17 с. без приложений). Содержание: Введение. Обоснование и описание замысла педагогического проекта в процессе практики. Порядок проведения деловой игры Рынок труда. Программа деятельности на период педагогической практики. Проект учебного занятия. Приложения:. Бланки для оценки деятельности преподавателя. Анкета для учащихся по оценке деятельности преподавателя. Методика психолого-педагогического анализа дея...

Пінчук Ольга, Лавінський Микола. Розв'язуємо задачі з економіки. Посібник для вчителів

 • формат djvu
 • размер 3,81 МБ
 • добавлен 08 июня 2016 г.
К.: Шкільний світ, 2008. — 128 с. — (Б-ка "Шкільного світу"). Розглядаються питання створення економічної та математичної моделей, рівняння стану та рівноваги, елементи диференціального численна в задачах економіки. Поряд з лінійними моделями економіки викладаються основні підходи при моделюванні процесів за допомогою виробничої функції та функції корисності. На великій кількості розв'язаних прикладів і задач показано, як за допомогою математично...

Поняття та еволюція грошей. Функції грошей. Види (форми) грошей. Сучасні зміни в грошовому обігу

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 946,67 КБ
 • добавлен 09 мая 2016 г.
КНЕУ, Київ, 2016. — 50 с. Дисципліна — Методика викладання економіки. Вступ. Урахування вікових соціально-психологічних особливостей групи навчання при плануванні, організації та проведенні занять. Розробка робочої програми навчальної дисципліни "Основи економіки" для 11 класу загальноосвітньої школи. Пояснювальна записка. Тематичний план дисципліни «Основи економіки». Особливості оцінювання знань. Інформаційно-методичне забезпечення та рекомендо...

Поняття та еволюція грошей. Функції грошей. Види (форми) грошей. Сучасні зміни в грошовому обігу

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 97,11 КБ
 • добавлен 29 апреля 2011 г.
КНЕУ Дисциплина - Методика преподавания экономики Вступ Сучасний стан вищої економічної освіти в Україні. Соціально-психологічні особливості освітньо-вікової групи та методи навчання. Розробка робочої програми навчальної дисципліни політична економія Загальні відомості про дисципліну «Політична економія». Тематичний план освоєння економічної дисципліни «Політична економія». Форми та методи організації навчання. Форми контролю знань. Розробка...

Розробка уроку з економіки: Інфляція як макроекономічне явище, її сутність і причини

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 469,31 КБ
 • добавлен 21 января 2013 г.
КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, м. Київ, 6509, III курс (I семестр), 2012 р., 39 ст. План: Вступ. Опис вікових особливостей, методів та форм навчання старшого шкільного віку. Тематичний план дисципліни «Основи економіки». Коротка характеристика дисципліни. Тематичний план дисципліни «Основи економіки». Перелік рекомендованої літератури. Дидактико-методична розробка теми «Інфляція як макроекономічне явище, її сутність та причини» для викладання дисциплі...

Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе. Книга 1

 • формат doc, image
 • размер 2,18 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Пособие для учителя. — М.: Вита-Пресс, 2006. — 448 с. Пособие предназначено для преподавателей основ экономических знаний в старших классах общеобразовательных учреждений, в профессионально-технических училищах и колледжах. Содержит не только рекомендации по организации обучения, но и готовый сценарий каждого урока: объяснение материала урока с выделением наиболее сложных моментов; набор вопросов, задач и упражнений (с решениями); комплект домаш...

Савицкая Е.В. Уроки экономики в школе. Книга 2

 • формат doc, image
 • размер 2,88 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Пособие для учителя. — М.: Вита-Пресс, 2006. — 448 с. Пособие предназначено для учителей, преподающих экономику по любому школьному учебнику. Содержит не только рекомендации по организации обучения, но и готовый сценарий каждого урока: объяснение материала урока с выделением наиболее сложных моментов; набор вопросов, задач и упражнений (с решениями); комплект домашних заданий; раздаточный материал; варианты контрольных работ (с решениями); статис...

Салимов И.Р. Методика обучения школьников к предпринимательской деятельности в сельской средней общеобразовательной школе

degree
 • формат doc
 • размер 683.5 КБ
 • добавлен 10 декабря 2011 г.
Содержание: Введение.Теоретическое обоснование обучения школьников основам предпринимательства в сельской общеобразовательной школе.Содержание, формы и методы обучения старшеклассников основам предпринимательства. Заключение. ВУЗ: Бирская государственная социально-педагогическая академия».Кафедра общетехнических дисциплин.Факультет: Технология и Предпринимательство. Курс: 5. Семестр 2. 100 страниц.

Циндук О.М., Супричов О.В. Основи економіки. 10-11 клас: Зошит-практикум для тематичного оцінювання

 • формат pdf
 • размер 10,38 МБ
 • добавлен 21 января 2013 г.
Посібник для вчителя. — Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2008. — 64 с. У даному посібніку для вчителя знаходяться відповіді до завданнь які містяться в зошиті-практикумі. Навчальний посібник призначено для підготовки і проведення тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів 10-11 класів, які вивчають курс "Основи економіки" за редакцією І.Ф. Радіонової (35 годин). Матеріал зошита охоплює всі основні теми курсу, містить 5 тематичних атестацій...

Черноусова Ф.П. (сост.). Активные методы в преподавании экономики

 • формат doc
 • размер 253,91 КБ
 • добавлен 23 декабря 2012 г.
Методическое пособие для учителя. — Без выходных данных. — 114 с. Сборник содержит практический материал в организации обучения: подходы, формы, приемы с целью активизации познавательной деятельности школьников на уроках экономики, реализации на практике гуманистического подхода в обучении и формирования навыков экономического мышления. Главная цель – помочь учителю лучше организовать занятия по курсу экономики, используя активные формы и техноло...

Єфремова Л.В., Степаненко Т.О. Усі уроки економіки. 11 клас. 1 семестр. Профільний рівень

 • формат pdf
 • размер 2,51 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Х.: Основа, 2011. — 288 c.: іл., табл. — (Серія «УСІ уроки»). — ISBN 978-617-00-1091-9. У посібнику вміщено 50 уроків з економіки в 11 класі (1 семестр) відповідно до нової програми курсу для шкіл профільного спрямування. Пропоновані розробки уроків містять теоретичні матеріали, задачі, тести, запитання для дискусії, ігри, цікаві ситуаційні завдання, а також практичні й контрольні роботи. Представлені дидактичні матеріали дадуть змогу реалізувати...