Похожие разделы

Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави 2001 Випуск 3

 • формат doc
 • размер 534,04 КБ
 • добавлен 29 июня 2012 г.
(На укр.яз.) Збірник наукових праць. / Асоціація політичних психологів України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України; за заг. ред. В.М.Литвина та М.М.Слюсаревського. - К.: Інф.-вид. центр Тов-ва Знання України, 2001. - 288 с. Анотація. У збірнику висвітлено основні напрацювання учасників III Всеукраїнської наукової конференції Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави (24—26 квітня 2001р.). Ро...

Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави 2005 Випуск 4

 • формат doc
 • размер 820,83 КБ
 • добавлен 18 июня 2012 г.
(На укр.яз.) Збірник наукових праць. / Асоціація політичних психологів України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України; за заг. ред. М.М.Слюсаревського; Упоряд. Л.А.Найдьонова, Л.П.Черниш. – К.: Міленіум, 2005. – 483 с. Анотація. До збірника увійшли статті, в яких розглядаються теоретикометодологічні засади та актуальні завдання політичної психології, психологічні передумови та наслідки Помаранчевої революції, перспективи демократизації сусп...

Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави 2007 Випуск 5-6

 • формат doc
 • размер 505,73 КБ
 • добавлен 16 июня 2012 г.
(На укр.яз.) Збірник наукових праць. / Асоціація політичних психологів України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України; за заг. ред. М. М. Слюсаревського; Упоряд. В. О. Васютинський, О. А. Ліщинська. – К.: Міленіум, 2007. – 289 с. Анотація. Автори вміщених у збірнику статей досліджують психоаналітичне підґрунтя соціально-політичних процесів, історичні та етнічні аспекти політико-психологічної проблематики. Висвітлюються проблеми безпеки псих...

Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави 2008 Випуск 7

 • формат doc
 • размер 583,41 КБ
 • добавлен 22 июня 2012 г.
(На укр.яз.) Збірник наукових праць. / Асоціація політичних психологів України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України; за заг. ред. М. М. Слюсаревського; Упоряд. П. П. Горностай, Л. О. Кияшко, Л. А. Найдьонова. – К.: Міленіум, 2008. – 210 с. Зміст. Слюсаревський М. М. Історія становлення політичної психології на зарубіжних і вітчизняних теренах. Губенко О. В. Проблема геополітичного вибору України і соціально-психологічні особливості мульти...

Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави 2008 Випуск 8

 • формат doc
 • размер 656,54 КБ
 • добавлен 16 июня 2012 г.
(На укр.яз.) Збірник наукових праць. / Асоціація політичних психологів України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України; за заг. ред. М. М. Слюсаревського; Упоряд. В. О. Васютинський, І. В. Жадан, П. Д. Фролов. – К.: Міленіум, 2008. – 266 с. Зміст. Баришполець О. Т. Вплив соціальних настанов телеглядача на його поведінку в медіа-середовищі. Варій М. Й. Основи політико-психологічних передвиборних і виборчих технологій. Глазунова С. М. Політичн...

Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави 2009 Випуск 9

 • формат doc
 • размер 352,65 КБ
 • добавлен 07 июня 2012 г.
(На укр.яз.) Збірник наукових праць. / Асоціація політичних психологів України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України; за заг. ред. М. М. Слюсаревського; упоряд. Л. А. Найдьонова, Г. В. Мироненко. – К. : Міленіум, 2009. – 209 с. Анотація. Розглядаються теоретико-методологічні проблеми політичної психології, нові підходи й історичні ретроспективи. Аналізуються різні аспекти демократизації політичного життя, взаємозв’язків людини і політики в...

Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави 2010 Випуск 10

 • формат doc
 • размер 373,94 КБ
 • добавлен 07 июля 2012 г.
(На укр.яз.) Збірник наукових праць. / Асоціація політичних психологів України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України ; за заг. ред. М. М. Слюсаревського ; упоряд. Л. А. Найдьоно-ва, Г. В. Мироненко. – К. : Міленіум, 2010. – 231 с. Анотація. Розглядаються теоретико-методологічні проблеми політичної психології: структурні зв’язки, історіографічні питання, регіональні особливості феноменів, методичні перспективи. Аналізуються соціально-психол...

Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави 2011 Випуск 11

 • формат doc
 • размер 370,37 КБ
 • добавлен 15 июня 2012 г.
(На укр.яз.) Збірник наукових праць. / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; за заг. ред. М. М. Слюсаревського ; упоряд. Л. А. Найдьонова, Г. В. Мироненко. – К. : Міленіум, 2011. – 228 с. Анотація. Розглядаються теоретико-методологічні проблеми та актуальні завдання політичної психології на сучасному етапі її розвитку. Досліджуються психологічні чинники демократизації політичного житт...

Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави 2011 Випуск 12

 • формат doc
 • размер 356,07 КБ
 • добавлен 27 мая 2012 г.
(На укр.яз.) Збірник наукових праць. / Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; за заг. ред. М. М. Слюсаревського ; упоряд. Л. А. Найдьонова, Г. В. Мироненко. – К. : Міленіум, 2011. – 195 с. Анотація. Розглядається широкий спектр політико-психологічних проблем соціалізації молоді, її громадянського виховання в умовах суспільних трансформацій і реформування освіти. Досліджується роль, яку...

Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави 2012 Випуск 13

 • формат doc
 • размер 522,86 КБ
 • добавлен 30 мая 2014 г.
(На укр.яз.) Збірник наукових праць. Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України ; за заг. ред. М. М. Слюсаревського; упоряд. Л. А. Найдьонова, Л. Г. Чорна. – К. : Золоті ворота, 2012. – Вип. 13. – 335 с. Анотацція. Розглядаються теоретико-методологічні проблеми та актуальні завдання політичної психології на сучасному етапі її розвитку. Досліджуються психологічні чинники демократизації пол...