Психологічні перспективи 2009 №13

 • формат pdf
 • размер 4,12 МБ
 • добавлен 17 марта 2015 г.
/ Вол. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. та політичної психології АПН України. – Луцьк: [б. в.], 2009 Випуск 13 —- 248 с. "Психологічні перспективи" є рецензованим періодичним науковим часописом, включеним до міжнародних наукометричних баз, а також до затвердженого МОН переліку наукових фахових видань України, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора чи кандидата психологічних наук. Зміст...

Психологічні перспективи 2009 №14

 • формат pdf
 • размер 4,19 МБ
 • добавлен 15 апреля 2015 г.
Вол. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. та політичної психології АПН України. – Луцьк: [б. в.], 2009 Випуск 14 - 257 с. "Психологічні перспективи" є рецензованим періодичним науковим часописом, включеним до міжнародних наукометричних баз, а також до затвердженого МОН переліку наукових фахових видань України, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора чи кандидата психологічних наук. Зміст. К...

Психологічні перспективи 2010 №15

 • формат pdf
 • размер 3,96 МБ
 • добавлен 17 апреля 2015 г.
Вол. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. та політичної психології АПН України. – Луцьк: [б. в.], 2010 Випуск 15 - 233 с. "Психологічні перспективи" є рецензованим періодичним науковим часописом, включеним до міжнародних наукометричних баз, а також до затвердженого МОН переліку наукових фахових видань України, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора чи кандидата психологічних наук. Зміст. Б...

Психологічні перспективи 2010 №16

 • формат pdf
 • размер 5,94 МБ
 • добавлен 18 марта 2015 г.
Вол. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. та політичної психології АПН України. – Луцьк: [б. в.], 2010 Випуск 16 —- 341 с. "Психологічні перспективи" є рецензованим періодичним науковим часописом, включеним до міжнародних наукометричних баз, а також до затвердженого МОН переліку наукових фахових видань України, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора чи кандидата психологічних наук. Зміст....

Психологічні перспективи 2012 №19

 • формат pdf
 • размер 4,22 МБ
 • добавлен 17 апреля 2015 г.
Вол. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. та політичної психології АПН України. – Луцьк: [б. в.], 2012 Випуск 19 -— 341 с. "Психологічні перспективи" є рецензованим періодичним науковим часописом, включеним до міжнародних наукометричних баз, а також до затвердженого МОН переліку наукових фахових видань України, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора чи кандидата психологічних наук. Зміст....

Психологічні перспективи 2012 №20

 • формат pdf
 • размер 8,04 МБ
 • добавлен 10 апреля 2015 г.
Вол. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. та політичної психології АПН України. – Луцьк: [б. в.], 2012 Випуск 20 -— 299 с. "Психологічні перспективи" є рецензованим періодичним науковим часописом, включеним до міжнародних наукометричних баз, а також до затвердженого МОН переліку наукових фахових видань України, в яких можуть друкуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора чи кандидата психологічних наук. Зміст....

Психологічні перспективи. Спеціальний випуск. Проблеми кіберагресії 2012 Том 1

 • формат pdf
 • размер 2,25 МБ
 • добавлен 04 ноября 2013 г.
Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, Київ. 2012. Том 1. 244 с. Зміст. Обрії психічного життя людини. Бистрова Ю. Дослідження рівня психологічної готовності до професійного самовизначення підлітків і юнаків з порушеннями психофізичного розвитку. Брагина Н. Отражение субъектной жизненной позиции личности в ранних детских воспоминаниях. Донець О. Сімейний статус жінки як чинник її самоприйняття. Новікова Ж. Психологічні асп...