ГНД 34.03.205-2004 Особые условия безопасного выполнения работ на предприятиях электроэнергетики. Положение

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 445.08 КБ
 • добавлен 11 августа 2011 г.
Этот документ «Особые условия безопасного выполнения работ на предприятиях электроэнергетики. Положение»(далее - Положение) разработан согласно законам Украины, нормативно-правовых актов Кабинета Министров Украины, межотраслевых и отраслевых нормативных документов и распространяется на все субъекты энергетики независимо от их ведомственной принадлежности. Положение устанавливает (регламентирует) дополнительные организационные мероприятия по предо...

ГНД 34.05.102-2003 Порядок визначення вартості ремонту і технічного обслуговування електричних мереж

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 505,42 КБ
 • добавлен 07 августа 2015 г.
Міністерство палива та енергетики України, 2004. - 28 с. Галузевий нормативний документ «Порядок визначення вартості ремонту і технічного обслуговування електричних мереж (надалі Порядок) встановлює основні правила складання кошторисної документації та визначення вартості ремонту і технічного обслуговування (надалі ТО) електричних мереж на об’єктах підприємств електричних мереж, відповідно до нормативних актів Держбуду України, визначених докумен...

ГНД 34.05.102-2003 Порядок визначення вартості ремонту і технічного обслуговування електричних мереж (діє в Україні)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 638,50 КБ
 • добавлен 19 ноября 2015 г.
ГНД встановлює основні правила складання кошторисної документації та визначення вартості ремонту і технічного обслуговування електричних мереж на об єктах підприємств електричних мереж, відповідно до нормативних актів Держбуду України. Затверджено наказом Мінпаливенерго України №770 від 22.12.03р.

ГНД 34.05.102-2003 Порядок визначення вартості ремонту і технічного обслуговування електричних мереж. Правила

Стандарт
 • формат doc
 • размер 211 КБ
 • добавлен 21 января 2011 г.
Це галузевий нормативний документ Міністерства палива та енергетики України. Чинний від 2004-01- 22. Замовлений об'єднанням енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики»(ОЕП «ГРІФРЕ»). Виконавці: Лошак О. С., Цар Г. С., Пулькас Л. Г.

ГНД 34.09.203-2004 Нормування витрат електроенергії на власні потреби підстанцій 35-750 кВ і розподільчих пунктів 6-10 кВ. Інструкція. (Діє в Україні)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 1.15 МБ
 • добавлен 18 ноября 2015 г.
Цей документ Нормування витрат електроенергії на власні потреби підстанцій 35-750 кВ і розподільчих пунктів 6-10 кВ. Інструкція (далі Інструкція) встановлює методичну базу та порядок обчислення значень нормативних витрат електроенергії на власні потреби підстанцій 35-750 кВ і розподільчих пунктів 6-10 кВ.Ця Інструкція має обов’язковий характер для електро­передавальних організацій незалежно від форм власності та відомчої належності, які мають у в...

ГНД 34.09.205-2004 Витрати електричної енергії на власні та господарські потреби електричних станцій та мереж (діє в Україні)

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 662.44 КБ
 • добавлен 22 декабря 2012 г.
Витрати електричної енергії на власні та господарські потреби електричних станцій та мереж. Номенклатура поширюється на теплові, атомні, гідравлічні електростанції, котельні, енергогенеруючі компанії та електропередавальні організації незалежно від форм власності.

ГНД 34.09.205-2004 Витрати електричної енергії на власні та господарські потреби електричних станцій та мереж. Номенклатура

Стандарт
 • формат doc
 • размер 314 КБ
 • добавлен 14 августа 2011 г.
Витрати електричної енергії на власні та господарські потреби електричних станцій та мереж. Номенклатура (далі - Номенклатура) поширюється на теплові, атомні, гідравлічні електростанції, котельні, енергогенеруючі компанії та електропередавальні організації незалежно від форм власності.

ГНД 34.10.301-2004 Норми витрат зварювальних і наплавочних матеріалів для виконання зварювальних і наплавочних робіт під час ремонту енергетичного обладнання ТЕС

Стандарт
 • формат pdf
 • размер 5,03 МБ
 • добавлен 24 августа 2012 г.
Министерство топлива и энергетики Украины. Документ для расчёта расхода сварочных материалов

ГНД 34.20.303-2003 Випробування та контроль стану заземлювальних пристроїв електроустановок. Типова інструкція

Стандарт
 • формат doc
 • размер 2.05 МБ
 • добавлен 02 февраля 2011 г.
Ця типова інструкція (далі — інструкція) регулює питання організації та проведення технічного обслуговування, ремонту, випробування та контролю стану заземлювальних пристроїв (у електро-установках вище 1 кВ) і призначено для використання на підприємствах різних форм власності та організаційних структур, які виробляють, перетворюють, передають, розподіляють та споживають електричну енергію. Відмімінені у 2009 році

ГНД 34.47.503-2004 Інструкція з експлуатації елегазових вимикачів

Стандарт
 • формат doc
 • размер 400 КБ
 • добавлен 14 августа 2011 г.
"Інструкція з експлуатації елегазових вимикачів" (надалі Інструкція) поширюється на підприємства, що мають у власності або законному володінні енергосистеми, енергооб'єкти, споживачів електричної енергії, які експлуатують елегазові вимикачі, та сервісні організації, що надають послуги з монтажу, налагодження, випробування, технічного обслуговування або ремонту елегазових вимикачів, незалежно від форм власності чи відомчої належності. Інструкція в...

ГНД 341.004.003.001-2002 Інструкція з проектування електромереж 110-0,38 кВ

Стандарт
 • формат doc
 • размер 103.48 КБ
 • добавлен 02 февраля 2011 г.
Дані норми поширюються на нові електричні мережі 110-0,38 кВ та реконструкцію, розширення, технічне переоснащення існуючих електричних мереж столиці України — міста Києва, включно з мережами зовнішнього електропостачання всіх споживачів електроенергії незалежно від їх форми власності та відомчої належності. Норми розвивають і доповнюють вимоги ДБН 360–92* Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень, Правил улаштування елект...

ПУЕ-2014 Україна (Правила улаштування електроустановок) станом на 20.09.2016 року

Стандарт
 • формат html, image, pdf
 • размер 161,29 МБ
 • добавлен 09 августа 2016 г.
ПУЕ. Окремі розділи (на українській мові). 1.1-1.3, 1.5-1.9, які затверджено та введено в дію наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 20 червня 2014 року № 469; 1.4, затверджено та введено в дію наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 30.07.2015 року № 478 2.1-2.2, затверджено та введено в дію наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 30.07.2015 року № 479...