Георгиев В., Дуриданов И. (ред.). Български етимологичен речник. Том V (Падеж-Пуска)

Словарь
 • формат djvu
 • размер 13,06 МБ
 • добавлен 06 ноября 2014 г.
София: Академично издателство Проф. Марин Дринов, 1999. — 860 с. — ISBN 954-430-315-4 Български етимологичен речник е многотомно издание, подготвено от Института за български език при БАН и описващо произхода на думите в българския език. До момента са издадени 7 тома през периода 1971—2011 г. Работи се върху осмия том. С издаването на седмия том покритието на българската лексика става от А до терясвам. В речника се включват всички думи на езика,...

Георгиев В.И. (ред.) Български етимологичен речник. Том I (А-З)

Словарь
 • формат djvu
 • размер 16,83 МБ
 • добавлен 01 ноября 2014 г.
София: Издателство на Българската Академия на Науките, 1971 — 679+95 с. Български етимологичен речник е многотомно издание, подготвено от Института за български език при БАН и описващо произхода на думите в българския език. До момента са издадени 7 тома през периода 1971—2011 г. Работи се върху осмия том. С издаването на седмия том покритието на българската лексика става от А до терясвам. В речника се включват всички думи на езика, събрани до дне...

Георгиев В.И. (ред.) Български етимологичен речник. Том II (И-Крепя)

Словарь
 • формат djvu
 • размер 10,91 МБ
 • добавлен 17 октября 2014 г.
София: Издателство на Българската Академия на Науките, 1979 — 740 с. Български етимологичен речник е многотомно издание, подготвено от Института за български език при БАН и описващо произхода на думите в българския език. До момента са издадени 7 тома през периода 1971—2011 г. Работи се върху осмия том. С издаването на седмия том покритието на българската лексика става от А до терясвам. В речника се включват всички думи на езика, събрани до днес....

Георгиев В.И. (ред.) Български етимологичен речник. Том III (Крес-Минго)

Словарь
 • формат djvu
 • размер 15,09 МБ
 • добавлен 03 ноября 2014 г.
София: Издателство на Българската Академия на Науките, 1986 — 800 с. Български етимологичен речник е многотомно издание, подготвено от Института за български език при БАН и описващо произхода на думите в българския език. До момента са издадени 7 тома през периода 1971—2011 г. Работи се върху осмия том. С издаването на седмия том покритието на българската лексика става от А до терясвам. В речника се включват всички думи на езика, събрани до днес....

Георгиев В.И., Дуриданов И. (ред.). Български етимологичен речник. Том IV (МИНГО - ПАДАМ)

Словарь
 • формат pdf
 • размер 14,59 МБ
 • добавлен 12 марта 2013 г.
Академично издателство Проф. Марин Дринов, София, 1995. – 1004 с. (Българска академия на науките – Институт за български език) Научни редактори: В.И. Георгиев, И. Дуриданов Автори: В. Анастасов, Л. Димитрова-Тодорова, У. Дукова, Й.Н. Иванов, Д. Михайлова, О. Младенова, М. Рачева, Г. Риков, Л. Селимски, Т.Ат. Тодоров Български етимологичен речник е многотомно издание, подготвено от Института за български език при БАН и описващо произхода на думите...

Георгиев В.И., Дуриданов И. (ред.). Български етимологичен речник. Том IV (Минго-Падам)

Словарь
 • формат djvu
 • размер 14,72 МБ
 • добавлен 22 октября 2014 г.
София: Академично издателство Проф. Марин Дринов, 1995. — 1003 с. — ISBN 954-430-314-6 Български етимологичен речник е многотомно издание, подготвено от Института за български език при БАН и описващо произхода на думите в българския език. До момента са издадени 7 тома през периода 1971—2011 г. Работи се върху осмия том. С издаването на седмия том покритието на българската лексика става от А до терясвам. В речника се включват всички думи на езика,...

Георгиев Вл.И., Дуриданов И., Рачева М. (ред.) Български етимологичен речник. Том I (А-З)

Словарь
 • формат pdf, txt
 • размер 201,07 МБ
 • добавлен 06 декабря 2011 г.
Издателство на Българската академия на науките, София, 1971. 679 стр. Редактор: Вл. И. Георгиев Съставили: Вл. Георгиев, Ив. Гълъбов, Й. Заимов, Ст. Илчев Български етимологичен речник е многотомно издание, подготвено от Института за български език при БАН и описващо произхода на думите в българския език. До момента са издадени 7 тома през периода 1971—2011 г. Работи се върху осмия том. С издаването на седмия том покритието на българската лексика...

Георгиев Вл.И., Дуриданов И., Рачева М. (ред.) Български етимологичен речник. Том II (И - КРЕПЯ). Часть 1

Словарь
 • формат pdf
 • размер 174,24 МБ
 • добавлен 03 декабря 2011 г.
Издателство на Българската академия на науките, София, 1979. 740 стр. Редактор: Вл. И. Георгиев Съставили: В. И. Георгиев, Й. Заимов, Ст. Илчев, М. Чалъков, Й. Иванов, Д. Михайлова, В. Анастасов, У. Дукова, М. Рачева, Т. Тодоров Български етимологичен речник е многотомно издание, подготвено от Института за български език при БАН и описващо произхода на думите в българския език. До момента са издадени 7 тома през периода 1971—2011 г. Работи се вър...

Георгиев Вл.И., Дуриданов И., Рачева М. (ред.) Български етимологичен речник. Том II (И - КРЕПЯ). Часть 2

Словарь
 • формат pdf, txt
 • размер 161,33 МБ
 • добавлен 26 ноября 2011 г.
Издателство на Българската академия на науките, София, 1979. 740 стр. Редактор: В. И. Георгиев Съставили: В. И. Георгиев, Й. Заимов, Ст. Илчев, М. Чалъков, Й. Иванов, Д. Михайлова, В. Анастасов, У. Дукова, М. Рачева, Т. Тодоров Български етимологичен речник е многотомно издание, подготвено от Института за български език при БАН и описващо произхода на думите в българския език. До момента са издадени 7 тома през периода 1971—2011 г. Работи се върх...

Георгиев Вл.И., Дуриданов И., Рачева М. (ред.) Български етимологичен речник. Том III (КРЕС - МИНГО). Часть 1

Словарь
 • формат pdf
 • размер 189,90 МБ
 • добавлен 29 ноября 2011 г.
Издателство на Българската академия на науките, София, 1986. 800 стр. Редактор: Вл.И. Георгиев Съставили: В. И. Георгиев, Р. Бернар, Ст. Илчев, Й. Н. Иванов, Д. Михайлова, В. Анастасов, Г. Риков, О. Младенова, У. Дукова, М. Рачева, Л. Димитрова-Тодорова, Т. Ат. Тодоров Български етимологичен речник е многотомно издание, подготвено от Института за български език при БАН и описващо произхода на думите в българския език. До момента са издадени 7 том...

Георгиев Вл.И., Дуриданов И., Рачева М. (ред.) Български етимологичен речник. Том III (КРЕС - МИНГО). Часть 2

Словарь
 • формат pdf, txt
 • размер 190,54 МБ
 • добавлен 01 декабря 2011 г.
Издателство на Българската академия на науките, София, 1986. 800 стр. Редактор: Вл.И. Георгиев Съставили: В. И. Георгиев, Р. Бернар, Ст. Илчев, Й. Н. Иванов, Д. Михайлова, В. Анастасов, Г. Риков, О. Младенова, У. Дукова, М. Рачева, Л. Димитрова-Тодорова, Т. Ат. Тодоров Български етимологичен речник е многотомно издание, подготвено от Института за български език при БАН и описващо произхода на думите в българския език. До момента са издадени 7 том...

Георгиев Вл.И., Дуриданов И., Рачева М. (ред.) Български етимологичен речник. Том V (ПАДЕЖ - ПУСКА). Часть 1

Словарь
 • формат pdf
 • размер 191,65 МБ
 • добавлен 24 декабря 2011 г.
Академично издателство Проф. Марин Дринов, София, 1996. 860 стр. Редактори: Иван Дуриданов, Мария Рачева, Тодор Ат. Тодоров Съставили: В. Анастасов, Л. Димитрова-Тодорова, У. Дукова, Й.Н. Иванов, Е. Машалова, Д. Михайлова, О. Младенова, М. Рачева, Г. Риков, Л. Селимски, Т.Ат. Тодоров Български етимологичен речник е многотомно издание, подготвено от Института за български език при БАН и описващо произхода на думите в българския език. До момента са...

Георгиев Вл.И., Дуриданов И., Рачева М. (ред.) Български етимологичен речник. Том V (ПАДЕЖ - ПУСКА). Часть 2

Словарь
 • формат pdf
 • размер 217,15 МБ
 • добавлен 29 ноября 2011 г.
Академично издателство Проф. Марин Дринов, София, 1996. 860 стр. Редактори: Иван Дуриданов, Мария Рачева, Тодор Ат. Тодоров Съставили: В. Анастасов, Л. Димитрова-Тодорова, У. Дукова, Й.Н. Иванов, Е. Машалова, Д. Михайлова, О. Младенова, М. Рачева, Г. Риков, Л. Селимски, Т.Ат. Тодоров Български етимологичен речник е многотомно издание, подготвено от Института за български език при БАН и описващо произхода на думите в българския език. До момента са...

Георгиев Вл.И., Дуриданов И., Рачева М. (ред.) Български етимологичен речник. Том VI (ПУСКАМ - СЛОВАР). Часть 1

Словарь
 • формат pdf
 • размер 175,65 МБ
 • добавлен 08 декабря 2011 г.
Академично издателство Проф. Марин Дринов, София, 2002. 886 стр. Редактори: Мария Рачева, Тодор Ат. Тодоров Съставили: В. Анастасов, Х. Дейкова, Л. Димитрова-Тодорова, У. Дукова, Д. Михайлова, М. Начева, М. Рачева, Г. Риков, Л. Селимски, Т. Ат. Тодоров Български етимологичен речник е многотомно издание, подготвено от Института за български език при БАН и описващо произхода на думите в българския език. До момента са издадени 7 тома през периода 1...

Георгиев Вл.И., Дуриданов И., Рачева М. (ред.) Български етимологичен речник. Том VI (ПУСКАМ - СЛОВАР). Часть 2

Словарь
 • формат pdf
 • размер 210,58 МБ
 • добавлен 30 декабря 2011 г.
Академично издателство Проф. Марин Дринов, София, 2002. 886 стр. Редактори: Мария Рачева, Тодор Ат. Тодоров Съставили: В. Анастасов, Х. Дейкова, Л. Димитрова-Тодорова, У. Дукова, Д. Михайлова, М. Начева, М. Рачева, Г. Риков, Л. Селимски, Т. Ат. Тодоров Български етимологичен речник е многотомно издание, подготвено от Института за български език при БАН и описващо произхода на думите в българския език. До момента са издадени 7 тома през периода 1...

Рачева М., Тодоров Т. Български етимологичен речник. Том VI (Пускам-Словар)

Словарь
 • формат djvu
 • размер 6,72 МБ
 • добавлен 28 октября 2014 г.
Рачева М., Тодоров Т. Български етимологичен речник. Том VI (Пускам-Словар) София: Академично издателство Проф. Марин Дринов, 2002.— 886 с.— ISBN 954-430-633-1 Български етимологичен речник е многотомно издание, подготвено от Института за български език при БАН и описващо произхода на думите в българския език. До момента са издадени 7 тома през периода 1971—2011 г. Работи се върху осмия том. С издаването на седмия том покритието на българската ле...