Похожие разделы

Босак О. Порівняльна характеристика граматичних категорій особи, способу та стану урумської та турецької мов

Статья
 • формат pdf
 • размер 179,07 КБ
 • добавлен 25 ноября 2015 г.
Українська Орієнталістика. — 2007-2008. — № 2-3 — С. 20-24. Як одна з актуальних у сучасному мовознавстві розглядається проблематика міжмовних та міждіалектних контактів, зокрема – проблема розвитку структури мови в результаті цих контактів. Особливо цінний для дослідження цієї проблематики матеріал пропонують ізольовані від основного ареалу поширення, обмежені щодо кількості носіїв так звані “острівні тюркські мови”. До них належать також урумс...

Гаркавець Олександр. Урумско-украинский словарь

Словарь
 • формат pdf
 • размер 3.07 МБ
 • добавлен 07 мая 2011 г.
Урумський словник. Алма-Ата: Баур, 2000. – 631 стр. Формат PDF. Качество высокое. 3216 Кб. В словаре отражена лексика 12 диалектов языка урумов – тюркоязычных греков 31 населенного пункта Донецкой области, Украина. Здесь представлена обновленная, частично исправлленная и дополненная в 2011 году версия, в бумажном виде не опубликованная.

Гаркавець Олександр. Урумы Приазовья: История, язык, сказки, песни, загадки, пословицы, письменные памятники

 • формат pdf
 • размер 4.53 МБ
 • добавлен 07 мая 2011 г.
Уруми Надазов'я: Історія, мова, казки, пісні, загадки, прислів'я. писемні пам'ятки. - Алма-Ата: Український культурний центр, 1999. – 624 стр. Формат PDF. Качество высокое. 4751 Кб. В сборнике представлены фольклорные, разговорные и письменные тексты 12 диалектов языка урумов – тюркоязычных греков 31 населенного пункта Донецкой области, Украина, а также фрагменты Евангелия на урумском языке из с. Каракуба в Крыму. Здесь дана обновленная, частично...

Дрига І.М. Мова листів Трифілія у порівняльно-історичному висвітленні (Караманлійські пам'ятки Анатолії)

Статья
 • формат pdf
 • размер 2,40 МБ
 • добавлен 01 января 2016 г.
Східний світ. — 2008. — №1 — С. 134-143. Дослідження присвячене порівнянню мови урумських листів протоієрея Трифілія із мовою деяких відомих та доступних пам’яток караманлійської писемності походженням з Анатолії, регіону Кападокії, Стамбула (Єдікуле), Конії. Метою дослідження є: - Окреслити приблизне коло джерел, які можна використовувати для атрибуції пам’ятників писемнолітературної урумської мови. - Здійснити спробу попереднього визначення...

Пономарьова І. Історія та сучасне функціонування мови греків-тюркофонів Приазов'я

Статья
 • формат doc
 • размер 32,79 КБ
 • добавлен 13 декабря 2015 г.
Схід: Аналітично-інформаційний журнал. — 2007. — № 2 (80). — С. 86-91. Грецьке населення Приазов’я поділяється в лінгвістичному відношенні на урумів - тюркофонів та румеїв-еллінофонів. Стаття присвячена трансформації та функціонуванню мови греків-тюркофонів.

Смолина М. Урумский язык. Учебное пособие для начинающих с аудиоприложением

 • формат jpg, mp3, djvu
 • размер 49.13 МБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
Книга является первым когда-либо изданным учебником урумского языка, материал основан на крымскотатарских диалектах греков-понтийцев, с конца 18 века переселённый в Приазовье Украины. На сегодняшний день урумский язык находится на грани вымирания. Книга сопровождается аудио-приложением с уроками и народным фольклером. Урумский язык - язык греков-урумов, распространен в Приазовье Украины и в Греции. Язык делится на несколько диалектов, среди кото...

Юзвяк І.П. Формування та етапи становлення релігійної термінології урумської мови

Статья
 • формат pdf
 • размер 458,97 КБ
 • добавлен 21 ноября 2015 г.
Мова і культура. — 2012. — Вип. 15 — Т. IІI (157) — С. 184-190. Однією із нових та цікавих галузей сучасної тюркології є дослідження історії, культури та мови урумів-християн, що живуть на узбережжі Азовського моря. Зокрема, вивчення урумістики представлено в Україні працями О. Гаркавця, І. Дриги, І. Пономарьової та турецькими дослідниками Й. Анзеріоглу, А. Ердоганам та іншими. Статтю присвячено вивченню формування та функціонування релігійної те...