Абрамов H.А. Хозяйственно-процессуальное право Украины

 • формат doc
 • размер 978 КБ
 • добавлен 24 июня 2010 г.
Учебное пособие (курс лекций). Издание второе. — X.: Одиссей, 2003. — 128 с. Второе издание учебного пособия «Хозяйственно-процессуальное право Украины», написанное кандидатом юридических наук, доцентом Одесского национального университета им. И. И. Мечникова Абрамовым Н. А., издается в связи с тем, что после выпуска первого были приняты 7 февраля 2002 г. Закон Украины «О судоустройстве Украины», а 7 марта 2002 г. Закон Украины «О внесении измен...

Апеляційне провадження у господарському процесі

degree
 • формат doc
 • размер 119,31 КБ
 • добавлен 19 апреля 2014 г.
К.: КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2014.- 128 с. Зміст: Вступ Господарські суди становлять триланкову систему Пред'явлення позову, розгляд справи та винесення рішення господарським судом Апеляційне оскарження рішення місцевого господарського суду Касаційне оскарження рішення господарського суду Загальна характеристика апеляційного провадження Поняття Апеляційного провадження Перегляд судових рішень у апеляційному порядку Право на апеляційне оскарж...

Балюк І.А. Господарське процесуальне право

 • формат doc
 • размер 185.1 КБ
 • добавлен 06 июня 2010 г.
Навч. -метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 248 с. Посібник підготовлено на базі чинного законодавства України з господарського процесуального права і практики викладення дисципліни «Господарське процесуальне право» («Арбітражний процес») для студентів юридичного факультету. Розглянуті питання сучасного господарського процесу, висвітлено проблеми, які існують на сьогодні в процесі розгляду й вирішення спорів у сфері господ...

Балюк І.А. Господарське процесуальне право

 • формат doc
 • размер 1.3 МБ
 • добавлен 20 октября 2011 г.
Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2008. - 224 с. Витоки господарського судочинства; Господарські суди — спеціалізовані суди у системі судів загальної юрисдикції; Господарський процес і господарське процесуальне право; Підвідомчість і підсудність справ господарським судам; Учасники господарського процесу; Докази у господарському процесі; Судові витрати у господарському процесі; Процесуальні строки у господарському процесі; Позов у господарському процесі;...

Богомол О.В. Судові витрати у господарському судочинстві України

 • формат pdf
 • размер 1,31 МБ
 • добавлен 08 декабря 2015 г.
Монографія. — Київ: Центр учбової літератури, 2015. — 168 с. — ISBN 978-611-01-0714-3 У монографії розглядаються теоретичні та практичні питання виникнення та розподілу судових витрат, їх правова природа, функції та види у господарському судочинстві України. Розраховано на практикуючих юристів, підприємців, викладачі, студентів юридичних та економічних вищих навчальних закладів, широке коло читачів. Зміст Вступ Теоретико-правові засади дослідженн...

Верховодова Л. Складання плану санації: методичні рекомендації, практичні поради

Практикум
 • формат pdf
 • размер 1,81 МБ
 • добавлен 30 октября 2013 г.
Посібник Автор: кандидат економічних наук Лідія Верховодова. Київ – 2013, 112 с. Цей посібник призначений для тих підприємців, які під впливом негативних зовнішніх факторів або з огляду на свої невдалі дії стикнулися з фінансовими труднощами, але не здалися і готові надалі активно боротися за збереження свого бізнесу. Досвід активних підприємців як в Україні, так і за кордоном надає переконливі приклади того, що поява у бізнесі фінансових негараз...

Горевий В.І. Господарський процес

 • формат doc
 • размер 330,37 КБ
 • добавлен 19 января 2014 г.
Горевий В. І. Господарський процес. Практикум : навчальний посібник / В. І. Горевий, А. М. Куліш, В. Д. Чернадчук. – 3-тє видання, виправлене і доповнене. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 308 с. ЗМІСТ Вступ Вступ до господарськоого процесу Предмет і метод господарського процесу Принципи господарського процесу Джерела господарського процесу Досудове врегулювання господарських спорів Господарсько-правова відповідальність підприємст...

Господарське процесуальне право України

 • формат doc
 • размер 194,74 КБ
 • добавлен 07 октября 2011 г.
Автор невідомий. Зміст: Правовий стангосподарського суду в україні. поняття господарського процесу та господарського процесуального права. досудове врегулювання господарських спорів. підвідомчість і підсудність господарських справ господарським судам. учасники господарського процесу. докази в господарському процесі. судові витрати. процесуальні строки. позов у господарському процесі. порушення провадження у справі. підготовка матеріалів до розгля...

Господарсько-процесуальне право України

Статья
 • формат doc
 • размер 120,19 КБ
 • добавлен 10 сентября 2013 г.
Запоріжжя, 2009. - 56 с. Зміст: Досудове врегулювання спорів. Підвідомчість та підсудність спорів господарським судам. Учасники судового процесу. Доказування і докази в судовому процесі. Вирішення господарських спорів. Судові акти господарського суду. Перегляд судових актів. Виконавче провадження в господарському процесі. Особливості розгляду справ про банкрутство. Третейський розгляд господарських спорів. Міжнародне співробітництво при вирішенні...

Дисциплінарне провадження щодо суддів господарських судів

Презентация
 • формат ppt
 • размер 194,85 КБ
 • добавлен 06 декабря 2014 г.
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. 7 слайдів. 2014 рік Господарський процес України Вчинення суддею дисциплінарного проступку Скарга на дії чи бездіяльність судді Перевірка даних про наявність підстав для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності Відкриття дисциплінарного провадження і розгляд справи Прийняття рішення Оскарження рішення

Задачи и тесты по курсу Господарське процесуальне право України

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 312.5 КБ
 • добавлен 25 ноября 2011 г.
До збірника ввійшли тести з основних питань навчальної програми по дисципліні "Господарське процесуальне право України". По кожній темі окрім тестів додано зачачі по практичному застосуванню норм процесуального законодавства при вирішенні практичних завдань. Зміст: Правовий стан господарського суду в Україні Поняття господарського процесу та господарського процесуального права Досудове врегулювання господарських спорів Підвідомчість і підсудність...

Зайцев І. Іду на мир

Статья
 • формат doc, image
 • размер 238,89 КБ
 • добавлен 22 декабря 2013 г.
// Контракти. - 29.10.2007 Станція «Мир» Плюси і мінуси укладення мирової угоди для кредитора та боржника Досудове врегулювання Судовий розгляд Мирова угода у виконавчому провадженні

Зайцев І. Щоб тобі рік судитися

Статья
 • формат doc
 • размер 13,60 КБ
 • добавлен 22 декабря 2013 г.
// Контракти. - 2.10.2006 Плідна дебютна ідея Мідлшпіль. Зустрічний бій Ендшпіль. Надзвичайні заходи Розбір польотів

Ломакіна О.А. Повноваження апеляційного господарського суду під час розгляду справи

Статья
 • формат doc
 • размер 18,31 КБ
 • добавлен 29 июня 2014 г.
Наукова стаття Європейські перспективи.- 2012.- № 4, ч. 2. – С. 62-66. Під повноваженнями суду апеляційної інстанції слід розуміти сукупність прав апеляційного суду на здійснення встановлених законом процесуальних дій щодо судових актів, що не вступили в законну силу та перевіряються за апеляційною скаргою. Правове положення суду другої інстанції в господарському процесі характеризується наявністю досить широкого кола повноважень при здійсненні...

Ніколенко Л.М. Історичні передумови становлення господарського процесуального законодавства під впливом матеріально-правових актів

Статья
 • формат pdf
 • размер 165,93 КБ
 • добавлен 25 декабря 2013 г.
Стаття. Опублікована у Часописі Київського університету права. - 2010.- № 2. - С. 179-186. Досліджені історичні передумови становлення господарського процесуального законодавства під впливом матеріально-правових актів. Аналізуються матеріально-правові акти, які впливали на розвиток господарського судочинства в Україні.

Николаев А.Н. Науково практичний коментар до Господарського процесуального кодексу України

 • формат doc
 • размер 2.11 МБ
 • добавлен 27 декабря 2010 г.
В книге даны подробные коментарии, с пиведением примеров и вариантами решений тех или иных задач, возникающих в хозяйственном процессе.

Пленум Верховного суда Украины. Постановление О практике рассмотрения судами корпоративных споров

 • формат docx
 • размер 49.85 КБ
 • добавлен 31 января 2011 г.
Пленум верховного суду україни. постанова. від 24 жовтня 2008 року N 13. про практику розгляду судами корпоративних спорів. В постанові описано правозастосування судами норм матеріального права при розгляді корпоративних спорів.

Подцерковний О.П., Квасніцька О.О., Степанова Т.В. та ін. Господарське процесуальне право

 • формат doc
 • размер 1,79 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Підручник. - X. : Одіссей, 2012. — 400 с. У підручнику розглядаються в теоретичному і практичному аспектах положення Господарського процесуального кодексу України, Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та інших джерел господарського процесуального права. Особлива увага приділена питанням становлення господарського процесуального права як самостійної галузі права, порядку розгляду спорів у господар...

Подцерковний О.П., Квасніцька О.О., Степанова Т.В. та ін. Господарське процесуальне право

 • формат pdf
 • размер 16,75 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Підручник. - X. : Одіссей, 2012. — 400 с. У підручнику розглядаються в теоретичному і практичному аспектах положення Господарського процесуального кодексу України, Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та інших джерел господарського процесуального права. Особлива увага приділена питанням становлення господарського процесуального права як самостійної галузі права, порядку розгляду спорів у господар...

Поняття господарсько-процесуального права та господарського процесу

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 41,54 КБ
 • добавлен 02 марта 2013 г.
ОНУ ім.Мечникова, Економіко-правовий факультет, Одеса, 2013 Поняття господарсько-процесуального права та господарського процесу Поняття господарсько-процесуального права Поняття господарського процесу, його форми та стадії Претензія Виробничий кооператив «Сінокос» за договором № 513 від 5 грудня 2011 року повинен був до 30 липня 2012 року поставити Приватному акціонерному товариству «Зернопереробка» 20 тон зерна першого ґатунку за ціною 700 гриве...

Порядок исполнения решений, определений и постановлений хозяйственных судов Украины

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 52,86 КБ
 • добавлен 02 января 2012 г.
Украины, ВНУ им.В.Даля, 4 курс, 2012 г. с. 28 Порядок исполнения решений, определений и постановлений хозяйственных судов Украины Введение Общая характеристика порядка исполнения судебных актов в хозяйственном процессуальном праве Участники исполнительного производства Приказ хозяйственного суда Отсрочка или рассрочка исполнения, изменение способа и порядка исполнения судебного решения Приостановление исполнения судебного решения Поворот исполнен...

Правова природа досудового (претензійного) порядку врегулювання господарських спорів

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 35,21 КБ
 • добавлен 01 ноября 2012 г.
ОНУ ім.Мечникова, Одеса, 2012 Поняття та правове регулювання досудового врегулювання господарських спорів Пред'явлення та розгляд претензії Вимоги до змісту претензії Порядок і строки розгляду претензії Відповідь на претензію Переваги та недоліки досудового порядку вирішення господарських спорів. Задача Товариство з обмеженою відповідальністю «Стікс» за договором купівлі-продажу від 10 лютого 2012 року повинно було у триденний термін після уклад...

Притика Д.М. (ред.) Вирішення господарських спорів. Застосування норм матеріального права в роз'ясненнях і листах Вищого господарського суду України

 • формат doc
 • размер 747.25 КБ
 • добавлен 30 декабря 2011 г.
К Юстініан, 2002 - 640 с Вміщені у цьому виданні матеріали являють собою систематизовані витяги з чинних роз'яснень та Інформаційних листів Вищого господарського (арбітражного) суду України з питань застосування норм матеріального права у вирішенні господарських спорів Використані тексти роз яснень та листів Вищого господарського (арбітражного) суду України наведені з урахуванням змін І доповнень станом на 1 серпня 2002 року Збірник розрахований...

Притика Д.М. Організаційно-правові засади становлення і діяльності господарських судів України

Дисертация
 • формат doc
 • размер 408,84 КБ
 • добавлен 30 января 2013 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Харків, Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого - 2003. - 409 с. Спеціальність 12.00.10 — судоустрій; прокуратура та адвокатура Науковий консультант доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, академік АПрН України Семчик Віталій Іванович Мета і завдання дослідження полягають у здійсненні комплексного правового аналізу функціонування систем...

Притика Д.М., Тітов М.І. Арбітражний процес. Ч.І Законодавство та практика застосування

 • формат pdf
 • размер 4.29 МБ
 • добавлен 15 апреля 2010 г.
Нумерация страниц сохранена. Харків, Консум, 1999. – Ч. І. – 544 с. У навчальному посібнику вперше систематизовано і узагальнено практику застосування суддями арбітражного процесуального законодавства України. Вміщено норми АПК, законодавчі акти, практика Конституційного Суду України, а також постанови, ухвали та роз'яснення Вищого арбітражного суду України, рішення арбітражних судів з окремих господарських справ відповідно до програми навчально...

Світличний О.П. (ред.) Господарський процес

 • формат pdf
 • размер 3,36 МБ
 • добавлен 21 декабря 2016 г.
підручник. – К.: НУБіП України., 2016 – 337 с. У підручнику викладено нормативний навчальний курс для студентів юридичних спеціальностей з урахуванням останніх змін чинного законодавства. Опануванню студентами навчальної дисципліни сприятиме раціональна та науково обґрунтована структура підручника. У змісті підручника органічно поєднується теорія і практика господарського судочинства. Підручник буде корисним для використання як в навчальному про...

Сегеда С., Татаревський О. Захист своїх прав у господарському суді

 • формат pdf
 • размер 1.07 МБ
 • добавлен 03 ноября 2011 г.
Київ. 2002. 132 с. Перед вами – четвертий практичний посiбник iз серiї Юридична абетка пiдприємця, яку випускає Центр комерцiйного права. Проект Центр комерцiйного права здiйснює компанiя Делойт Туш Томатсу за фiнансової пiдтримки Агентства США з мiжнародного розвитку на пiдставi двосторонньої угоди про спiвпрацю мiж урядами України та США. За результатами експрес-опитування, що його провела Асоцiацiя молодих правникiв України, наш проект визнано...

Степанов С.В. Перегляд судових рішень господарських судів за нововиявленими обставинами

 • формат pdf
 • размер 3,03 МБ
 • добавлен 18 июля 2014 г.
Монографія. - Одеса, 2012. - 186 с. Правова природа нововиявлених обставин Порівняльно-правова характеристика нововиявлених та нових обставин Спільні та відмінні риси провадження за нововиявленими обставинами від інших видів проваджень Поняття та характерні ознаки перегляду актів господарських судів за нововиявленими обставинами Право на перегляд судового акта за нововиявленими обставинами та передумови такого права Передумови об'єктивного хара...

Степанова Т.В. Доказування та докази в господарському процесі України

Дисертация
 • формат doc
 • размер 183,78 КБ
 • добавлен 16 августа 2015 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 12.00.04. - Одеса, 2002. - 188 с. Поняття доказування та доказів у господарському процесі Поняття, сутність та предмет доказування в господарському процесі Поняття судових доказів як засобів пізнання та їх місце в процесі розгляду господарських спорів Особливості класифікації доказів у господарському процесі Характеристика та найважливіші проблеми окремих видів доказів у господарс...

Судовий збір, його розмір і порядок сплати

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 32,43 КБ
 • добавлен 14 марта 2013 г.
ОНУ ім.Мечникова, Одеса, 2013 Судовий збір, його розмір і порядок сплати Претензія Повне товариство «Шипменеджмент» за договором перевезення від 01 лютого 2012 року з Приватним підприємством «Станкобуд» повинно було до 08 лютого 2012 року перевезти із Одеси до Стамбулу 50 сверлільних станків по 300 гривень кожен. Всі станки було відправлено з Одеси в належному стані. Однак до Стамбулу потрапило лише 20 станків у належному стані, інші було пошкодж...

Судовий угляд в господарському процесі

degree
 • формат doc
 • размер 100,12 КБ
 • добавлен 05 декабря 2016 г.
М.Одеса, 2015рік, 88 сторінок. ОНУ ім. І. І. Мечникова. Зміст Вступ Загальні положення про судовий угляд Поняття судового угляду та його ознаки. Види Межі судового угляду: поняття, ознаки, види Принципи господарського процесу та судовий угляд Судовий угляд в різних правових системах Судовий угляд на окремих стадіях господарського процесу Реалізація судового угляду при розгляді справи в першій інстанції Реалізація судового угляду при перегляді спр...

Таблиця - ставки судового збору на 2014 рік

Справочник
 • формат doc
 • размер 6,07 КБ
 • добавлен 19 ноября 2013 г.
Ставки судового збору, що діють з 01.01.2014 р. до 31.12.2014 р, господарське судочинство.

Харитонова О.І. (ред.) Господарське процесуальне право України

 • формат djvu
 • размер 2.97 МБ
 • добавлен 09 сентября 2011 г.
Підручник / За ред. О. І. Харитонової. — К.: Істина, 2009. — 360 с. Пропонований авторами підручник є спробою систематизованого викладу курсу господарського процесуального права України. У цьому науковому виданні використані результати останніх наукових досліджень у галузі господарського процесу та матеріали судової практики. Підручник розрахований на викладачів, аспірантів і студентів юридичних навчальних закладів, адвокатів, працівників судових...

Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельнии В.П. та ін. Господарське процесуальне право

 • формат doc
 • размер 1.76 МБ
 • добавлен 20 апреля 2010 г.
Підручник/ В. Д. Чернадчук, В. В. Сухонос (ст. ), В. П. Нагребельнии, Д. М. Лук'янець; За заг. ред. к. ю. н. В. Д. Чернадчука. - 2-ге вид.,. пере-роб. і доп. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2009 - 378 с. Даний підручник є спробою систематизованого викладення курсу господарського процесуального права України на базі чинного господарського процесуального законодавства та наукових праць присвячених окремим питанням господарського процесуально...

Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П. та ін. Господарське процесуальне право

 • формат pdf
 • размер 890.3 КБ
 • добавлен 23 июня 2011 г.
Підручник / В. Д. Чернадчук, В. В. Сухонос (ст. ), В. П. Нагребельний, Д. М. Лук’янець; За заг. ред. к. ю. н. В. Д. Чернадчука. – 2ге вид., перероб. і доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. –378 с. Даний підручник є спробою систематизованого викладення курсу господарського процесуального права України на базі чинного господарського процесуального законодавства та наукових праць, присвячених окремим питанням господарського процесуального...

Черпак И. Мировое соглашение: долгожданный мир или война с отсрочкой?

Статья
 • формат doc
 • размер 44,40 КБ
 • добавлен 12 мая 2012 г.
Электронный ресурс "Юрист и Закон", 2011. - 5 с. "Подводные камни" мировых соглашений, связанные с их дальнейшим исполнением.

Шелухін М.Л. Господарське процесуальне право

 • формат pdf
 • размер 783,68 КБ
 • добавлен 08 января 2012 г.
Навчальний посібник. Центр навчальної літератури, К. : 2006. - 264 с. У навчальному посібнику у вигляді схем розглянуто основні теми господарсько про цесуального права. Подано роз'яснення та інші акти Вищого господарського суду України, враховано останні зміни господарсько процесуального законодавства. Для курсантів і слухачів навчальних закладів системи МВС, аспирантів, працівників практиків правоохоронних органів та науковців.

Шпаргалка з Господарського процесуального права України

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 173,11 КБ
 • добавлен 17 января 2017 г.
Київський національний економічний університет, 2016 рік; 85 сторінок. Відповіді на 90 запитань з Господарського процесуального права України. Історія розвитку та сучасний стан господарського процесу. Поняття та предмет господарського процесуального права Метод господарського процесуального права Поняття та значення принципів господарського процесуального права. Класифікація принципів господарського процесуального права. Організаційні принципи го...

Шпори - Господарське процесуальне право України

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 186,08 КБ
 • добавлен 15 января 2012 г.
Екзамен, Одеса, НУ "ОЮА" 2012 р. Історія становлення господарських судів та господарського судочинства в Україні. Система, склад та структура господарських судів, їх місце в судовій системі України. Завдання та функції господарських судів України. Право на звернення в господарський суд. Поняття господарського процесу, його форма, предмет та стадії. Поняття та види господарсько-процесуальних відносин. Предмет та метод господарського процесуального...

Шпори - Господарський процес

Шпаргалка
 • формат doc
 • размер 121,91 КБ
 • добавлен 22 апреля 2013 г.
МВСУДДУВС, Дніпропетровськ, 2013, Державний іспит 60-питань Історія встановлення господарських судів в Україні. Поняття та завдання господарського процесу. Стадії господарського процесу. Поняття господарської процесуальної форми (суть, основні риси та значення). Предмет господарського процесуального права. Метод правового регулювання господарсько-процесуальних відносин. Джерела господарського процесуального права. Конституція України як джерело ц...

Шпори з Господарського Процесуального Права України

pottee
 • формат doc
 • размер 605.5 КБ
 • добавлен 24 июня 2010 г.
1. Предмет і метод господарського процесуального права. 2. Судові процедури банкрутства, що застосовуються до боржника. 3. Порядок подання, перегляду касаційної скарги, касаційного подання Генерального прокурора на постанову Вищого господарського суду України. 4. Джерела господарського процесуального права. 5. Ухвала суду і її зміст. 6. Врегулювання розбіжностей, що виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських договорів. 7. Система...

Якісні відмінності справ у загальних, господарських та адміністративних судах

Реферат
 • формат doc
 • размер 36,44 КБ
 • добавлен 04 декабря 2014 г.
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. 7 стор. 2014 рік Господарський процес України Суб'єктний склад сторін спору Предмет спірних правовідносин Характер спірних правовідносин