Задачи и тесты по курсу Господарське процесуальне право України

Задачи и тесты по курсу Господарське процесуальне право України
 • лабараторные
 • doc
 • 312.5 КБ
 • добавлен 25.11.2011
До збірника ввійшли тести з основних питань навчальної програми по дисципліні "Господарське процесуальне право України". По кожній темі окрім тестів додано зачачі по практичному застосуванню норм процесуального законодавства при вирішенні практичних завдань.
Зміст:
Правовий стан господарського суду в Україні
Поняття господарського процесу та господарського процесуального права
Досудове врегулювання господарських спорів
Підвідомчість і підсудність господарських справ господарським судам
Учасники господарського процесу
Докази в господарському процесі
Судові витрати
Процесуальні строки
Позов у господарському процесі
Порушення провадження у справі
Підготовка матеріалів до розгляду в засіданні господарського суду
Вирішення господарських спорів
Рішення, ухвала, постанова господарського суду
Провадження у суді апеляційної інстанції
Провадження у суді касаційної інстанції
Перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду за нововиявленими обставинами
Виконання судових рішень господарських судів
Особливості розгляду справ про банкрутство
Третейський розгляд господарських спорів
Міжнародно-правові проблеми вирішення господарських (економічних) спорів
Читать онлайн

Смотрите также


Балюк І.А. Господарське процесуальне право

Балюк І.А. Господарське процесуальне право

 • разное
 • doc
 • 185.1 КБ
 • добавлен 06.06.2010
Навч. -метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 248 с.

Посібник підготовлено на базі чинного законодавства України з господарського процесуального права і практики викладення дисципліни «Господарське процесуальне право» («Арбітражний процес») для студентів юридичного факультету.
Розглянуті питання...
Балюк І.А. Господарське процесуальне право

Балюк І.А. Господарське процесуальне право

 • разное
 • doc
 • 1.3 МБ
 • добавлен 20.10.2011
Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2008. - 224 с.

Витоки господарського судочинства;
Господарські суди — спеціалізовані суди у системі судів загальної юрисдикції;
Господарський процес і господарське процесуальне право;
Підвідомчість і підсудність справ господарським судам;
Учасники господарського процесу;
Дока...
Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельнии В.П. та ін. Господарське процесуальне право

Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельнии В.П. та ін. Господарське процесуальне право

 • разное
 • doc
 • 1.76 МБ
 • добавлен 20.04.2010
Підручник/ В. Д. Чернадчук, В. В. Сухонос (ст. ), В. П. Нагребельнии, Д. М. Лук'янець; За заг. ред. к. ю. н. В. Д. Чернадчука. - 2-ге вид.,. пере-роб. і доп. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2009 - 378 с.


Даний підручник є спробою систематизованого викладення курсу господарського процесуального права України на...
Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П. та ін. Господарське процесуальне право

Чернадчук В.Д., Сухонос В.В., Нагребельний В.П. та ін. Господарське процесуальне право

 • разное
 • pdf
 • 890.3 КБ
 • добавлен 23.06.2011
Підручник / В. Д. Чернадчук, В. В. Сухонос (ст. ), В. П. Нагребельний, Д. М. Лук’янець; За заг. ред. к. ю. н. В. Д. Чернадчука. – 2ге вид., перероб. і доп. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2008. –378 с.
Даний підручник є спробою систематизованого викладення курсу
господарського процесуального права України на базі чи...
Притика Д.М., Тітов М.І. Арбітражний процес. Ч.І Законодавство та практика застосування

Притика Д.М., Тітов М.І. Арбітражний процес. Ч.І Законодавство та практика застосування

 • разное
 • pdf
 • 4.29 МБ
 • добавлен 15.04.2010
Нумерация страниц сохранена.
Харків, Консум, 1999. – Ч. І. – 544 с.

У навчальному посібнику вперше систематизовано і узагальнено практику застосування суддями арбітражного процесуального законодавства України. Вміщено норми АПК, законодавчі акти, практика Конституційного Суду України, а також постанови, ухвали та ро...
Нет изображения

Дипломный проект - Арбитражный процесс в Российской Федерации

 • дипломы
 • doc
 • 270.5 КБ
 • добавлен 01.02.2011
Москва 1997, стр. 61.
Арбитражные суды в российской федерации. Судебная система в РФ. История становления арбитражных судов. Задачи и функции арбитражных судов.
Право на обращение в арбитражный суд.
Арбитражный процесс. Арбитражные процессуальные правоотношения. Нормативно-правовые акты, используемые при рассмотрен...
Нет изображения

Анохин В.С. Арбитражное процессуальное право России

 • разное
 • txt
 • 1020.53 КБ
 • добавлен 21.04.2009
Учебник
Общие положения.
Арбитражное процессуальное право как отрасль права, наука, учебная дисциплина.
Правовая природа, цели, задачи и организация арбитражного суда.
Претензионный порядок защиты гражданских прав предпринимателей.
Подведомственность и подсудность арбитражных споров.
Участники арбитра...
Нет изображения

Анохин В.С. Арбитражное процессуальное право России

 • разное
 • htm
 • 330.6 КБ
 • добавлен 30.12.2011
М.: владос,1999

Общие положения.
Арбитражное процессуальное право как отрасль права, наука, учебная дисциплина.
Правовая природа, цели, задачи и организация арбитражного суда.
Претензионный порядок защиты гражданских прав предпринимателей.
Подведомственность и подсудность арбитражных споров.
Учас...
Шпори з Господарського Процесуального Права України

Шпори з Господарського Процесуального Права України

 • шпаргалки
 • doc
 • 605.5 КБ
 • добавлен 24.06.2010

1. Предмет і метод господарського процесуального права.
2. Судові процедури банкрутства, що застосовуються до боржника.
3. Порядок подання, перегляду касаційної скарги, касаційного подання Генерального прокурора на постанову Вищого господарського суду України.
4. Джерела господарського процесуального права.
...
Сегеда С., Татаревський О. Захист своїх прав у господарському суді

Сегеда С., Татаревський О. Захист своїх прав у господарському суді

 • разное
 • pdf
 • 1.07 МБ
 • добавлен 03.11.2011
Київ. 2002. 132 с.
Перед вами – четвертий практичний посiбник iз серiї Юридична абетка пiдприємця, яку випускає Центр комерцiйного права. Проект Центр комерцiйного права здiйснює компанiя
Делойт Туш Томатсу за фiнансової пiдтримки Агентства США з мiжнародного розвитку на пiдставi двосторонньої угоди про спiвпрацю мiж уря...