Автор невідомий - Корпоративні війни

Статья
 • формат doc
 • размер 24,01 КБ
 • добавлен 11 августа 2016 г.
// Контракти 05.02.07 Щоб показати методику підготовки і технологію проведення рейдерської атаки, Контракти звернулися до експертів з безпеки бізнесу і юристів, які працюють у галузі корпоративного права, які стикалися з рейдерськими атаками. Ми попросили розповісти, як вони провели б захоплення запропонованих підприємств. Звісно, опитані фахівці набагато частіше виступали на боці підприємства-жертви, однак основні методи і схеми роботи рейдерів...

Автор невідомий - Рейдерство: Удар у відповідь

Статья
 • формат doc
 • размер 8,54 КБ
 • добавлен 21 июля 2016 г.
// Контракти 26.03.07 Контракти попросили експертів у галузі антирейдерських операцій розповісти, як вони відбивали б атаки на різні підприємства, описані в одному з попередніх номерів журналу (див. Контракти: Корпоративні війни).

Агентський договір у господарській діяльності

Контрольная работа
 • формат doc
 • размер 31,63 КБ
 • добавлен 01 февраля 2012 г.
Харків, 2011, 26 сторінок Вступ. Поняття агентського договору та специфічні ознаки окремих видів: основні ознаки агентської діяльності; суб’єкти агентської діяльності; агентський договір; Стадії укладення агентського договору. Система нормативно-правових актів, що регулюють агентські відносини у сфері господарювання. Висновки. Список нормативно-правових актів та літератури.

Андрощук Г.О. Конкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції

 • формат pdf
 • размер 4,59 МБ
 • добавлен 02 июня 2012 г.
Андрощук Г.О. Конкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції.Навчальний посібник.-2-е вид.,перероб. і доп.-К.-ЗАТ "Інститут інтелектуальної власності і права".-2003.-304с. У роботі,на основі аналізу законодавчих актів,узагальнення міжнародних наукових досліждень ВОІВ, вітчизняної та зарубіжної судової і відомчої практики, розглядаються теоретичні та практичні аспекти застосування норма конкурентного права- захисту від недобросовісної к...

Антиконкурентні дії

Презентация
 • формат ppt
 • размер 919,09 КБ
 • добавлен 23 октября 2013 г.
Симферополь, 2013; 17 слайдов; Понятие, Ответственность, Антиконкурентные действия органов власти

Антимонопольне регулювання економічної діяльності

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 58,63 КБ
 • добавлен 06 января 2012 г.
Курсовая работа з курсу "Підприємницьке право", на тему "Антимонопольне регулювання економічної діяльності", Дніпропетровськ, 2011. - 40с. Зміст. зміст. вступ. причини виникнення та економічні наслідки діяльності монополій в регулюванні економіки. Сутність і причини виникнення монополій. Економічні наслідки в діяльності монополій. Об’єктивна необхідність та сутність антимонопольного регулювання. Необхідність антимонопольного законодавства. Антим...

Антимонопольно-конкурентне право

Статья
 • формат doc
 • размер 52,20 КБ
 • добавлен 02 сентября 2013 г.
Запоріжжя, 2011. - 55 с. Зміст: Загальна характеристика антимонопольно-конкурентного законодавства. Правові засади державного регулювання економічної конкуренції. Правове становище антимонопольних органів. Поняття, роль та суб’єкти економічної конкуренції. Поняття монопольного становища суб’єктів господарювання. Позитивна та негативна сторони конкуренції та монополізму. Правові засади контролю за концентрацією суб’єктів господарювання. Поняття та...

Бєломєсяцев А.Б. Правові основи архітектури

 • формат djvu
 • размер 6,10 МБ
 • добавлен 22 июля 2012 г.
К.: Музична Україна, 2006. - 544 с. - ISBN 966-8259-25-4 Книга є продовженням студій автора, розпочатих монографією "Філософські основи архітектури" (Київ, ІПСМ АМУ, 2005). Зроблено спробу систематизувати позитивне право, тобто законодавчу реальність України за станом на 01.09.2006. У ряді випадків проводяться аналогії із законодавством Російської Федерації та США. Головний висновок із систематизації матеріалу полягає в тому, що назріла необхідні...

Біржові операції: поняття, умови здійснення та види

Курсовая работа
 • формат doc
 • размер 61,40 КБ
 • добавлен 25 октября 2012 г.
МАУП, 2012, 45 стр. Дисципліна - Господарське право Вступ Поняття біржових операцій Поняття і ознаки біржових операцій Етапи проведення біржових операцій Умови здійснення біржових операцій Місце та учасники біржових операцій Правила здійснення біржових операцій Види біржових операцій Біржові операції з реальним товаром Строкові біржові операції Висновки Список використаних джерел

Батрин С. Питання розмежування непереборної сили, випадку та форс-мажорних обставин в контексті господарської практики

Статья
 • формат doc
 • размер 19,69 КБ
 • добавлен 01 июня 2013 г.
// Юридичний вісник України. - 2007. - № 29 Актуальність теми Мета дослідження Методи дослідження Погляди науковців Тенденція ототожнення Спільні риси непереборної сили, випадку та форс-мажорних обставин Доцільність відмежування Відмінні риси неперебореної сили, випадку та форс-мажорних обставин

Бевз С.І. Підприємницьке право в схемах

 • формат pdf
 • размер 2.38 МБ
 • добавлен 11 мая 2014 г.
Навч. посіб. – К ПП «Фірма «Гранмна»., 2012. – 292 с. ISBN 978-966-2726-06-0 У навчальному посібнику відповідно до положень чинного законодавства схематично зображено всі теми загальної частини курсу «Підприємницьке право»; розкрито визначення та ознаки найважливіших понять навчальної дисципліни. Для студентів юридичних та економічних факультетів, викладачів, науковців та всіх, кому цікаві питання правового регулювання підприємництва. Поняття, си...

Бевз С.І. Підприємницьке право в схемах

 • формат doc
 • размер 906,45 КБ
 • добавлен 09 сентября 2013 г.
Навч. посіб. / За заг. ред. С.І. Бевз / Бевз С.І. – К ПП «Фірма «Гранмна»., 2012. – 292 с. ISBN 978-966-2726-06-0 У навчальному посібнику відповідно до положень чинного законодавства схематично зображено всі теми загальної частини курсу «Підприємницьке право»; розкрито визначення та ознаки найважливіших понять навчальної дисципліни. Для студентів юридичних та економічних факультетів, викладачів, науковців та всіх, кому цікаві питання правового ре...

Бек Ю.Б., Цікало В.І. Практикум з господарського права України

 • формат doc
 • размер 218,12 КБ
 • добавлен 17 ноября 2012 г.
Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. - 2011. - 71 с. Для студентів юридичного факультету. У практикумі зібранні плани практичних занять, посилання на нормативні матеріали та спеціальну літературу, теоретичні завдання та практичні задачі до кожної теми, а також 115 тестових завдань зі всього курсу "Господарське право України"

Бек Ю.Б., Цікало В.І. Практикум з господарського права України

 • формат pdf
 • размер 724,17 КБ
 • добавлен 03 октября 2012 г.
Львів - 2011 - 71 с. Для студентів юридичного факультету. У практикумі зібранні плани практичних занять, посилання на нормативні матеріали та спеціальну літературу, теоретичні завдання та практичні задачі до кожної теми, а також 115 тестових завдань зі всього курсу "Господарське право України"

Беляневич О.А. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти)

 • формат pdf
 • размер 39,67 МБ
 • добавлен 1 апреля 2015 г.
Монографія. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - 592 с. Монографія містить комплексний аналіз теоретичних проблем господарського договірного права як одного з базових інститутів господарського права України, передумов його формування та розвитку, особливостей структури та елементного складу. Визначено сутність договору як універсального засобу саморегуляції суспільних відносин та його функції в механізмі правового регулювання господарських відносин. Дос...

Беляневич О.А. Господарський договір та способи його укладання

Дисертация
 • формат doc
 • размер 19,61 КБ
 • добавлен 16 октября 2014 г.
Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.04 / О.А. Беляневич; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 24 с. Дисертація містить комплексний аналіз господарського договору як правового інституту господарського права. Досліджено доктринальне поняття господарського договору та питання правового регулювання укладання господарських договорів в сучасних умовах господарювання. Особлива увага приділена нетрадиційному способу укладання господарських договорі...

Бойченко Е.Г. Правове регулювання господарської діяльності військових частин Збройних Сил України

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 1,78 МБ
 • добавлен 12 ноября 2015 г.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. Спеціальність: 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право. Науковий керівник: ПОДЦЕРКОВНИЙ Олег Петрович - доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України. Одеса – 2015. Актуальність теми. Забезпечення національної (та її складових -воєнної, інформаційної, економічної) безпеки українського суспільства є однією з найважливіших функцій нашої держ...

Бринцев О.В. Правова сутність економічних спорів та способи їх вирішення

 • формат pdf
 • размер 753,58 КБ
 • добавлен 23 июля 2012 г.
Монографія. – Х.:Право, 2005. – 304 с. Монографія ґрунтується на переробленому та доповненому, з урахуванням останніх змін в законодавстві, матеріалі дисертації О.В. Бринцева «Сутність правових спорів у сфері підприємництва та способи їх вирішення» на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, захист якої відбувся 23.10.2001р.в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого. У роботі на підставі теоретичних узагальнень,...

Буткевич О.В. Правове регулювання господарської діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах України

 • формат pdf
 • размер 764,23 КБ
 • добавлен 26 марта 2012 г.
Монографія. - Х.: Право, 2008. - 184 с/ У монографії досліджується соціально-економічне призначення спеціальних (вільних) економічних зон (ВЕЗ), визначаються поняття та ознаки вільних економічних зон України, досліджуються різні типи ВЕЗ. Особлива увага приділяється аналізу спеціального правового режиму господарювання у ВЕЗ, визначенню правового становища суб’єктів ВЕЗ та дослідженню повноважень органів управління ВЕЗ, порядку створення і ліквіда...

Відповіді - Підприємницьке право

Билеты и вопросы
 • формат doc
 • размер 66,25 КБ
 • добавлен 03 февраля 2017 г.
НГУ, Дніпропетровськ (Україна), 21с, 2012р. Наведені відповіді на екзаменаційні питання, які згруповані за наступними темами: Поняття, структура та джерела комерційного права. Поняття та види підприємницької діяльності. Суб'єкти підприємницької діяльності. Окремі види. Організація підприємницької діяльності. Припинення підприємницької діяльності. Правовий режим майна суб'єктів підприємницької діяльності. Договірне право. Загальні положення. Догов...