• формат pdf
  • размер 1,89 МБ
  • добавлен 03 июля 2014 г.
Семенов В.Ф. (ред.) Управління регіональним розвитком туризму
Навчальний посібник. – Одеса, 2011. - 225 с.
У навчальному посібнику запропоновано курс управління регіональним розвитком туризму.
Розкриваються теоретико-методологічні та прикладні питання управління регіональним розвитком сфери туризму, яка розглядається як складна регіональна система, подальший генезис якої базуватиметься на концепції регіонального розвитку.
Пропонуються до вивчення сутність та зміст понять: регіон, регіоналізм, державна регіональна політика, регулювання, методологія регіонального управління, місцевого самоврядування, інноваційні форми просторової організації туризму.
Визначено сучасне місце управління регіональним розвитком туризму у процесі суспільного відтворення.
Висвітлені концептуальні засади формування ринкового механізму управління регіональним розвитком туризму і суб'єктами туристичного бізнесу за моделями економічного зростання і сталого розвитку в умовах конкурентного середовища.
Обґрунтовано доцільність впровадження в практику регулювання регіонального розвитку туризму таких інноваційних та інтегрованих об'єктів управління в системі туризму, як кластери, мережні альянси, дестинації.
Визначені стратегічні орієнтири регіонального розвитку суб'єктів господарювання в сфері туризму з урахуванням реалій сучасного стану туристичного бізнесу України.
Навчальний посібник розрахований на студентів, науковців, управлінців, працівників сфери туристичної індустрії та тих, хто цікавиться питаннями туризму та його регіональним розвитком.