Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 250.31 КБ
 • добавлен 17 апреля 2011 г.
Шах М.О. Психологічні особливості чоловіків, які страждають на гашишну залежність
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2008. — 20 с.

Анотація.
З застосуванням системного підходу вивчено гашишну залежність у чоловіків.
Розкрито соціальні, соціально-психологічні та психологічні причини, умови та детермінанти її формування.
Виявлено співвідношення цих чинників у процесі формування особистості та поведінкових порушень у разі гашишної залежності.
Вивчено особливості особистості чоловіків з цією патологією.
Розроблено ефективну систему психодіагностики та програму психологічної корекції гашишної залежності у чоловіків.

Зміст.
Сучасний стан питання про психологічні особливості чоловіків, які страждають на гашишну залежність.
Опис вибірки й методів дослідження.
Результати психодіагностичного дослідження чоловіків, які страждають на гашишну залежність.
Психологічне супроводження чоловіків, які страждають на гашишну залежність.

Стоимость данного файла составляет 5 баллов
Смотрите также

Бовт М.В. Невротичні, особистісні і сексуальні розлади в овдовілих чоловіків без партнерки та їх психотерапевтична корекція

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 224.5 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2007. — 18 с. Анотація. Досліджено розвиток особистості, міжособистісне спілкування й сексуальне здоров'я овдовілих чоловіків без партнерки. Виявлено особливості їх сомато- та психосексуального розвитку, визначено закономірності формування характерологічних й особистісних рис, що перешкоджають успішній загальній і сексуальній комунікації. Вперш...

Гібнер С.М. Невротичні, особистісні й сексуальні розлади у розлучених самотніх чоловіків та їх психотерапевтична корекція

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 241.4 КБ
 • добавлен 14 сентября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2006. — 18 с. Анотація. Наведено характеристику особистості розлучених самотніх чоловіків, встановлено причини розлучення та чинники, що перешкоджають створенню нової сім'ї. Проведено дослідження міжособистісного спілкування та сексуального здоров'я розлучених чоловіків без партнерки. Виявлено особливості їх статевого розвитку та закономірності фор...

Кирилюк І.М. Психологічні чинники підготовки практичного психолога до ведення терапевтичного діалогу

Дисертация
 • формат pdf
 • размер 257.55 КБ
 • добавлен 22 декабря 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2006. — 20 с. Анотація. Вивчено психологічні чинники та особливості підготовки практичних психологів до ведення психотерапевтичного діалогу. З'ясовано сутність різних підходів щодо розуміння контакту, діалогу в процесі психологічного консультування. Проаналізовано специфіку діалогічного підходу та феномени, що виокремлюються у межах даног...

Лещинський В.О. Сексуальна дезадаптація при екскреторно-токсичній безплідності та її психотерапія

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 215.48 КБ
 • добавлен 25 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2007. — 19 с. Анотація. На підставі системного підходу досліджено зміни особистості та міжособистісних взаємин подружжя у разі виникнення екскреторно-токсичної безплідності в чоловіка. Розкрито роль сомато-, психо- та соціогенних чинників і негативних соціально-психологічних факторів у розвитку сексуальної дезадаптації за даного захворювання, визна...

Лях С.Б. Подружня дезадаптація та її психокоррекция при ананкастному розладі особистості у чоловіків

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 244.54 КБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2009. — 27 с. Анотація. Досліджено стан подружньої адаптації у чоловіків з ананкастним розладом особистості (АРО). Обстежено 97 подружніх пар з використанням системного міждисциплінарного підходу до визначення причин, умов, механізмів розвитку подружньої дезадаптації. З'ясовано соціальні, психологічні, соціально-психологічні, біологічні чинники ро...

Попіль М.І. Психологічні особливості становлення професійної ідентичності майбутніх медсестер

 • формат pdf, rtf
 • размер 265.04 КБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07 / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. — Івано-Франківськ, 2009. — 20 с. Анотація. Розкрито психологічну суть, структуру та види ідентичності. Виявлено психологічні детермінанти становлення професійної ідентичності у майбутніх медсестер. Розроблено тренінг, спрямований на оптимізацію становлення їх професійної ідентичності й експериментально перевірено його ефективність. Відзначено, щ...

Трегубова Н.О. Медико-психологічна реабілітація психовегетативних розладів у робітників атомно-енергетичного комплексу в умовах санаторію

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 247.48 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2007. — 20 с. Анотація. Вивчено особливості психовегетативних розладів у робітників атомно-енергетичного комплексу. Розроблено принципи побудови заходів відновлювальної терапії реабілітації. На підставі комплексного клініко-психопатологічного, психодіагностичного й електрофізіологічного дослідження вивчено клінічні, соціальні, соціально-психоло...

Шмігель Н.Є. Психологічні особливості внутрішнього світу дітей, хворих на бронхіальну астму

 • формат pdf, rtf
 • размер 227.62 КБ
 • добавлен 09 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / АПН України. Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. — К. , 2008. — 20 с. Анотація. Визначено сутність, структуру й особливості формування внутрішнього світу хронічно хворої дитини на прикладі пацієнтів, що хворіють на бронхіальну астму. Визначено чинники, що впливають на процеси становлення та наповнення внутрішнього світу дитини молодшого шкільного віку та підлітка. Проаналізовано соціаль...

Юдіна О.М. Психологічні особливості формування емпатійності майбутніх лікарів

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 250.81 КБ
 • добавлен 18 августа 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.01 / Ін-т психології ім. Г.С.Костюка АПН України. — К., 2004. — 17 с. Анотація. На підставі аналізу психологічних особливостей формування емпатійності майбутніх лікарів виявлено, що основою схильності до співпереживання є процес емоційної ідентифікації. Уточнено зміст поняття "емпатійність", досліджено зв'язки між рівнем емпатійних здібностей та індивідуально-психологічними якостями студентів-...

Ісаков Р.І. Клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості підлітків-правопорушників і їх психотерапевтична корекція

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 270.73 КБ
 • добавлен 14 сентября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2006. — 18 с. Анотація. Вивчено клініко-психологічні та патопсихологічні особливості делінквентних підлітків. За результатами проведеного дослідження виявлено достовірні відмінності залежно від характеру скоєних ними правопорушень. Установлено збільшення кількості невротичних розладів у підлітків, які скоїли правопорушення змішаного корисливо-агрес...