Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 241.4 КБ
 • добавлен 14 сентября 2011 г.
Гібнер С.М. Невротичні, особистісні й сексуальні розлади у розлучених самотніх чоловіків та їх психотерапевтична корекція
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2006. — 18 с.

Анотація.
Наведено характеристику особистості розлучених самотніх чоловіків, встановлено причини розлучення та чинники, що перешкоджають створенню нової сім'ї. Проведено дослідження міжособистісного спілкування та сексуального здоров'я розлучених чоловіків без партнерки. Виявлено особливості їх статевого розвитку та закономірності формування особистісних якостей, що перешкоджають успішній загальній та сексуальній комунікації. Визначено роль соціогенних, психогенних, негативних соціально-психологічних і соматогенних чинників у генезі порушення сексуальної функції й комунікативної неспроможності розлучених самотніх чоловіків. Описано клінічні форми порушення їх сексуального здоров'я та запропоновано ефективну систему психокорекції та профілактики виявлених невротичних, особистісних і сексуальних розладів.

Стоимость данного файла составляет 5 баллов
Смотрите также

Бовт М.В. Невротичні, особистісні і сексуальні розлади в овдовілих чоловіків без партнерки та їх психотерапевтична корекція

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 224.5 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2007. — 18 с. Анотація. Досліджено розвиток особистості, міжособистісне спілкування й сексуальне здоров'я овдовілих чоловіків без партнерки. Виявлено особливості їх сомато- та психосексуального розвитку, визначено закономірності формування характерологічних й особистісних рис, що перешкоджають успішній загальній і сексуальній комунікації. Вперш...

Герасименко Л.О. Клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості пацієнтів з дефектами і деформаціями обличчя і їх психотерапевтична корекція

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 254.62 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харківська медична академія післядипломної освіти. — Х. , 2007. — 20 с. Анотація. Мета дослідження: на основі вивчення клініко-психопатологічних та патопсихологічних особливостей пацієнтів з дефектами і деформаціями обличчя, розробити систему їх психотерапевтичної корекції. Об?єкт дослідження. Психічні та поведінкові розлади у пацієнтів з дефектами і деформаціями обличчя. Предмет дослідже...

Григорович Г.О. Невротичні розлади у працівників вугільної галузі (клініка, діагностика, принципи відновної терапії і профілактики)

 • формат pdf, rtf
 • размер 246.53 КБ
 • добавлен 03 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2007. — 20 с. Анотація. На підставі результатів комплексного вивчення структури невротичних розладів і проведеної ідентифікації клінічної феноменології у працівників вугільної галузі, визначено клінічні та діагностичні особливості, а також розроблено принципи диференційованої відновлювальної терапії. Найбільш частими розладами психічної сфери да...

Жданова М.П. Порушення здоров'я сім'ї при алкоголізмі у жінок та його психотерапія

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 220.45 КБ
 • добавлен 08 мая 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2007. — 19 с. Анотація. З використанням системного підходу розроблено типологію сім'ї та класифікацію варіантів і форм порушення сексуального здоров'я у разі алкоголізму в жінок. Виявлено емоційні та поведінкові розлади у дітей, особистісні відмінності хворих і членів їх сімей. Визначено закономірності формування та функціонування сім'ї за цієї...

Лях С.Б. Подружня дезадаптація та її психокоррекция при ананкастному розладі особистості у чоловіків

Дисертация
 • формат rtf, pdf
 • размер 244.54 КБ
 • добавлен 26 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2009. — 27 с. Анотація. Досліджено стан подружньої адаптації у чоловіків з ананкастним розладом особистості (АРО). Обстежено 97 подружніх пар з використанням системного міждисциплінарного підходу до визначення причин, умов, механізмів розвитку подружньої дезадаптації. З'ясовано соціальні, психологічні, соціально-психологічні, біологічні чинники ро...

Мартиненко Н.В. Дезадаптація безробітних з особистісними, соматоформними і сексуальними розладами та її психокорекція

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 285.21 КБ
 • добавлен 02 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2008. — 19 с. Анотація. На підставі системного міждисциплінарного підходу вивчено специфічні розлади особистості, зокрема, соматоформні відхилення та соціологічні характеристики безробітних чоловіків і жінок. Досліджено особистісні відмінності та міжособистісні взаємини безробітних, охарактеризовано клінічну структуру наявних у них порушень психіч...

Федак Б.С. Синдром професійного вигоряння і його психотерапевтична корекція у медичного персоналу швидкої допомоги

 • формат pdf, rtf
 • размер 266.35 КБ
 • добавлен 27 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харківська медична академія післядипломної освіти. — Х. , 2009. — 20 с. Анотація. Метою роботи є розробка системи психотерапевтичної корекції синдрому вигоряння у медичного персоналу швидкої допомоги на основі комплексної оцінки його феноменології і патопсихологічних механізмів формування. Об'єкт дослідження – синдром професійного вигоряння у медичного персоналу швидкої допомоги. Предмет до...

Шах М.О. Психологічні особливості чоловіків, які страждають на гашишну залежність

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 250.31 КБ
 • добавлен 17 апреля 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2008. — 20 с. Анотація. З застосуванням системного підходу вивчено гашишну залежність у чоловіків. Розкрито соціальні, соціально-психологічні та психологічні причини, умови та детермінанти її формування. Виявлено співвідношення цих чинників у процесі формування особистості та поведінкових порушень у разі гашишної залежності. Вивчено особлив...

Ільяшенко О.О. Медико-психологічні аспекти аутоагресивної поведінки самотніх осіб

 • формат pdf, rtf
 • размер 232 КБ
 • добавлен 22 марта 2011 г.
(Укр. яз. ). Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х. , 2009. — 19 с. Анотація. На підставі проведеного комплексного психодіагностичного обстеження 150-ти самотніх осіб з аутоагресивною поведінкою визначено їх особистісні відмінності. З'ясовано, що у таких осіб мають місце підвищена ситуаційна особистісна тривожність, схильність до депресивного типу реагування на індивідуально значущі психотравмую...

Ісаков Р.І. Клініко-психопатологічні та патопсихологічні особливості підлітків-правопорушників і їх психотерапевтична корекція

Дисертация
 • формат pdf, rtf
 • размер 270.73 КБ
 • добавлен 14 сентября 2011 г.
(Укр. яз.). Автореф. дис. канд. мед. наук: 19.00.04 / Харк. мед. акад. післядиплом. освіти. — Х., 2006. — 18 с. Анотація. Вивчено клініко-психологічні та патопсихологічні особливості делінквентних підлітків. За результатами проведеного дослідження виявлено достовірні відмінності залежно від характеру скоєних ними правопорушень. Установлено збільшення кількості невротичних розладів у підлітків, які скоїли правопорушення змішаного корисливо-агрес...